ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Fartpilot betjenes med kontakten A ⇒ Fig. 125 og vippekontakten B i venstre

arm på multifunktionskontakten.

– Flyt knappen A i ON position.

– Efter den ønskede hastighed er nået, skubbes vippekontakten B i SET position.

Når vippekontakten B trykkes ud af SET position, holdes den valgte hastighed

uden at trykke på speederen.

Hastigheden kan øges ved at trykke på speederen. Når speederen slippes falder

hastigheden til den tidligere lagrede værdi.

Dette gælder dog ikke, når man overskrider hastigheden i et tidsrum på mere end

5 minutter med mere end 10 km/t. Den lagrede hastighed slettes fra lageret. Hastigheden

skal lagres på ny.

Hastigheden kan nedsættes på sædvanlig vis. Ved at trykke på bremsen eller koblingen

bliver fartpiloten midlertidigt frakoblet ⇒ Side 117.

PAS PÅ

Den gemte hastighed må kun genoptages, når den ikke er for høj under hensyntagen

til de aktuelle trafikforhold.

Ændring af den gemte hastighed

Hastigheden kan også ændres uden at træde på speederen.

Acceleration

– Den gemte hastighed kan øges uden at træde på speederen ved at trykke vippekontakten

B ⇒ Fig. 125 i RES øge positionen.

– Når man holder vippekontakten nedtrykket i RES positionen, øges hastigheden

kontinuerligt. Når den ønskede hastighed er nået, slippes vippekontakten.

Derved lagres den aktuelle hastighed på lageret.

Nedsættelse af hastigheden

– Den gemte hastighed kan reduceres i position SET reducere ved at trykke vippekontakten

B .

– Når man holder vippekontakten nedtrykket i SET positionen, sænkes hastigheden

kontinuerligt. Når den ønskede hastighed er nået, slippes vippekontakten.

Derved lagres den aktuelle hastighed på lageret.

– Hvis vippekontakten slippes ved en hastighed på under 30 km/h, lagres hastigheden

ikke og den gemte hastighed slettes. Hastigheden må gemmes på

ny, efter at bilens hastighed er forøget med mere end 30 km/t, ved at trykke

vippekontakten B i SET positionen.

Midlertidig frakobling af fartpilot

– Fartpiloten frakobles midlertidigt ved at betjene bremsen eller koblingen, på

biler med automatisk gearkasse betjenes kun bremsen.

– Fartpiloten kan også deaktiveres midlertidig ved at trykke kontakt A til midterpositionen.

Den lagrede hastighed bevares i lageret.

Genoptagning af den lagrede hastighed sker ved at slippe, bremsen eller koblingen,

på biler med automatisk gearkasse kun ved at slippe bremsen, og kortvarigt

skyde vippekontakten B ⇒ Fig. 125 i RES positionen.

PAS PÅ

Den gemte hastighed må kun genoptages, når den ikke er for høj under hensyntagen

til de aktuelle trafikforhold.

Komplet frakobling af fartpilot

– Skub kontakten A ⇒ Fig. 125 til højre i OFF position.

“(START-STOP)“

Start og kørsel

117

Fig. 126 Knap til START-STOP-system £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

More magazines by this user
Similar magazines