natur kultur fritiD shOpping

masterpiece.dk

natur kultur fritiD shOpping

Det sker på lemvigegnen OktOber-nOvember 2006

Tårn til Tårn:

Lisbeth Hermansen samler

udstillingen i Bovbjerg Fyr

4

Lemvig Håndbold:

Fan-sange sætter gang i

stemningen ved ligakampe

Kunstkonkurrence: Vind maleri fra en af de 100 udstillere i Bovbjerg Fyr

OktOber-nOvember 2006

natur kultur fritiD shOpping

8

6

Dronningens besøg:

Billed-kavalkade fra det

royale besøg i Thyborøn

29

1


2

fritiD

KOLOFON

udgives af Stidsen&Partnere Formidlingsvirksomhed ApS i samarbejde med

Grafisk Design Lemvig, Lemvig Turistbureau og Thyborøn-Harboøre Turist- &

Erhvervsråd. Magasinet udkommer hver anden måned og dækker Ny Lemvig

Kommune samt rundt om Klosterheden og Nissum Fjord. Næste udgave udkommer

den 1. august. Lemvig.nu er også en netportal, der løbende opdateres med

nyheder og nye oplevelser på www.lemvig.nu.

Udviklingen af nordvestjyske oplevelsesaktiviteter samt en helhedsorienteret

informations- og markedsføringsindsats, som Lemvig.nu er en del af, sker i

samarbejde og med støtte fra Leader+ Nordvest/Nordvestjysk Udviklingsnet.

REDAKTION:

Stidsen&Partnere,

Havnegade 14, 7620 Lemvig, tlf. 97 81 08 81.

Ansvarshavende redaktør: Erik Poulsen,

ep@lemvig.nu.

LAYOUT, ANNONCER OG TRYK:

Grafisk Design Lemvig, tlf. 96 63 40 40,

gd@gd-lemvig.nu.

FOTOS:

Henrik Vinther Krogh, Complot Media,

Erik Poulsen m.fl.

DISTRIBUTION:

Lemvig.nu omdeles til kontorer, butikker og sommerhuse

samt over 150 udvalgte udleveringssteder.

Dette nummer omdeles ekstraordinært til samtlige

husstande i Ny Lemvig kommune.

LEMVIG.NU PÅ NETTET

OktOber-nOvember 2006

– oplevelser på Lemvig-egnen

– oplevelser på Lemvig-egnen

Også på internettet er Lemvig.nu samlingsstedet for oplevelser på

Lemvigegnen.

Kalenderen Det Sker på www.lemvig.nu opdateres dagligt med

nye arrangementer, aktiviteter og udstillinger. Det er gratis at få

optaget en foromtale, hvis blot arrangementet er offentligt tilgængeligt.

Alle kan tilmelde sig som bruger og selv skrive teksten,

lave links og medsende billeder eller filer. Oplysningerne på www.

lemvig.nu er grundlag for kalenderen her i magasinet. Netversionen

er i de fleste tilfælde både mere omfattende og opdateret.

PÅ WWW.LEMVIG.NU FINDER DU OGSÅ:

Nyheder om lokale oplevelser – Lokale vejrudsigter – Profiler af

egnens kunstnere og kunsthåndværkere – Nyhedsbrev på mail

– Fagregister – Lokale billedserier – Gratis privatannoncer

i Brugt & Småsalg – Lokale bannerreklamer.

