ŠkodaSuperb TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaSuperb TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING

ŠkodaSuperb

TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING

Tekniske ændringer 12/2009

SIMPLY CLEVER


Introduktion

Dette tillæg supplerer instruktionsbogen SUPERB udgave 05.09 (nedenstående kun

kaldt instruktionsbog).

Informationerne i dette tillæg har altid første prioritet over for informationerne i

instruktionsbogen.

Ekstraudstyr er mærket med *.

Vi ønsker dig god tur.

Škoda Auto a.s.

Multifunktionsindikator (tripcomputer)*

Multifunktionsindikatoren tilbyder følgende informationer (alt efter udstyr):

Olietemperatur

Anvisning

Hvis olietemperaturen ligger under 50°C eller hvis der i systemet til kontrol af olietemperaturen

foreligger en fejl, vises tre streger i stedet for olietemperaturen.

Informationsdisplay* (Combi)

Indstillinger

I menuen Setup (indstillinger) kan der (alt efter udstyr) vælges følgende menupunkter:

Autom. blind (autom. rullegardin)

Automatisk rullegardin (Combi)

Her kan funktionen automatisk oprulning af bagagerumsafdækningen ved åbning af

bagklappen deaktiveres /aktiveres.

Røde symboler

Betydning af røde symboler:


Overophedede koblinger i autromatisk gearkasse

DSG*

Koblingernes temperatur i automatisk

gearkasse DSG*

Introduktion 1

side 1

Hvis koblingernes temperatur i den automatiske gearkasse DSG er for høj, vises

symbolet i informationsdisplayet* og der fremkommer advarselsteksten.

Gearbox overheated: Stop! Owner's man.! (gearkasse overophedet: Stop!

Instruktionsbog!).

Som et ekstra advarselssignal høres et akustisk signal.

BEMÆRK!

Hvis bilen skal standses af tekniske årsager, skal bilen parkeres i sikker afstand

fra trafikken, motoren skal standes, og havariblinkanlægget tilkobles .

Pas på!

Hvis koblingerne i den automatiske gearkasse er blevet for varme, standes køretøjet og

der slukkes for motoren. Vent til symbolet med advarselsteksten slukker - fare for

skade på gearkassen! Efter at kontrollampen og advarselsteksten er slukket, kan du

fortsætte kørslen.


2

Elektronisk stabilisieringsprogram (ESP)*

Elektronisk stabilisieringsprogram (ESP)*

Hvis systemet aktiveres for at stabilisere bilen, blinker kontrollampen hurtigt.

Systemet ESP kan ikke frakobles, ved at trykke på knappen fig. 1 frakobles kun ASRsystemet,

kontrollampen blinker kun langsomt.

Hvis der foreligger en fejl i ESP-systemet, lyser kontrollampen konstant.

Hvis kontrollampen lyser, straks efter motoren er startet, kan ESP systemet ikke

frakobles af tekniske grunde. I dette tilfælde kan ESP systemet tilkobles ved at frakoble

og derefter tilkoble tændingen. Hvis kontrollampen slukker, er ESP-systemet igen fuldstændig

funktionsdygtigt.

Udskiftning af batteri i nøglen

Fig. 2 Nøgle - fjernelse af låget

Fig. 1 ESP-knap

Hver nøgle har et batteri, som er placeret under låget AB fig. 2. Når batteriet er tomt,

blinker den røde kontrollampe A fig. 3 ikke, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.

Udskift batteriet på følgende måde:

– Åbn nøglen.

– Tryk batteriafdækningen med tommelfingeren eller en flad skruetrækker af ved

pilene A1 fig. 2.

– Det tomme batteri tages ud af nøglen ved at trykke på det ved de punkter, der er

markeret med pilen A2

fig. 2.

– Sæt det nye batteri i. Vær opmærksom på, at batteriets “+“ tegn viser opad. Den

korrekte polaritet er vist på batteriets låg.

– Sæt batterilåget på nøglen og tryk til der høres klik.

System KESSY - Nøglefribetjening*

Beskrivelse af systemet

Fig. 3 Nøgle

Systemet KESSY (Keyless Entry Start Exit) tillader en komfortåbning og -låsning af køretøjet

og en start uden aktiv brug af nøglen. Det er nok at have nøglen på sig, f. eks. i

lommen, ved åbning eller låsning eller for at starte bilen.

Centrallås, Safe-låsning* og tyverialarmanlæg* svarer i deres funktion til modeller

uden KESSY. Kun betjeningsmåden er anderledes.


Systemet betjenes på følgende måde:

Sensor på ydersiden af dørgrebet på fordøren A1 fig. 4 - tjener til låsning af

bilen.

Sensor på indersiden af dørgrebet på fordøren A2 fig. 4 - tjener til åbning af

bilen.

Oplåsning og låsning af bilen

Fig. 4 KESSY: Områder til åbning/låsning af bilen

Befinder der sig en gyldig nøgle i området A eller AB fig. 4 på bilen, er det muligt

at åbne den pågældende dør i området. D.v.s. hvis nøglen befinder sig i område A ,

kan du åbne venstre fordør. Befinder den gyldige nøgle sig i område AC , er det muligt

at åbne bagklappen.

Åbning af bilen

– Tag fat i dørgrebet på fordøren A2 fig. 4 med hele håndfladen og bilen åbnes.

Låsning af bilen

– Luk fører- eller passagerdør.

– Berør sensoren A1 med fingrene og bilen låses (tag her ikke fat i dørgrebet, ellers

kan bilen ikke låses).

Deaktivering af safe-låsning*

– Dæk to gangen inden for 5 sekunder sensoren A1 med fingrene.

System KESSY - Nøglefribetjening* 3

Åbning og låsning af bagklap

– Tryk på bagklappens greb og bagklappen åbnes. Hvis bilen er udstyret med

systemet elektrisk bagklap* starter bagklappen med at åbne sig efter at der er

trykket på grebet.

– Lukkes bagklappen, låses den.

Kontrol af låsning

Efter at bilen er låst ved hjælp af sensoren A1 fig. 4 er det i 2 sekunder ikke muligt

at åbne bilen ved hjælp af sensor A2 . Dermed kan man ved at trække i grebet kontrollere

om bilen er låst.

Anvisning

Er bilens eller nøglens batteri svagt eller tomt, kan bilen muligvis ikke åbnes eller låses

via KESSY. Brug i så fald førerdørens nødåbning eller -låsning, se driftsvejledning.

Yderligere låsemuligheder

Beskyttelse mod glemt nøgle i den låste bil

Hvis den nøgle, bilen er låst med, efter låsning og lukning af alle døre inkl. bagklappen

forbliver i område AD

, aktiveres beskyttelsen mod glemt nøgle i bilen og låsene åbnes

igen.

Du informeres om aktivering af beskyttelse mod glemt nøgle ved at blinklysene blinker

og der fremkommer en meddelelsse på informationsdisplayet* Key in vehicle (nøgle

i bilen). Ved biler med tyverialarm* lyder der desuden et akustisk signal.

Meddelelser på informationsdisplayet*

Nogle advarsels- og informationstekster i system KESSY på informationsdisplayet*:

No key

Meddelelsen No key (“Ingen nøgle“) vises, hvis du vil starte motoren og systemet ikke

finder en gyldig nøgle i bilen. Det kan ske, hvis nøglen befinder sig uden for bilen,

batteriet i nøglen er tomt, nøglen er defekt eller det elektromagnetiske felt forstyrres

for meget.


4

Elektrisk bagklap* (Combi)

Key not found (Nøgle ikke fundet.)

Meddelelsen vises, hvis tændingen er slået til eller motoren kører og systemet ikke

finder en gyldig nøgle i bilen.

Keyless defective (Keyless defekt.)

Fejl i systemet KESSY, opsøg værksted.

Renew key battery! (Udskift nøglens batteri!)

Lav spænding i nøglens batteri, udskift batteriet.

Parkering af bilen

Hvis bilen ikke åbnes inden for 60 sekunder, deaktiveres sensorerne A1 og A2

side 3, fig. 4 i passagerdørens greb automatisk. For en genaktivering skal følgende

betingelser være opfyldt:

Åbning af passagerdøren ved hjælp af sensor A2 side 3, fig. 4,

tryk på bagagerumsklappens greb,

åbning af bilen med tasten på nøglen,

nødåbning af førerdøren (se instruktionsbog).

Hvis bilen ikke åbnes inden for 90 sekunder, deaktiveres sensorerne A1 og A2

side 3, fig. 4 i førerdørens greb automatisk. For en genaktivering skal følgende

betingelser være opfyldt:

Åbning af bilen med tasten på nøglen,

Nødåbning af førerdøren (se instruktionsbog).

Komfortbetjening af ruder

Hvis du holder fingeren på sensoren A1 side 3, fig. 4 i mere end 2 sekunder under

låsning af bilen, lukkes de åbne vinduer og panorama-soltaget. Slippes sensor A1 ,

afbrydes lukkeprocessen. Berøres sensor A1 igen, fortsættes lukning af vinduer og

panorama-soltaget.

Hvis du under lukning af vinduer og panorama-soltaget ved hjælp af sensor A1

berører sensoren A2 umiddelbart eller trækker i grebet, åbnes alle vinduer og panorama-soltaget

igen.

