ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

138 Kommunikation

Betjening af telefon via informationsdisplayet

Hvis der ikke er nogen telefon forbundet med håndfri-enheden, vises efter valg af

menuen Phone (Telefon) meddelelsenNo paired phone found. (ingen koblet telefon

fundet.) og følgende menupunkter:

■ Help (Hjælp) dette menupunkt vises, hvis der i styreenhedens hukommelse ikke

er gemt nogen koblet telefon.

■ Connect (Forbind) dette menupunkt vises, hvis der i styreenhedens hukommelse

er gemt en eller flere koblede telefoner.

■ Phone search (Telefonsøgning)

Media player (Medieafspiller)

■ Active device (Aktiveret enhed)

■ Paired devices (Koblede enheder)

■ Search (Søg)

■ Visibility (Synlighed)

■ SOS (SOS)

Hvis en telefon er koblet med håndfri-enheden, kan du i menuen Phone (Telefon)

vælge følgende menupunkter:

■ Phone book (telefonbog)

■ Dial number (nummervalg)

■ Call register (opkaldslister)

■ Voice mailbox (Indbakke opkald)

■ Messages (meddelelser) 1)

■ Bluetooth (Bluetooth)

■ Settings (indstillinger)

■ Back (Tilbage)

Phone book (telefonbog)

I menupunktet Phone book (telefonbog) findes listen af de downloadede kontakter

fra telefonhukommelsen og mobiltelefonens SIM-kort.

1) Kun ved forbindelsen mellem telefon og håndfri-anlægget via profilen rSAP.

Til hver telefonkontakt står følgende funktioner til rådighed:

■ Visning af telefonnummer

■ Voice Tag (Indtaling)

■ Replay (Gengiv)

■ Record (Optag)

Dial number (nummervalg)

I menupunktet Dial number (nummervalg) kan du skrive de telefonnumre du ønsker.

Ved hjælp af fingerhjulet vælges de ønskede tal efter hinanden og valget bekræftes

ved at trykke på fingerhjulet. Du kan vælge mellem tallene 0 - 9, symbolerne

+, , # og funktionerne Delete (slet), Call (opkald), Back (tilbage).

Call register (opkaldslister)

I menupunktet Call register (opkaldslister) kan følgende menupunkter vælges:

■ Missed (ubesvarede opkald)

■ Received (modtagede)

■ Dialled numbers (valgte)

■ Delete lists (slet lister)

Voice mailbox (Indbakke opkald)

I menuen Voice mailbox (talebesked-mailbox) kan talemailboksens nummer indstilles

evt. gemmes og derefter kaldes op. Ved hjælp af fingerhjulet vælges de ønskede

tal efter hinanden og valget bekræftes ved at trykke på fingerhjulet. Du kan

vælge mellem tallene 0 - 9, symbolet +, og funktionen Delete (slet), Call (opkald),

Save (gem), Back (tilbage).

Messages (meddelelser)

I menupunktet Messages (meddelelser) findes en liste over indgåede tekstbeskeder.

Efter hentning af en meddelelse vises følgende funktioner:

■ Show (vis)

■ Read (læs) - systemet læser den valgte meddelelse via højttalerne

■ Send time (sendetid)

■ Callback (ring tilbage)

■ Copy (Kopier) - kopierer den modtagne meddelelse på SIM-kortet

■ Delete (slet) £

More magazines by this user
Similar magazines