RADIO BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIO BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

PAS PÅ

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for

trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle

trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Ð

Behandling af displayet

Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren

eller berøring med spidse genstande.

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Anvisning

Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber

skærmens overflade.

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres koden

ikke kun i radioen, men også i bilen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en ŠKODAservicepartner eller en ŠKODA importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter

tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig.

Indtastning af kode

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationstasterne 1 - 4 .

Ð

Ð

– Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke langt på stationstast 6 .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time.

Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt

at gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen 1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på betjeningsknappen 1 .

Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen

ved gentilkobling af tændingen.

Lydindstillinger

– Ved igen at trykke vippeknappen vælges det ønskede parameter.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen 1 .

Du kan vælge mellem følgende parametre:

● TRE - Tonehøjdeindstilling;

● BASS - Bassindstilling;

● BAL - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side;

● FAD - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag; Ð

Indstilling af specialfunktioner

Generelle informationer

– Tryk vippeknappen MENU for at aktivere menuen Setup.

3

Ð

Ð

More magazines by this user
Similar magazines