4 Næse for kunst og kvalitet

– 100 kunsthåndværkere og kunstnere med tilknytning

til det nordvestjyske udstiller i Bovbjerg Fyr

6 Vind maleri af Tårn til Tårn-kunstner

– i magasinets konkurrence kan du vinde et

maleri af Christina Kjelsmark

8-9 Lemvig Håndbold:

– fanklubbens slag-sange hjælper spillerne

i ligakampene

10-11 Køkkenchef får drømmen opfyldt

– Pia Piil overtager restaurant Mathilde i Lemvig

12-13 Oplevelser fastholdt i billeder

– Lemvig.nu har udvidet sin fotodækning af

egnens begivenheder

14-20 Det sker – kalenderen

– oversigt over egnens oplevelser

i oktober og november

22 Bæveren har bidt sig fast

– sikre spor efter bæver ved Husby Sø

24 Nissum Fjord Dagen gentages

– Sidste søndag i august til næste år vil der

igen være aktiviteter hele vejen rundt om

fjorden

26-27 Fortælle-lørdag ved fjorden

– Fjordmuseum indbyder i efterårsferien til

fjordhistorisk dag

velkOmmen

29-31 Tages dage med Dronningen

– billed-kavalkade fra det det royale

besøg på Lemvigegnen


For mig et af de smukkeste udtryk for, at vi ser åndens kraft i det kunstnersindet

skaber.

Og tænk hvad det sind dog skaber bare i vores den nordvestlige del

af Jylland.

når vi færdes i landskabet mødes vi af det ene skilt efter det andet.

Skilte der forkynder, at her skabes der kunst eller kunsthåndværk. museer

og institutioner skyder op, fordi ildsjæle, enkeltpersoner og grupper,

bobler over af initiativ og vovemod. Det skaber også. Om ikke kunst,

så dog rammer, som kunst og kultur kan udvikle sig i. Ja, måske går

det ligefrem an at sige, at der findes en særlig kunstånd på Lemvigegnen.

kunstnere og digtere har gennem adskillige årtier beriget os med

sange, digte, malerier, skulpturer m.m., og udviklingen fortsætter i nye

generationer.

”Hva nytt er æ te ? ” spørges der i krogene. kan det betale sig ? Hvad

får vi ud af det ?

Det ved vi ikke. Og alligevel ved vi det.

For vi ved, at både kunstnere og ikke mindst de store kulturinstitutioner,

museer og oplevelsescentre trækker tusinde og atter tusinde mennesker

til egnen. Allerede der ligger der uanede muligheder for den

oplevelsesøkonomi, der tales så meget om i disse år.

men det nytter også på en anden måde.

velkOmmen

Henning Toft Bro er provst på Mors og formand for Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Han er født i Thyborøn og har i mange år skrevet sange til bandet Tørfisk.

Velkomst-klummen i magasinet Lemvig.nu skrives på opfordring af redaktionen af skiftende personer på egnen og er et udtryk for skribentens personlige

holdning.

Hvad hånden former er åndens spor…

– skriver Johs. V. Jensen i sangen: Hvor smiler fager den danske kyst.

Som enkeltpersoner, som levende aktive mennesker får vi også noget

ud af det. Det kan måske ikke måles og vejes, for ånd og åndrige oplevelser

kan ikke sættes til pris, men vi er mange, der sætter pris på, at vi

kan opleve og inspireres og begejstres, når vi ser et kunstværk, læser et

digt, oplever et teaterstykke.

Det kan ikke måles på egnens omsætning, men på det menneskelige

og åndelige plan giver det os en oplevelse, en åndrig og personlig

oplevelse, som gør vort liv rigere, som fører os mod nye indsigter, og

nye indsigter gør os altid i stand til bedre at navigere i en både lokal

og global dagligdag. vi bliver mere kloge på os selv. Det giver mere

forståelse for andre mennesker. Det er nemlig med til at skabe os til

helstøbte mennesker.

Og sidst: ordet kreativitet stammer fra det græske ord krea, som betyder

at skabe.

måske kan vi ikke leve af kreativiteten, men vi kan ikke leve foruden,

for det kreative menneske er med til at skabe og danne og inspirere,

og det fører altid en eller anden form for liv og mulighed med sig i

kølvandet.