Elektrisk bagklap* (Combi)

Beskrivelse

Fig. 5 Bagklappens betjening

Fig. 6 Bagklappens betjening - tast på

midterkonsollen

Der findes flere muligheder for at betjene den elektriske bagklap:

Ved at trykke i ca. 1 sekund på tasten til åbning af bagklappen på nøglen,

med grebet A fig. 5 oven over nummerpladen,

ved hjælp af tasten AB

på bagklappens underkant (kun tilgængelig ved åbnet

bagklap),

ved hjælp af tasten på midterkonsollen fig. 6.

BEMÆRK!

Hold altid afstand til bagklappen under åbning og lukning - fare for kvæstelser!


Pas på!

I en kritisk situation kan bagklappens bevægelse stoppes ved en hurtig bevægelse

mod bagklappen.

Kontroller inden bagklappen åbnes eller lukkes, om der befinder sig genstande i

åbnings- eller lukkeområde, som kunne hindre bevægelsen (f. eks. genstande på

tagbagagebæreren eller på traileren etc.). - Fare for beskadigelse af bagklappen!

Sørg for mindst 10 cm fri plads rundt om den åbnede bagklap (f. eks. til garageloftet).

Ellers kan det ske at den frie plads over den åbnede bagklap ikke er stor nok -

fare for beskadigelse af bagklappen!

Prøv ikke på at lukke bagklappen manuelt under den elektriske lukkeproces. Der

kan opstå skader på den elektriske bagklaps styresystem.

Sørg ved manuel lukning for at du ved placering af bagklappen i låsen trykker på

midten af kanten, over Škoda-logoet.

Anvisning

Hvis den elektriske åbning af klappen er blevet udløst med tasten på bilnøglen eller

tasten på midterkonsollen, lyder der under åbning af bagklappen et gentaget aktustisk

signal.

Den elektriske bagklap er udstyret med en kraftbegrænsning. Hvis bagklappen

under lukning møder en forhindring, stopper den og udløser en akustisk signal.

Den manuelle åbning og lukning af bagklappen er kun undtagelsesvist mulig og

skal foregå langsomt, uden pludselige bevægelser- helst i nærheden af bagklappens

midte; ved betjening i bagklappens sider kan den elektriske bagklap tage skade.

Hvis bagklappen er belastet (f. eks. ved et højt lag sne) kan åbning af bagklappen

muligvis stoppe. For at garantere bagklappens korrekte funktion skal bagklappen

afrenses.

Betjeningens beskrivelse

Elektrisk bagklap* (Combi) 5

Ved bagklappens betjening skelner systemet mellem 3 områder fig. 7, hvor funktionen

af de enkelte betjeningselementer forandres. Der skelnes også mellem bagklappens

slutpositioner - helt lukket i aktiveret lås og helt åben.

Symbolforklaring

Handling, der kan udføres

Handling, der ikke kan udføres

Bevægelse modsat den forudgående bevægelse

Betjening af bagklap med radionøglen og med tasten på midterkonsollen

Handling

Lukket

bagklap

Fig. 7 Områdernes betegnelse

Område

A1 A2 A3

Åbnet bagklap

Åbning

Stop

Lukning


6

Elektrisk bagklap* (Combi)

Når tændingen er tilkoblet, kan bagklappen ikke åbnes med nøglen.

Når bilen er låst udefra, kan bagklappen ikke betjenes med tasten i midterkonsollen

side 4, fig. 6.

Betjening af bagklappen med greb A

Handling

Lukket

bagklap

Betjening af bagklappen med greb A side 4, fig. 5 er kun mulig ved åben bil.

Betjening af bagklappen med indvendig tast AB

Område

Åbnet bagklap

Åbning

Stop

Lukning

Handling

Lukket

bagklap

A1 A2 A3

Område

A1 A2 A3

Åbnet bagklap

Åbning

Stop

Lukning

Betjening af bagklappen med indvendig tast AB side 4, fig. 5 er kun mulig ved åben

bagklap.

Akustiske signaler

Under den elektriske betjening af bagklappen lyder der akustiske signaler. Disse har en

sikkerhedsfunktion og informerer om at handlingen er i gang.

Signaler Status

Signaltone Åbning (med tasten på nøglen eller

tasten på midterkonsollen side 4, fig. 6

1 konstant signaltone Kraftbegrænsning

3 stigende toner Bekræftelse at bagklappositionen er

gemt

3 ens toner Fejl

Anvisning

Udvidelse af området A3 side 5, fig. 7 ændres proportionelt afhængigt af indstillingen

af bagklappens øverste position side 6, “Indstilling af øverste bagklapposition“.

Ved indstilling af bagklappens øverste position i område A2 aktiveres område

A3 ikke, område A2 udvides proportionalt til den indstillede øverste

bagklapposition.

Indstilling af øverste bagklapposition

Ved begrænset plads til åbning af bagklappen (f. eks. garagens højde) eller en komfortabel

betjening (f. eks. iht. personens højde) kan bagklappens øverste position

indstilles.

Indstilling af øverste bagklapposition

– Stands bagklappen i den ønskede position (elektrisk eller manuelt).

– Tryk den indvendige tast AB side 4, fig. 5 og hold den nede i ca. 3 sekunder. Med

et akkustisk signal bekræftes at positonen er gemt i styreenhedens hukommelse.

Sletning af indstillet bagklapposition

– Løft klappen forsigtigt manuelt ind i den maks. åbningsposition.

– Hold den indvendige tast AB

nede i ca. 3 sekunder. Der lyder et akustisk signal, den

oprindeligt indstillede højde slettes fra styreenhedens hukommelse og den

øverste grundposition for bagklappen indstilles igen.


Anvisning

Bagklappen åbnes altid til den højde, der sidst er gemt i styreenhedens hukommelse.

Den øverste postion, der nås, når bagklappen åbnes automatisk, er altid mindre

end den maks. øverste position, der kan nås, når bagklappen åbnes manuelt.

Driftsforstyrrelser

Hvis batteriet klemmes af og på igen ved åbnet bagklap, er det nødvendigt at aktivere

systemet for den elektriske bagklap. Under aktivering forstås styreenhedens initialisering

ved en manuel lukning af bagklappen. Derved gemmes bagklappens slutposition

som fuldstændigt lukket i den sikrede lås.

Mulige fejl ved den elektriske bagagerumsklap:

Eksempler på driftsforstyrrelser

Fejlbeskrivelse Mulige løsninger

Bagklappen kan ikke løftes ud af låsen Nødåbning af bagklappen side 7

Fjern evt. forhindring (f. eks. sne), åbn

bagklappen igen side 5, “Betjeningens

Bagklappen reagerer ikke på åbningssig- beskrivelse“

nal

, tryk på grebet ved bagklappens underkant

og træk klappen op.

Luk bagklappen manuelt (langsomt og

Bagklappen forbliver i øverste position

uden pludselige bevægelser)

Anvisning

Søg hjælp på et værksted ved problemer med den elektriske bagklap.

Nødåbning af bagklappen (Combi)

Nødåbning af bagklappen (Combi) 7

Er der en fejl i centrallåsesystemet kan bagklappen åbnes som beskrevet nedenfor:

– Vip bagsædets ryglæn frem (se instruktionsbog).

– Før en skruetrækker til anslag ind i åbningen A1

fig. 8.

– Ved at bevæge den i pilens retning åbnes bagklappen.

– Åben bagklappen udefra.

Pas på!

Bagklappen kan også nødåbnes med bilnøglen, men kun i kritiske situationer - fare for

skader på bilnøglen.

Panorama-soltag* (Combi)

Introduktion

Fig. 8 Nødåbning af bagklappen

Panorama-soltaget med elektrisk solgardin kan kun betjenes med drejeknappen, når

tændingen er slået til side 8, fig. 9. Drejekontakten har flere positioner.

Når tændingen frakobles, kan panorama-soltaget stadig åbnes, lukkes og vippes op i

ca. 10 minutter. Så snart en af de forreste døre åbnes, kan panorama-soltaget og

solgardinet ikke længere betjenes.


8

Panorama-soltag* (Combi)

Åbning og opvipning af panorama-soltaget

Komfortstilling

– Drej knappen i position AC fig. 9.

Delvis åbning

– Drej knappen i en position i område AD .

Hel åbning

– Drej knappen i position AB og hold den i denne position (fjedret stilling).

Udvipning og lukning

Fig. 9 Drejeknap til panorama-soltag

– For at vippe ud trykkes kontakten på udsparingen i retning tag.

– For at lukke trækkes kontakten ned- og fremad ved fordybningen.

Når panorama-soltaget befinder sig i komfortposition, mindskes vindstøj-intensiteten.

Pas på!

Før taget åbnes om vinteren, skal man fjerne eventuelle isdannelser og sne fra panorama-soltaget,

for at undgå en beskadigelse af mekanismen.

Lukning af panorama-soltag

Lukning

– Drej knappen i position A fig. 9.

Kraftbegrænsning

Det elektriske panorama-soltag er udstyret med en kraftbegrænsning. Hvis panorama-soltaget

ikke kan lukkes pga. en forhindring (f.eks. is), stopper det og kører et par

centimeter tilbage. Panorama-soltaget kan lukkes helt uden kraftbegrænsningen, når

knappen er i position A fig. 9 trykkes fremad, indtil panorama-soltaget er fuldstændig

lukket .

