ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Ingen unødvendig ballast

Transport af ballast koster brændstof.

Idet hvert kilogram mere vægt øger brændstofforbruget, kan det betale sig at kigge

i bagagerummet for at undgå unødig ballast.

Ved bykørsel, hvor der ofte accelereres, har bilens vægt en betydelig indflydelse

på brændstofforbruget. Som tommelfingerregel gælder det, at for hver 100 kg

vægt stiger forbruget ca. 1 l/100 km.

Ofte forbliver en tagbagagebærer monteret på bilen, selv om den ikke mere er

nødvendig. Pga. den øgede luftmodstand bruger din bil med tom tagbagagebærer

ved en hastighed på 100 - 120 km/t ca. 10% mere brændstof end normalt.


Strømbesparelse

Strømfremstilling koster brændstof.

– De elektriske forbrugere skal slukkes, når de ikke længere bliver benyttet.

Ved hjælp af generatoren bliver der ved løbende motor fremstillet og stillet strøm

til disposition. Jo mere eludstyr der er tændt i bilens strømnet, jo mere brændstof

kræves der for driften af generatoren.

Skriftlig kontrol af brændstofforbruget

Hvis man husker at kontrollere bilens brændstofforbrug, bør man føre en bog

over kørslen. Udgiften er relativt lille men den lønner sig. Man kan tidligt opdage

en ændring (positiv og negativ) og, hvis nødvendigt, tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis man opdager et for højt forbrug, bør man erindre, hvordan, hvor og under

hvilke betingelser man kørte med den sidste tankfuld.

1) Forbeholdt overholdelse af de nationale lovregler.Miljøvenlighed

Ved konstruktionen, materialevalget og fremstillingen af den nye ŠKODA, spiller

miljøbeskyttelsen en afgørende rolle. Blandt andet er følgende punkter blevet

specielt observeret:

Konstruktive forholdsregler

● afmonteringsvenlig udformning af forbindelser,

● forenklet afmontering pga. modulopbygning,

● forbedret sortrenhed af materialerne,

● markering af plastdele iht. VDA-anbefaling 260,

● reducering af brændstofforbruget og emission af CO2,

● minimering af brændstofudslip ved uheld,

● Støjreducering.

Materialevalg

● anvendelse af så meget genbrugsmateriale som muligt,

● klimaanlæg med CFC-frit kølemiddel,

● ingen cadmium,

● Ingen asbest,

● Reduktion af plastmaterialernes “udgasning“

Fremstilling

● opløsningsmiddelfri hulrumsisolering,

● opløsningsmiddelfri konservering for transport fra producent til kunde,

● brug af opløsningsmiddelfrie klæbematerialer,

● ingen CFC under produktionen,

● inden anvendelse af kviksølv,

● anvendelse af vandopløselige lakker.

Tilbagelevering og genbrug af gamle biler

Kørsel og miljø

ŠKODA overholder kravene til mærket og dets produkter med henblik på beskyttelse

af miljø og ressourcer. Alle nye ŠKODA-biler kan 95 % genbruges og kan

principielt 1) gives tilbage. I mange lande opbygges der landsdækkende genbrugssystemer,

der tager din bil tilbage. Efter tilbagelevering får du en bekræftelse, der

dokumenterer en miljørigtig forarbejdning. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

179

More magazines by this user
Similar magazines