ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

134 Kommunikation

Talestyring Aktion

INDSTILLINGER Valg til indstilling af Bluetooth ® , dialog osv.

CANCEL Dialogen afsluttes.

a) I biler med radionavigationssystemet Amundsen+, kan du få adgang til denne funktion via radionavigationssystemets

menu, se brugsanvisningen Amundsen+.

Efter indtaling af kommando DIAL NUMBER kræver systemet en indtaling af et telefonnummer.

Du kan indtaste telefonnummeret som kontinuerlig række, efter hinanden

udtalte tal (hele nummeret på en gang) eller i form af talblokke (adskilt af

korte pauser). Efter hver talsekvens (adskilt ved hjælp af korte pauser) gentager

systemet alle indtil nu genkendte cifre.

Cifrene 0 - 9, symboler +, , # er tilladt. Systemet genkender ikke sammenhængende

talkombinationer som f.eks. tre og tredive, men kun tal udtalt enkeltvis (to,

tre).


Navneopkald

– Tænd for talestyringen ⇒ Side 133.

– Efter klartonen indtales kommandoen CALL XYZ.

Eksempel på opkald til et navn i telefonbogen

Talestyring Meddelelse

CALL XYZ “Sig hjemme, arbejde, mobil“

f. eks. WORK “Der ringes til XYZ på arbejde.“

CALL XYZ WORK “Der ringes til XYZ på arbejde.“

Lagring af indtaling til en kontakt

Hvis den automatiske navnegenkendelse ikke fungerer pålideligt ved nogle af

kontakterne, har du mulighed for ved denne kontakt at gemme en separat indtaling

i menupunktet Phone book (telefonbog) - Voice Tag (indtaling) - Record (optag).

En separat indtaling kan også gemmes ved hjælp af talestyringen i menuen YDER-

LIGERE OPTIONER.


Musikgengivelse via Bluetooth ®

Universal-telefonadapteren GSM III tillader gengivelse af musik via Bluetooth ® fra

enheder som f. eks. MP3-afspillere, mobiltelefoner eller Notebook.

For at musikken kan gengives via Bluetooth ® , skal først gengivelsesenheden kobles

med håndfri-anlægget i menuen Phone (Telefon) - Bluetooth (Bluetooth) -

Media player (Media Player).

Betjening af musikgengivelsen fra den forbundne enhed kan ske via håndfri-anlægget

med taletyring ⇒ Side 133, Talestyring eller direkte via den forbundne enhed.

Anvisning

Den enhed der skal forbindes skal understøtte Bluetooth ® profil A2DP, se driftsvejledningen

for den enhed, der skal kobles.

Universal telefonadapter GSM III

Introduktion

Universal-telefonadapteren GSM III er et indbygget “håndfri-telefonanlæg“, der

har en komfortbetjening vha. stemmen, via multifunktionsrattet eller radionavigationssystemet.

Universal-telefonadapteren GSM III indeholder følgende funktioner.

● Intern telefonbog ⇒ Side 135.

● Komfortbetjening med multifunktionsrattet ⇒ Side 137 og visning på informationsdisplayet

⇒ Side 138.

● Talestyring af telefonen, inkl. talestyring af telefonkontakter ⇒ Side 140.

● Internetforbindelse ⇒ Side 141.

● Gengivelse af musik fra telefonen eller andre multimedieanlæg ⇒ Side 141.

● Visning af SMS ⇒ Side 138.

Al kommunikation mellem telefonen og din bils håndfri-telefonanlæg foregår kun

via de nedenstående profiler for Bluetooth ® -teknologien. £

More magazines by this user
Similar magazines