ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

196 Kontrol og påfyldning

Det er normalt, at motoren forbruger olie. Alt afhængig af kørselsmåden og kørselsbetingelserne

kan olieforbruget komme op på 0,5 l/1000 km. På de første

5000 kilometer kan forbruget også ligge derover.

Derfor skal olieniveauet kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang bilen tankes

op eller før kørsel af længere strækninger.

Ved større belastning af motoren, som f.eks. ved langvarig motorvejskørsel om

sommeren, ved kørsel med anhænger eller bjergkørsel, anbefales det at holde

olieniveauet i område A - men ikke derover.

En for lav oliestand vises ved hjælp af kontrollampen i kombi-instrumentet ⇒ Side

26. Lyser denne op, skal man hurtigst muligt måle olieniveauet. Olie påfyldes efter

behov.

FORSIGTIG

● Olien må aldrig ligge over området A . Fare for beskadigelse af katalysatoren.

● Er det under de givne betingelser ikke muligt at påfylde motorolie må kørslen

ikke fortsættes. Stop motoren og søg assistance på et autoriseret værksted, da

det ellers kan føre til alvorlig beskadigelse af motoren.

Anvisning

Motoroliespecifikationer ⇒ Side 236.

Påfyldning af motorolie

– Kontroller motorolieniveauet ⇒ Side 195.

– Skru oliepåfyldningsdækslet af.

– Påfyld den egnede olie i portioner på 0,5 liter ⇒ Side 236.

– Kontroller olieniveauet ⇒ Side 195, Kontrol af motorolieniveau.

– Monter påfyldningsdækslet omhyggeligt og skub oliepinden i til anslag.

PAS PÅ

● Ved påfyldning af olie må der ikke komme olie på varme motordele -

brandfare!

● Før ethvert arbejde i motorrummet skal man læse og være opmærksom på

advarselsanvisningerne ⇒ Side 193, Arbejde i motorrummet.


Miljøanvisning

Olien må aldrig ligge over A ⇒ Side 195 området. Hvis dette sker, kan olien blive

suget ind via krumtaphusudluftningen og komme ud i atmosfæren via udstødningsanlægget.

Olien kan forbrænde i katalysatoren og beskadige denne.

Skift af motorolie

Motorolien skal skiftes i henhold til de i servicehæftet angivne intervaller eller i

henhold til serviceintervalindikatoren ⇒ Side 12.

PAS PÅ

● Foretag kun selv motorolieskift hvis du har den nødvendige viden.

● Før ethvert arbejde i motorrummet skal man læse og være opmærksom på

advarselsanvisningerne ⇒ Side 193.

● Lad først motoren køle af, bær sikkerhedsbriller og handsker - forbrændingsfare

pga. varm olie.

FORSIGTIG

Der må ikke blandes andre midler i motorolien - fare for motorskader! Skader, som

opstår på grund af sådanne midler, er udelukket fra garantien.

Miljøanvisning

● Olie må aldrig hældes i kloakken eller på jorden.

● På grund af bortskaffelsesproblematikken, behovet for specialværktøj og for

specialviden bør motorolien og oliefilteret udskiftes af en autoriseret ŠKODA-servicepartner.

Anvisning

Hvis din hud kommer i berøring med olie, skal du vaske dig grundigt.

More magazines by this user
Similar magazines