navigationssystem amundsen+ instruktionsbog - Media Portal ...

mediaportal.skoda.auto.com

navigationssystem amundsen+ instruktionsbog - Media Portal ...

SIMPLY CLEVER

NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+

INSTRUKTIONSBOG


Introduktion

Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt

navigationssystem) - vi takker for din tillid.

Vi anbefaler, at denne instruktionsbog læses grundigt igennem, således at du kan lære dit radio-navigationssystem

hurtigt og omfattende at kende.

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede

ŠKODA-servicepartner eller importør.

Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne instruktionsbog.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit radio-navigationssystem og håber du altid når hurtigt og sikkert frem.

Deres ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)


2 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instruktionsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oversigt over anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Til- og frakobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indstilling af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Displaybetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indtastningsskærm med tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Grundindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

System- og lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

RADIO-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

RADIO-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Digitalradio DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Trafikradio TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MEDIA-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hovedmenu MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Generelle informationer til CD-funktionen . . . . . . . 12

Isætning og udtagning af memory card . . . . . . . . . . 12

Eksterne kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Krav til mediakilder og audiofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

PHONE-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth ® -enhed

ved navigationssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Indstillinger i PHONE-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

NAV-funktion (navigation) . . . . . . . . . . . . . 18

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

TMC-visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Visning af TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Indstillinger for TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . 24

Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Generelle informationer

Instruktionsbog

I denne instruktionsbog beskrives alle mulige udstyrsvarianter, uden at de markeres

som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr.

Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne instruktionsbog

i din bil.

Bilens udstyr beskrives i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Du kan

få yderligere informationer hos din ŠKODA-forhandler.

Symbolforklaring

Ð Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

→ Overgang til næste tast.

Vigtige informationer

Sikkerhedshenvisninger

PAS PÅ

● Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister

har ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer

beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker!

● Indstil lydstyrken således, at akustiske signaler ude fra f.eks. advarselssignaler

fra biler med forkørselsret, som politibiler, redningskøretøjer og brandbiler

altid kan høres.

● Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade!

● For yderligere sikkerhedshenvisninger, se ⇒ Side 18, Sikkerhedshenvisninger

til betjening af navigationssystemet. Ð

Ð

Ð

Garanti

For anlægget gælder de samme garantibetingelser som for nye biler.

Efter at garantien er udløbet kan et anlæg, der skal repareres, udskiftes med et

anlæg, der er afprøvet og som nyt og har reservedelsgaranti. Det er dog en forudsætning,

at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere anlægget.

Anvisning

Garantien gælder ikke for:

● Beskadigelser og mangler pga. uhensigtsmæssig behandling af anlægget,

● beskadigelser og mangler pga. usagkyndige forsøg på reparation,

● anlæg, der er beskadiget på ydersiden. Ð

Displayrengøring

FORSIGTIG

● Anvend ikke opløsningsmidler som benzin eller terpentin, der kan angribe displayoverfladen.

● Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med

fingeren eller berøring med spidse genstande.

Anvisning

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Signalmodtagelse

Generelle informationer

Parkeringshuse, tunneller, højhuse eller bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet

på en sådan måde, at det svigter fuldstændigt.

3

Ð

Ð


4 Generelle informationer

Tyverisikring

Antityverikoden på dit radio-navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet

efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et

tyveri. Efter frakobling af batteriet, efter en adskillelse af radio-navigationssystemet

fra bilens strømkreds eller efter en defekt i sikringen, skal koden tastes ind

ved idrifttagning. Kodenummeret kan kun forespørges “online“ via ŠKODA -systemet

for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din

autoriserede ŠKODA-partner ved behov.

Indtastning af kode

Hvis der efter tilkobling af anlægget vises et tastaturfelt med opfordring om at

indtaste koden, skal anlægget låses op ved at indtaste den korrekte firecifrede

kode.

– Indtast den firecifrede kode vha. funktionstasterne 0 til 9 . Cifferet overføres

til indtastningslinjen.

Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan

ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen.

– Hvis du vil slette numre i indtastningslinjen fra højre til venstre, skal du trykke

på funktionstasten Delete .

– Hvis den korrekte kode vises i indtastningslinjen, skal du trykke på funktionstasten

OK .

Forkert kodenummer

Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages to gange.

Antal forsøg vises på den nederste displaylinje.

Hvis koden indtastes forkert for tredje gang, spærres anlægget i ca. en time. Indtastningen

af sikkerhedskoden kan først gentages efter en time, hvor anlægget

og tændingen har været tilkoblet.

Foretages der igen tre ugyldige forsøg, spærres radio-navigationssystemet igen i

en time.

Anvisning

Koden ligger normalt i kombi-instrumentets hukommelse. Herved afkodes det

automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke

nødvendig.

Ð

Specialfunktioner

Parkeringshjælp

Hvis din bil er udstyret med “parkeringshjælp“, vises afstanden til forhindringen på

displayet efter aktiveringen.

Climatronic

Hvis din bil er udstyret med Climatronic, vises informationer fra Climatronic på displayet.

Personalisering

Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af navigationssystemet

er altid tildelt den nøgle, der anvendes i øjeblikket. Det betyder, at

navigationssystemet kan have lagret op til 4 forskellige indstillingsvarianter. Ved

første brug af nøglen gælder fabriksindstillingen for navigationssystemet.

Ð


Oversigt over anlægget

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- tast

– til til- og frakobling af anlægget (tryk)

– lydstyrkeregulering (drej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RADIO - radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

MEDIA - media-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PHONE - telefon-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

NAV - navigationsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TMC - visning af TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SETUP - indstillinger i de enkelte funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

og - taster til bevægelse fremad og bagud

CD-skakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

- CD skubbes ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

- yderligere informationer og funktioner afhængigt af den aktuelle

funktion

- returnering til det forrige menupunkt

AUX-bøsning - tilslutning af en ekstern audiokilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Menuknap:

– Valg af en funktion eller en undermenu, bekræftelse af en værdi

(ved at trykke)

– Bevægelse mellem funktioner eller undermenuer, indstilling af

en værdi (dreje)

Memory card slids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Funktionstaster - funktionen er kontekstafhængig

Ð

Til- og frakobling af anlægget

– For til- eller frakobling af anlægget trykkes på tasten 1 .

Efter tilkobling af anlægget afspilles den sidste audiokilde, der var aktiv inden frakoblingen.

Hvis anlægget er tændt og bilens nøgle trækkes ud af tændingslåsen, så slukker

anlægget automatisk.

Hvis bilen er udstyret med systemet KESSY, så slukker anlægget automatisk, når

motoren er blevet slukket og døren blevet åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter

slukker motoren, slukker anlægget først, når bilen er blevet låst.

Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time

(beskyttelse af bilens batteri).

Indstilling af lydstyrke

– Hvis du vil øge lydstyrken, skal tasten 1 drejes til højre.

– Hvis du vil reducere lydstyrken, skal tasten 1 drejes til venstre.

Ændringen af lydstyrken vises på anlæggets display.

Hvis lydstyrken reduceres ned til 0, så forsvinder lyden og på displayet vises symbolet

.

FORSIGTIG

Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade!

Displaybetjening

Generelle informationer

Fig. 1 Oversigt over betjeningselementerne

på displayet

Anlæggets display er en såkaldt “touchscreen“ (berøringsfølsom billedskærm).

Områder på displayet, der har en farvet indramning er “aktive“ i øjeblikket og kan

betjenes ved at røre displayet eller ved at trykke på den pågældende tast 17

⇒ Side 5, Oversigt over anlægget.

Nogle af navigationsenhedens funktioner kan betjenes via multifunktionsrattet,

se bilens instruktionsbog.

5

Ð

Ð


6 Generelle informationer

A “Skyder“

– Hvis du trykker på skyderen A eller flytter den ned eller op (eller hvis du

drejer betjeningsknappen 15 ) kan du bevæge dig i den aktuelle menu.