BEMÆRK!

Panorama-soltaget skal lukkes forsigtigt - fare for uheld!

Åbning og lukning af solgardin

Fig. 10 Taster til solgardin

Du kan åbne eller lukke solgardinet separat med knapperne fig. 10.

Åbning

– Tryk kort på tasten AE fig. 10 for at åbne det helt.

– For at åbne til en ønsket position trykkes tasten AE

og den holdes nede. Når

knappen slippes, standser solgardinet i den ønskede position.


Lukning

– Tryk kort på tasten AF side 8, fig. 10 for at lukke gardinet helt.

– For at lukke til en ønsket position trykkes tasten AF og den holdes nede. Når

knappen slippes, standser processen.

Komfortbetjening

Du kan også betjene panorama-soltaget og solgardinet udefra med nøglen eller ved

system KESSY* med sensoren A1 side 3, fig. 4.

Lukning af panorama-soltag

– Hold låsetasten på nøglen eller ved system KESSY* en finger på sensoren A1

side 3, fig. 4 til panorama-soltaget er lukket. Panorama-soltaget og solgardinet

lukkes samtidigt.

Når tasten eller sensoren A1 ved system KESSY* slippes, afbrydes lukkeprocesen

straks.

Vipning af panorama-soltag

– Hold åbningstasten på nøglen eller ved system KESSY* en finger på sensoren

side 3, fig. 4 til panorama-soltaget er vippet. Når panorama-soltaget vippes,

åbens solgardinet samtidigt.

Anvisning

Kraftbegrænsningen arbejder også ved komfortlukning.

Panorama-soltaget kan ikke åbens via komfortbetjeningen.

A1

Nødbetjening

Panorama-soltag* (Combi) 9

Fig. 11 Udsnit i tagstoffet: Punkter til isætning af en skruetrækker (venstre) og nødfunktionen

(højre)

Ved et defekt anlæg kan panorama-soltaget lukkes eller åbnes manuelt.

– Sæt en skruetrækker med den flade klinge forsigtigt i ved bagsiden af afdækningen

til det elektriske tagdrev A fig. 11.

– Træk afdækningen ned.

– Stik en indvendig sekskantnøgle, str. 4, til anslag ind i åbningen og luk eller åbn

skyde-/soltaget AB og luk eller åbn panorama-soltaget.

– Tryk afdækningen på plads igen, hvorved først plasttappene og dernæst afdækningen

trykkes opad.

– Fejlen skal fjernes på et autoriseret værksted

Anvisning

Efter hver nødbetjening skal taget initialiseres side 9, “Initialisering af panoramasoltag“.

Initialisering af panorama-soltag

Hvis batteriet har været frakoblet, skal panorama-soltaget og solgardinet initialiseres.

For at initialsiere panorama-soltaget holdes drejeknappen i ca. 10 sekunder i position

A side 8, fig. 9.

For at initialisere solgardinet trykkes knap AF

side 8, fig. 10 i ca. 10 sekunder.


10

Dagskørelys*

Når panorama-soltaget eller solgardinet ved af- og påmontering af batteriet ikke er

lukket helt, skal du først lukke panorama-soltaget eller solgardinet side 8, “Lukning

af panorama-soltag“ side 8, “Åbning og lukning af solgardin“. Først derefter kan

taget initialiseres.

Dagskørelys*

I nogle lande er det lovpligtigt at parkeringslyset lyser samtidigt med nærlyset.

Kabinelys foran*

I kabinelyset er der indbygget to LED lamper*, som belyser gearstangen og instrumentbordets

midterdel. De tændes automatisk, når parkeringslyset tændes.

Desuden tændes, efter at tændingen er tilkoblet, dørgrebsbelysningen* når parkeringslyset

er tændt.

Læselamper bag* (combi)

Gælder for modeller, der er udstyret med panorama-soltag.

Tænding af kabinelys

– Tryk på lampeglasset ved symbolet fig. 12

Slukning af kabinelys

– Tryk på lampeglasset ved symbolet O.

Fig. 12 Udsnit i tagstoffet: Læselamper

bag

Dørkontaktposition

– Sæt lampeglasset i midterposition .

Døradvarselslampe*

Advarselslampen* sidder nederst i dørbeklædningen.

Bagagerumsbelysning (Combi)

Udtagelig lygte

Fig. 13 Udtagelig lygte

På venstre side af bagagerummet sidder en udtagelig lygte. Lygten har to funktioner.

Belysning af bagagerummet - del AB fig. 13 lyser (Lygten sidder på krogen),

Bærbar lygte - del AC

lyser (lygten er taget ud af holderen).

Sidder lygten i holderen, tændes den automatisk efter at bagklappen er åbnet. Hvis

bagklappen er åben mere end 30 minutter, slukkes lygten automatisk.

Lygten forsynes af tre genopladelige batterier af type AAA med en kapacitet på 600

mAh. Batterierne genoplades når motoren kører. Batterierne er helt genopladet efter

ca. 3 timer.

Lygten er udstyret med en magnet. Efter den er taget ud, er det derfor muligt at fastgøre

den f. eks. på bilens karrosseri.


Udtagning af lygten

Udtagning af lygten

– Tag fat i lygten på punkterne markeret med pil AD side 10, fig. 13 og drej den ud

i pilens retning AE .

Sæt lygten igen ind i holderen

– Sæt den slukkede lygte først ind i holderen på den side, der vender mod

bagklappen og tryk derefter lygten ned på den anden side, til den går hørbart i

indgreb.

Lygtens betjening

Tryk tast A en gang, lygten lyser med 100% lysintensitet.

Tryk tast A igen, lygten lyser med 50% lysintensitet.

Tryk tast A igen, lygten slukker.

Pas på!

Den udtagelige lygte er ikke vandtæt, beskyt den derfor mod fugt.

Anvisning

Hvis lygten ikke sættes korrekt ind i holderen, lyser den ikke, når bagklappen åbnes

og batterierne oplades ikke.

Hvis lygten ikke slukkes og sættes korrekt ind i holderen, slukkes lamperne i den

forreste del AC side 10, fig. 13 af lygten automatisk.

Den udtagne lygte kan lyse maks. 24 timer med 100% lysintensitet og maks. 48

timer med 50% lysintensitet.

Udskiftning af lygtens batterier

Hvis du selv vil udskifte batterier med fejl, gør følgende:

– Tag lygten ud.

– Løft afdækningen med en smal, spids genstand af, begyndende ved låseklips AF

side 10, fig. 13.

– Tag det dårlige batteri ud af lygten.

– Isæt nye batterier.

– Sæt batterilåget på igen.

Bagagerumsbelysning (Combi) 11

BEMÆRK!

Vær forsigtigt når du håndterer med smalle, spidse genstande under udskiftning

af batteriet - fare for kvæstelser.

Pas på!

Vi anbefaler at få udskiftet dårlige batterier på et værksted. Når lygten ikke åbnes

korrekt, kan den tage skade.

Miljøanvisning

Dårlige batterier skal bortskaffes miljøvenligt.

Anvisning

Ved udskiftning af batteriet vær venligst opmærksom på den korrekte pol.

Det nye batteri skal svare til originalbatteriets specifikationer. Når der anvendes

andre batterietyper, kan dette medføre en reduceret effekt eller fejlfunktion af

lygten.


12

Rudevisker

Rudevisker

Bagrudevisker (Combi)

Bagrudevisker*

– Tryk armen væk fra rattet i stillingen A6 fig. 14, viskeren aktiveres hvert 6.

sekund.

Visker-/vaskerautomatik til bagrude*

– Tryk håndtaget fra rattet i den fjedrede position A7 , sprinkleranlægget sprøjter

straks, rudeviskeren visker lidt senere. Sålænge håndtag holdes i denne position,

arbejder både rudevisker og sprinkleranlæg.

– Efter håndtaget slippes stopper sprinkleranlægget og rudeviskeren fortsætter

endnu 2 til 3 bevægelser (afhængig af hvor længe armen blev aktiveret). Efter

armen slippes bliver den i position A6 .

Efter bilen sættes i bakgear aktiveres bagrudeviskeren én gang, hvis forrudeviskerne er

tændt.

Bagrudeviskerens position

Fig. 14 Rudeviskerhåndtag

Hver anden gang tændingen kobles fra, sættes viskerbladene i en ny position. Dette

øger viskerbladets levetid. Denne funktion er aktiveret som standard og du kan deaktivere

den på følgende måde:

Deaktivering

– Tilkobl tændingen.

– Tryk i løbet af 5 sekunder fem gange efter hinanden betjeningsarmen i position A6

fig. 14

– Slå tændingen fra. Efter at tændingen er slået til deaktiveres barudeviskerarmens

position.

Aktivering af bagrudeviskerarmens position sker på samme måde som

deaktiveringen.

Automatisk bagrudevisker* (Combi)

Hvis bagrudeviskeren er i position A2 eller A3 , visker bagrudeviskeren med en

hastighed på over 5 km/t hver 30 eller 10 sekunder

Ved aktiv regnsensor* (armen i position A1

) er funktionen kun aktiv, når forrudeviseren

arbejder konstant (ingen intervalfunktion).

