ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Betjening

For at parkeringsvarmen (parkeringsvarme og -ventilation) kan

fungere korrekt, er det nødvendigt at foretage basisindstillinger før

programmering.

Basisindstilling

– På informationsdisplayet vælges i Main menu (hovedmenu) menupunktet Aux

heating (parkeringsvarme)

– I menuen Aux. heating (parkeringsvarme) vælges menupunkt Day of the wk.

(ugedag) og den aktuelle dag indstilles.

– Vend tilbage til forrige menu vha. menuen Back (tilbage) dvs. til menuen

Aux. Heating (parkeringsvarme).

– I menuen Aux. Heating (parkeringsvarme) vælges menupunktet Running time

(tid) og den ønskede driftstid indstilles i trin på 5 minutter. Der kan vælges et

tidsrum mellem 10 til 60 min.

– Vend tilbage til forrige menu vha. menuen Back (tilbage) dvs. til menuen

Aux. Heating (parkeringsvarme).

– I menuen Aux. heating (parkeringsvarme) vælges menupunkt Mode (driftsart).

– I menuen Mode (driftsart) vælges den ønskede driftsart Heating (varme) eller

Ventilation (ventilation).

Programmering

Til programmering af parkeringsvarmen (parkeringsvarme og -ventilation) findes i

menuen Aux. Heating (parkeringsvarme) tre tidsrum til rådighed:

● Starting time 1 (Starttid 1)

● Starting time 2 (Starttid 2)

● Starting time 3 (Starttid 3)

Ved hver forvalgstid er der mulighed for at indstille dag (f.eks. hver dag = daglig),

klokkeslæt (time og minut) for tilkobling af parkeringsvarmen eller -ventilation.

Ved valg af dagen er der en tom position mellem søndag og mandag. Vælges denne

position, aktiveres funktionen uden hensyntagen til dage.


Hvis forvalg-menuen forlades via valg af menu Back (tilbage) eller når displayet

ikke ændres imere end 10 sekunder, lagres du indstillede værdier, men forvalgstiden

aktiveres ikke.

De to andre forvalgtider kan indstilles og lagres ligeledes.

Kun en programmeret forvalgtid kan være aktiveret.

Den sidst programmerede forvalgtid er aktiv.

Klimaanlæg

Efter at parkeringsvarmen aktiveres ved den indstillede tid, er det nødvendigt at

aktivere et nyt forvalg.

Ændring af den aktive forvalgstid gennemføres efter valg af menupunkt Activate

(aktiver) i menuen Aux. heating (parkeringsvarme) ved at vælge en af forvalgstiderne.

Forudsætningen for en korrekt tilkobling af parkeringsvarmen (parkeringsvarme

og -ventilation) efter den programmerede forvalgstid, er den korrekte indstilling af

tiden ⇒ Side 103 og ugedagen.

Hvis anlægget kører, lyser kontrollys i knappen til direkte tænding/slukning af

ekstravarmen .

Det kørende anlæg frakobles efter udløb af den indstillede tid, eller kan slukkes

ved at trykke på knappen til direkte tænding/slukning af ekstravarmen ⇒ Side

102.

En ønskede forvalgstid kan deaktiveres ved at vælge menupunktet Deactivate

(deaktivering) i menuen Activate (Aktiver).

Efter at vælge menuen Factory setting (fabriksindstillinger) i menuen Aux. heating

(parkeringsvarme) er det muligt at vende tilbage til fabriksindstillingerne.

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

103

More magazines by this user
Similar magazines