ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

176 Kørsel og miljø

– Motoren må ikke overfyldes med olie ⇒ Side 196, Påfyldning af motorolie.

Hvis man skal køre bilen i et land, hvor der ikke er blyfri benzin til rådighed, skal

man senere, ved kørsel i et land med katalysatorpligt, få katalysatoren udskiftet.

PAS PÅ

● På grund af de høje temperaturer, der kan forekomme i udstødningskatalysatoren,

skal bilen parkeres således, at katalysatoren ikke kan komme i berøring

med let antændelige materialer, som befinder sig under bilen - brandfare!

● Man må aldrig benytte yderligere undervognsbeskyttelse eller rustbeskyttende

midler på udstødningsrøret, katalysatoren eller varmeskjoldet. Under

kørsel kan disse substanser antændes - brandfare!

FORSIGTIG

● På katalysatorbiler må tanken aldrig køres helt tom. Ved en uregelmæssig

brændstofforsyning kan der forekomme fejltændinger. Uforbrændt brændstof kan

komme ind i udstødningsanlægget og skade katalysatoren.

● Bare én tankfuld blyholdig benzin kan føre til en forringelse af katalysatoren.

● Hvis der under kørslen opdages nedsat motorydelse eller ujævn motorgang,

nedsæt straks hastigheden og få fejlen rettet på det nærmeste autoriserede

værksted. De beskrevne symptomer kan skyldes en fejl i tændingssystemet. Uforbrændt

brændstof kan komme ind i udstødningsanlægget og skade katalysatoren.

Miljøanvisning

Også ved udstødningsanlæg, som fungerer korrekt, kan der ved bestemte driftstilstande

af motoren forekomme en svovlagtig udstødningsrøg. Dette afhænger af

andelen af svovl i brændstoffet. Ofte er det nok at fylde blyfri superbenzin på fra

en anden fabrikant eller en anden tankstation.


Økonomisk og miljøbevidst kørsel

Generelt

Den personlige kørestil er en væsentlig faktor.

Brændstofforbrug, belastning af miljøet samt slid på motor, bremser og dæk afhænger

principielt af tre faktorer:

● personlig kørestil,

● individuelle kørselsbetingelser,

● tekniske forudsætninger.

Ved fornuftig og økonomisk kørsel kan du nemt reducere brændstofforbruget

med 10 - 15%. Dette kapitel giver nogle tips til hvordan miljøet kan skånes og

hvordan man samtidig kan spare nogle penge.

Selvfølgelig påvirkes brændstofforbruget også af andre punkter, som føreren ikke

har indflydelse på. Det er f.eks. normalt at forbruget stiger om vinteren eller ved

andre betingelser, f.eks. ved dårlig vejbanestand, kørsel med anhænger osv.

Denne bil har fra produktionen de tekniske forudsætninger for et sparsomt forbrug

og en økonomisk drift. Der er især lagt vægt på den mindst mulige belastning

af miljøet. For at udnytte og bevare disse egenskaber bedst muligt er det nødvendigt

at være opmærksom på efterfølgende henvisninger i dette kapitel.

Ved accelerationen bør det optimale omdrejningstal holdes for at undgå et højt

brændstofforbrug og resonansfænomener i bilen.

Forudseende kørsel

Ved acceleration forbruger en vogn mest brændstof.

Man bør undgå unødig acceleration og bremsen. Hvis man kører på forudseende

vis, skal man bremse mindre og som følge deraf også accelerere mindre hyppigt.

Lad bilen trille, når dette er muligt, for eksempel når man kan se, at det næste trafiklys

er rødt.

More magazines by this user
Similar magazines