B Overgang til næste menuniveau

– Hvis du trykker på tasten B går du videre til næste menuniveau.

Du kan vende tilbage til det tidligere menuniveau med tasten 13 .

C Indstilling af værdi

– Hvis du trykker på tasten C åbner en yderligere skærm, hvor det er muligt at

indstille den ønskede værdi, f.eks. tonernes lydstyrke, ved at dreje tasten 15 .

D “Popup-vindue“

– Efter aktivering af funktionstasten D åbner et såkaldt “popup-vindue“ med

flere menupunkter.

– Tryk kort på et af de tilbudte menupunkter. Popup-vinduet forsvinder og det

valgte menupunkt vises i funktionstasten.

Hvis du ikke vælger et af de viste menupunkter, forsvinder “Popup-vinduet“ efter

ca. 5 sekunder.

I listen over DAB-kanaler vises et DAB-ensemble ⇒ Side 10, Digitalradio DAB efter

aktivering af denne funktionstast.

E “Afkrydsningsfelt“

Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Foran en funktion, der kun

kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt “afkrydsningsfelt“:

- funktionen er tilkoblet.

- funktionen er frakoblet.

– For til- eller frakobling af funktionen skal du én gang kort aktivere den pågældende

funktionstast.

F Variable funktionstaster

Tastfunktionen er kontekstafhængig. Den aktuelt tilbudte funktion kan vælges

med tryk på den pågældende funktionstast F (eller med tasten 17 ).

Eksempelmenu

Tryk på tasten ABC og efterfølgende funktionstasten DEF - taster, der skal aktiveres

efter hinanden.

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau Ð

Indtastningsskærm med tastatur

Fig. 2 Et eksempel på en indtastningsskærm

med tastatur

Indtastningsskærmen med tastatur vises f.eks. ved indtastning af en ny destination,

ved søgning af en speciel destination eller et telefonnummer.

Hvis du aktiverer en funktionstast med et tegn på tastaturet i indtastningsskærmen,

vises dette tegn i indtastningslinjen på displayets øverste del.

Du kan også slette eller ændre tegnene i indtastningslinjen samt få vist specieltegn

som supplement.

Udbuddet af tegn er kontekstafhængigt.

Indtastningsmuligheder:

- skifter mellem store og små bogstaver eller mellem tal og specialtegn (kontekstafhængig)

áü - viser specialtegnene for det valgte sprog

- skifter over til at skrive kyrilliske bogstaver

ABC - skifter over til at skrive latinske bogstaver

- skifter over til indtastningsskærmen for cifre og specialtegn

A..Z - skifter over til indtastningsskærmen for bogstaver

- indtastning af mellemrum


- bevægelse af markøren i indtastningslinjen - til venstre eller til højre

Delete - sletter tegn i indtastningslinjen, fra markørpositionen, fra højre til venstre.

Valg af bogstavrelaterede specialtegn

I indtastningsskærmen er nogle tegn markeret med symbolet ““. En lang aktivering

af et markeret bogstav giver mulighed for at vælge specielle, sprogafhængige

specialtegn.

Variable funktionstaster

De variable funktionstaster F har de nedenstående funktioner i indtastningsskærmen

(kontekstafhængig):

Delete - sletning af tegn i indtastningslinjen

OK - bekræftelse af den tekst, der er skrevet i indtastningslinjen

List/OK - åbning af en tilbudsliste med f.eks. staterne, byerne og lign.

Ð

Generelle informationer

7


8 Grundindstillinger

Grundindstillinger

System- og lydindstillinger

Systemindstillinger

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten System .

■ Language - fastlæggelse af menusproget for visninger og sprogbeskeder

■ Adaptive - automatisk fastlæggelse af menusproget, dette afhænger af

indstillingen på informationsdisplayet

■ eller et direkte valg af det ønskede sprog fra en liste

■ Keypad display - tastaturvisning for indtastning af tekst

■ ABC - placering af tasterne i alfabetisk rækkefølge

■ QWERTZ - placering af tasterne i QWERTZ-systemet

■ Air con. displays - fastlæggelse af ændringernes visningslængde ved Climatronic

■ Screen - skærmindstilling

■ Brightness - indstilling af skærmens lysstyrketrin

■ Dag/Nat – skifter mellem dag- og natdesign. Den automatiske visning afhænger

af til- og frakoblingen af nærlyset.

■ Confirmation tone - til- / frakobling af bekræftelsestonen ved klik på en funktionsflade

■ Factory settings - anlægget nulstilles til fabriksindstilling

■ Remove SD card (fjern SD-kort) - fjernelse af SD-kort.

■ Clock display - til- eller frakobling af klokkeslætsvisning på displayet ved frakoblet

navigationssystem.

Lydindstillinger

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Sound .

■ Volume Lystyrke-indstillinger

■ Max. switch-on volume - lydstyrke efter aktivering

■ Traffic program (TP) - indstilling af lydstyrken for trafikmeldinger (TP)

■ Navigation volume - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger

■ PDW vol. reductn. - indstilling af reduktionen af audioludstyrken ved aktiv

parkeringsafstandskontrol

■ GALA - Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärke-Anpassung (hastighedsafhængig

lydstyrkeregulering);

■ Treble - tonehøjdeindstilling

■ Mid-range - Midtertoneindstilling

■ Bass - basindstilling

■ Balance - indstilling af lydtyngdepunktet mellem venstre og højre side

■ Fader - indstilling af lydtyngdepunktet mellem for og bag;

■ EQ-settings - valg af equalizer (lineær, tale, rock, klassik, dance)

■ Surround - indstilling af rumklangen. Ð


RADIO-funktion

RADIO-funktion

Hovedmenu RADIO

Tryk på tasten RADIO .

Gentaget tryk på tasten RADIO - skift af frekvensområde.

Funktionstast Extras

■ Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner

■ Presets - til- / frakobling af visningen for kanal-memorytasterne 1 til 24

■ Manual - manuel kanalsøgning ved at dreje tast 15

■ Scan - scan af alle kanaler, der kan modtages for det aktuelle frekvensområde

i hhv. ca. fem sekunder

■ TP - til- / frakobling af trafikradioen ⇒ Side 10, Trafikradio TP

Funktionstast Bånd

■ Band - åbner frekvensområdelisten

■ DAB/List -åbner DAB-kanallisten ⇒ Side 10, Digitalradio DAB

■ Update - opdatering af DAB-kanallisten

■ Store - gemmer den aktuelle kanal under den ønskede hukommelsestast

■ FM/List - åbner listen over alle FM-kanaler, der kan modtages i øjeblikket

■ Store - gemmer den aktuelle kanal under den ønskede hukommelsestast

■ AM - skifter til AM-frekvensområdet, der findes ingen kanalliste

Funktionstaster 1 til 24

Direkte valg af de lagrede kanaler.

1 til 24 holdes nede, indtil der kan høres en signaltone - gemmer den aktuelle kanal

under den ønskede hukommelsestast.

Kanalskift

eller - afhængig af indstillingen for “piltasterne“ - skift af de lagrede kanaler

eller af alle de kanaler, der kan modtages i dette område i øjeblikket

Indstilling RDS-visning

Aktiver tasten - til- / frakobling af radiodataservicen RDS.

RDS (“Radio Data System“) anvendes til overførsel af programnavne og ekstra informationer

og gør det på denne måde muligt at følge kanalen automatisk.

Indstillinger i RADIO-funktion

Aktiver tasten RADIO → SETUP .