Aktivering/deaktivering

Den automatiske bagrudeviskers funktion aktiveres/deaktivers på informationsdisplayet*

i menuen:

Setup (indstillinger)

Lights & Vision (Lys & udsyn)

Rear wiper (bagrudevisker)

Anvisning

Funktionen automatisk bagrudevisker gælder kun for Combi-modeller, der er udstyret

med informationsdisplay*. Funktionen er aktiveret på fabrikken.


Udskiftning af viskerblad til bagrude (Combi)

Aftagning af viskerblad

– Viskerarmen vippes væk fra ruden, og viskerbladet stilles retvinklet på viskerarmen

fig. 15.

– Hold fat i viskerarmens øverste del med den ene hånd.

– Med den anden hånd låses sikringen A1 op i pileretningen og viskerbladet tages

ud i pilens retning A2 .

Fastgøring af viskerblad

– Sæt viskerbladet på viskerarmen og lås sikringen A1 .

– Man skal sikre sig, at viskerbladet er korrekt fastgjort.

Sidespejle

Fig. 15 Viskerblad til bagrude

Indklapning af begge sidespejle kan kun ske med tilkoblet tænding og ved en

hastighed på op til 15 km/t.

Elektrisk indstilling af forsæderne*

Programmering af nøglen til memoryknapper

På modeller med system KESSY* er processen til programmering af nøglen til

memory-knapperne ved elektrisk indstillelige forsæder og spejle* følgende:

– Slå tændingen fra inden for 10 sekunder efter at indstillingen er gemt.

– Åben førerdøren.

– Tryk inden for 10 sekunder åbningstasten på nøglen.

Sidespejle 13

Efter at programmeringen er gemt, blinker blinklysene og der lyder en akustisk

bekræftelse. Indstillingen er nu gemt under den valgte memoryknap og i den specifikke

nøgle.

Bagsæder

Sådan vippes bagsædet frem (Combi)

Fig. 16 Nedfældning af siddefladen

For at gøre bagagerummet større kan bagsæderne klappes sammen, eller evt. kan

siddefladen vippes frem.

Nedfældning af siddefladen

– Skub sædet i pileretningen A1 fig. 16 og klap det sammen i pileretningen A2

.


14

Bagagerum

Anvisning

For at få en så vandret bund som mulig, kan du tage de bageste nakkestøtter ud, inden

du vipper ryglænene frem. De bageste nakkestøtter opbevares sådan, at de ikke

beskadiges og tilsmudses.

Bagagerum

Fastgørelsesnet - Netprogram* (Combi)

Fig. 17 Fastgørelsesnet

Eksempel på fastgørelse af fastgørelsesnettet som langslomme fig. 17 til venstre og

tværlomme til højre.

Anvisning

Krogene A på begge sider af bagagerummet er beregnet til fastgørelse af

fastgørelsesnettet.

Sammenklappelige kroge (Combi)

Fig. 18 Bagagerum: Vippekrog

I begge sider af bagagerummet findes der sammenklappelige kroge til fastspænding af

mindre stykker bagage, f.eks. tasker og lignende fig. 18.

Anvisning

På krogen kan der hænges bagage med en vægt på op til 7,5 kg.

Fastgørelse af gulvbelægning i bagagerummet (Combi)

Fig. 19 Bagagerum: Fastspænding af

gulvbelægningen

Der sidder en krog på gulvbelægningens underside. Ved håndtering af reservehjulet*

kan den løftede belægning for bagagerummet fastgøres på krogen på bagagerummets

ramme.


Sammenrulleligt bagagerumsgardin (Combi)

Fig. 20 Bagagerum: oprulleligt bagagerumsgardin

Udtrækning

– Træk bagagerumsgardinet til positionen i den sikrede stilling A2 fig. 20.

Rul sammen

– Tryk gardinet i grebets område i pilens retning A3 fig. 20, gardinet ruller sig

automatisk sammen i position A1 . Når der trykkes igen, rulles gardinet helt op.

Afmontering

– For at transportere store genstande kan det helt oprullede bagagerumsgardin

afmonteres ved at trykke på tværstangens side i pilens retning A4 fig. 20 og at

tage den ud med en bevægelse i pilens retning A5 .

BEMÆRK!

Der må ikke lægges genstande ovenpå bagagerumsgardinet.

Automatisk oprulleligt bagagerumsgardin* (Combi)

Den automatiske oprulning af det oprullelige bagagerumsgardin

letter adgangen til bagagerummet.

– Åbn bagklappen. Det automatisk oprullelige bagagerumsgardin ruller sig automatisk

til position A1 fig. 20.

Dobbeltbund med udtrækning* (Combi) 15

– Ved at trykke på gardinets håndtag i pilens retning A3

ruller gardinet sig helt op.

Den automatiske oprulning af det oprullelige bagagerumsgardin blokeres ved hurtig

åbning af bagklappen i to sekunder ved hjælp af en tidssikring.

Den automatiske oprulningsfunktion aktiveres/deaktiveres i informationsdisplayet* i

menuen:

SETUP (indstillinger)

Autom. blind (autom. rullegardin)

Dobbeltbund med udtrækning* (Combi)

Introduktion

Bagagerumsbund med udtrækning håndtering af stor bagage.

Anvisning

Bundens maks. belastning er 75 kg.

Opbevaringsrummet under bunden kan bruges til at opbevare genstande, f. eks.

fikseringssættet, det afmonterede oprullelige bagagerumsgardin, cykelholderen el.

lign.

Delvis udtrækning af dobbeltbunden*

Fig. 21 Bagagerum: delvis udtrækning af dobbeltbunden


16

Dobbeltbund med udtrækning* (Combi)

Dobbeltbunden kan delvist trækkes ud over den bageste kofanger. Dobbeltbunden,

der er trukket ud over den bageste kofanger, tjener kun som sæde, f. eks. ved skift af

sko. Når dobbeltbunden trækkes ud, løftes samtidigt forkanten (nær bagsædet).

Dermed forhindres at små genstande kan falde ind i rummmet mellem bagagerummets

bund og dobbeltbunden.

– Tag fat i bundens greb, løft den lidt i pilens retning A1 side 15, fig. 21 og træk

den ud over kofangeren i pilens retning A2 , til den går i hak i åbningen AC

side 15, fig. 21.,

– For at skyde dobbeltbunden ind, tag fat i bundens greb, løft den lidt i pilens retning

A1 og skub den fremad til den går på plads.

Pas på!

Pas på at bunden ikke beskadiges.

Opdeling af bagagerum med dobbeltbund*

Fig. 22 Opdeling af bagagerum

Bagagerummet kan opdeles ved hjælp af dobbeltbunden.

– Tag fat i bundens greb, løft den i pilens retning A1 side 15, fig. 21 og sæt

bagkanten ind i en af åbningerne A fig. 22.

I åbningerne A er dobbeltbunden sikret med en bevægelse.

Inden du kan opdele bagagerummet med dobbeltbunden, skal du trække den lidt ud

side 15. Derved forstørres rummet mellem bagsæderne og inddelingen.

Pas på!

Pas på at bunden ikke beskadiges.

Afmontering og montering af dobbeltbund* (Combi)

Fig. 23 Bagagerum: Klap dobbeltbunden sammen

Fig. 24 Bagagerum: Afmontering af dobbeltbunden

Du kan afmontere og montere dobbeltbunden efter behov.

Afmontering af dobbeltbunden

– Tag fat i bundens greb, løft den lidt i pilens retning A1 fig. 23 og træk den ud

over kofangeren i pilens retning A2 , til den går i hak i åbningen AC fig. 24.

– Dobbeltbunden klappes sammen ved at bevæge den i pilens retning A3 fig. 23.

– Tryk på låsetasterne A

fig. 24 og tag bunden ud.


Montering af dobbeltbundne

– Klap bunden sammen og læg den på bæreskinnerne.

– Skub bunden fremad til den går i hak i åbningerne AB side 16, fig. 24 i bæreskinnerne.

– Tryk forsigtigt på bunden ved åbningerne AC , til den går hørbart i hak, tryk evt. på

låsetasten A .

BEMÆRK!

Ved montering af dobbeltbunden sørg altid for at denne er korrekt placeret.

Sker dette ikke, er der fare for at passagererne bliver kvæstet.

Bagagerumsopdeling* (Combi)

Fig. 25 Bagagerumsholdere

Systemet kan anvendes til at opdele bagagerummet eller til at sikre transporterede

genstande.

Teleskopstang

– Sæt teleskopstangens holder til venstre og højre ind i bæreskinnernes åbninger.

– Tryk holderens øverste del i pilens retning A1 fig. 25 og skub den samtidigt i den

ønskede position, pil A2 .

– Kontroller at holderen er gået korrekt i hak.

Dobbeltbund med udtrækning* (Combi) 17

Bagagestrop

– Sæt stroppen holder ind i åbningen på venstre eller højre bæreskinne.

– Tryk holderen i pilens retning A3 fig. 25 og skub den samtidigt i den ønskede

position, pil A4 .

– Kontroller at holderen er gået korrekt i hak.

– Læg den genstand, der skal fastgøres, bag stroppen.

– Tryk tast A5 på holderens øverste side og spænd stroppen.

