ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

18 Instrumenter og kontrollamper

Hovedmenu

Fig. 7 Informationsdisplay: Betjeningselementer på viskerhåndtaget / betjeningselementer

på multifunktionsrattet.

Betjening ved hjælp af knapperne på viskerhåndtaget

– Main menu (Hovedmenu) aktiveres ved at trykke på vippeknappen A ⇒ Fig. 7

længere end 1 sekund.

– Via knappen A kan de enkelte menupunkter vælges. Efter kort at trykke på

knappen B vises den valgte information.

Betjening ved hjælp af knapperne på multifunktionsrattet

– Main menu (Hovedmenu) aktiveres ved at trykke på vippeknappen C ⇒ Fig. 7

længere end 1 sekund.

– Ved kort tryk på knappen C kommer du et niveau højere op.

– De enkelte menuer kan vælges ved at dreje på fingerhjulet D . Efter et kort

klik på fingerhjulet D vises den valgte menu.

Man kan (alt afhængig af bilens udstyr) vælge følgende angivelser:

■ MFD (MFA) ⇒ Side 14

■ Audio (audio)

■ Navigation (navigation)

■ Phone (telefon) ⇒ Side 135

■ Aux. Heating (parkeringsvarme) ⇒ Side 102

■ Vehicle status (bilstatus) ⇒ Side 18

■ Settings (indstillinger) ⇒ Side 19

Menuen Audio vises kun, når den fabriksmonterede autoradio er tændt.

Menuen Navigation vises kun, når det fabriksmonterede radionavigationssystem

er tændt

Menupunktet Aux. heating (parkeringsvarme) vises kun, når bilen er udstyret

med parkeringsvarme fra fabrikken.

Anvisning

● Når der vises advarsler på informationsdisplayet, skal disse meldinger kvitteres

med tast B på viskerhåndtaget eller med tast D på multifunktionsrattet for

at hente hovedmenuen.

● Hvis informationsdisplayet ikke betjenes, skifter menuen altid til et felt højere

efter 10 sekunder.

● Betjeningen af den fabriksmonterede autoradio eller af radionavigationssystemet

beskrives i en separat vejledning, som er vedlagt instruktionsbogen.


Dør-, bagagerum og motorhjelmadvarsel

Dør-, bagagerum- og motorhjelmadvarsel lyser når mindst en dør, bagagerumsklappen

eller motorhjelmen ikke er lukket. Symbolet viser, hvilken dør, bagagerumsklap

eller motorhjelmen der ikke er lukket.

Symbolet slukker, så snart dørene, bagagerumsklappen eller motorhjelmen lukkes.

Ved åbnet dør, motorrum eller bagklap og en hastighed på mere end 6 km/t lyder

der et advarselssignal.

Auto-check-control

Bilens tilstand

Auto-check-control kontrollerer tilstanden af bestemte funktioner og bilkomponenter.

Kontrollen foretages vedvarende ved tilkoblet tænding, både ved stillestående

bil såvel som under kørslen.

Nogle funktionsfejl, presserende nødvendige reparationer, servicearbejde eller

andre opgaver vises på displayet i kombi-instrumentet. Disse angivelser er i henhold

til prioritet inddelt i røde og gule lyssymboler. £

More magazines by this user
Similar magazines