RADIO-funktion

■ Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikradioen

■ Arrow buttons - indstilling af funktionen for kanalskift i RADIO-funktion vha. piltasterne

8

■ Station list - skift af alle kanaler, der i øjeblikket kan modtages for det valgte

frekvensområde

■ Presets - skift af de lagrede kanaler (på displayet vises symbolet )

■ RDS Regional - til- / frakobling af den automatisk kanalfølgning med RDS

■ Adaptive - automatisk valg af kanalen med den aktuelt bedste modtagelse

■ Fixed - den valgte, regionale kanal bibeholdes så længe som muligt

■ DAB settings - indstillinger for DAB-radiofunktionen

■ DAB announcement - til- / frakobling af DAB-meldinger

■ DAB announcement - til- / frakobling af DAB-meldinger ⇒ Side 10, DAB-programfølgning

■ auto DAB-FM switching - til- / frakobling af automatisk skift fra DAB til FM-frekvensområdet

ved DAB-signalsvigt ⇒ Side 10, Automatisk skift DAB - FM

■ Delete presets - sletning af de lagrede kanaler

■ Single - sletning af en kanal

■ All - sletning af alle lagrede kanaler

■ Alternative freq. (AF) - til- / frakobling af søgning efter alternative frekvenser for

den kanal, der høres i øjeblikket

Ð

9

Ð


10 RADIO-funktion

Digitalradio DAB

DAB - Digital Audio Broadcasting er den digitale overførsel af radioprogrammer i

overførselsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB. Det muliggør overførslen af flere

kanaler i et såkaldt ensemble på en frekvens. Derudover muliggør det overførslen

af ekstra data og informationer (f.eks. nyheder, sport, vejr, advarsler osv.).

I områder uden DAB-forsyning vises symbolet i DAB-radiofunktionen

DAB-kanalliste

Aktiver tasten RADIO og derefter funktionstasten Band → DAB/List

XYZ - et ensemble af DAB-kanaler

XYZ - DAB-kanaler med navnet XYZ

XYZ - DAB-kanaler med navnet XYZ, der ikke kan modtages i øjeblikket

XYZ (FM) - DAB-kanaler med navnet XYZ, der i øjeblikket kun kan modtages i FMfrekvensområdet

Åbning af yderligere informationer

Hvis der er yderligere informationer til rådighed for en DAB-kanal, vises der en tilsvarende

henvisning under kanalnavnet.

Du kan skifte mellem informationerne med tasterne og .

DAB-programfølgning

Hvis en DAB-kanal er del af flere ensembler, søges der ved dårligt modtagelsessignal

efter den samme kanal i et andet ensemble.

Automatisk skift DAB - FM

Ved dårlig DAB-modtagelse forsøger anlægget at finde en tilsvarende FM-kanal

for den DAB-kanal, der høres.

Forudsætning for et automatisk skift er, at DAB- og FM-kanalen udsender et tilsvarende

kanalnavn.

Mens kanalen modtages via FM-frekvensområdet, vises (FM) bag kanalnavnet. Når

den tilsvarende DAB-kanal atter kan modtages, forsvinder visningen (FM).

Hvis en DAB-kanal ved dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-frekvensområdet,

så forsvinder radioens lyd.

Hvis automatisk kanalskift ikke ønskes (f.eks. ved kørsel i tunneller, når der kommer

kortvarige modtagelsessvigt), kan denne funktion slukkes ⇒ Side 9, Indstillinger

i RADIO-funktion.

Ð

Trafikradio TP

Visningen “TP“ i forbindelse med et kanalnavn (f. eks. i kanallisten eller listen Gemte)

viser en trafikradiokanal.

Uafhængigt af, hvilken radiokanal der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed

for, at der altid modtages en trafikradiokanal. Under media-funktionen søges der i

baggrunden altid automatisk efter en trafikkanal, der kan modtages.

Trafikradioovervågningen indikerer at den er klar med bogstaverne “TP“ øverst til

højre på skærmen.

Kan der på et eller andet tidspunkt ikke modtages en trafikradiokanal, fordi den

generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for “TP“, “No TP“.

Ð


MEDIA-funktion

Hovedmenu MEDIA

Hovedmenu MEDIA - oversigt

Aktiver tasten MEDIA .

Audiokilder, der kan vælges i menuen MEDIA

CD - skifter til en ilagt CD

CD 1-6 - skifter til en tilsluttet, ekstern CD-skifter

SD-kort - skifter til et ilagt memory card

AUX , MDI eller - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en

eksternt tilsluttet audiokilde via navigationsenheden er kun mulig i begrænset

omfang og afhænger især af den tilsluttede enheds type.

Taster til betjening af aktuelle audiokilder

Klik på - til starten af det aktuelle nummer

Klik to gange kort på - til starten af det forrige nummer

Hold nede - “tilbage til starten“ - hurtig tilbagespoling

Klik på - til starten af det næste nummer

Hold nede. - hurtig fremadsøgning

Indstilling af tids- eller nummervisning

Aktiver tasten - skift mellem visningen af nummerets afspilningstid eller informationer

om nummeret.

Indstillinger MEDIA-funktion

Aktiver tasten MEDIA → SETUP .

1) Anvendes til tilpasning af afspilningslydstyrken med de andre audiokilder.

Ð

Funktionstaster i menuen Indstillinger- Media

■ Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikradioen

■ Scan/mix/repeat inc. - til- / frakobling af afspilningen af numrene i funktionen “

Scan“, “Mix“ og “Repeat“ inklusiv undermapper ⇒ Side 11, Afspilningsalternativer

■ AUX volume 1) - indgangslydstyrke for en ekstern audiokilde ved multimediabøsningen

AUX-IN

■ MDI volume 1 ) - indgangslydstyrke for iPod- eller iPhone-enheder ved multimediabøsningen

MDI

■ Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth ® - funktion ⇒ Side 17, Indstillinger

i PHONE-funktion

■ BT volume 1 ) - indgangslydstyrke for en ekstern Bluetooth-audiokilde ® Ð

Afspilningsalternativer

Åbning af valgmenu for de audiokilder, der er til rådighed

Aktiver tasten MEDIA og vælg en af de audiokilder, der er til rådighed

■ Select - visning af nummerlisten for den aktuelt afspillede audiokilde. Det

nummer, der afspilles er fremhævet.

■ Up - åbner den overordnede mappe (gentagen tryk - skifter helt op i roden

(Root))

■ Play - afspilning af det valgte nummer

Afspilningsfunktion

MEDIA-funktion

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten Extras - der vises yderligere

funktioner

■ Scan - alle titler på den aktuelle mediakilde spilles i ca. 10 sekunder

■ i “Scan“-funktion Scan - tilbage til normal afspilning

■ Mix folder - alle numre i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge

■ i “Mix mappe“-funktion Mix folder - tilbage til normal afspilning

■ Mix all - alle numre i den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge

■ i “Mix alle“-funktion Mix all - tilbage til normal afspilning

■ Repeat track - det aktuelt afspillede nummer gentages

11


12 MEDIA-funktion

■ i “Repeat nummer“-funktion Repeat track - tilbage til normal afspilning

■ Repeat folder - alle numre i den aktuelle mappe gentages

■ i “Repeat mappe“-funktion Repeat - tilbage til normal afspilning Ð

Generelle informationer til CD-funktionen

Ilægning af CD

– Skub en CD med den printede side opad, så langt ind i CD-slidsen 9 , at den

trækkes automatisk ind. Afspilningen starter automatisk.

Udtagning af CD

– Aktiver tasten 11 - CD'en skubbes ud.

Hvis den CD, der er blevet skubbet ud ikke fjernes inden for ca. 10 sekunder, trækkes

den af sikkerhedsårsager ind igen.

CD kan ikke læses

Hvis du ilægger en CD, som anlægget ikke kan læse, vises der et popup-vindue

med en information. Tryk på funktionstasten OK , CD'en køres ud i udgangsposition.

PAS PÅ

CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes er der

fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle.

FORSIGTIG

● I det interne drev kan der kun afspilles audio-CDer, (CD-A) og MP3-CDer. Isæt

aldrig DVD-skiver i det interne drev, da der kan opstå uigenkaldelige beskadigelser.

● Læg aldrig CD-skiver i det interne drev med betegnelsen Eco Disc.

● Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CD-drevet

i anlægget. Efter aktivering af Eject-tasten varer det nogle sekunder inden

CD'en skubbes ud. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til

CD'en er skubbet helt ud, inden du prøver på at sætte en ny CD i.

