ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

136 Kommunikation

– Indtast inden for 30 sekunder den 16-cifrede kode, der vises på informationsdisplayet,

og bekræft denne i henhold til informationerne på din telefons display.

– Hvis dit SIM-kort er blokeret med en PIN-kode, indtast PIN for din telefons

SIM-kort. Telefonen kobler sig på styreenheden (ved første kobling kan denne

kun indtastes på informationsdisplayet og ved holdende bil, fordi du kun i dette

tilfælde kan vælge, om PIN-koden skal gemmes).

– For at gemme en ny bruger første gang, følg vejledningen på informationsdisplayet.

– For at downloade telefonbogen og identifikationsdata fra SIM-kortet til styreenheden

bekræft igen opfordringen rSAP på din mobiltelefon.

Telefonen foretrækker profilen rSAP.

Hvis PIN er gemt, findes telefonen automatisk, næste gang tændingen bliver slået

til og den forbindes med håndfri-anlægget. Kontroller på din mobiltelefon, om det

er forbundet automatisk.

Afbrydelse af forbindelsen

Forbindelsen til håndfri-anlægget afbrydes.

● ved at trække nøglen ud af tændlåsen (under en telefonsamtale afbrydes forbindelsen

ikke).

● Efter at forbindelsen i telefonen er afbrudt.

● Ved afbrydelse af forbindelsen i informationsdisplayet i menuen Bluetooth

(Bluetooth) - User (bruger) - Vælg bruger - Disconnect (afbryd).

1) Gælder ikke for radioen Swing.

Ved biler, der fra fabrikken er udstyret med radio eller radionavigationssystem, er

det muligt at afslutte telefonsamtalen, efter at nøglen er taget ud af tændlåsen,

ved at klikke på ikonet på radioens 1) eller radionavigationssystemets touchscreen

, se driftsvejledning til radio eller radionavigationssystem.

PAS PÅ

● Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister

har ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer

beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker!

● I tilfælde af en lufttransport skal Bluetooth ® -funktionen deaktiveres af et

fagværksted.

Anvisning

● I styreenhedens hukommelse kan der gemmes op til tre brugere, men håndfrienheden

kan kun kommunikere aktiv med en bruger ad gangen. Ved gensidig

kobling af den fjerde mobiltelefon skal en bruger slettes.

● Gælder ikke for alle mobiltelefoner, som har mulighed for kommunikation via

Bluetooth ® . Om din mobiltelefon er kompatibel med universal-telefonforberedelse

GSM III, erfarer du hos en autoriseret ŠKODA-servicepartner

● Ved forbindelsen med styreenheden følges vejledningen på din mobiltelefon.

● Bluetooth ® -forbindelsens rækkevidde til håndfri-anlægget er rettet mod bilens

indre. Rækkevidden er afhængig af omgivelserne, f.eks. ting mellem apparaterne,

eller interferens med andre apparater.

More magazines by this user
Similar magazines