BEMÆRK!

Genstandene i bagagerummet skal være fastspændt, så de ikke ukontrolleret

genstande flyver rundt.

Anvisning

Du kan oprulle stroppen helt ved at trykke på tast A5 fig. 25.

Forskydelige fastgørelsesbeslag* (Combi)

Fig. 26 Forskydelige fastgørelsesbeslag

I bagagerummet findes fire forskydelige beslag, som du f. eks. kan anvende til at fastgøre

bagagenet.

– Tryk tast A1 fig. 26 og skub samtidigt beslaget til i den ønskede position, pil A2 .

– Klap bøjlen A3

fig. 26 op og monter f. eks. bagagenettet.


18

Netskillevæg* (Combi)

Netskillevæg* (Combi)

Anvendelse af netskillevæg bag bagsæderne

Udtrækning

– Træk netskillevæggen ud af huset AB ved hjælp af stroppen A fig. 27 i

holdernes retning AC .

– Sæt tværstangen ind i én af holderne AC og tryk stangen fremad.

– På samme måde fastspændes tværstangen i den anden side af bilen, holder AC .

Rul sammen

Fig. 27 Udtrækning af netskillevæg

– Træk tværstangen en smule bagud først i den ene side dernæst i den anden og tag

den af holderne AC fig. 27.

– Hold tværstangen således at netskillevæggen kan rulles ind i huset AB langsomt og

uden at blive beskadiget.

Hvis hele bagagerummet ønskes benyttet, kan den oprullelige bagagerumsafdækning

afmonteres side 15.

BEMÆRK!

Vær sikker på at tværstangen er stukket ind i holderen AC i den forreste

position!

Anvendelse af netskillevæg bag forsæderne

Fig. 28 Udtrækning af netskillevæg

Udtrækning

– Vip bagsæderne frem (se vejledningen).

– Træk netskillevæggen ud af huset AB ved hjælp af lasken A fig. 28.

– Sæt tværstangen ind i én af holderne AC først i den ene side og tryk stangen

fremad.

– På samme måde fastspændes tværstangen i den anden side af bilen, holder AC .

Rul sammen

– Træk tværstangen en smule bagud først i den ene side dernæst i den anden og tag

den af holderne AC fig. 28.

– Hold tværstangen således at netskillevæggen kan rulles ind i huset AB langsomt og

uden at blive beskadiget.

– Bagsædet bringes tilbage i udgangsposition.

BEMÆRK!

Når siddefladen og ryglænet er vippet på plads, skal selelåsene og seler

placeres i deres oprindelige positioner - de skal være klar til brug.

Bagsæderyglænet skal altid være fastlåst, så genstande ikke kan rutche

frem fra bagagerummet ved pludselige opbremsninger - fare for kvæstelser!

Vær sikker på at tværstangen er stukket ind i holderen AC

i den forreste

position!


BEMÆRK! (fortsættelse)

Vær opmærksom på at ryglænet er korrekt i indgreb. Kun således kan

trepunktssikkerhedsselen til det midterste sæde opfylde sin funktion

korrekt.

Montering og afmontering af netskillevæggens hus (Combi)

Afmontering

Fig. 29 Bagsæde: Netskillevæggens hus

– Vip bagsæderne frem (se vejledningen).

– Åben højre bagdør.

– Skyd netskillevæggens hus A fig. 29 i pileretningen A1 og tag det ud af bagsæderyglænets

holder i pileretningen A2 .

Montering

– Sæt netskillevæghusets udskæring i ophængene på bagsædernes ryglæn.

– Skyd netskillevæggens hus modsat pileretningen A1 til anslag.

– Bagsædet bringes tilbage i udgangsposition.

BEMÆRK!

Vær opmærksom på at ryglænet er korrekt i indgreb. Kun således kan

trepunktssikkerhedsselen til det midterste sæde opfylde sin funktion

korrekt.

12V stik i bagagerummet (Combi)

– Åbn 12V afdækningen fig. 30.

– Stik stikket på det elektriske tilbehør ind i 12V stikket.

12V stik i bagagerummet (Combi) 19

12V stikket kan kun anvendes til tilslutning af tilladt elektrisk tilbehør med en effekt på

op til 120 Watt. Dog bliver bilens batteri afladet ved standset motor.

Udtagelig skipose*

Fig. 30 Bagagerum: 12V stik

Den udtagelige skipose er kun egnet til transport af ski.

Fig. 31 Skiposens sikring

Den udtagelige skipose er beregnet til to par ski. Skienes samlede vægt må under

transporten ikke overskride 17 kg.


20

Siderum, lukbart* (Combi)

Sikring

– Stram trækbåndet A side 19, fig. 31 i den frie ende rundt om skiene lige foran

bindingerne.

– Vip sædets ryglæn lidt frem.

– Før sikringsbåndet AB gennem ryglænets åbning omkring ryglænets øverste del.

– Derefter klappes ryglænet tilbage, indtil låseknappen går i indgreb - kontrolleres

ved at trække i ryglænet.

– Sæt sikringsbåndet AB ind i låsen AC , til det går hørbart i indgreb.

På modeller, der er udstyret med netskillevæg, føres sikringsbåndet AB ved oprullet

netskillevæg rundt om netskillevæggens hus. Efter at netskillevæggen er fikseret, er det

ikke længere muligt at rulle netskillevæggen ud.

BEMÆRK!

Efter skiene er kommet ned i sækken, skal denne sikres med sikkerhedsselen

AB .

Trækbåndet A skal føres fast rundt om skiene.

Sørg for at trækbåndet A holder fast i skiene foran bindingen (se også

mærkat på den udtagelige skipose.

Siderum, lukbart* (Combi)

Fig. 32 Bagagerum: Lukbart siderum

– Åbn rummet ved at trække håndtaget i pilens retning fig. 32.

I dette opbevaringsrum sidder CD-skifteren*, tv-tuneren*.

Du kan også opbevare førstehjælpskassen* og advarselstrekanten* i dette rum.

Siderum, ikke lukbart (Combi)

Du kan tage siderummets afdækning ud og dermed gøre bagagerummet større.

– Tag fat i afdækningens øverste del og tag den forsigtigt af i pilens retning fig. 33.

Pas på!

Sørg for at siderummets afdækning ikke tager skader under ind- og udstigning.

Lastning af bagagerum

Pas på!

Fig. 33 Siderum, ikke lukbart

Pas på at transporterede genstande med skarpe kanter ikke beskadiger følgende:

varmetråde i bagruden,

tråde i bagrudeantennen (Superb),

tråde i den i de bageste sideruder integrerede antenne (Combi).


Start og kørsel - system KESSY*

Introduktion

Systemet KESSY tillader at til- og frakoble tændingen og motoren uden aktiv brug af

nøglen.

Frigivelse og spærring af styringen

For at frigive rattet er det nødvendigt at der sidder en gyldig nøgle i bilen.

Ratlås ophæves/frigøres

– Åbn førerdøren og stig ind i bilen.

– Luk førerdøren, ratlås frigøres.

Fig. 34 Startknap

Ratlås aktiveres

– Stands bilen.

– Sluk motoren, frakobl tændingen ved at trykke på stopknappen fig. 34.

– Luk førerdøren, ratlåsen aktiveres.

Rattet spærres ligeledes efter at bilen låses.

Hvis ratlåsen er låst og det ikke lykkes for systemet KESSY at frigive ratlåsen (f .eks, hvis

hjulene er for tæt på fortovskanten) gentager systemet dette forsøg.

Start og kørsel - system KESSY* 21

Hvis ratlåsen heller ikke nu kan frigives, opfordrer systemet dig med en meddelelse på

informationsdisplayet* Move steering wheel! (Bevæg rattet!) til at udføre styrebevægelser,

og efter 2 sekunder udføres 3 frigivelsesforsøg.

Kan rattet heller ikke nu frigives, vises på informationsdisplayet* meddelelsen

Steering wheel still locked. (rattet ikke frigivet.) i 10 sekunder.

Det er nødvendig at fjerne årsagen for at frigivelsen forhindres og derefter igen at

forsøge at frigive rattet.

Motorværn i elektrisk ratspærre

Den elektriske ratlås har et motorværn, der forsinker låsning og frigivelse af rattet når

startknappen trykkes gentagne gange i for kort tidsafstand.

Anvisning

Når rattet er spærret, frigives rattet efter startknappen trykkes, de elektriske

enheder aktiveres (f .eks. radio, navigationssystem etc) og tændingen tilkobles.

Tryk på startknappen, hvis du efter at rattet er spærret ikke stiger ind og ud med en

gyldig nøgle, men alligevel vil frigive rattet. Samtidigt aktiveres de elektriske enheder (f.

eks. radio, navigationssystem etc.) og tændingen tilkobles.

Hvis du frakobler tænding eller motor ved at trykke på startknappen og førerdøren

allerede er åben, spærres rattet ikke. For at spærre skal førerdøren åbnes og lukkes

igen.

Tilkobling af tændingen

For at tilkoble tændingen er det nødvendigt, at der er en gyldig nøgle i bilen og at rattet

er frigivet.

– Tryk kort på startknappen og tændingen tilkobles fig. 34.

Frakobling af tænding

– Tryk kort på startknappen fig. 34 og tændingen tilkobles.