● Hvis CD'en er mekanisk beskadiget, eller ilagt forkert eller ikke helt, viser displayet

følgende meddelelse “Fejl: CD“. Kontroller CD'en og isæt den korrekt i drevet.

Hvis meddelelsen “Fejl: CD“ vises igen, skal du prøve en anden CD og evt. kontakte

et autoriseret værksted.

● Er den indvendige temperatur i anlægget for høj, kan der ikke isættes en CD.

Anlægget vender tilbage til seneste aktive driftstilstand.

Anvisning

● Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der i øjeblikket ikke ilagt en audio-

CD eller den ilagte audio-CD kan ikke læses.

● Kopibeskyttede CD'er og hjemmebrændte CD-R og DC-RW afspilles måske ikke

eller kun begrænset.

● Overhold de ophavsretslige bestemmelser i dit land.

● CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt en

fagmand, hvis CD-afspilleren er defekt.

Isætning og udtagning af memory card

Isætning af memory card

– Isæt dit memory card, med det afskårne hjørne forrest og vendt opad, i memory

card-slidsen 16 indtil det “går i indgreb“. Afspilningen starter automatisk.

Udtagning af memory card

– Vælg i menuen “System- og lydindstillinger“ menupunktet “Udtagning af SDkort“

⇒ Side 8, System- og lydindstillinger.

– Tryk på det isatte memory card. Dit memory card “springer“ til udgangspositionen.

Memory card tomt eller data kan ikke læses

Skubbes et memory card ind, hvor der ikke er gemt data eller dataene ikke kan læses,

skiftes der efter hentning ikke til memory card-funktionen.

Ð

Ð


Eksterne kilder

Eksterne kilder - oversigt

Indgang AUX

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten AUX .

Indgangen til den eksterne audiokilde AUX sidder på forsiden af anlægget 14 .

Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved AUX-bøsningen, kan ikke betjenes via

navigationssystemet.

Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-bøsningen. Har den eksterne

audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter ⇒ Side 14, Krav til

mediakilder og audiofiler.

Indgang MDI - multimedie-bøsning

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten MDI .

Indgangen MDI sidder under forsædernes armlæn, i eller under opbevaringsrummet

på passagersiden.

Via navigationssystemet kan audiofiler afspilles i MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- og

AAC-format fra eksterne datamedier, der er tilsluttet MDI-indgangen⇒ Side 14,

Krav til mediakilder og audiofiler.

Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved MDI-bøsningen, kan betjenes via navigationssystemet.

Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den

eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden.

Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af instruktionsbogen fra den pågældende

producent.

Adapter

For at tilslutte audiokilder via indgang MDI kræves en speciel adapter.

Vi anbefaler at købe en adapter for tilslutning af USB-apparater, apparater med

Mini-USB-udgang eller en iPod fra det originale ŠKODA-tilbehør.

iPod

Hvis du har tilsluttet en iPod ved MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan

vælge mapperne på iPod (playlists, kunstnere, album, numre etc.).

Tilslutning af en ekstern audiokilde via Bluetooth ®

I Bluetooth-audio-funktion kan der via bilens højttalere afspilles audiofiler fra en

ekstern audiokilde (f.eks. en mobiltelefon), der er forbundet via Bluetooth ® .

Til aktivering af denne funktion er det nødvendigt, at den eksterne audiokilde er

koblet med navigationssystemet ⇒ Side 15, Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth

® -enhed ved navigationssystemet.

Tilpasning af lydstyrken for afspilning af ekstern audiokilde

Afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen

navigationssystemet 1 .

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan indgangsfølsomheden for den eksterne audiokilde ændres for at tilpasse

afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde til de andre audiokilder

eller undgå forvrængninger ⇒ Side 11, Indstillinger MEDIA-funktion.

PAS PÅ

● Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en

pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags,

kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på

knæene. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste

passagererne.

● Placer altid tilslutningskablet på den eksterne audiokilde således, at det

ikke hindrer dig under kørslen.

FORSIGTIG

AUX-bøsningen må kun anvendes til audiokilder!

MEDIA-funktion

Anvisning

● Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis

der ikke samtidigt er tilsluttet en enhed via MDI.

● Er der via AUX tilsluttet en ekstern audiokilde, der er udstyret med en adapter

til ekstern strømforsyning, kan audiosignalet blive forstyrret. Dette afhænger af

adapterens kvalitet.

13

Ð


14 MEDIA-funktion

Krav til mediakilder og audiofiler

Mediakilde Forudsætninger for afspilningen

Audio-CD'er (op til 80 min.) med en diameter på 12 cm. CD-digital-audio-specifikation

CD-ROM-, CD-R-, CD-RW med en diameter på 12 cm til maks. 700 MB (megabyte)

i filsystemet ISO 9660 level 1 og 2, Joliet eller UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5

SD- og MMC-memory cards i størrelse 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i

filsystemet FAT12, FAT16 og FAT32 til maks. 2 GB (gigabyte) og SDHC-memory cards

til maks. 32 GB.

– MP3-filter (.mp3) med bitrater på 48 til 320 kbit/s eller variabel bitrate.

– WMA-filter (.wma) til 9.2 eller til 10.0 mono/stereo uden kopieringsbeskyttelse.

– Audiofiler i formatet OGG-Vorbis og MPEG4 AAC.

– Playlister i formaterne PLS, B4S, ASX og WPL.

– Filnavn og stiangivelse ikke længere end 256 tegn.

– Mappestrukturer med maksimalt otte niveauer.

– På audiodata-CD'er maks. 2048 mapper og maks. 15000 filer.

Afspilning af audiofiler via Bluetooth ®a) . – Mobiltelefonen eller den eksterne audiokilde skal understøtte A2DP-Bluetooth ® -

profilen.

AUX. Ekstern audiokilde Audioudsendelse mulig via 3,5 mm cinch-stik.

MDI eksternt datamedie Kompatibel til multimedie-interface MEDIA-IN.

a) Bluetooth ® er et registreret varemærke fra Bluetooth SIG, Inc. Ð


PHONE-funktion

Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth ® -enhed ved

navigationssystemet

Hvis en mobiltelefon eller en anden Bluetooth ® -enhed skal kunne betjenes via navigationssystemet,

kræves en førstegangskobling af begge enheder.

Aktiv kobling

Ved den aktive kobling startes enhedssøgningen via navigationssystemet.

Aktiver Bluetooth ® -funktionen ved din mobiltelefon.

Aktiver tasten PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth ® - funktion

■ Search for devices - søgning af eksterne enheder med aktiveret Bluetooth ® -

funktion

Søgningen kan vare ca. 15 til 20 sekunder. Når processen er slut, vises navnet på

de fundne Bluetooth-enheder på skærmen.

Den mobiltelefon, der skal kobles kan du vælge ved at aktivere funktionstasten

med mobiltelefonnavnet eller ved at dreje tasten 15 og derefter aktivere tasten

Connect .

Bekræft koblingen ved mobiltelefonen og indtast den 4-cifrede pin-kode, der vises

på skærmen for navigationssystemet.

Hvis indtastningen var korrekt, vises en meddelelse på navigationssystemets display

om, at koblingen lykkedes.

Passiv kobling

Ved den passive kobling startes enhedssøgningen via mobiltelefonen.

Aktiver Bluetooth ® -funktionen ved din mobiltelefon.

Aktiver tasten PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth ® - funktion

■ Set Bluetooth visibility - tilkobling af synligheden for navigationssystemet på

andre enheder med Bluetooth ® -funktion

Start søgningen efter Bluetooth ® -audio-tilbehør på mobiltelefonen. Søgningen

kan vare ca. 15 til 20 sekunder. Når processen er slut, vises navigationssystemet

som SKODA_BT på mobiltelefonen.

Indtast koblingen via mobiltelefonen og bekræft denne, og indtast den 4-cifrede

pin-kode, der vises på skærmen for navigationssystemet.

