ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

52 Lys og udsyn

Aktivering af funktionen dagskørelys

– Inden for 3 sekunder efter at tændingen er slået til, trækkes blinklysarmen

hen til rattet og samtidigt skubbes den opad og holdes i den position i mindst

3 sekunder.

Ved biler, der er udstyret med informationsdisplay, kan funktionen dagskørelys

også aktivers eller deaktiveres i menuen:

■ Settings (indstillinger)

■ Lights & Vision (Lys & Syn)

Ved biler med separate lygter til dagskørelys i tågelygterne lyser hverken nærlys

(hverken foran eller bag) eller nummerpladelyset ved den aktiverede funktion

dagskørelys.

I nogle lande er det lovpligtigt, at parkeringslyset i bag lyser samtidigt med de separate

lygter til dagskørelys, når funktionen dagskørelys er aktiveret.

Ved aktiveret dagskørelys er også kombi-instrumentets belysning aktiveret.

Automatisk styring af kørelyset

Tilkobling af automatisk styring af kørelys

– Drej kontakten ⇒ Fig. 35 i position .

Frakobling af automatisk styring af kørelys

Fig. 35 Instrumentbord: Lyskontakt

– Sæt lyskontakten til position parkeringslys eller nærlys .

Når lyskontakten står i position lyser ved aktiveret tænding symbolet ved

siden af lyskontakten. Hvis nærlyset er aktiveret med lyssensoren, lyser ved siden

af lyskontakten desuden symbolet .


Når lyset tilkobles automatisk, lyser parkerings- og nærlys samt nummerpladelys

samtidigt.

Når den automatiske lystænding er aktiveret, styres lyset ved hjælp af lyssensoren

i bakpejlets holder. Når lysintensiteten falder under den indstillede værdi ,

f.eks. når der om dagen køres ind i en tunnel, lyser nær- samt parkeringslyset såvel

som nummerpladelyset automatisk. Hvis lysintensiteten bliver højere igen,

slukker lysene automatisk.

Motorvejs-lys

Hvis den automatiske lystænding er tilkoblet, og bilens hastighed er højere end

140 km/t i mere end 10 sekunder, bliver parkerings- og nærlyset automatisk tilkoblet.

Hvis bilens hastighed er lavere end 65 km/t i mere end 2 min., bliver lysene frakoblet.

Regn-lys

Hvis viskerarmen er mere end 5 sekunder i stillingen langsom viskerfunktion, bliver

parkerings- og nærlyset automatisk tilkoblet. Lyset bliver frakoblet, når viskerarmen

ikke er i stillingen langsom eller intervalviskerfunktion i mere end 4 minutter.

Hvis rudeviskningen i funktionen regnsensor tændes i mere end 10 sekunder eller

i funktionen konstant viskning (position 2 eller 3) ⇒ Side 62 i mere end 15 sekunder,

så tændes der automatisk for parkerings- og nærlys. Lyset slukker, når rudeviskerne

i funktionen regnsensor eller funktionen konstant viskning ikke har været

tændt i de sidste ca. 4 minutter.

PAS PÅ

Den automatiske lystænding fungerer kun som assistent. Føreren fritages ikke

fra pligten til at kontrollere lyset og i pågældende tilfælde at tilkoble lyset

svarende til lysforholdene. Lyssensoren kan f. eks. ikke konstatere regn eller

tåge. Under disse forhold anbefaler vi at tænde nærlyset !

Anvisning

● Der må ikke klæbes nogen mærkat foran lyssensoren, så funktionen ikke forringes,

eller mærkaten sætter den ud af funktion.

● Til anvendelse af den automatiske lystænding gælder de samme grundregler

som for det manuelt tilkoblede lys ⇒ Side 51.

More magazines by this user
Similar magazines