ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Start og kørsel

Indstilling af rattets position

Fig. 114 Indstilleligt rat: Arm under rattet / sikker afstand til rattet

Ratpositionen kan indstilles i højde- og længde retning.

– Indstil førersædet ⇒ Side 69.

– Sving armen under rattet nedad ⇒ Fig. 114 - venstre side ⇒ .

– Indstil rattet i den ønskede position (højde og længde).

– Tryk armen helt op til anslaget.

PAS PÅ

● Rattet må ikke indstilles under kørslen!

● Føreren skal have en afstand på mindst 25 cm fra rattet ⇒ Fig. 114 - højre

side. Overholdes mindsteafstanden ikke, yder airbagsystemet ikke beskyttelse

- livsfare!

● Af sikkerhedsmæssige grunde skal armen altid være trykket fast op ad, således

at rattet under kørsel ikke ændrer sin position utilsigtet - fare for uheld!

● Hvis rattet indstilles længere op mod hovedet, reduceres aribaggenes beskyttende

virkning i tilfælde af en kollision. Kontroller at rattet er rettet ind

mod brystet.

● Hold fast med begge hænder på siden af rattets yderste kant i kl. 9 og kl. 3

positionen under kørslen. Hold aldrig på rattet i kl. 12 position eller på andre

måder (f. eks. på midten af rattet eller på indersiden af rattet). I sådanne tilfælde

kan kvæstelser på arme, hænder og hoved ved udløsning af førerairbags

næsten ikke undgås.

Tændingslås

Benzinmotorer

Fig. 115 Tændingslåsstillinger

1 - Tænding frakoblet, motor standset, rattet kan spærres.

2 - Tænding tilkoblet

3 - Start af motor

Dieselmotorer

1 - Afbrydelse af brændstoftilførsel, tænding frakoblet, motor standset, rattet

kan spærres

2 - Forglødning af motor, tænding tilkoblet

● Mens der forglødes, bør der ikke være tilsluttet større elektriske forbrugere -

bilens batteri bliver unødigt belastet.

3 - Start af motor

For alle biler gælder:

Position 1

For at låse rattet med tændingsnøglen ude af låsen drejes rattet indtil det tydeligt

kan høres, at rattets spærrebolte er gået i hak. Principielt bør rattet altid blokeres

når bilen forlades. Dette gør det vanskeligere at stjæle bilen ⇒ .

Position 2

Start og kørsel

Hvis nøglen ikke, eller kun vanskeligt, kan drejes over i denne stilling, bevæges

rattet lidt fra side til side - herved aflastes ratlåsen. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

105

More magazines by this user
Similar magazines