Hvis indtastningen var korrekt, vises en meddelelse på navigationssystemets display

om, at koblingen lykkedes.

Sletning af koblede enheder

Med navigationssystemet kan der være koblet maks. 4 mobiltelefoner eller Bluetooth

® -enheder. Hvis der skal kobles en yderligere, skal der først slettes en mobiltelefon

eller Bluetooth ® -enhed.

Aktiver tasten PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth ® - funktion

■ Paired device list - liste over enheder, der er koblet med radio-navigationssystemet

■ Delete - sletning af den valgte, koblede mobiltelefon eller Bluetooth ® -

enhed.

Ð

Oversigt

Hovedmenu PHONE

Hovedmenu PHONE

Aktiver tasten PHONE .

Enkelte funktioner i menuen PHONE kan være afhængige af den tilsluttede mobiltelefons

udstyr og egenskaber.

PHONE -funktionen kan kun aktiveres ved tilkoblet tænding.

PHONE-funktion

Ved tilkobling af navigationssystemet forbindes dette automatisk med den mobiltelefon,

som det sidst var forbundet med. Hvis det ikke er muligt at forbinde med

denne mobiltelefon, prøver systemet automatisk at opbygge forbindelsen til den

næste mobiltelefon, der befinder sig på listen over de koblede enheder.

15


16 PHONE-funktion

Funktionstaster i hovedmenuen PHONE

■ Aktiver tasten PHONE .

■ - tilkobling af talestyringen kun med telefonadapter GSM II. Du kan finde

yderligere informationer om talestyringen i bilens instruktionsbog.

■ SOS - nødopkaldsopbygning, kun med telefonadapter GSM III ved kobling

via rSAP-profilen. Du kan finde yderligere informationer om telefonadapter

GSM III i bilens instruktionsbog.

■ - modtagelse af et opkald, valg af indtastet nummer. I hovedmenuen

PHONE vises opkaldslisten efter klik.

■ - afslutning eller afvisning af opkald - kun aktiv under en samtale

■ - Nummervalg

■ Delete - sletning af tal

■ - valg af nummer

■ - åbning af telefonbog

■ Find - åbning af indtastningsskærm til søgning i telefonbogen

■ Details - visning af informationer om en telefonbogskontakt

■ - åbning af liste over ubesvarede opkald

■ Edit - bearbejdning af telefonnummer

■ - valg af nummer

■ - åbning af liste over valgte telefonnumre

■ Edit - bearbejdning af telefonnummer

■ - valg af nummer

■ - åbning af liste over besvarede opkald

■ Edit - bearbejdning af telefonnummer

■ - valg af nummer

■ - talebesked-mailbox (talebesked-mailboxens telefonnummer skal være

indstillet) ⇒ Side 17, Indstillinger i PHONE-funktion

PAS PÅ

Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister har

ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer

beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker! Ð

Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale

Der kan modtages telefonopkald, også når navigationssystemet er frakoblet.

Har du startet forbindelsesopbygningen til et telefonnummer eller modtaget et

opkald, skifter hovedmenuen PHONE til visningen Telefonsamtale.

Oprettelse af telefonsamtale

Ved hjælp af navigationssystemet kan du oprette en telefonsamtale ved direkte

at indtaste et telefonnummer, ved at vælge fra telefonbogen, listen over de valgte

telefonnumre eller listen over besvarede opkald ⇒ Side 16, Funktionstaster i

hovedmenuen PHONE.

Hvis din bil har GSM II-telefonadapteren kan du også oprette telefonsamtalen

med talestyringen vha. funktionstasten ⇒ Side 16, Funktionstaster i hovedmenuen

PHONE.

Indgående opkald

■ - besvarelse af telefonopkald

■ - afvisning af telefonopkald

Yderligere funktioner under en telefonsamtale

■ Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner

■ Mute - til- /frakobling af mikrofonen under en samtale. Samtalen i bilen optages

ikke af mikrofonen og samtalepartneren kan dermed ikke høre det.

■ Hands-free - til- / frakobling af håndfri-anlægget. Samtalen overføres ikke

til bilen vha. højttalerne, men i telefonens højttaler (privatsamtale).

■ Hold call - samtalen “skjules“ (følgende vises: “Opkald holdes“). Forbindelsen

opretholdes, men samtalen overføres ikke. Resume call - opkaldet fortsættes

■ Conference - konferencetilkobling af alle samtaledeltagere ⇒ Side 16, Oprettelse

af yderligere telefonsamtale

■ Enter numbers - åbner indtastningsskærmen for DTMF-tasttoner

- afslutning af telefonopkald

Oprettelse af yderligere telefonsamtale

Aktiver tasten PHONE .

Indtast et nyt telefonnummer eller vælg et gemt telefonnummer.

■ Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner

■ Swap call - skift mellem samtaler

■ Conference - konferencetilkobling af alle samtaledeltagere


DTMF-tasttoner

Der er en DTMF-tasttone allokeret til hver tast på en mobiltelefon. DTMF-tasttoner

bruges for eksempel ved indtastning af en adgangskode via mobiltelefonen

eller ved valg af funktioner i et “Call-Center“.

Hvis der under en samtale kræves indtastning af en DTMF-tasttone, åbnes tastaturfeltet

ved at klikke på funktionstasten Extras → Enter numbers og vejledningen

følges (f. eks.: “Hvis du vil tale med en af vores medarbejdere, tryk 3 “).

Indstillinger i PHONE-funktion

Aktiver tasten PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings 1) - indstillinger for Bluetooth ® - funktion

■ Paired device list - åbner en liste med koblede enheder

■ Search for devices - søgning af eksterne enheder med aktiveret Bluetooth ® -

funktion

■ Set Bluetooth visibility - tilkobling af synligheden for navigationssystemet på

andre enheder med Bluetooth ® -funktion

■ Enter passkey - ændring af den 4-cifrede kode til kobling af enheder

■ Enter mobile box number - indtastning af mobiltelefonens mobilboxnummer

■ Delete call lists 2) - sletning af opkaldslister i telefonenhedens hukommelse

■ Switch off telephone 2)3) - frakobling af telefonenheden (mobiltelefonen forbliver

koblet)

■ Telephone audio volume - indstilling af mobiltelefonlydstyrken ved at dreje tasten

15

■ Load telephone book - indlæser telefonbogen fra mobiltelefonen i naviationssystemets

hukommelse. Dette kan tage flere minutter.

■ Reset - nulstilling af anlægget til fabriksindstilling, brugerprofilerne slettes Ð

1) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM III-telefonadapter GSM, er denne funktion ikke til rådighed.

Bluetooth ® -indstillinger for telefonadapter GSM III står i bilens instruktionsbog.

2) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM II-telefonadapter, er denne funktion ikke til rådighed.

3) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM III-telefonadapter via HFP-prifilen, er denne funktion ikke ak-

tiv.

Ð

PHONE-funktion

17


18 NAV-funktion (navigation)

NAV-funktion (navigation)

Oversigt

Inden du starter radio-navigationssystemet

Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det ske at de navne, der er gemt i

navigationsdataene, undtagelsesvist ikke stemmer overens med de ændrede navne.

I områder, der ikke eller kun delvist er digitaliseret og derfor ikke er indeholdt i navigationsdataene,

forsøger radio-navigationssystemet fortsat at muliggøre en navigation.

Vær opmærksom på at navigationen under disse forhold kan være delvis

forkert, hvis f. eks ensrettede veje og vejkategorier (motorvej, landevej etc.) ikke

eller kun delvist er registreret af de anvendte navigationsdata.

Den rute radio-navigationssystemet har beregnet, er en anbefaling til at nå destinationen.

Vær under kørslen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje,

baneskift, vandløb og færger.

Sikkerhedshenvisninger til betjening af navigationssystemet

PAS PÅ

● Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Hvis bilens fører er uopmærksom,

kan dette forårsage uheld og kvæstelser. Alle bilister har ansvar

for trafiksikkerheden.

