ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Kontrol og påfyldning

Motorrum

Åbning af motorhjelmen

Udløserarm til motorhjelm

Fig. 170 Oplåsningsarm motorhjelm

– Træk i udløserarmen som sidder under instrumentbordet i venstre side⇒ Fig.

170.

Motorhjelmen springer ud af låsen takket være en fjeder.

Oplåsning og låsning af motorhjelm

Åbning af motorhjelm

– Lås motorhjelmen op ⇒ Fig. 170.

Fig. 171 Kølergitter: Låsearm


– Inden motorhjelmen åbnes, skal man sikre sig, at viskerarmene ikke er vippet

væk fra forruden, da der ellers vil kunne opstå lakskader.

– Træk i låsearmen ⇒ Fig. 171 og motorhjelmen er åben.

– Tag fat i motorhjelmen ved kølergitterets nederste del og løft den så meget at

den holdes åben af gastrykstøtten.

Lukning af motorhjelm

– Ved at trække motorhjelmen ned overvindes gastrykstøttens kraft.

– Lad motorhjelmen falde ned fra ca. 30 cm højde - motorhjelmen må ikke trykkes

efter!

PAS PÅ

● Motorhjelmen må aldrig åbnes, hvis man kan se, at der kommer damp eller

kølervæske ud af motorrummet - skoldningsfare! Man skal vente, indtil der ikke

længere kommer damp eller kølervæske ud.

● Af sikkerhedsmæssige grunde skal motorhjelmen altid være helt lukket

under kørslen. Kontroller derfor altid efter lukning af motorhjelmen, at låsen

er i indgreb.

● Hvis det under kørslen bemærkes, at låsen ikke er i indgreb, skal man

straks standse og lukke motorhjelmen - fare for uheld!

Arbejde i motorrummet

Kontrol og påfyldning

Ved alle typer arbejde i motorrummet skal der udvises stor forsigtighed!

Ved arbejde i motorrummet, f.eks. ved kontrol og påfyldning af driftsvæsker,

kan der opstå skader, forbrændinger, uheld og brandfare. Derfor skal man absolut

følge efterfølgende advarsler samt de almindeligt gældende sikkerhedsregler.

Bilens motorrum er et farligt område ⇒ . £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

193

More magazines by this user
Similar magazines