HeNNiNg TOFT BrO

OktOber-nOvember 2006

3


4

tårn til tårn

Lisbeth Hermansen håber, at projektet ” Fra Tårn til Tårn ” vil få folk til at se Nordvestjylland gennem andre briller – både de, der bor her og dem udefra. ” Der

er jo mange klicheer om Vestjylland. For eksempel den med at alle kører rundt med trailere i den romantiske solnedgang. Det er der måske noget om, men vi

har meget mere at byde på ”, siger den kunstneriske leder af udstillingen, der både vises i Bovbjerg og midt i København.

næse for kunst og kvalitet

Lisbeth Hermansen har som kunstnerisk leder af projektet ” Fra Tårn til Tårn ” været med til udvælge de værker, som

100 kunsthåndværkere og kunstnere med tilknytning til det nordvestjyske udstiller i Bovbjerg Fyr.

AF SuSANNe LiNTON

FOTO: HeNriK ViNTHer KrOgH

Det kræver en stædig rad, når der skal holdes styr på 100 kunsthåndværkere

og kunstnere, som udstiller samlet på bovbjerg Fyr i det meste

af oktober.

Opgaven med at skabe en helhed i udstillingen ” Fra tårn til tårn ” er

lagt i hænderne på Lisbeth Hermansen, der nok er mest kendt som kvinden

bag det lille Hygum kunstmuseum. et museum for eksperimenterede

kunst midt på en mark mellem Limfjorden og vesterhavet – endda i et

gammelt missionshus. Det blev til syv års slid, før kunstneren kunne åbne

det, der i dag betegnes som hendes ” hovedværk ”.

både stædighed og en evig trang til at gå mod strømmen kendetegner

Lisbeth Hermansen, der dog understreger, at hun ikke vil sættes i bås med

få bogstaver.

” Jeg kan for eksempel ikke fordrage ordet ildsjæl. For mig er det betegnelsen

på en person – ofte en kvinde, der knokler løs uden at få noget for

det ! Og hvad er en ildsjæl i øvrigt ? Forklar mig lige det. Ordet fortæller

jo ikke noget om, hvorfor bålet brænder. måske er udgangspunktet bedre

dér, hvor lyset er slukket, ” siger Lisbeth Hermansen med et borende blik,

der bestemt er vant til at afsøge ” mørke pletter ”.

Som kunstnerisk leder og koordinator for projektet ” Fra tårn til tårn ”

har hun med sin kendermine sommeren over vurderet værker af de godt

100 nordvestjyder og folk med tilknytning til egnen, der skal med på den

ambitiøse udstilling. Først i bovbjerg Fyr og siden i rundetaarn.

OktOber-nOvember 2006

Potentiale

” Det har været en fantastisk oplevelse at få et overblik over den underskov

af garager, gårdbutikker og værksteder, hvor folk arbejder med deres

ting. Det bekræfter mig i, at potentialet virkelig er til stede. mit indtryk er,

at rigtig mange også har været glade for mit besøg, fordi jeg kom for at

tale med dem om deres kunst. mange går alene med deres kunstneriske

udvikling, ” fortæller Lisbeth Hermansen.

men hun har også leveret en række barske input til de udøvende talenter.

For alt for mange af dem tænker snævert på, hvad der kan sælges

her og nu. De bruger kort sagt alt for meget krudt på at lave ” tingeltangel

til 100 kroner ” i stedet for at satse på det, der virkelig kunne bringe dem

fremad.

” De fortæller mig eksempelvis, at den eller den ting ” går så godt ”. Ja

– det kan godt være, men det er ikke nødvendigvis det bedste for dem og

deres udvikling. For lad mig slå helt fast – souvenirs rykker ikke. For dem

kan folk købe billigere og ind imellem også bedre fra udlandet ”, siger

Lisbeth Hermansen, der selv bor i københavn i vinterhalvåret.

koordinatoren mener selv, at hun har ” næse ” for nye tendenser. Hun

har været en del af avantgarde-kunstscenen i 25 år. Hun har lavet alt fra

store installationer til virksomheder til socialkulturelle projekter i udsatte

boligområder. Også projekter med fokus på integration, der er blevet

” kopieret ” til andre steder i landet.