● Inden du følger kørevejledningen, skal du altid først og fremmest følge:

– færdselsloven, også i de tilfælde hvor kørevejledninger er i modstrid

med færdselsloven,

– den aktuelle skiltning på vejene, dvs. trafikskilte, lyssignaler eller politiets

anvisninger på stedet,

– forholdene det pågældende sted.

● Overhold gældende trafikregler under kørslen.

● Trafikskilte og trafikregler skal altid overholdes frem for navigationens

kørselsanbefalinger.

Ð

PAS PÅ (fortsættelse)

● Selv om der i navigationsdataene er gemt ensrettede veje, fodgængerområder

mm., ændres trafikføringen løbende. Trafiklys, stop- og vigepligt-skilte,

parkerings- og stopforbud samt indskrænkninger i vejbredden tages ikke i betragtning

af navigationssystemet.

● Tilpas hastigheden til vej, vejr og trafikforholdene. Lad ikke radio-navigationssystemet

provokere dig til at køre hurtigt i f.eks. tåge - fare for ulykker!

● Kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene radio-navigeringssystemet

med sine mange muligheder.

● Kørselsanbefalingerne kan afvige fra den aktuelle situation, f. eks. pga.

byggeri eller forældede navigationsdata. Følg i så fald altid færdselsloven og

ignorer kørselsanbefalingen. Ð

Generelt

Ruten genberegnes hver gang du ignorerer kørselsanbefalinger eller afviger fra

ruten. Beregningen varer få sekunder. Først derefter angives der kørselsanbefalinger

igen.

Ved adresseindtastninger (by, vej) er der kun bogstaver eller symboler til rådighed,

der muliggør en fornuftig indtastning. Der vises en liste med de navne der kommer

på tale. Ved sammensatte begreber, som f. eks. Store Heddinge, skal du huske

at indtaste mellemrummet ⇒ Side 6, Indtastningsskærm med tastatur.

Den senest indtalte besked kan du få gentaget ved at trykke på tasten 15 . Imens

du aflytter den indtalte besked, kan du ændre lydstyrken.

I tunneller eller parkeringskældre kan GPS-satelitterne ikke nå antennen. Anlægget

skal orientere sig vha. radiosensorerne.

Anvisning

● Alle destinationer (lande-, by-, vej- POI-navne) skal indtastes inklusiv alle landespecifikke

(eller sprogspecifikke ved POI) specialtegn.

● Landespecifikt kan nogle funktioner i radio-navigationssystemet fra en bestemt

hastighed ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer

til lovforskrifterne i det pågældende land.

Ð


Navigationsdata og memory card

Navigationsdataene befinder sig allerede ved første tilkobling i hukommelsen for

navigationssystemet og kan derfor anvendes direkte til navigation

Opdatering af navigationsdata

– Ophæv mekanisk skrivebeskyttelse på memory card.

– Isæt memory card ⇒ Side 12, Isætning og udtagning af memory card.

Efter isætningen af memory card vises automatisk: Assign - tildeling af memory

card til radio-navigationssystemet. Af licensretlige årsager tildeles dette memory

card til dit radio-navigationssystem og kan ikke længere bruges i andre navigationssystemer.

■ Use SD - direkte anvendelse af navigationsdata fra memory card. I tilfælde af

at du vil bruge navigationsdata fra andre områder, end dem, der er lagret i hukommelsen

for navigationssystemet, kan du til navigation direkte bruge data

fra dette memory card. Dermed har du to forskellige navigationsdatasæt til rådighed.

På den måde er det ikke nødvendigt at kopiere navigationsdataene fra

dette memory card til radio-navigationssystemets hukommelse.

■ Install - kopiering af navigationsdataene fra dette memory card til navigationssystemets

interne hukommelse. De “gamle“ navigationsdata i navigationssystemets

hukommelse slettes. Slettede data kan ikke genoprettes ⇒ .

Under kopieringen er der ingen navigationsdata til rådighed. Processen tager ca. 2

timer.

Under kopieringen fra dette memory card til radio-navigationssystemets interne

hukommelse, må dette memory card ikke tages ud! Dette kan ødelægge dette

memory card!

Manuel kopiering

Hvis kopieringen efter isætningen af memory card med gyldige navigationsdata

ikke startes automatisk, kan kopieringen indledes manuelt.

Aktiver tasten NAV → SETUP .

■ Navigation data basis - visning af alternativer for navigationsdataene

■ Install/use SD data - installation eller anvendelse af navigationsdataene på

dette memory card

FORSIGTIG

Hvis navigationsdataene i navigationssystemets interne hukommelse overskrives

af en anden version, kan disse ikke genetableres!

Anvisning

Et hukommelseskort med aktuelle navigationsdata eller med data fra andre lande,

kan købes fra det originale ŠKODA-tilbehør.

Ð

Hovedmenu NAV (navigation)

Åbning af hovedmenu navigation

Tryk på knappen NAV .

Skift mellem hovedmenu navigation og kortvisning

Fig. 3 Hovedmenu navigation

Aktiver tasten NAV - skift fra hovedmenu navigation til kortvisning.

Gentagen aktivering af tasten NAV - skift fra kortvisning tilbage til hovedmenuen

navigation.

Åbning af yderligere informationer

Aktiver tasten - informationer om bilposition og adgang til ekstrafunktioner

(flagdestination, ruteliste, spærring af afsnit) ⇒ Side 22, Lagring af ekstravindue

og “flagdestination“.

Funktionstaster i hovedmenuen navigation

Kort - skift til kortvisning

NAV-funktion (navigation)

Adresse - åbning af skærm til indtastning af destinationsadresse ⇒ Side 21,

Indtastning og lagring af destinationer

Målhukommelse - åbning af liste over manuelt lagrede destinationer

Sidste destinationer - åbning af liste over de automatisk lagrede, sidste destinationer


19


20 NAV-funktion (navigation)

Tankstation - åbning af liste over de nærmeste tankstationer ⇒ Side 21, Valg

af tankstation eller parkeringsplads

Parkeringsplads - åbning af liste over de nærmeste parkeringspladser

⇒ Side 21, Valg af tankstation eller parkeringsplads

Interessepunkt - valg af interessepunkt ⇒ Side 21, Valg af POI som destination

Home address - start af navigation til en allerede lagret hjemmeadresse. Under navigationen

vises her funktionstasten Stop .

Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen

Aktiver tasten NAV → SETUP .

Funktionstaster i menuen - navigation

■ Route options - indstilling af rutealternativer

■ Route criteria - fastlæggelse af kriterierne til beregning af ruten

■ Fast - hurtigste rute til destinationen, selvom en omvej bliver nødvendig

■ Economical - beregning af ruten med korteste køretid og korteste

strækning

■ Short - korteste rute til destination, også hvis det betyder, at der skal

bruges længere køretøj, ruteføringen kan indeholde usædvanlige vejafsnit,

f.eks. markveje.

■ Dynamic route - til- / frakobling af brugen af TMC-trafikmeldinger til ruteberegning

⇒ Side 23, Dynamisk navigation med TMC

■ Avoid motorways - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning

■ Avoid toll roads - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning

■ Avoid ferries - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning Hvis

der ikke findes nogen anden rute (en ø kan f.eks. ikke nås uden færge),

medregnes denne vejtype i ruteberegningen, selv om den blev udelukket

før.

■ Avoid toll sticker routes - åbning af liste med lande, hvor der skal bruges motorvejsvignet.

Et flueben betyder, at man i det valgte land har udelukket

samtlige veje i ruteberegningen, hvor der skal bruges motorvejsvignet.

■ Navigation volume - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger

■ Day/Night - skifter mellem dag-, nat- og automatisk visning af kortet. Den automatiske

visning afhænger af til- og frakoblingen af nærlyset.

