ŠkodaOctavia TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN - Media Portal ...

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaOctavia TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN - Media Portal ...

Benzintype

Foreskrevet brændstof - blyfri benzin oktan 98/(95)

Anvend blyfri benzin oktan 98. Du kan ligeledes anvende blyfri benzin oktan 95, men

du skal regne med et mindre ydelsestab.

Hvis der ikke er blyfri benzin oktan 98 eller oktan 95 til rådighed, kan du i nødstilfælde

tanke blyfri benzin oktan 91. Derefter må du kun køre videre med mellemhøje

omdrejningstal og minimal motorbelastning. Kørsel med høje omdrejningstal eller

kraftig belastning kan resultere i alvorlige motorskader! Tank så hurtigt som muligt

igen benzin med det anbefalede oktantal.

Brændstof med lavere oktantal end 91 må aldrig anvendes, selv ikke i nødsituationer,

ellers kan der opstå alvorlige motorskader!

Reparationssæt til dæk*

Generelle anvisninger

Reparationssættet er placeret i en boks under tæppet i bagagerummet.

Ved hjælp af reparationssættet kan du uden problem reparere skader på dæk, der er

forårsaget af fremmedlegemer eller en punktering med en diameter op til 4 mm.

Fremmedlegemer, f.eks. skruer eller søm må ikke fjernes fra dækket!

Reparationen kan foretages direkte på bilen.

Reparation med reparationssættet erstatter på ingen måde en vedvarende reparation

af dækket. Reparationen er kun beregnet til at komme hen til nærmeste værksted.

Reparationssættet må ikke anvendes:

• hvis fælgen er beskadiget,

• ved en udendørstemperatur under -20 °C, °

• ved snit eller punkteringer på mere end 4 mm,

• ved beskadigelse på siden af dækket,

• til kørsel med meget lavt dæktryk eller med et tomt dæk,

• hvis holdbarhedsdatoen (se påfyldningsflaske) er overskredet.

Reparationssæt til dæk* 5

BEMÆRK!

• Hvis bilen befinder sig midt i trafikken, tændes katastrofeblinket og advarselstrekanten

placeres i den foreskrevne afstand til bilen! Vær opmærksom på

de nationale, lovmæssige forskrifter. På denne måde beskytter man ikke kun

sig selv, men også andre bilister.

• Ved en punktering placeres bilen så langt væk fra trafikken som muligt.

Stedet bør helst have et jævnt og stabilt underlag.

• Et dæk, der er fyldt med tætningsmateriale har ikke de samme køreegenskaber

som et oprindeligt dæk.

• Kør ikke hurtigere end 80 km/t.

• Undgå kraftig acceleration, voldsom opbremsning og hurtig kørsel i svingene.

• Kontroller dæktrykket efter 10 minutters kørsel!

• Tætningsmateriale er sundhedsfarligt og skal straks fjernes, hvis det

kommer i kontakt med huden.

Miljøanvisning

Brugt eller forældet tætningsmateriale skal bortskaffes iht. miljøbestemmelserne.

Anvisning

• Vær opmærksom på brugsanvisningen fra producenten af reparationssættet.

• Du kan købe en ny flaske med tætningsmateriale fra Škodas originaltilbehør.Š

• Udskift straks det dæk, der er blevet repareret med reparationssættet eller kontakt

en fagmand vedrørende reparationsmulighederne.

More magazines by this user
Similar magazines