ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal

6

Denne driftsvejlednings opbygning (forklaringer)

Denne driftsvejlednings opbygning (forklaringer)

Denne vejledning er systematisk opbygget, for at gøre det nemmere at finde og

læse de nødvendige informationer.

Kapitel, indholds- og stikordsfortegnelse

Driftsvejledningens indhold er inddelt i relativt korte afsnit, som er sammenfattet i

overskuelige kapitler. Kapitlet er angivet på den højre side forneden.

Indholdsfortegnelsen som er inddelt i kapitler, samt den udførlige stikordsfortegnelse,

som forefindes bagest i instruktionsbogen, hjælper dig med hurtigt af finde

den ønskede information.

Afsnit

De fleste afsnit gælder for alle biler.

Idet udstyrsvarianterne dog kan være mangfoldige, kan det på trods af inddelingen

i afsnit ikke undgås, at der af og til også omtales udstyr, som din bil ikke har.

Kort information og vejledning

Hvert afsnit har en overskrift.

Der følger en kort informationstekst (i store kursive bogstaver), som forklarer, hvad

dette afsnit handler om.

Efter tegningerne følger der oftest en vejledning (i relativt store bogstaver), som

beskriver de nødvendige tiltag. Arbejdstrin som skal foretages, er vist med en

bindestreg.

Retningsangivelser

Alle retningsangivelser som “venstre“, “højre“, “foran“, “bag“ refererer til bilens

kørselsretning.

Symbolforklaring

Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

Bemærk

Alle fire anvisningsmåder, som er anvendt i teksten, er altid opført i slutningen af

det pågældende afsnit.

BEMÆRK!

De vigtigste anvisninger er markeret med overskriften OBS!. Disse gør dig

opmærksom på en alvorlig fare for uheld eller kvæstelser. I teksten finder du

ofte en dobbeltpil fulgt af et lille udråbstegn. Dette symbol gør opmærksom på

en OBS!-anvisning i slutningen af afsnittet, som altid skal overholdes.

Pas på!

En forsigtig-anvisning gør dig opmærksom på mulige skader på din bil (f.eks. gearkasseskader)

eller den henviser til almindelige farer for ulykker.

Miljøanvisning

En miljø-anvisning gør dig opmærksom på beskyttelsen af miljøet. Her finder du

f.eks. gode råd til, hvordan du opnår et lavere brændstofforbrug.

Anvisning

En normal anvisning gør dig generelt opmærksom på vigtige informationer.

More magazines by this user
Similar magazines