ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

206 Hjul og dæk

Køremåde

Hurtig kørsel i kurver, voldsomme accelerationer og hårde opbremsninger (skrigende

dæk) øger dæksliddet.

Afbalancering af hjul

Hjulene på en ny bil er afbalancerede. Under kørslen kan der dog på grund af forskellige

påvirkninger opstå en ubalance, som mærkes som uro i rattet.

Da en sådan ubalance medfører et forøget slid på styretøj, hjulophæng og dæk,

skal hjulene afbalanceres på ny. Desuden skal et hjul afbalanceres efter montering

af et nyt dæk samt efter hver dækreparation.

Forkert hjulstilling

En forkert indstilling af for- eller baghjulene medfører ikke blot et forøget og oftest

skævt dækslid, men nedsætter også køresikkerheden. Ved unormalt dækslid

bør man opsøge et autoriseret værksted.

PAS PÅ

● Ved et for lavt dæktryk skal dækkene yde mere. På grund af dette bliver

de meget opvarmet ved større hastigheder. Dette kan medføre, at slidbanen

løsner sig eller at dækket punkterer.

● Udskift omgående beskadigede fælge og dæk.

● Dæk, der er ældre end 6 år, må kun anvendes i nødstilfælde og kun med

tilsvarende forsigtig kørsel.

Miljøanvisning

Et for lavt dæktryk øger brændstofforbruget.

Slidindikator

Fig. 180 Dækmønster med slidindikator


I bunden af mønsteret findes der på originaldækkene på tværs af omløbsretningen

nogle 1,6 mm høje slidindikatorer. Alt efter fabrikat er disse slidindikatorer anbragt

6 til 8 steder på dækkets slidbane med lige stor afstand imellem ⇒ Fig. 180.

Markeringerne på dæksiderne med bogstaverne “TWI“, trekantsymboler eller andre

symboler viser slidindikatorernes placering.

Ved et 1,6 mm mønster - målt i mønsterrillerne ved siden af slidindikatorerne - er

man nået til det laveste tilladte dækmønster (i nogle lande kan andre værdier være

gældende).

PAS PÅ

● Dækkene skal udskiftes omgående, når de er slidt ned til slidindikatorerne.

Det af loven lavest tilladte dækmønster skal observeres.

● Nedslidte dæk har et dårligt vejgreb, hvilket bemærkes specielt ved høje

hastigheder og på våd vej. Det kan føre til “akvaplaning“ (ukontrolleret bevægelse

af bilen - “svømmen“ på en våd vejbane).

Ombytning af hjul

Fig. 181 Ombytning af hjul

Ved tydeligt kraftigere slitage på forhjulenes dæk anbefales det at bytte om på

for- og baghjul i henhold til skemaet ⇒ Fig. 181. Derved opnår dækkene stort set

samme levetid.

Ved iagttagelse af ujævne slidmønstre på dækoverfladen kan det være en fordel

at skifte dækkene “på kryds“ (kun løberetningsbundne dæk). Vi anbefaler at kontakte

en autoriseret ŠKODA-servicepartner, da de er meget fortrolige med kombinationsmulighederne.

For en ensartet slitage af alle hjul og optimal levetid, anbefales det at skifte hjulene

for hver 10 000 km.

More magazines by this user
Similar magazines