Tændingen kan frakobles op til en hastighed på 2 km/t.

På modeller med manuel gearkasse skal koblingen ikke trædes når tændingen skal

frakobles, ellers ville systemet prøve på at starte.


22

Start og kørsel - system KESSY*

På modeller med automatisk gearkasse skal gearvælgeren befinde sig i position P eller

N og bremsepedalen må ikke være trådt.

Nødfrakobling af tændingen

I nødstilfælde er det muligt at frakoble tændingen også ved hastigheder over 2 km/t,

en såkaldt nødfrakobling af tændingen.

– Tryk på startknappen side 21, fig. 34 i mere end 1 sekund eller tryk to gange i

løbet af 1 sekund.

BEMÆRK!

Tændingen må aldrig frakobles under kørslen, ellers virker styre- og bremseassistenten

ikke længere - fare ulykker!

Start af motor

For at starte bilen er det nødvendigt at der er en gyldig nøgle i bilen, at rattet er frigivet

og at tændingen er tilkoblet. Ved start hold koblingspedalen nede (manuelt gear) og

tryk på bremsepedalen i biler med automatgear.

Benzinmotorer

– Tryk på starterknappen side 21, fig. 34 til motoren er startet.

Dieselmotorer

– Tryk på startknappen under hele forglødetiden, motoren starter efter kontrollampen

slukker.

Du kan også starte dieselmotoren med startknappen, tændingen tilkobles og forglødekontrollampen

lyser. Vent til forglødekontrollampen slukker, tryk derefter på

startknappen igen til motoren starter.

I nødstilfælde, hvis du skal starte hurtigere (f . eks. i en kritisk situation) kan du ved at

trykke på startknappen igen, starte motoren allerede inden forglødekontrollampen

slukker.

BEMÆRK!

Opbevar aldrig nøglen i bilen inden for børns rækkevide, de kan nemt starte

bilen - fare for ulykker!

Anvisning

Hvis rattet er spærret, når motoren startes, frigives det, når der trykkes på startknappen,

de elektriske enheder (f eks. radio, navigationssystemet etc.) aktiveres,

tændingen tilkobles og motoren startes.

Motornødstart

Hvis kontrollen af den autoriserede nøgle er fejlslået vises i informationsdisplayet*

meddelelsen No key (“Ingen nøgle“) og der skal udføres en motornødstart.

– Tryk startknappen fig. 35 og hold derefter nølgen tæt hen mod startknappen

eller

– tryk startknappen direkte med nøglen.

Anvisning

Ved motornødstart skal den rigtige retning af nøglen overholdes fig. 35.

Standsning af motor

– Stands bilen.

Fig. 35 Nødstart


– Ved at trykke på startknappen side 21, fig. 34 frakobles motoren og tændingen

samtidigt.

Anvisning

Systemet KESSY er udstyret med en sikring mod utilsigtet frakobling af motoren under

kørslen, dv.s. at motoren kun kan frakobles i nødstilfælde side 22.

Meddelelser i informationsdisplayet*

Hvis den elektriske lås i systemet KESSY er defekt, fremkommer der en fejlmelding i

informationsdisplayet.

Steering column lock: Workshop! (ratstammelås: værksted!)

Hvis der i informationsdsplayet ud over denne meddelelse også fremkommer

symbolet , kan du fortsætte kørslen med stor forsigtighed. Bilen skal omgående

køres på værksted.

Steering column lock defective. (Ratstammelås defekt.)

Hvis der på informationsdisplayet fremkommer denne meddelelse og desuden

symbolet , skal bilen parkeres og transporteres til et værksted. Efter at tændingen er

frakoblet er det så ikke længere muligt at låse rattet, aktivere de elektriske enheder (f

eks. radio, navigationssystemer) tilkoble tændingen igen og starte motoren.

Move selector lever to position P/N! (Bring gearvælgeren i position P/N!) 1)

Denne meddelelse fremkommer i informationsdisplayet hvis gearvælgeren ved spærring

af rattet, til-/frakobling af tænding eller start af motoren ikke befinder sig i position

P eller N.

Move selector lever to position P! (Bring gearvælgeren i position P!) 1)

Denne meddelelse fremkommer, når gearvælgeren ved åbning af førerdøren og med

frakoblet tænding ikke befinder sig i position P eller, når tændingen frakobles mens

førerdøren er åben. Denne meddelelse slukker efter nogle sekunder, ved at tilkoble

tændingen eller ved at flytte gearvælgeren i position P.

1) Gælder for modeller med automatgear.

Økonomisk og miljøbevidst kørsel

Økonomisk og miljøbevidst kørsel 23

Fig. 36 Anbefaling til gearskift

Anbefaling vedrørende gearskift*

I displayet vises en information til det aktive gear A fig. 36

For at opnå et så lavt brændstofforbrug som muligt, vises der en anbefaling om at skifte

til et højere/lavere gear.

Hvis styreenheden opfatter at det er bedst at skifte gear, fremkommer der en pil AB på

displayet. Pilen peger op eller ned, alt efter om det anbefales til at skifte til et højere

eller lavere gear.

Samtidigt vises det anbefalede gear A

i stedet for det aktuelt brugte gear.


24

Parkering ved hjælp af parkeringsassistenten og afslutning af parkering

Parkering ved hjælp af parkeringsassistenten og

afslutning af parkering

Fig. 37 Informationsdisplay: Find en parkeringsbås

Fig. 38 Informationsdisplay: Afslut parkering

Tidsgrænsen for parkering ved hjælp af parkeringassistenten er 180 sekunder. Når

parkeringssassistenten har fundet en egnet parkeringsbås, vises parkeringsbåsen i

informationsdisplayet* A fig. 37.

– Kør længere frem, til der vises AB fig. 37 hvor du skal skfte til bakgear.

– Stands bilen i mindst 1 sekund.

– Skift i bakgear eller sæt gearvælgeren* i position R.

– Så snart der i informationsdisplayet* fremkommer følgende meddelelse: Steering

interv. active. Monitor area around veh.! (styreindgreb aktivt! Iagttag

omgivelsen!), slippes rattet og systemet overtager styringen.

– Iagttag bilens nære omgivelser og kør baglæns med en hastighed på maks. 7

km/t,og betjen selv pedalerne.

– Når der ikke kan parkeres i en omgang, fortsæt parkeringen med næste trin. Hvis

der i informationsdisplay* blinker pilen frem AC fig. 38, sæt bilen i 1. gear eller

sæt gearvælgeren * i position D.

– Vent til rattet automatisk skifter til den nødvendige position og kør derefter med en

hastighed på maks. 7 km/t forsigtigt frem, træd samtidigt på de øvrige pedaler.

– Hvis der i informationsdisplay* blinker pilen bagud AD

fig. 38, sæt bilen i

bakgear eller sæt gearvælgeren * i position R.

– Vent til rattet automatisk indtager den nødvendige postion og kør forsigtigt

baglæns. Disse trin kan gentages flere gange.

– Afslut parkeringen efter systemets information om afstanden.

Så snart parkeringen er afsluttet, lyder et akustisk signal og på informationsdisplayet*

vises følgende meddelelse: Steering interv. finished. Please take over steering!

(styreindgreb afsluttet. Overtag styringen!).

Deaktivering af parkeringsstyreassistenten

Parkeringsstyreassistenten deaktiveres automatisk i følgende tilfælde:

hastigheden på 30 km/t overskredet,

hastigheden på 7 km/t under parkeringen overskredet,

tidsgrænse på 180 sekunder for parkeringen overskredet,

knap for parkeringsassistenten er afbrudt,

parkeringshjælp aktiveret,

førerens indgreb i det automatiske styreproces (hold rattet),

frakobling af ASR,

skift bakgear eller gearvælger* fra position R under baglænskørsel i

parkeringsbåsen.


Yderligere advarsels- og informationstekster i

parkeringsassistenten i informationsdisplayet*:

Park Assist finished. ASR switched off (Park Assist afsluttet! ASR fra)

Parkeringsprocessen kan ikke udføres, fordi ASR-systemet er frakoblet.

ASR switched off. Please take over steering! (ASR fra. Overtag styringen!)

Parkeringsprocessen er afsluttet, fordi ASR-systemet er frakoblet under parkeringen.

Park Assist finished. Trailer (Park Assist afsluttet! Anhænger)

Parkeringsprocessen kan ikke gennemføres, fordi der er tilkoblet en anhænger og der

sidder et stik i anhængerkoblingens stikdåse.

System fault: Park Assist finished. (Park Assist afsluttet. Systemfejl.)

Parkeringen er ikke mulig, da der foreligger en fejl ved bilen. Fejlen skal fjernes på et

værksted.

Park Assist defective. Workshop! (Park Assist defekt. Værksted!)

Parkeringen er ikke mulig, da der foreligger en fejl ved parkeringsstyreassistenten.

Fejlen skal fjernes på et værksted.

Steering interv. active. Monitor area around veh.! (styreindgreb aktivt. Lagttag

omgivelserne!)

Parkeringsassistenten er aktiv og overtager styrebevægelserne. Iagttag omgivelserne

og kør forsigtigt baglæns.

Please take over steering! Finish parking proc. manually (Overtag styringen!

Afslut parkeringen manuelt!)

