ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

På bagsiden af døre, som ikke har en låsecylinder, sidder der en nødlåsemekanisme.

Denne kan kun ses, når dørene er åbne. Lås dørene med bilnøglen.

Låsning

– Afmonter panelet A ⇒ Fig. 16.

– Før nøglen ind i slidsen B og drej den i pilens retning i vandret position (ved

højre døre spejlvendt).

– Sæt panelet på igen.

Efter låsning af døren kan den ikke længere åbnes udefra. Døren kan afsikres indefra

ved at trække én gang i dørhåndtaget, og derefter åbnes udefra.

Twindoor - lille bagklap

Fig. 17 Bagklappens håndtag / åbnet lille bagklap

Efter at bilen er låst op med radionøglen eller nøgle ⇒ Side 36 kan den lille bagklap

⇒ Fig. 17 åbnes.

Åbning af lille bagklap

– Tryk grebet på bagklappens underside ⇒ Fig. 17 - venstre, bagklappen løftes

automatisk ⇒ Fig. 17 - højre.

Lukning af lille bagklap

– Bagklappen trækkes ned og den lukkes med et let sving ⇒ . Klappen låses

automatisk.

Den lille bagklap kan også åbnes ved at trykke knappen 2 på radionøglen i ca. 1

sekund ⇒ Side 42.


På bagklappens inderside sidder der et greb, som gør det lettere at lukke klappen.

PAS PÅ

● Når bagklappen lukkes, skal man altid kontrollere, at låsen er gået rigtigt i

indgreb. Ellers kan bagklappen pludselig springe op under kørslen, også selv

om låsen er lukket - fare for uheld!

● Kør aldrig med ikke helt lukket eller helt åben bagklap, da der kan komme

udstødningsgas ind i kabinen - forgiftningsfare!

Anvisning

● Efter lukning af bagklappen låses denne automatisk inden for 1 sekund og

tyverialarmen aktiveres. Dette gælder kun, hvis bilen var låst, før bagklappen blev

lukket.

● Ved start af bilen eller ved en hastighed på mere end 5 km/t deaktiveres funktionen

af grebet på bagklappens underkant. Efter at bilen er standset og fører- eller

passagerdøren er åbnet eller efter at knappen 1 på radionøglen ⇒ Side 42 er

trykt, aktiveres grebets funktion igen.

● Ved gentaget åbning og lukning af bagagerumsklappen kan det, på grund af

overophedningsbeskyttelse af Twindoor-systemets motor, ske at funktionen svigter

forbigående.


Twindoor - stor bagklap

Fig. 18 Bagklappens håndtag / åbnet stor bagklap

Åbning og låsning

Efter at bilen er låst op med radionøglen eller nøgle ⇒ Side 36, Nødåbning og -låsning

af førerdøren kan den store bagklap ⇒ Fig. 18 åbnes. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

37