ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

72 Sæder og opbevaring

Sæde- og spejlindstillinger indlæses

De lagrede indstillinger kan indlæses både med memoryknappen

og med fjernbetjeningen.

Indlæsning via memoryknapperne

– For at hente den lagrede stilling, er der to muligheder:

– Kort tryk: tryk kort på den ønskede memoryknap B ⇒ Fig. 58. Sædet og sidespejlene

kører automatisk i den lagrede position (dette gælder kun når tændingen

er tændt og hastigheden er under 5 km/h).

– Memoryvalg med langt tryk: Tryk på den ønskede memoryknap B og hold

den nede indtil sædet og sidespejlene befinder sig i den lagrede position.

Indlæsning med fjernbetjening

– Hvis førerdøren er lukket og tændingen frakoblet, trykkes der kort på fjernbetjeningens

åbningsknap ⇒ Side 42 og dernæst åbnes førerdøren.

– Sæde og sidespejl går automatisk til de gemte positioner.

Indlæsning af sidespejlindstilling for baglænskørsel

– Før bilen sættes i bakgear drejes knappen til indstilling af sidespejlene i position

⇒ Side 66.

Spejlet går tilbage i udgangsposition, når hastigheden er større end 15 km/t, eller

knappen skiftes fra position til en anden.

Nødstop

Indstillingsprocessen kan til enhver tid afbrydes, ved at trykke på en vilkårlig knap

på førersædet.


Nakkestøtter

Fig. 59 Nakkestøtte: Indstilling / udtrækning

Den bedste beskyttelsesvirkning opnås, når nakkestøttens overkant er på højde

med den øverste del af dit hoved.

Højdeindstilling af nakkestøtte

– Tag med begge hænder fat i nakkestøttens sider og skub den opad så meget

som ønsket ⇒ Fig. 59 - venstre side.

– Hvis nakkestøtten skal skubbes nedad, tryk og hold låseknappen med en hånd

⇒ Fig. 59 - højre side og skub nakkestøtten ned med den anden hånd.

Montering og afmontering af nakkestøtter

– Træk nakkestøtterne ud af ryglænet til anslag (ved bagsædenakkestøtter

klappes ryglænene frem).

– Tryk på låseknappen i pilens retning ⇒ Fig. 59 - højre side og træk nakkestøtten

ud af ryglænet.

– Ved genmontering trykkes nakkestøttens stænger ned i hullerne, indtil man

kan høre, at låseknappen går i indgreb.

Positionerne af de ydre nakkestøtter foran og bag kan indstilles i højden. Den

midterste nakkestøtte på bagsædet kan indstilles i to positioner.

Nakkestøtterne skal indstilles, så de passer til legemsstørrelsen. Korrekt indstillede

nakkestøtter yder sammen med sikkerhedsselerne en effektiv beskyttelse af

passagerer og fører ⇒ Side 145, Korrekt siddeposition. £