Overtag styringen. Afslut parkeringsprocessen uden at benytte parkeringsassistenten.

Park Assist: Stationary time not sufficient. (Park Assist: stilstandstid ikke

tilstrækkelig.)

Bilen holdt stille i mindre end 1 sekund.

Park Assist: Speed too low! (Park Assist: hastighed for lav.)

Bilen skal efter at tændingen er slået til mindst en gang have overskredet hastigheden

på 10 km/t.

Yderligere advarsels- og informationstekster i parkeringsassistenten i informationsdisplayet*: 25

Automatisk DSG-gearkasse*

Pas på!

Dobbeltkoblingen på den automatiske DSG-gearkasse er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse.

Hvis du kører langsomt op af bakke, øges koblingernes varmebelastning.

Hvis der sker en overophedning, vises symbol og en advarselstekst side 1 i

informationsdisplayet*. Stands i så fald bilen, sluk for motoren og vent, til kontrollampen

og advarselsteksten slukker - fare for skade på gearkassen! Efter at kontrollampen

og advarselsteksten er slukket, kan du fortsætte kørslen.

Gearvælger-nødåbning

Fig. 39 Gearvælger-nødåbning

– Træk håndbremsen.

– Tag fat i gearvælgermancheten på pilenes position A fig. 39 og træk dem

forsigtigt op.

– Åbn mancheten også på en anden side.

– Tryk med en finger den gule plastdel i pilens retning AB

.

– Tryk samtidigt spærretasten i gearvælgerens greb og sæt armen i position N

(indstilles gearvælgeren igen il pos. P, spærres den igen).


26

Kørsel gennem vand på vejene

Kørsel gennem vand på vejene

Fig. 40 Mellemstykke på bilens

undervange

For at undgå skader på bilen ved kørsel gennem vand (f. eks. ved oversvømmede veje)

vær opmærksom på følgende:

Undersøg vandets dybde, inden du kører igennem. Vandet må maks. nå op til

undervangens mellemstykke fig. 40.

Kør med maks. skridthastighed. Ved højere hastighed kan der dannes en bølge

foran bilen, der kan medføre at der trænger vand ind i motorens luftindsugningssystem

eller i andre dele af bilen.

Stands aldrig i vandet, kør aldrig baglæns og stands aldrig motoren.

BEMÆRK!

Kørsel gennem vand, slam, sjap etc. kan nedsætte bremsernes virkning og

forlænge bremseafstanden - fare for kollisioner!

Undgå pludselige og stærke bremsemanøvrer umiddlbart efter kørsel

gennem vand.

Efter kørsel gennem vand skal bremserne rengøres og tørres snarest muligt

ved interval-bremsning. Foretag kun opbremsninger med det formål at tørre

og rengøre bremseskiverne, hvis trafikforholdene tillader det. Andre bilister

må ikke udsættes for fare.

Pas på!

Ved kørsel gennem vand kan dele af bilen, som f. eks. motor, gearkasse, katalysator,

undervogn eller det elektriske system tage alvorligt skade.

Modkørende biler danner bølger, der kan overskride bilens maks. tilladte vandhøjde.

Under vand kan der være skjulte huller, slam eller sten, der vanskeliggør eller

forhindrer passagen.

Kør ikke gennem saltvand. Saltet kan forårsage korrosion. Skyl straks alle bilens

dele med ferskvand, der er kommet i berøring med saltvand.

Anvisning

Vi anbefaler at få bilen efterset på et værksted, efter at den er kørt gennem vand.

Miljøvenlighed

Tilbagelevering og genbrug af gamle biler

Škoda Auto overholder kravene til mærket og dets produkter med henblik på beskyttelse

af miljø og ressourcer. Alle nye Škoda-biler kan genbruges 95% og kan principielt

gives tilbage 2) . I mange lande opbygges der landsdækkende genbrugssystemer, der

tager din bil tilbage. Efter tilbagelevering af bilen skulle du modtage et bevis på miljørigtig

forarbejdning.

Anvisning

Nærmere informationer vedrørende tilbagetagelse og bortskaffelse af gamle biler fås

hos en autoriseret Škoda forhandler.

2) Forbeholdt overholdelse af de nationale lovregler.


Arbejde på batteriet

Batteriet sidder normalt i motorrummet under en polyesterafdækning.

– Tryk afdækningen op i pileretningen fig. 41.

– Batteriet sættes ind i omvendt rækkefølge.

Batteriafdækningen kan sættes ved arbejdet på batteriet mellem batteriet og batteriafdækningens

sidevæg.

Advarselstrekant*

Advarselstrekanten kan fastspændes til bagvæggen ved hjælp af elastikker.

Værktøjssæt

Værktøjssættet og donkraften* er anbragt i en boks under reservehjulet* eller i

rummet for reservehjulet.

Dækskifte

Efterfølgende arbejde

Udskift det beskadigede dæk eller spørg på et værksted efter

reparationsmulighederne.

Fig. 41 Motorrum: Batteriets polyesterafdækning

Arbejde på batteriet 27


28

Elektriske sikringer

Elektriske sikringer

Placering af sikringer i instrumentbordet (Combi)

Nogle af de nedenstående sikringer er kun standardudstyr i bestemte modeller eller

leveres kun til bestemte modeller som ekstraudstyr.

Nr. Forbruger Ampere

20 KESSY 5

21 KESSY ELV 7,5

28 Elektrisk bagagerumsafdækning 30

41 Bagrudevisker 10

Tågeforlygter

Fig. 42 Forreste støddæmper: Afdækning tågelygter med kørelys

Udskiftning af pærer

– Slå tændingen og alle lys fra.

– Tag fat i afdækningen på de punkter, der er vist med pil fig. 42 og tag det ud.

– Før hånden ind i åbningen, hvor afdækningen har siddet og tryk på fjederholderen

AC fig. 42.

– Tag tågelygten ud.

– Drej stikket A eller AB med pæren til venstre til anslag og tag det ud.

– Udskift pæren, sæt stikket med den nye pære i igen og drej det mod højre til anslag.

– For montering sæt tågelygten først i med tapperne i den side der er længst væk fra

nummerpladen.

– Tryk lygten på ved den side der peger hen mod nummerpladen. Skærmen skal

falde sikkert i hak.

– For at montere afdækningen igen, sæt først en del af afdækningen i, begyndende

ved tågeforlygten. Derefter trykkes afdækningen til på den side der peger mod

nummerpladen. Skærmen skal falde sikkert i hak.

Stik A - lampe til kørelys*.

Stik AB

- lampe til tågelygte.

Baglygteenhed (Combi)

Fig. 43 Afmontering af baglygteenhed (Combi)

Afmontering og montering af baglygteenhed

– Slå tændingen og alle lys fra.

– Åbn bagklappen.

– Tag proppen fig. 43 til venstre ud og skru baglygteenheden af ved hjælp af en

Torx-nøgle 3) .

– Tag forsigtigt lampen ud. Træk ikke tyllen med kablerne ud af karosseriet.

3) Torx-nøglen sidder i værktøjssættet.


– For genmonteringen sæt først baglygteenheden med åbningerne A ind i

tapperne på karrosseriet.

– Tryk baglygteenheden ind i karrosseriet, til den går hørbart i indgreb.

– Skru baglygteenheden fast og tryk propperne ind.

Udskiftning af pærer A1 , A3 og A5 i baglygteenheden

– Drej lampefatningen mod venstre til anslaget og tag den ud af huset.

– Tag den defekte pære ud af fatningen og sæt en ny pære ind i fatningen.

– Sæt fatningen med den nye pære ind i huset og drej mod højre til anslag.

Udskiftning af pærer A2 og A4 i baglygteenheden

– Drej lampefatningen mod venstre til anslaget og tag den ud af huset.

– Skru den defekte pære i, drej til venstre til anslag og tag den ud.

– Tryk en ny lampe i fatningen, tryk den ind og drej pæren mod højre til anslag.

– Sæt fatningen med den nye pære ind i huset og drej mod højre til anslag.

Pærernes monteringsposition side 28, fig. 43.

A1 - parkeringslys / baklygte

A2 - baklygte

A3 - blinklys

A4 - parkeringslys / bremselys

A5 - Parkeringslys

Pas på!

Vær ved afmontering og montering af baglygteenheden opmærksom på ikke at beskadige

lakken og baglygteenheden.

Nummerpladelys

Nummerpladelys 29

Fig. 44 Bageste Nummerpladelys

– Sæt en flad skruetrækker ind i åbningen ved pilens position fig. 44 og tryk den

forsigtigt mod lygtens midte, lygten flyttes lidt ud.

– Tag lampen ud.

– Tag den defekte pære ud af holderen og sæt en ny pære i.

– Lampens glasafdækning sættes på igen og den trykkes ind til anslag - vær her

opmærksom på at den er korrekt placeret.


30

Tekniske data

Tekniske data

Mål

Mål (i mm)

Længde 4838/4849 a)

a) Værdien svarer til udgaven med stylingsæt.

b) Værdien svarer til udgaven med udgaven med offroad-pakke.

c) Værdien svarer til udgaven med udgaven med sportschassis.

d) Værdien svarer til udgaven med udgaven med sportschassis 3,6/191 kW.

