ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

128 Kommunikation

Dette kan have følgende årsager:

● ingen udvendig antenne

● forkert installeret udvendig antenne

● sendeeffekt på over 10 watt.

PAS PÅ

● Drift af mobiltelefoner og radioudstyr i bilen uden udvendig antenne eller

forkert installeret udvendig antenne kan øge styrken af det elektromagnetiske

felt i kabinen.

● Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel!

● Monter aldrig mobiltelefoner eller telefonholdere på airbaggens afdækning

eller i dens umiddelbare virkeområde. Derved opstår der en forøget risiko

for kvæstelser ved et uheld.

● Lad aldrig mobiltelefonen ligge på sædet, instrumentbodet eller et andet

sted, hvor det ved en hård opbremsning, en kollision etc. kan slynges rundt.

Dette kan medføre at bilens passagerer kvæstes.

Anvisning

Overhold de landespecifikke forskrifter for brugen af mobiltelefoner i bilen.

Universal-telefonadapter GSM II

Introduktion

Universal-telefonadapteren GSM II er et indbygget “håndfri-telefonanlæg“, der har

en komfortbetjening vha. stemmen, via multifunktionsrattet eller radionavigationssystemet.

Al kommunikation mellem telefonen og din bils håndfri-telefonanlæg foregår kun

via Bluetooth ® -teknologien. Adapteren anvendes kun til opladning af telefonen

og til overførsel af signalet til bilens udvendige antenne.

For at sikre en optimal signaloverførsel skal telefonen med adapteren altid forblive

i telefonholderen.

Derudover kan lydstyrken under samtalen altid ændres individuelt med indstillingsknappen

på radioen eller radionavigationssystemet eller med tasterne på

multifunktionsrattet.


PAS PÅ

Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister har

ansvar for trafiksikkerheden. Anvend kun telefonsystemet, når du har bilen

fuldstændig under kontrol.

Anvisning

● Vær opmærksom på følgende anvisninger ⇒ Side 127, Mobiltelefoner og funkanlæg.

● Ved yderligere spørgsmål kontakt en autoriseret ŠKODA-servicepartner.

Intern telefonbog

En intern telefonbog er en del af telefonforberedelsen med talestyring. I den interne

telefonbog er der mulighed for at gemme 2500 telefonnumre. Enhver kontakt

kan indeholde op til 4 numre. Denne interne telefonbog kan anvendes afhængigt

af din mobiltelefon-type.

I biler med radionavigationssystemet Columbus, vises på displayet for apparatet

maks. 1200 telefonkontakter.

Efter at telefonen er forbundet for første gang, begynder systemet at hente telefonbogen

fra telefonen og fra SIM-kortet ind i styreenhedens hukommelse.

Ved alle senere forbindelser af telefonen med håndfri-udstyret opdateres den pågældende

telefonbog. Opdateringen kan tage flere minutter. I denne tid står telefonbogen,

hvor den sidste afsluttede opdatering er gemt, til rådighed. Nyligt gemte

telefonnumre vises første efter afslutning af opdateringen.

Når antallet af de gemte kontakter overskrider 2500, er telefonbogen ikke længere

fuldstændig.

Hvis der forkommer en telefonisk hændelse mens opdateringen kører (f.eks. indgående

eller udgående samtale, dialog for talestyring) afbrydes opdateringen. Efter

afslutning af den telefoniske hændelse starter opdateringen påny.

Forbindelse af mobiltelefonen med håndfri-telefonanlæg

For at forbinde en mobiltelefon med håndfri-anlægget er det nødvendigt at koble

telefonen på håndfri-anlægget. Nærmere informationer findes i mobiltelefonens

betjeningsvejledning. For koblingen skal der gennemføres følgende skridt:

– Aktiver Bluetooth ® og mobiltelefonens synlighed i din telefon. £

More magazines by this user
Similar magazines