ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

130 Kommunikation

Indsætning af telefon med adapter

Fig. 132 Universel forberedelse til telefonen

Bilen er udstyret med en telefonholder fra fabrikken. Du kan købe en adapter til

telefonen fra ŠKODA originaltilbehør.

Indsætning af telefon med adapter

– Skyd først adapteren A i pilens retning ⇒ Fig. 132 til anslag i holderen. Tryk let

adapteren ned ad indtil den falder i hak.

– Monter telefonen i adapteren A (i henhold til fabrikantens anvisninger).

Udtagning af telefon med adapter

– Tryk samtidig på låsene i siderne på holderen ⇒ Fig. 132 og tag telefonen med

adapter ud.

FORSIGTIG

Hvis telefonen tages ud af adapteren under en samtale, kan det medføre afbrydelse

af forbindelsen. Hvis telefonen tages ud, afbrydes forbindelsen med antennen,

som er monteret af fabrikken, og dermed forringes kvaliteten af sende- og

modtagersignaler. Desuden afbrydes telefonbatteriets opladning.


Telefonsamtaler ved hjælp af adapteren

Fig. 133 Illustration: Adapter med en knap /adapter med to knapper

Funktionsoversigt over tasten (PTT - “push to talk“) på adapteren ⇒ Fig. 133:

● Aktivering/deaktivering af talestyringen

● Besvar/afslut opkald

På nogle adaptere sidder der ud over tasten også tasten SOS ⇒ Fig. 133 - til

højre. Når denne tast holdes nede i 2 sekunder, drejes der nummer 112 (alarmcentralen).

Anvisning

● De viste adaptere er kun eksempler.

● I biler med radionavigationssystemet Columbus har knapperne og SOS ingen

funktion.