ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

46 Åbning og låsning

Tast i passagerdøren og bagdørene

I disse døre findes der en tast til den pågældende rude.

Åbning af rude

Fig. 28 Placering af kontakten i bagdøren

– Ruden åbnes ved at trykke let på den pågældende knap i døren. Når knappen

slippes, standser bevægelsen.

– Desuden kan ruden åbnes automatisk ved at trykke på knappen (fuldstændig

åbent). Ved at trykke på knappen igen, standser ruden omgående.

Lukning af rude

– Ruden lukkes ved at trække let i den pågældende knap. Når knappen slippes,

standser lukkebevægelsen.

– Desuden kan ruden lukkes automatisk ved at trække knappen til anslag (fuldstændig

lukket). Ved at trække i knappen igen, standser ruden omgående.

PAS PÅ

Systemet er udstyret med en kraftbegrænsning ⇒ Side 46. Ved modstand

stoppes lukningen og ruden kører nogle centimeter tilbage. Luk ruden forsigtigt!

Ellers kan der opstå alvorlige klemningsskader!

Anvisning

Når tændingen frakobles, kan ruderne stadig åbnes og lukkes i ca. 10 minutter. I

denne tid fungerer de automatiske rudeoptræk ikke. Rudeoptrækket er helt frakoblet,

når fører- eller forsædepassagerdør er blevet åbnet.


Rudeoptrækkets kraftbegrænsning

De elektriske rudeoptræk er udstyret med en kraftbegrænsning. Denne begrænsning

forringer faren for kvæstelser ved lukning af ruden.

Ved modstand stoppes lukningen og ruden kører nogle centimeter tilbage.

Tillader forhindringen ikke at der lukkes i de næste 10 sekunder, afbrydes lukkeprocessen

igen og ruden kører nogle centimeter tilbage.

Hvis du prøver at lukke ruden igen inden for 10 sekunder efter at vinduet kører tilbage

for anden gang, selv om forhindringen ikke er fjernet, standser lukningsprocessen.

I dette tidsrum er det ikke muligt at lukke ruden automatisk. Kraftbegrænsningen

er stadig tilkoblet.

Kraftbegrænsningen er først frakoblet, når ruden igen forsøges lukket inden for

de næste 10 sekunder - ruden lukker nu med fuld kraft!

Ventes der mere end 10 sekunder, bliver kraftbegrænsningen tilkoblet igen.

PAS PÅ

Luk ruden forsigtigt! Ellers kan der opstå alvorlige klemningsskader!

Rude-komfortbetjening

Ved åbning og låsning af bilen kan de elektrisk betjente ruder åbnes og lukkes på

følgende måde (skyde-/soltag kan kun lukkes):

Åbning af rude

● ved at holde åbningsknappen på radio-fjernbetjeningen,

● ved at holde den trykte øverste del af knappen for centrallåsen i førerdøren,

Lukning af rude

● ved at holde den trykte låseknap på radio-fjernbetjeningen,

● ved at holde den trykte nederste del af knappen for centrallåsen i førerdøren,

● ved at holde nøglen i førerlås i låseposition ⇒ Side 36,

● ved systemet KESSY ved at dække sensoren 2 ⇒ Fig. 14.

Ved at give slip på nøglen eller lukkeknappen kan man straks afbryde rudernes

åbnings- eller lukningsproces. £