ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

PAS PÅ

● Kørsel i vand, slam, mudder osv. kan reducere bremseeffekten og forlænge

bremsevejen - fare for ulykker!

● Undgå pludselige og stærke opbremsninger umiddelbart efter du er kørt

gennem vand.

● Efter kørsel gennem vand skal bremserne renses og tørres snarest muligt

ved at intervalbremse. Foretag kun opbremsninger med det formål at tørre og

rengøre bremseskiverne, hvis trafikforholdene tillader det. Andre bilister må

ikke udsættes for fare.

FORSIGTIG

● Ved kørsel gennem vand kan dele af bilen, som f. eks. motor, gearkasse, katalysator,

undervogn eller det elektriske system tage alvorligt skade.

● Modkørende biler danner bølger, er kan overskride den tilladte vandhøjde for

din bil.

● Under vand kan der gemme sig huller, slam eller sten, der gør kørslen vanskelig

eller helt umulig.

● Kør ikke gennem saltvand. Saltet kan medføre korrosion. Alle dele af bilen, der

er kommet i kontakt med saltvand, skal omgående skylles med ferskvand.

Anvisning

Efter kørsel gennem vand anbefaler vi at få bilen efterset på et autoriseret værksted.


Kørsel og miljø

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

181

More magazines by this user
Similar magazines