ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Talestyring

Dialog

I biler, der på fabrikken er udstyret med navigationssystemet Columbus,

er talestyring kun mulig via dette apparat, se driftsvejledningen

Columbus.

Den tid systemet er klar at modtage og udføre talekommandoer, kaldes dialog. Systemet

giver akustiske tilbagemeldinger, og fører dig igennem de pågældende

funktioner.

Kommandoens optimale forståelighed afhænger af følgende faktorer:

● Tal med normal lydstyrke uden betoning og overflødige pauser.

● Undgå dårlig udtale.

● Luk døre, vinduer og soltag for at dæmpe eller afskære forstyrrende lyde.

● Ved højere hastigheder anbefales det at tale højere, således at den øgede støj

fra omgivelserne bliver overdøvet.

● Under dialogen skal støj i bilen, som f.eks. passagerer, der taler samtidig, undgås.

● Tal ikke når systemet giver en meddelelse.

● Mikrofonen til talestyringen sidder under kabinehimmelen og er udrettet til fører

og passager. Derfor kan fører og passager betjene udstyret.

Bliver en talestyringskommando ikke genkendt, svarer systemet med “Pardon?“

Efter anden fejlslået forsøg gentager systemet hjælpen. Efter 3. fejlforsøg følger

svaret “Procedure cancelled (Afbrudt)“, og dialogen afsluttes.

Aktivering af talestyring (dialog)

● med et kort tryk på tasten på adapteren 5) ⇒ Fig. 133;

● med et langt tryk på tasten 1 på multifunktionsrattet ⇒ Side 131.

Deaktivering af talestyring (dialog)

Hvis systemet er i gang med at afspille en meddelelse, er det nødvendigt at afslutte

den meddelelse, der afspilles:

● med et kort tryk på tasten på adapteren 5) ;

● med et langt tryk på tasten 1 på multifunktionsrattet.

5) Gælder ikke for biler, der er udstyret med radio-navigationssystemet Columbus.

Hvis systemet venter en talestyringskommando, kan du selv afslutte dialogen:

● med talestyringskommandoen CANCEL;

● med et tryk på tasten på adapteren 5) ;

● med et langt tryk på tasten 1 på multifunktionsrattet.

Anvisning

● Ved en indgående samtale afsluttes dialogen straks.

● Talestyring er kun mulig ved biler, der har et multifunktionsrat med telefonbetjening

eller en telefonholder og adapter.

Talestyring

Standardtalekommandoer til betjening af telefonstyreenheden

Talestyring Aktion

HELP

CALL XYZ

PHONE BOOK

Efter denne kommando viderestiller systemet alle

mulige kommandoer.

Med denne kommando hentes kontakten fra telefonbogen

⇒ Side 134.

Med denne kommando kan enten f.eks. telefonbogen

gengives eller der kan tilpasses eller slettes en

indtaling til en kontakt etc.

CALL HISTORY Lister over de kaldte numre, ubesvarede opkald etc.

DIAL NUMBER

REDIAL

MUSIC a)

FURTHER OPTIONS

Kommunikation

Efter denne kommando kan der indtastes et telefonnummer,

så der kan oprettes en forbindelse til den

ønskede person.

Efter denne kommando vælger systemet det senest

valgte nummer.

Gengivelse af musikken fra obilelefonen eller an anden

koblet enhed.

133

Efter denne kommando tilbyder systemet yderligere

kontekstafhængige kommandoer. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

More magazines by this user
Similar magazines