ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

104 Klimaanlæg

Radio fjernbetjening

Ekstravarmen (parkeringsvarme og-ventilation) kan aktiveres og

deaktivers ved hjælp af radio-fjernbetjeningen.

Fig. 113 Parkeringsvarme: Fjernbetjening/underside af fjernbetjening med batteriafdækning

– For at aktivere tryk knap ON .

– For at deaktivere tryk knappen OFF .

Senderen og batteriet sidder i radio-fjernbetjeningens hus. Modtageren sidder inde

i bilens kabine.

Den effektive rækkevidde er 600 m ved opladet batteri. For at aktivere eller deaktiver

parkeringsvarmen, hold radio-fjernbetjeningen lodret med antennen A

⇒ Fig. 113 opad. Andennen må ikke være dækket af fingrene eller håndfladen. Forhindringer

mellem radio-fjernbetjeningen og bilen, dårlige vejrforhold og en batteri,

der bliver svagere, kan tydeligt reducere rækkevidden.

Parkeringsvarmen kan kun sikkert aktiveres eller deaktieres med radio-fjernbetjeningen,

hvis afstanden mellem radio-fjernbetjeningen og bilen er mindst 2 m.

Kontrollampen i radio-fjernbetjeningen

Kontrollampen i radio-fjernbetjeningen ⇒ Fig. 113 viser efter et tryk på knappen,

om radiosignalet modtages af parkeringsvarmen og om batteriet er tilstrækkeligt

opladet.

Indikator kontrollampe Betegnelse

Lyser grønt i 2 sekunder. parkeringsvarmen er aktiveret.

Lyser rødt i 2 sekunder. parkeringsvarmen er deaktiveret.

Blinker langsomt grønt i 2 sekunder. Aktiveringssignalet er ikke modtaget.

Indikator kontrollampe Betegnelse

Blinker hurtigt grønt i 2 sekunder.

Parkeringsvarmen er spærret, f. eks.

fordi tanken er næsten tom eller der er

en fejl i parkeringsvarmen.

Blinker rødt i 2 sekunder. Deaktiveringssignalet er ikke modtaget.

Lyser orange i 2 sekunder, derefter

grønt eller rødt.

Lyser orange i 2 sekunder, blinker derefter

grønt eller rødt.

Batteriet er svagt, men der er modtaget

et aktiverings- eller deaktiveringssignal.

Batteriet er svagt, der er ikke modtaget

et aktiverings- eller deaktiveringssignal.

Blinker orange i 5 sekunder. Batteriet er tomt, der er ikke modtaget

et aktiverings- eller deaktiveringssignal.

FORSIGTIG

I radio-fjernbetjeningen sider elektroniske komponenter, beskyt radio-fjernbetjeningen

mod fugt, stærke rystelser og direkte sollys.

Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen

Hvis kontrollampen i radio-fjernbetjeningen viser et svagt eller tomt batteri, ⇒ Fig.

113, skal det udskiftes. Batteriet sidder under låget på radio-fjernbetjeningens

bagside.

– Stik en flad, stump genstand, f.eks. en mønt ind i batterilågets spalte, drej den

mod pilens retning hen til markeringen og lås låget op ⇒ Fig. 113 - til højre.

– Skift batteriet, placer atter batterilåget og lås det ved at skubbe i pilens retning.

Miljøanvisning

Tomme batterier skal bortskafffes miljørigtigt.

Anvisning

● Vær ved udskiftning af batteriet opmærksom på den korrekte polaritet.

● Det nye batteri skal svare til originalbatteriets specifikationer.

More magazines by this user
Similar magazines