ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

42 Åbning og låsning

Nødåbning af bagklappen (Combi)

Fig. 24 Nødåbning af bagklappen

Er der en fejl i centrallåsesystemet kan bagklappen åbnes som beskrevet efterfølgende:

– Vip ryglænet for bagsædet fremad ⇒ Side 73.

– Før en skruetrækker eller et lignende værktøj ind til anslag i pilens retning 1

⇒ Fig. 24 i åbningen på beklædningen.

– Åbn klappen i pilens retning 2 opad.

– Åbn bagklappen.

Fjernbetjening

Beskrivelse

Med radionøglen kan man:

● oplåse og låse vognen,

● oplåse og låse bagklap,

● åbne og lukke ruderne.

Senderen med batteriet sidder på radionøglens håndtag. Modtageren sidder inde i

bilens kabine. Radionøglens rækkevidde er ca. 30 m. Ved svage batterier reduceres

fjernbetjeningens rækkevidde.

Nøglen har en udklappelig nøglekam, som bruges til manuel åbning og låsning af

bilen såvel som til start af motoren.

Ved erstatning af en mistet nøgle såvel som efter reparation eller udskiftning af

modtageranlægget, skal anlægget opstartes hos en ŠKODA-servicepartner. Først

derefter kan radionøglen benyttes igen.

Anvisning

● Ved tilkoblet tænding deaktiveres fjernbetjeningen automatisk.

● Fjernbetjeningens funktion kan midlertidigt påvirkes af forstyrrelser fra sendere,

som befinder sig i bilens nærhed og som arbejder i samme frekvensområde

(f.eks. mobiltelefoner, fjernsendere).

● Hvis centrallåsen eller tyverialarmen kun reagerer på fjernbetjeningen ved en

afstand på mindre end 3 m, skal batteriet udskiftes⇒ Side 31.

● Er førerdøren åbnet, kan bilen ikke låses med fjernbetjeningen.

Åbning og låsning af bilen

Åbning af bilen

– Tryk på knappen 1 ca. i 1 sekund.

Låsning af bilen

– Tryk på knappen 3 ca. i 1 sekund.

Deaktivering af safe-låsning

Fig. 25 Radionøgle

– Tryk to gange i 2 sekunder på knappen 3 . Yderligere oplysninger ⇒ Side 33.

Åbning af lille bagklap

– Hold tasten 2 ⇒ Fig. 25 ca. i 0,5 sekunder. Yderligere oplysninger ⇒ Side 37. £

More magazines by this user
Similar magazines