Ð

■ POIs on map -visning af interessepunkter i kortvisningen (kun parkeringsplader,

tankstationer og ŠKODA-værksteder)

■ Autozoom - ændrer målestokken automatisk afhængigt af hastighed og benyttet

rute (motorvejskørsel: lille målestok - by: stor målestok)

■ Traffic sign display - til- / frakobling af visningen for hastighedsbegrænsningen i

aktuel benyttet ruteafsnit (øverst til venstre på displayet)

■ Time display - skift mellem de efterfølgende informationer under navigationen

■ ETA - visning af den beregnede ankomsttid på destinationen

■ Travel time - visning af den beregnede resterende køretid indtil destinationen

■ Time display to - skift af ankomsttiden på:

■ destination - visning af den beregnede ankomsttid på det endelige rejsemål

■ stopover - visning af den beregende ankomsttid på mellemdestinationen

⇒ Side 21, Indtastning af mellemdestination

■ Enter home addres - indtast hjemmeadresse

■ Position - lagring af aktuel position som hjemmeadresse

■ Address - indtastning eller ændring af en adresse som din hjemmeadresse

■ Demo Mode -til- / frakobling af demo-modus. Hvis demo-modus er tilkoblet kan

du ved start af navigationen fastsætte, om navigationen skal finde sted i normalfunktion

(“virkelig“ navigation) eller i demo-modus (virtuel navigation). Ved

navigation i demo-modus gennemkøres ruten kun virtuelt. En virtuel navigation

gentages, når det fiktive rejsemål nås.

■ Demo mode starting point - Angivelse af et fiktiv (opfundet) startpunkt i Demomodus.

■ Delete destinations memory - Sletning af destinations-hukommelse eller listen

over de sidste destinationer

■ All - sletning af alle destinationer i hukommelsen

■ Last destins. - sletning af alle destinationer på listen over de sidste destinationer

■ Navigation data basis - visning af informationer om de navigationsdata, der er

gemt i navigationssystemet eller på memory card eller til brug af navigationsdata

direkte fra memory card ⇒ Side 19, Navigationsdata og memory card. Ð


Destinationer

Indtastning og lagring af destinationer

Manuel indtastning og lagring af destinationer

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten

Ved indtastning af adressen skal du først vælge land, derefter by eller postnummer.

Derefter er det muligt at præcisere adressen yderligere ved at angive gade,

husnummer eller et vejkryds. Disse angivelser om adressen fastsættes i indtastningsskærme,

der vises efter hinanden.

Hvis angivelserne er tilstrækkelige for navigationen, vises funktionstasten Finish .

Nu kan navigationen begynde, eller der kan indtastes flere detaljer om destinationen.

■ Store - skærmen til indtastning af destinationens navn åbnes

■ Delete - ændring af destinationens navn

■ OK - lagring af destinationens navn

■ Start - start af navigation

Målhukommelse

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - der vises en liste over de manuelt

lagrede destinationer (ved aktivering af funktionstasten med en vist destination,

kan navigationen startes).

Ved at dreje tasten 15 vælger du en destination, som du vil omdøbe, redigere eller

slette.

■ Details - visning af yderligere informationer om destinationen (destinationsnavn,

land, by osv.). De viste informationer kan ændres.

■ Delete – sletning af valgt destination

■ Start - start af navigation

Lagring af seneste destinationer

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - visning af listen over de automatisk

lagrede, seneste destinationer.

Hvis du aktiverer en af de viste destinationer, skifter anlægget til kortvisning og

navigationen startes automatisk.

■ Details - viser yderligere detaljer om destinationen

■ Store - indtastning af destinationens navn og lagring

■ Delete – sletning af destinationens navn

■ OK - bekræftelse af destinationens navn og lagring

■ Start - start af navigation

Indtastning af mellemdestination

Under navigationen kan der indtastes en yderligere destination som mellemdestination.

Den indtastede mellemdestination nås før navigationen fortsættes til det

endelige rejsemål. Det endelige rejsemål er den destination, hvortil navigationen

blev startet i første omgang. Ved indtastningen skal du altid være opmærksom på,

om du indtaster en mellemdestination eller det endelige rejsemål.

Under navigationen aktiveres tasten NAV - skift til navigationens hovedmenu.

Indtast en ny adresse, eller vælg en allerede lagret adresse.

Stopover - valg af nyindtastet destination som mellemdestination

New destin - afslutning af igangværende navigation og valg af ny destination som

endeligt rejsemål

Valg af tankstation eller parkeringsplads

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - Tankstation eller - Parkeringsplads

- søgning af tankstationer eller parkeringspladser i nærheden af den

aktuelle position.

■ Store - Lagring i målhukommelsen

■ Details - viser yderligere detaljer om destinationen

■ Store - Lagring i målhukommelsen

■ Start - start af navigation

Valg af POI som destination

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - POI.

■ Town - søgning i centrum af en vilkårlig by

■ Here - søgning i nærheden af den aktuelle position

NAV-funktion (navigation)

Åbner søgemasken til valg af et interessepunkt ved hjælp af indtastning af et “

nøgleord“ eller et ord, der er en del af punktets navn. Interessepunktet søges i en

omkreds på 75 km.

Som “nøgleord“ kan man bruge ord som f.eks. hotel, stadion, ŠKODA, eller en del

af en destinations navn som f.eks. sø, eller ord som sult, tørst, indkøb, afslapning

og lignende.

21


22 NAV-funktion (navigation)

Sørg for at indtaste “nøgleordet“ korrekt (inkl. specialtegn).

■ Delete - sletning af indtastede tegn

■ Find - søgning vha. de indtastede parametre

■ Store - Lagring i målhukommelsen

■ Details - viser yderligere detaljer om destinationen

■ Store - Lagring i målhukommelsen

■ Start - start af navigation

Lagring af ekstravindue og “flagdestination“

Aktiver tasten - åbning af popup-vindue

Hvis navigationen ikke er aktiv, vises et popup-vindue med detaljer om den aktuelle

position med de følgende informationer:

● position;

● bredde- og længdegrad;

● meter over havets overflade (hvis der står mindst 4 satellitter til rådighed);

● GPS-status (GPS_FIX - positionen kan bestemmes, GPS_FIX_3D - højden kan

bestemmes);

● Antallet af de tilgængelige og modtagne satellitter (antallet af de tilgængelige

satellitter bestemmer GPS-status).

Hvis navigationen er aktiv, vises et popup-vindue for rejsemålet.

■ Flagdestination - lagring af aktuel position som “flagdestination“ Ð

Navigation

Start af navigation

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Map - skift til kortvisning.

Navigationen starter med funktionstasten Start .

Navigationen kan også startes i andre menupunkter ⇒ Side 21, Indtastning og lagring

af destinationer.

Ð

Orientering på kortet under navigationen

Kortsymboler

Fig. 4 Et eksempel på kortvisning

- Kompas (i øverste, højre hjørne på displayet), pilen viser mod nord. Ved aktivering

af symbolet kan der vælges mellem en todimensional (2D) og en tredimensional

(3D) kortvisning.

- aktuel bilposition og kørselsretning

- afstand til destination (i nederste, venstre hjørne på displayet)

- afstand til mellemdestinationen (i nederste, venstre hjørne på displayet) - vises

kun, hvis navigationen og visningen af den beregnede ankomsttid på mellemdestinationen

er aktive ⇒ Side 20, Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen

- beregnet ankomsttid på destinationen eller køretiden (i nederste, højre hjørne

på displayet)

I nederste, venstre hjørne på displayet vises ekstra informationer, f.eks. køreretningspilen,

hastighedsbegrænsningen, og lign.

Indstillingsalternativer

Drejning af tasten 15 - ændring af målestokken.

Aktivering af tasten 15 - gentagelse af den sidste navigationsanvisning.

Klik på displayet - visning af funktionstasterne Extras og Stop ⇒ Side 23, Stop af

navigation.

