ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

212 Hjælp ved havari

Anvisning

● Ildslukkeren skal svare til de til enhver tid gældende lovregler på området.

● Vær opmærksom på ildslukkerens holdbarhedsdato. Hvis ildslukkeren anvendes

efter holdbarhedsdatoens udløb, er den korrekte funktion ikke længere garanteret.

● Ildslukkeren er kun inklusive i leveringen i nogle lande.

Bordværktøj

Fig. 184 Bagagerum: Rum til værktøjssæt

Værktøjssættet og donkraften med mærkat er anbragt i en kunststofboks i reservehjulet

⇒ Fig. 184 eller i rummet til reservehjulet. Her er der også plads til anhængeranordningens

aftagelige kuglehoved. Kassen er fastspændt til reservehjulet

med et bånd.

Værktøjssættet indeholder følgende dele (alt afhængig af udstyr):

● trådbøjle til aftrækning af hjulkapslerne,

● plastklemmer til afdækning af hjulbolte,

● Hjulnøgle,

● slæbeøje,

● adapter til hjulboltsikring,

● reservepæresæt,

● Torx-nøgle.

Før donkraften lægges tilbage på plads, skal dens arm skrues helt ind.

PAS PÅ

● Den fra fabrikken leverede donkraft må kun anvendes til den pågældende

bil. Den må aldrig bruges til at løfte tungere biler eller andre byrder med - fare

for kvæstelser!

● Vær opmærksom på at værktøjet i bagagerummet er sikkert fastgjort.

Anvisning

Vær opmærksom på at kassen altid er sikret med båndet.

Reservehjul

Fig. 185 Bagagerum: Reservehjul

Reservehjulet ligger i en fordybning under bagagerummets gulvbelægning og er

fastspændt med en specialskrue ⇒ Fig. 185.

Før reservehjulet tages ud, skal kassen med værktøjssættet tages ud ⇒ Fig. 184.

For at reservehjulet altid skal være klar til brug, er det vigtigt at kontrollere dæktrykket

i reservehjulet (helst ved hver dæktrykkontrol - se skilt på tankklappen

⇒ Side 205).

Nødhjul

Man kan se om bilen er udstyret med et nød-reservehjul, idet der sidder et advarselsskilt

på reservehjuletshjulets fælg.

Ved kørsel med nødhjul skal man være opmærksom på følgende:

● Efter montering af hjulet må advarselsskiltet ikke være dækket.

● Kør med ikke hurtigere end 80 km/t med dette rreservehjul og vær særlig opmærksom

under kørselen. Undgå kraftig acceleration, voldsom opbremsning og

hurtig kørsel i svingene. £

More magazines by this user
Similar magazines