ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Knap Aktion Radio, trafikmelding CD / CD-veksler / MP3 Navigation

1 tryk kort Tænd / sluk for lyd /aktivering og deaktivering af talestyring a) .

1 tryk langt Aktivering / deaktivering

1 drej op Øgning af lydstyrke

1 drej ned Reducering af lydstyrke

2 tryk kort

Skift til næste gemte radiostation

Skift til næste gemte trafikmelding

Afbryd trafikmeldingen

Skift til næste nummer

2 tryk langt Afbryd trafikmelding Hurtigt frem

3 tryk kort

Skift til forrige gemte radiostation

Skift til forrige gemte trafikmelding

Afbryd trafikmeldingen

Skift til forrige nummer

3 tryk langt Afbryd trafikmelding Hurtigt tilbage

4 tryk kort Skift af audiokilde

5 tryk kort Hentning af hovedmenu

6 tryk kort Afbryd trafikmelding uden funktion

6 drej op

6 drej ned

a) Gælder for radio-navigationssystem Columbus.

Visning af gemte/tilgængelige stationer

bladning op

Afbryd trafikmelding

Visning af gemte/tilgængelige stationer

bladning ned

Afbryd trafikmelding

Anvisning

● Højttalerne i bilen er konstruktionsmæssigt tilpasset til udgangseffekten for

radio og radionavigationssystem på 4x20 W.

● Ved soundsystem er højttalerne justeret til en forstærker-udgangseffekt på

4x50 W + 6x25 W.

Mobiltelefoner og funkanlæg

Montering af mobiltelefoner og radioudstyr i en bil bør udføres af et fagværksted.

ŠKODA har en godkendt udvendig antenne beregnet til korrekt fagmæssig instalation

i vognen til anvendelse af mobiltelefoner og radioudstyr med en maksimal

sendeeffekt på 10 W.


Skift til forrige nummer

Skift til næste nummer

Kommunikation

uden funktion

Vedrørende muligheder for montering og drift af mobltelefoner med en effekt på

mere end 10 W, kontakt altid en fagmand. Han vil oplyse om hvilke tekniske muligheder

der findes for en erfterfølgende montering af mobiltelefoner og radioudstyr.

Ved brug af en mobiltelefon inde i bilen, som ikke er placeret i telefonadapteren,

og dermed ikke har forbindelse til den udvendige antenne, kan den elektromagnetiske

stråling overskride den aktuelle grænseværdi. Hvis der findes en passende

adapter til din mobiltelefon, anvendes din mobiltelefonen kun i adapteren, således

at strålingen i bilen reduceres mest muligt. Dette forbedrer samtidigt forbindelsens

kvalitet.

Ved brug af mobiltelefoner eller radioudstyr kan der forekomme funktionsforstyrrelser

i bilens elektronik. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

127

More magazines by this user
Similar magazines