ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Seleadvarselslampe

Kontrollampen lyser efter tændingen tilkobles, som påmindelse til at føreren eller

forsædepassageren skal tage sikkerhedsselen på. Kontrollampen slukker først,

når føreren og/eller forsædepassageren har taget sikkerhedsselen på.

Når føreren og/eller forsædepassageren ikke har taget selen på, lyder der ved kørselshastigheder

over 20 km/t en permanent advarselstone og samtidigt blinker

kontrollampen .

Når føreren eller forsædepassageren ikke tager selen på i løbet af de næste 90

sekunder, slukker advarselstonen og kontrollampen lyser permanent.

Yderligere information vedr. sikkerhedsselerne ⇒ Side 148, Sikkerhedsseler.

Bremsebelægningernes tykkelse

Kontrollampen lyser nogle sekunder, når tændingen tilkobles 1) .

Hvis kontrollampen lyser , skal man straks opsøge et autoriseret værksted og få

bremsebelægninger på alle hjul kontrolleret.

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Check brake pads! (Kontroller bremsebelægning!)

Bagklap

Kontrollampen lyser, når bagklappen er åben ved tilkoblet tænding. Hvis motorhjelmen

åbner sig under kørslen, lyser kontrollampen og der lyder et akustisk

signal.

Kontrollampen lyser også ved frakoblet tænding. Denne kontrollampe lyser i

maks. 5 minutter.

I biler med informationsdisplay erstattes denne kontrollampe med et bilsymbol

⇒ Side 18.

1) På vogne med informationsdisplay lyser kontrollampen ikke efter tilkobling af tændingen. Den lyser

kun, når der foreligger en fejl.
Dør åben

Kontrollampen lyser, hvis en eller flere døre er åbne. Hvis en af dørene åbner

sig under kørslen, lyser kontrollampen og der lyder et akustisk signal.

Kontrollampen lyser også ved frakoblet tænding. Denne kontrollampe lyser i

maks. 5 minutter.

I biler med informationsdisplay erstattes denne kontrollampe med et bilsymbol

⇒ Side 18.

Væskeniveau i sprinkleranlægget

Kontrollampen lyser ved tilkoblet tænding, når sprinklervæskeniveauet i sprinkleranlægget

er for lavt. Efterfyld sprinklervæske ⇒ Side 203.

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Top up wash fluid! (Påfyld sprinklervæske!)

Bremsanlæg

Kontrollampen lyser ved for lavt bremsevæskeniveau eller en fejl i ABS.

Hvis kontrollampen blinker og der lyder et tredobbelt akustisk signal, skal bilen

stoppes og bremsevæskeniveauet kontrolleres ⇒ .

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Instrumenter og kontrollamper

Brake fluid: Owner's manual (bremsevæske: Instruktionsbog!)

Ved en fejl i ABS systemet, som også har indflydelse på bremseanlæggets funktion

(f.eks. fordeling af bremsetrykket), lyser ABS kontrollampen op sammen med

bremseanlæggets kontrollampe . Regn med at ikke kun ABS men også en anden

del af bremsesystemet er defekt ⇒ .

Som et ekstra advarselssignal høres et tredobbelt akustisk signal.

Ved kørslen til det nærmeste autoriserede værksted skal man indstille sig på at

bruge større kræfter på bremsepedalen, en længere bremsevej og en større tomgangsbevægelse

af bremsen.

Yderligere anvisninger til bremseanlægget ⇒ Side 170, Bremser. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

29

More magazines by this user
Similar magazines