Hun ser gerne Hygum kunstmuseum som udgangspunkt for kreative

aktiviteter, som kan udvikle vestjyllands potentiale. Som tilfældet er med

” tårn-projektet ”.


” Det er utrolig svært for kunstnere at etablere sig i dag. For der findes

ikke længere nogle ” billige loftskamre ”, hvor man kan hutle sig igennem.

mange af dem, jeg kender, kan ikke engang dække 25 procent af de

leveomkostninger, som en almindelig familie har, med deres indtægter

fra kunst ”.

Lisbeth Hermansen har også observeret en stor forskel mellem de

mænd og de kvinder, der skal deltage i udstillingen. mændene er meget

fokuserede og arbejder målrettet med deres kunst. kvinderne er meget

mere afsøgende. De prøver lidt af hvert.

” Det kan være positivt, men kvinderne skal måske være lidt mere egoistiske.

For som regel kommer der altid en eller anden og vil ha’ aftensmad

”, siger Lisbeth Hermansen med et lille smil.

Kunst og erhvervsliv

Hun mener, at der er brug for kunstnere, hvis Danmark skal klare sig i

globaliseringen.

” Det er helt afgørende at få det kreative vækstlag i spil. Og jeg tror,

erhvervslivet kunne få meget ud af at samarbejde med kunstnerne, hvis

man turde åbne op og inddrage dem i højere grad. Og det er da også

helt nødvendig, hvis Danmark fortsat vil være førende inden for design

og teknologi ”.

På spørgsmålet om, hvad det er der gør kunstnerne så specielle, at de

kan løfte den opgave, svarer Lisbeth Hermansen :

” vi arbejder konstant med at være søgende og gå i dybden med en

proces. Alle værker handler på en eller anden måde om en ny tilgang

til livet. Sandheden er, at erhvervslivet ikke kan undvære os. De har bare

ikke helt fundet ud af det endnu. men hvert vellykket kunstprojekt sætter

fire-fem mand i arbejde.

Jeg er også fortaler for, at flere kulturmidler går direkte til de udøvende

kunstnere til skabende virksomhed. Og det skal være uden et krav om, at

samfundet skal skabe en gruppe nye, selvstændige erhvervsdrivende, for

kunstnere er altså ikke købmænd – det duer de fleste ikke til ”, slår Lisbeth

Hermansen fast.

Bovbjerg Fyr.

elitens forbehold

koordinatoren mener ikke, at alle vil stå i kø for at rose Fra tårn til tårn,

når det røde bånd er klippet over og den nordvestjyske indsats skal måles

og vejes.

” Det er klart, at en del elitære kunstkritikere ikke vil finde behag i en

udstilling, hvor ” alle ” er med. men sandheden er, at du er nød til at udfordre

bredden for at finde frem til noget nyt og anderledes. Det bliver

en broget udstilling, men jeg tør love, at kvaliteten bliver høj, og at der

kommer mange overraskelser. måske er det kun 0,1 procent, der virkelig

duer. men sådan er det med al udvikling: helt op til 99,9 procent må ofte

kasseres – men du havde jo aldrig fundet de 0,1 uden, vel ! ”.

fakta

tårn til tårn

Det er LAg Nordvestjysk udviklingsnet, der står bag ” Fra Tårn til

Tårn ”. LAg betyder ” den Lokale Aktionsgruppe ”. udviklingsnettet

gennemfører lokale aktiviteter i Lemvig, Thyborøn-Harboøre,

Thyholm og ulfborg-Vemb Kommuner. Planen støttes af eu’s

Leader+ program.

udstillingen ” Fra Tårn til Tårn ” er én af udviklingsnettets aktiviteter.