Superb Combi

4838/4849 a)

Bredde 1817 1817

Bredde inkl. sidespejl 2009 2009

Højde 1462/1482 b) 1447 c)

1510/1529 b) /1497 c) /1495 d)

Indvendig højde 139/158 b) /123 c) 141/159 b) /127 c) 126 d)

Hjulafstand 2761 2761

Sporvidde foran/bag

e) Gælder for biler med 3,6 l/191 kW FSImotor.

1545/1518

1537/1510 e)

1545/1517

1537/1510 e)


1,4 l/92 kW TSI - EU5

Køreevne

Maks. hastighed km/t 201 199

Accelerering 0 - 100 km/t s 10,5 10,6

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Bytrafik 9,0 9,0

Landevejstrafik 5,4 5,6

Kombination 6,8 6,9

CO 2-emission - kombination 157 159

Påfyldningsmængder (i liter)

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Superb

M6

Superb

M6

Tekniske data 31

Combi

M6

Combi

M6


32

Tekniske data

Vægt (i kg)

Tilladt vægt i alt 2045 2067

Tom vægt driftsklar 1482 1504

Nyttelast 563 563

Nyttelast ved brug af anhængertræk 483 483

Tilladt last foraksel 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1250

Tilladt last trailer, bremset trailer

Tilladt last trailer, ubremset trailer 650 650

a) Stigninger op til 12%

b) Stigninger op til 8%

Superb

M6

1400 a)

1500 b)

Combi

M6

1400 a)

1500 b)


1,8 l/118 (112) kW TSI - EU5, EU2

Køreevne

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Påfyldningsmængder (i liter)

Superb

M6

Maks. hastighed km/t 220 (216) a)

a) 1,8/112 kW TSI

Combi

M6

Superb

DQ7

Combi

DQ7

Superb

M6 4x4

Tekniske data 33

Combi

M6 4x4

218 (214) a) 220 (216) a) 218 (214) a) 217 (213) a) 215 (211) a)

Accelerering 0 - 100 km/t s 8,6 (8,9) a) 8,7 (9,0) a) 8,5 (8,8) a) 8,6 (8,9) a) 8,7 (9,0) a) 8,8 (9,1) a)

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ7

Combi

DQ7

Superb

M6 4x4

Bytrafik 9,4 9,5 9,4 9,5 10,6/11,1 a)

Landevejstrafik 5,9 6,0 5,7 5,9 6,6/6,7 a) 6,7

Kombination 7,2 7,3 7,1 7,3 8,1/8,3 a) 8,2

CO 2 -emission - kombination 169 171 168 170 189/198 a) 191

a) Biler i gruppen N1.

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Combi

M6 4x4

10,7


34

Tekniske data

Vægt (i kg)

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ7

Combi

DQ7

Superb

M6 4x4

Tilladt vægt i alt 2074 2096 2091 2113 2170 2192

Tom vægt driftsklar 1511 1533 1528 1550 1607 1629

Nyttelast 563 563 563 563 563 563

Nyttelast ved brug af anhængertræk 483 483 483 483 483 483

Tilladt last foraksel 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Tilladt last trailer, bremset trailer

1500a) 1700b) 1500a) 1700b) 1500a) 1700b) 1500a) 1700b) 1600a) 1800b) 1600a) 1800b) Tilladt last trailer, ubremset trailer 700 700 700 700 750 750

a) Stigninger op til 12%

b) Stigninger op til 8%

Combi

M6 4x4


3,6 l/191 kW FSI - EU5

Køreevne

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Påfyldningsmængder (i liter)

Superb

DQ6 4x4

Maks. hastighed km/t 250 247

Accelerering 0 - 100 km/t s 6,5 6,6

Superb

DQ6 4x4

Bytrafik 14,7 14,4

Landevejstrafik 7,4 7,8

Kombination 10,1 10,2

CO 2-emission - kombination 235 237

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Tekniske data 35

Combi

DQ6 4x4

Combi

DQ6 4x4


36

Tekniske data

Vægt (i kg)

Superb

DQ6 4x4

Combi

DQ6 4x4

Tilladt vægt i alt 2285 2307/2297 a)

Tom vægt driftsklar 1724 1746

Nyttelast 561 561/551 a)

Nyttelast ved brug af anhængertræk 481/465 a) 481/450 a)

Tilladt last foraksel 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1250

Tilladt last trailer, bremset trailer 2000 2000

Tilladt last trailer, ubremset trailer 750 750

a) Biler i gruppen N1.


1,9 l/77 kW TDI PD - EU4

Køreevne

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Påfyldningsmængder (i liter)

Superb

M5

Superb M5

Green Line

Tekniske data 37

Maks. hastighed km/t 190 193 189

Accelerering 0 - 100 km/t s 12,5 12,5 12,6

Superb

M5

Superb M5

Green Line

Bytrafik 7,3 6,3 7,4

Landevejstrafik 4,8 4,0 4,9

Kombination 5,7 4,9 5,8

CO2-emission - kombination 149 129 153

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Combi

M5

Combi

M5


38

Tekniske data

Vægt (i kg)

Superb

M5

Superb M5

Green Line

Tilladt vægt i alt 2076 2063 2098

Tom vægt driftsklar 1513 1518 1535

Nyttelast 563 545 563

Nyttelast ved brug af anhængertræk 483 465 483

Tilladt last foraksel 1200 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1230/1300 a)

Tilladt last trailer, bremset trailer

a) Biler i gruppen N1.

b) Stigninger op til 12%

c) Stigninger op til 8%

1500 b)

1700 c)

Tilladt last trailer, ubremset trailer 650 650 650

1500 b)

1700 c)

Combi

M5

1250

1500 b)

1700 c)


2,0 l/103 kW TDI PD - EU4

Køreevne

Maks. hastighed km/t 207 205 205 203

Accelerering 0 - 100 km/t s 10,2 10,3 10,2 10,3

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Bytrafik 7,5 7,7 8,9 8,9

Landevejstrafik 5,0 5,1 5,5 5,6

Kombination 5,9 6,1 6,8 6,8

CO 2-emission - kombination 155 160 177 179

Påfyldningsmængder (i liter)

Superb

M6

Superb

M6

Combi

M6

Combi

M6

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Superb

DQ6

Superb

DQ6

Tekniske data 39

Combi

DQ6

Combi

DQ6


40

Tekniske data

Vægt (i kg)

Tilladt vægt i alt 2110 2132 2132 2154

Tom vægt driftsklar 1547 1569 1569 1591

Nyttelast 563 563 563 563

Nyttelast ved brug af anhængertræk 483 483 483 483

Tilladt last foraksel 1200 1200 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1250 1250 1250

Tilladt last trailer, bremset trailer 1800 1800 1800 1800

Tilladt last trailer, ubremset trailer 700 700 700 700

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ6

Combi

DQ6


2,0 l/125 kW TDI CR - EU5

Køreevne

Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2-emission (i g/km)

Påfyldningsmængder (i liter)

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ6

Combi

DQ6

Superb

M6 4x4

Tekniske data 41

Maks. hastighed km/t 222 220 220 218 219 217

Accelerering 0 - 100 km/t s 8,8 8,9 8,8 8,9 9,0 9,1

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ6

Combi

DQ6

Superb

M6 4x4

Bytrafik 7,7 7,7 7,8 8,0 8,3 8,4

Landevejstrafik 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4

Kombination 5,8 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5

CO2-emission - kombination 153 155 159 162 168 169

Beholder til rudevaskeanlæg/med lygtevaskeanlæg/ med parkeringsvarme 3/5,5/4,5

Combi

M6 4x4

Combi

M6 4x4


42

Tekniske data

Vægt (i kg)

Superb

M6

Combi

M6

Superb

DQ6

Combi

DQ6

Superb

M6 4x4

Tilladt vægt i alt 2118 2140 2135 2157 2210 2232

Tom vægt driftsklar 1555 1577 1572 1594 1647 1669

Nyttelast 563 563 563 563 563 563

Nyttelast ved brug af anhængertræk 483 483 483 483 483 483

Tilladt last foraksel 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Tilladt last bagaksel 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Tilladt last trailer, bremset trailer 1800 1800 1800 1800 2000 2000

Tilladt last trailer, ubremset trailer 750 750 750 750 750 750

Combi

M6 4x4


Škoda Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller.

Derfor bedes De venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme

ændringer i leveringsomfanget mht. form, udrustning og teknik.

Oplysninger vedrørende leveringsomfanget, udseeende, ydelser, mål, vægt

brændstofforbrug, bilernes normer og funktioner svarer til informationsstatus

ved redaktionsslut. Noget af udstyret kan muligvis først elveres på et senere

tidspunkt (en lokale Škoda servicepartner informerer) eller tilbydes kun

på visse markeder. Ud fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne

instruktionsbog kan der ikke stilles diverse krav.

Kopiering, mangfoldiggørelse, oversættelse eller anden brug, også af dele, er

ikke tilladt uden Škoda Autos udtrykkelige skriftlige godkendelse.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt Škoda Auto i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer af denne publikation forbeholdes.

Udgivet af ŠKODA AUTO a.s.

©ŠKODA AUTO a.s. 2009


Dodatek Návodu k obsluze

Superb dánsky 12.09

S74.5612.10.38

3T0 012 025 HG

More magazines by this user
Similar magazines