ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

98 Klimaanlæg

Indstilling af klimaanlæg

Anbefalede grundindstillinger for klimaanlæggets betjeningselementer ved de pågældende

funktioner:

Indstilling

Drejeknappens position Knap

A B C 1 4

Afis forrude og sideruder - fjern

duga) Ønsket temperatur 3 eller 4

Luftdyser 2

Automatisk tilkoblet

b) tænd ikke åbn og ret mod sideruden

Den hurtigste opvarmning mod højre til anslag 3 lukket tænd kort Åbning

Behagelig opvarmning Ønsket temperatur 2 eller 3 lukket tænd ikke Åbning

Den hurtigste afkøling

mod venstre til anslag

kort 4, derefter 2

eller 3 tændt tænd kort Åbning

Optimal køling Ønsket temperatur 1, 2 eller. 3 tændt tænd ikke

Friskluftstilførsel - ventilation

mod venstre til anslag

Åbn og juster i forhold til taget

Ønsket position lukket tænd ikke Åbning

a) I lande med høj luftfugtighed anbefaler vi, at denne indstilling ikke anvendes. Det kan resultere i en kraftig afkøling af ruderne med efterfølgende dug på ydersiden.

b) Kontrollampen i knappen 1 lyser efter tilkoblingen, også hvis ikke alle betingelser for køleanlæggets funktion er opfyldt. Dermed signaleres køle-standby, når alle betingelser er opfyldt ⇒ Side 96, Beskrivelse af

klimaanlægget.

Anvisning

● Betjeningselement A , B , C og knappen 1 og 4 ⇒ Fig. 110.

● Luftdyser 2 ⇒ Fig. 108.

● Ve anbefaler at lade luftudtagsdyserne 3 ⇒ Fig. 108 forblive åbne.

Recirkulation

I cirkulationsdrift bliver kabineluften suget ind og blæst ud igen i

kabinen.

Recirkulationsdriften forhindrer i stor udstrækning, at der kommer forurenet luft

ind i kabinen udefra, f.eks. ved kørsel igennem en tunnel eller i kø..

Tilkobling af cirkulationsdriften

– Tryk på knappen 4 ⇒ Fig. 110 - kontrollampen på knappen lyser.

Frakobling af cirkulationsdriften

– Tryk på knappen igen - kontrollampen på knappen slukker.

Når regulatoren til luftfordeling C står på ⇒ Fig. 110 position, frakobles cirkulationsdriften

automatisk. Ved at trykke gentagne gange på knappen , kan man

også i denne position gentilkoble cirkulationsdriften.

PAS PÅ

Cirkulationsdriften bør ikke være tændt igennem længere tid, idet den “brugte“

luft kan gøre fører og passager træt, formindske opmærksomheden eller

føre til at vinduerne dugger. Risikoen for et uheld stiger. Deaktiver cirkulationsdriften

så snart ruderne begynder at dugge.

More magazines by this user
Similar magazines