ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

12 Instrumenter og kontrollamper

Som advarselssignal høres et akustisk signal.

FORSIGTIG

Kør aldrig brændstofbeholderen helt tom! Ujævn brændstofforsyning kan medføre

at motoren hakker. Uforbrændt brændstof kan komme ind i udstødningsanlægget

og skade katalysatoren.

Anvisning

Efter optankning kan det ved dynamisk kørsel (f .eks talrige sving, kørsel op og

ned ad bakke) ske at brændstofforrådsindikatoren viser ca. et stykke mindre. Ved

stop og mindre dynamisk kørsel vises den korrekte brændstofmængde igen. Denne

effekt er ingen fejl.


Kilometertæller

Den tilbagelagte strækning angives i kilometer (km). I nogle lande anvendes måleenheden

“mil“.

Nulstillingsknap

Trykkes nulstillingsknappen 7 ⇒ Side 10 ned i ca. 1 sekund, nulstilles triptælleren.

Triptæller (trip)

Triptælleren viser den strækning, som er blevet kørt, siden triptælleren blev nulstillet

sidste gang - i skridt på 100 m eller 1/10 mil.

Kilometertæller

Den kilometertælleren angiver de kilometer eller mil, som vognen har kørt alt i alt.

Fejlindikation

Hvis der foreligger en fejl i kombi-instrumentet, vises Error konstant på displayet.

Fejlen skal fjernes på et autoriseret værksted.

PAS PÅ

Indstil for egen sikkerheds skyld aldrig triptælleren under kørsel!

Anvisning

Hvis visning af den anden hastighed i mph eller km/t er aktiveret på biler med informationsdisplay,

vises denne hastighed i stedet for kilometertælleren.


Serviceintervalindikator

Fig. 3 Serviceintervalindikator: Henvisning

Alt afhængigt af bilens udstyr kan angivelsen på displayet variere.

Serviceintervalindikator

Inden et servicetidspunkt er nået, vises der, når tændingen slås til, et nøglesymbol

og de resterende kilometer ⇒ Fig. 3. Samtidigt vises de resterende dage til

næste servicedato.

På informationsdisplayet vises følgende:

Service in ... km or... days. (Service om ... km eller ... dage.)

Indtil datoen for eftersyn aftager kilometertælleren eller triptælleren i skridt på

100 km eller dage.

Når datoen for service er kommet, vises det blinkende nøglesymbol i displayet

samt teksten Service.

På informationsdisplayet vises følgende:

Service now! (Service nu!) (Service nu!)

Angivelse af vejstrækning og dage indtil næste servicetermin

Du kan ved hjælp af tasten 3 altid hente visningen af den resterende kørestrækning

og dage til næste service ⇒ Side 10.

På displayet vises der for 10 sekunder et nøglesymbol og visningen af de resterende

kilometer. Samtidigt vises de resterende dage til næste servicedato.

Ved biler med et informationsdisplay henter du denne visning i menuen Settings

(Indstillinger) ⇒ Side 19.

På informationsdisplayet vises følgende i 10 sekunder:

Service in ... km or... days. (Service om ... km eller ... dage.) £

More magazines by this user
Similar magazines