ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Anvisning

● Ved kørsel med anhænger fungerer kun den forreste parkeringshjælp (gælder

kun for biler med anhængertræk monteret fra fabrikken).

● Når der efter aktivering af systemet lyder en advarselstone på ca. 3 sekunder

efter tilkobling af tændingen og der ikke befinder sig nogen forhindring i nærheden

af bilen, foreligger der en systemfejl. Fejlen bliver desuden vist ved at symbolet

blinker på ⇒ Fig. 121 knappen. Fejlen skal fjernes på et autoriseret værksted.

● For at parkeringshjælpen kan fungere, skal sensorerne holdes rene (fri for is

og lign.).

● Hvis parkeringshjælpen er aktiveret, og den automatiske gearkasses gearvælger

står i P position, afbrydes advarselstonen (bilen kan ikke bevæge sig).

Parkeringsstyreassistent

Beskrivelse og vigtige informationer

Perkeringsstyreassistenten hjælper ved parallelparkering på en egnet bås mellem

to biler eller bag en bil.

Parkeringsstyreassistenten søger automatisk egnede båse, efter at tændingen er

slået til og under kørslen med op til 30 km/t.

Parkeringsstyreassistenten overtager under parkering kun styringen, pedalerne

betjenes fortsat af føreren.

Systemets funktion baserer på:

● Måling af parkeringsbåsenes længde og dybde under kørslen

● Evaluering af båsens størrelse

● Bestemmelse af den korrekte bilposition til parkeringsmanøvret

● Beregning af den linje, bilen bakker på ind i båsen

● Styring af servostyring, automatisk drejning af forakselens hjul ved parkering.


PAS PÅ

Start og kørsel

Parkeringsstyreassistenten overtager på ingen måde førerens ansvar for parkeringsmanøvren.

● Vær især opmærksom på små børn og dyr, da disse ikke altid opfattes af

parkeringshjælpens sensorer.

● Bestemte genstandes overflader eller tøj kan eventuelt ikke reflektere

parkeringsstyreassistentens og parkeringhjælpens signaler. Derfor kan parkeringshjælpens

sensorer ikke opdage personer, der bærer denne slags tøj.

● Eksterne lydkilder kan virke forstyrrende på parkeringsstyreassistenten

og under ugunstige forhold kan genstande eller personer ikke opfattes af parkeringshjælpen.

FORSIGTIG

● Hvis andre biler parkerer bag eller på fortovskanten, styrer parkeringsstyreassistenten

din bil over eller op på fortovskanten. Sørg for at dækkene eller fælgerne

på din bil ikke beskadiges og grib evt. ind i tide.

● Kontroller inden parkeringen, at der ikke befinder sig en mindre forhindring

foran eller bag bilen, som f.eks. en sten, en tynd søjle, et anhængertræk eller lignende.

Disse forhindringer kan ligge udenfor det scannede område.

● Oveflader og strukturer af bestemte genstande, som f. eks. trådhegn, ny sne

osv. kan eventuelt ikke opfattes af systemet.

● Evaluering af parkeringsbåsen og parkeringen selv afhænger af hjulstørrelsen.

Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der på bilen er monteret hjul med en

ikke godkendt størrelse, snekæder eller et reservehjul (for at nå det nærmeste

værksted). Hvis der er monteret andre, af producenten godkendte hjul, kan den

deraf resulterende position af bilen i parkeringsbåsen afvige lidt. Dette kan forhindres

ved en nykalibrering af systemet på et fagværksted.

● Hvis en af de udvendige sensorer måler en forkert temperatur kan dette påvirke

nøjagtigheden i evaluering af parkeringsbåsen, hvis denne måling påvirkes af

motorens varmestråling, f. eks ved stop-and-go-trafik i en kø.

● For ikke at skade sensorerne ved rengøring med højtryksrensere eller dampstrålere,

må sensorerne kun udsættes for direkte sprøjt i kort tid og der skal overholdes

en min. afstand på 10 cm.

Anvisning

● En del af parkeringsstyreassistenten er parkeringshjælpen for og bag.

● Det Elektroniske stabilisieringsprogram (ESP) skal altid være tilkoblet for parkering.

£

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

113

More magazines by this user
Similar magazines