ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Dæktrykovervågning

Fig. 163 Knap til indstilling af dæktrykkontrolværdien

Dæktryk-overvågningen sammenligner ved hjælp af ABS sensorerne omdrejningstallet

og dermed de enkelte dæks rulleomkreds. Ved ændring af hjulets afrulningsomfang

lyser kontrollampen i kombi-instrumentet ⇒ Side 28 og der lyder

et akustisk signal.

Dækkenes rulleomkreds kan ændres når:

● dæktrykket er for lavt,

● dækkenes struktur er beskadiget,

● vognen er ladet kun i den ene side,

● dækkene på én akse er mere belastet (f.eks. ved kørsel med anhænger eller

ved kørsel i bjerge og dale),

● snekæder er monteret,

● reservehjulet er monteret,

● et dæk pr. akse er blevet udskiftet

Systemets grundindstilling

Efter at dæktrykket er ændret, efter at et eller flere hjul er udskiftet, et hjuls positionsændring

på bilen (f.eks. bytning af hjul mellem akslerne) eller når kontrollampen

lyser op under kørslen, skal systemet grundindstilles på følgende måde:

● Fyld alle dæk med det foreskrevne tryk ⇒ Side 205.

● Tilkobl tændingen.

● Tryk knappen ⇒ Fig. 163 i mere en 2 sekunder. Imens knappen holdes

nede lyser kontrollampen . Samtidigt slettes systemets hukommelse og der

startes en ny kalibrering, hvilket der bekræftes ved et akustisk signal og ved at

kontrollampen derefter slukker.

● Når kontrollampen efter basisindstillingen ikke slukker, foreligger en systemfejl.

Opsøg det nærmeste fagværksted.

Kontrollampe lyser

Hvis mindst et dæks tryk er væsentligt lavere i forhold til den lagrede grundværdi,

lyser kontrollampen ⇒ .

Kontrollampen blinker

Ved blinkende kontrollampe foreligger der en systemfejl. Opsøg det nærmeste

fagværksted.

PAS PÅ

● Ved lysende kontrollampe sættes hastigheden straks ned og kraftige

rat- og bremsemanøvrer undgås. Næste gang det er muligt, skal man straks

standse og kontrollere dækkene og deres tryk.

● Føreren er ansvarlig for det korrekte dæktryk. Derfor skal dæktrykket kontrolleres

regelmæssigt.

● Ved bestemte betingelser (f.eks. sportslig kørsel, vinterkørsel eller ved

kørsel på ujævne veje) kan kontrollampen blive tændt med forsinkelse eller

slet ikke lyse.

● Dæktryk-overvågningen erstatter ikke førerens ansvar for at kontroller

det korrekte dæktryk.

Anvisning

Dæktrykovervågning:

Intelligent teknik

● erstatter ikke den regelmæssige kontrol af dæktrykket, da systemet ikke kan

genkende et jævnt tryktab;

● ikke kan advare ved hurtigt tryktab i dækkene, f.eks. ved en pludselig skade på

et dæk. I så fald prøv at standse vognen forsigtigt uden kraftige styrebevægelser

eller stærk bremsning.

● For at sikre en fejlfri funktion af dæktryk-kontrolsystemet, er det nødvendigt

at gennemføre en grundindstilling hver 10.000 km eller 1 gang om året

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

173