ŠkodaOctavia TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN - Media Portal ...

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaOctavia TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN - Media Portal ...

2

“START - STOP“*

I Start-Stop-funktionen slukker motoren automatisk, når bilen står stille, f.eks. for rødt

lys.

I kombiinstrumentets display vises informationer om den aktuelle status for “START-

STOP“-systemet.

Automatisk stop af motor (stopfase)

– Stands bilen (træk evt. håndbremsen).

– Sæt bilen i frigear.

– Slip koblingspedalen.

Automatisk genstart af motoren (startfase)

– Træd på koblingen.

Til- og frakobling af “START-STOP“-systemet

“START-STOP“-systemet kan til- og frakobles ved at aktivere tasten side 1, fig. 2.

Ved deaktiveret start-stop funktion lyser kontrollampen i tasten.

Hvis bilen befinder sig i stop funktion ved manuel slukning, starter motoren straks.

“START-STOP“-systemet er meget komplekst. Nogle af funktionerne er meget vanskelige

at kontrollere uden hjælp fra en passende serviceteknik. I nedenstående oversigt

anføres rammebetingelserne for en fejlfri funktion af “START-STOP“-systemet.

Forudsætningerne for automatisk stop af motoren (fungerer)

Gearstangen er i frigear.

Der trædes ikke på koblingspedalen!

Førerens sikkerhedssele er spændt.

Førerdørens er lukket.

Motorhjelmen er lukket.

Bilen er standset.

Det fabriksmonterede anhængertræk er ikke forbundet elektrisk med en trailer.

Den min. motortemperatur er nået.

Batteriets ladetilstand er tilstrækkelig.

Bilen befinder sig ikke ved en stejl stigning eller ved stejle skråninger.

Motoromdrejningstallet er under 1200 o/min.

Batteriets temperatur er hverken for lav eller for høj.

Trykket i bremsesystemet er tilstrækkeligt.

Forskellen mellem udendørstemperaturen og den temperatur, der er indstillet i

kabinen er ikke for stor.

Bilens hastighed siden motoren blev slukket sidste gang var højere end 3 km/t.

Der sker ingen rensning af partikelfilteret*, se instruktionsbogen.

Forhjulene er ikke drejet for meget (rattet blev drejet mindre end 3/4 omgang).

Forudsætninger for en automatisk genstart (startfase)

Koblingen er trådt ned.

Maks./min. temperaturen er indstillet.

Funktionen afrimning af forruden er tændt.

Der er valgt et højt blæsertrin.

Der trykkes på knappen “START-STOP“.

Forudsætninger for en automatisk genstart ikke virker

Bilen bevæger sig med en hastighed på mere end 3 km/t.

Forskellen mellem udendørstemperaturen og den temperatur, der er indstillet i

kabinen er for stor.

Batteriets ladetilstand er utilstrækkelig.

Utilstrækkeligt tryk i bremsesystemet.

More magazines by this user
Similar magazines