■ Extras - ændring af kortvisningens alternativer

■ 2D north - todimensional, fra oven rettet mod nord

■ 2D heading - todimensional, fra oven i kørselsretning

■ 3D heading - tredimensional, skråt forfra (“fugleperspektiv“)


■ Overview map - den beregnede rute vises på et oversigtskort fra den aktuelle

position indtil destinationen (under den aktive navigation)

■ Route list - liste over vejafsnit ⇒ Side 23, Visning af vejafsnit Ð

Dynamisk navigation med TMC

En forudsætning for en dynamisk navigation er modtagelsen af en TMC-trafikradiokanal

for navigationsområdet. Modtagede TMC-trafikmeldinger vises i en liste

⇒ Side 24, Visning af TMC-trafikmeldinger.

Når den dynamiske navigation er aktiveret, medregner ruteberegningen mulige

TMC-trafikmeldinger.

Trafikproblemer der modtages via TMC, og som ligger på ruten, vises på kortet

med et farvet symbol. Trafikproblemer der modtages via TMC, og som ikke ligger

på ruten, vises på kortet ved et gråt symbol. Positioneringen af TMC-symbolet viser

starten på et trafikproblem og retningen, hvis begge dele er defineret entydigt

via TMC-trafikmeldingen.

Hvis funktionen Dynamisk rute ⇒ Side 20, Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen

er aktiveret og radio-navigationssystemet beregner en tidsfordel ved at køre

udenom et trafikproblem på ruten, beregnes automatisk en alternativ rute.

Ved nyberegning af ruten angives en tilsvarende navigationsanvisning. Den samme

anvisning sker, hvis der ved den oprindelige ruteberegning forelå et trafikproblem,

der nu ikke længere eksisterer.

Anvisning

● Hvis man vælger at køre udenom en kø pga. TMC-trafikmeldinger, resulterer

det ikke altid i en tidsfordel, hvis den nye rute f.eks. er overbelastet.

● Hvis trafikproblemer på ruten endnu ikke er registreret via TMC-trafikmeldinger,

kan vejspærringer også indtastes manuelt ⇒ Side 23, Spærring af vejafsnit.

Visning af vejafsnit

Popup-vindue under navigationen

Aktiver tasten og derefter funktionstasten Route .

■ I Route list vises listen med de punkter (gadenavne, gadebetegnelse og vejafsnit),

der stadig skal køres igennem.

■ Details - visning af detaljer på det udvalgte vejafsnit. Ð

Ð

Spærring af vejafsnit

Manuel spærring af vejafsnit, der ligger forud (f.eks. på grund af en meldt

trafikforhindring)

Aktiver tasten og derefter funktionstasten Route .

■ Congestion ahead - ved at dreje tasten 15 markerer du fra den aktuelle position

længden på det vejafsnit, der skal spærres. Længden på det aktuelt spærrede

vejafsnit vises på nederste linje på skærmen. Når du når den maks. længde,

der kan spærres, vises teksten “(Maks.)“ bag længdeangivelsen.

■ OK - bekræftelse af længde på vejspærringen

Hvis du vil ophæve spærringen for det vejafsnit, der ligger foran dig, skal du aktivere

tasten og derefter funktionstasten Route .

■ Lift cong. excl - ophævelse af manuel spærring af vejafsnittet

Spærring af vejafsnit vha. rutelisten

Aktiver tasten og derefter funktionstasten Route .

■ Route list - liste over vejafsnit

■ Exclude - valg af start på det vejafsnit, der skal spærres

■ Exclude to - valg af slutningen på det vejafsnit, der skal spærres

Hvis du vil ophæve spærringen for vejafsnittet, skal du aktivere tasten og derefter

funktionstasten Route .

■ Lift cong. excl - ophævelse af vejafsnittets spærring Ð

Stop af navigation

Under navigeringen aktiverer du tasten NAV (eller rører ved skærmen) og derefter

funktionstasten Stop - afslutning af navigation (stop).

Fortsættelse af navigation

NAV-funktion (navigation)

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Start - fortsættelse af navigationen

fra den aktuelle bilposition.

23

Ð


24 TMC-visning

TMC-visning

Visning af TMC-trafikmeldinger

TMC-trafikmeldinger medtages til optimering af ruten ved trafikforhindringer under

navigationen ⇒ Side 23, Dynamisk navigation med TMC.

I detaljeret visning kan du ved hjælp af funktionstasterne bladre gennem alle trafikmeldinger

efter hinanden.

Aktiver tasten TMC - visning af liste over aktuelle trafikmeldinger.

■ Details - visning af detaljer for en udvalgt trafikmelding fra listen

Tryk på tasten - visning af navnet på den aktuelt modtagede TMC-kanal.

Trafikproblemer vises detaljeret og vises på kortet med et tilsvarende symbol. Den

retning hvor trafikproblemet foreligger på kortet, vises i farver. Et trafikproblem,

der befinder sig på ruten (i kørselsretning) vises med rødt, et trafikproblem i modgående

retning med gråt.

Anvisning

● Hvis der for det aktuelle sted kan modtages en TMC-trafikkanal, opdateres

TMC-trafikmeldingerne løbende i baggrunden. Den kanal du lytter til, behøver ikke

at være TMC-kanalen.

● TMC-trafikmeldinger kan kun analyseres og lagres af radio-navigationssystemet,

når der er navigationsdata til rådighed for det område, der køres igennem.

● Rigtigheden af den dynamiske navigering afhænger af de sendte trafikmeldinger.

Radiokanalernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet.

● TMC-trafikmeldinger er også nødvendige for den dynamiske navigation.

● Hvis man vælger at køre udenom en kø pga. TMC-trafikmeldinger, resulterer

det ikke altid i en tidsfordel, hvis den nye rute f.eks. er overbelastet.

Indstillinger for TMC-trafikmeldinger

Aktiver tasten TMC → SETUP .

■ Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikradioen

■ Dynamic route - til- / frakobling af brugen af TMC-trafikmeldinger til ruteberegning

⇒ Side 23, Dynamisk navigation med TMC

Ð

Ð


Stikordsregister

B

Betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

C CD

CD kan ikke læses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ilægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Udtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

D

DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Destination

Flagdestination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Indtastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Display

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Drift

SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

H

Hovedmenu

MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I

Indstilling

Lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indstillinger

Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Mobiltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

System-grundindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Indtastning af destination

POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Indtastningsskærm med tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . 6

F

Frakobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funktion

5 L

Lydstyrke - Indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

NAVIGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

M

Media

TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Afspilningsalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

G

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Eksterne kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kobling af Bluetooth-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Stikordsregister

Krav til audiofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Krav til mediakilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Memory card

Isætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Navigation fra memory card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Opdatering af navigationsdata . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Udtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Mobiltelefon

Funktioner under en telefonsamtale . . . . . . . . . . 16

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Indtastning af telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kobling af mobiltelefon med Bluetooth . . . . . . . . 15

Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Telefonsamtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

N Navigation

Dynamisk navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Indtastning og lagring af destination . . . . . . . . . . 21

Navigation fra memory card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Opdatering af navigationsdata . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Orientering på kortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Sikkerhedshenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Spærring af vejafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Start af navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stop af navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visning af vejafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

P

Parkeringsplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

25


26 Stikordsregister

R

Radio

DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lagring af kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sletning af de lagrede kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Valg af frekvensområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

S Sikkerhedshenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

T

Tankstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tasttoner DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tilkobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TMC

Dynamisk navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tekst-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TP

Trafikradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


Stikordsregister

27


ŠKODA arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes

du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i leveringsomfanget

mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget,

udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner

svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget udstyr findes først

senere (informationer kan hentes hos lokale autoriserede ŠKODA-servicepartnere)

eller tilbydes kun på bestemte markedsområder. Der kan ikke aflede krav fra angivelser,

tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse, også i udskrift, er ikke tilladt

uden skriftlig godkendelse fra ŠKODA.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt ŠKODA i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Amundsen+

Navigacní systém dánsky 11.2011

S00.5610.79.38

3T0 012 149 EC

More magazines by this user
Similar magazines