ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Oplåsning og låsning af bilen

Fig. 14 KESSY: Navn på områder til åbning/lå¨sning af bilen

Til åbning/låsning af en bil med systemet KESSY er det nødvendigt, at den gyldige

radionøgle befinder sig i en maks. afstand på ca. 1,5 m fra fordørens eller bagklappens

håndtag.

Befinder der sig en gyldig radionøgle i området A ⇒ Fig. 14 eller B på bilen, er det

muligt at åbne bilen vha. den pågældende dør i området, hvor nøglen befinder sig.

D.v.s. hvis nøglen befinder sig i område A , kan du åbne bilens ved håndtaget på

venstre fordør. Befinder den gyldige nøgle sig i område C , er det muligt at åbne

bagklappen.

Åbning af bilen

– Tag fat dørhåndtaget på fordøren eller dæk sensoren 2 ⇒ Fig. 14 med hele

håndfladen og bilen åbnes. Hvis sensor 2 og samtidigt snsor 1 dækkes ved

åbning, åbnes bilen ikke.

Låsning af bilen

– Luk fører eller passagerdør.

– Berør sensoren 1 med fingrene og bilen låses (tag her ikke fat i dørgrebet, ellers

kan bilen ikke låses).

– Ved modeller med automatisk gearkasse skal gearvælgeren bringes i position

P inden bilen låses.

Deaktivering af safe-låsning

– Rør sensoren 1 to gange inden for 2 sekunder.

Åbning og låsning af bagklap

– Tryk på bagklappens greb og klappen åbnes. Hvis bilen er udstyret med systemet

elektrisk bagklap starter klappen med at åbne sig efter at der er trykt på

grebet.

– Lukkes bagklappen, låses den.

Kontrol af låsning

Efter at bilen er låst ved hjælp af sensoren 1 ⇒ Fig. 14 er det i 2 sekunder ikke

muligt at åbne bilen ved hjælp af sensor 2 . Dermed kan man ved at trække i grebet

kontrollere om bilen er låst.

FORSIGTIG

Bilen låser ikke automatisk efter den er blevet forladt, vær derfor opmærksom på

låseprocessen ⇒ Side 35.

Anvisning

● Er bilens eller radionøglens batteri svagt eller tomt, kan bilen muligvis ikke åbnes

eller låses via KESSY. I så fald skal du bruge nødåbningen eller nødlåsningen

af førerdøren ⇒ Side 36.

● Systemet KESSY kan finde den gyldige nøgle, også hvis denne f.eks. er blevet

glemt i forreste område af bilens tag. Sørg derfor for, at du altid ved, hvor den gyldige

radionøgle befinder sig.

● Brug ved åbning/låsning af bilen vha. sensorerne 1 ⇒ Fig. 14 eller 2 ingen

handsker eller andre genstande, der kan forhindre en direkte kontakt mellem

hånd og sensor.

● Hvis bilen låses op med sensoren i håndtaget og dørene eller bagklappen ikke

lukkes op inden for de næste 30 sekunder, låses bilen automatisk og safe-låsningen

eller tyverialarmen aktiveres igen. Denne funktion forhindrer en tilsigtet åbning

af bilen.

Beskyttelse mod glemt nøgle i den låste bil

Åbning og låsning

Hvis den nøgle, bilen er låst med, efter låsning og lukning af alle døre inkl. bagklappen

forbliver i område D ⇒ Fig. 14, aktiveres beskyttelsen mod glemt nøgle i

bilen og låsene åbnes igen.

Du informeres om aktivering af beskyttelse mod glemt nøgle ved at blinklysene

blinker og der kommer en meddelelse på kombi-instrumentets display Key in vehicle.

(nøgle i bilen.) eller KEY IN VEHICLE (NØGLE I BILEN). Ved biler med tyverialarm

lyder der desyden et akustisk signal.

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

35

More magazines by this user
Similar magazines