Alle kunstnere og kunsthåndværkere, som bor i, stammer

fra, arbejder i eller på anden måde har tæt tilknytning til Nordvestjylland

er inviteret til at deltage. Projektet administreres af

Leader+ sekretariatet og er under kunstnerisk ledelse af Lisbeth

Hermansen, Hygum Kunstmuseum.

udstillingen vises i Bovbjerg Fyr den 10.-29. oktober og flyttes

derefter til København, hvor den kan opleves i rundetaarn den

10. februar -18. marts 2007. Læs mere på www.taarntiltaarn.dk

Hygum Kunstmuseum er åbent i sommerhalvåret. Læs mere på

www.hygumkunstmuseum.dk

OktOber-nOvember 2006

5


6

tårn til tårn

vind maleri af tårn til tårn-kunstner

Læsere med tjek på tårnhøjder kan vinde værk af kunstmaleren Christina Kjelsmark.

AF eriK POuLSeN

Den aktuelle udstilling ”Fra tårn til tårn” i bovbjerg Fyr og til foråret rundetaarn

vil sætte berettiget fokus på de kunstnere og kunsthåndværkere,

der har det nordvestjyske område som udgangspunkt.

Lemvig.nus faste kunstkonkurrence tager derfor naturligt nok udgangspunkt

i den store udstilling, som vises i bovbjerg Fyrs bygninger den 10.-

29. oktober.

Gevinsten er således skabt af kunstmaleren Christina kjelsmark, der er

blandt de mere end 100 kunstnere og kunsthåndværkere, der har et værk

med. I hendes tilfælde er det et maleri med to køer. et mindre akrylmaleri

med tre fasaner af samme kunstner er derimod stillet til rådighed som

gevinst i vores kunstkonkurrence.

Christina kjelsmark understreger, at vinderen oven i købet vil have frit

valg mellem lignende motiver i samme størrelse og af samme kunstner,

hvis vedkommende besøger Galleri Sønderbygaard ved vinderup.

Det er hendes eget galleri og kunstcenter, hvor der afholdes skiftende

kunstudstillinger og malekurser. Stedet besøges af såvel private kunstinteresserede,

som foreninger, klubber og malegrupper.

til dagligt er der åbent hver tirsdag, kl. 16-20, men i hele november

vil der også være åbent om eftermiddagen i alle weekender. Det

sker i forbindelse med galleriets efterårsudstilling, hvor ti lokale kunstnere

og kunsthåndværkere med tilknytning til blandt andet netværket kunst &

kunsthåndværk i nordvestjylland udstiller værker.

Gevinsten har størrelsen 20x20x4 cm. Værdi 400 kr.

OktOber-nOvember 2006

Nyudgivelser og klassikere i

skønlitteratur, fagbøger og

børnebøger.

Papirvarer, souvenirs, trælegetøj,

plakater, postkort m.m.

De vandt

en anden af netværkets malere, else Husted kjær fra nees, stod bag

gevinsten i forrige udgave af magasinet Lemvig.nu. Hun havde skabt

maleriet til nissum Fjord-plakaten, som i tre signerede og indrammede

udgaver blev vundet af følgende læsere:

Jette toftgaard,

rosenbjerg 20, Humlum

Lis Pedersen,

toldbodgade 5, Lemvig

else-margrethe Ørom,

thyborønvej 64A, Harboøre

Læs mere på:

www.taarntiltaarn.dk

www.gallerigaarden.dk

www.nordvestkunst.dk

www.lemvig.nu

(vælg kunst&kunsthåndværk)

Spørgsmålet i kunstkonkurrencen er inspireret af den gamle talemåde

”Hvad er højest – rundetaarn eller et tordenskrald?” og lyder:

Hvilket tårn er højest

– Bovbjerg Fyr eller rundetaarn? (sæt x):

bovbjerg Fyr rundetaarn De to tårne er præcist lige høje

Indsendt af:

navn:

Adresse:

tlf.:

Kunstmaleren Christina Kjelsmark.

Foto: Henrik Vinther Krogh

Send svaret til Lemvig.nu, Havnegade 14, 7620 Lemvig, inden

den 15. november 2006. Svar modtages også som mail på

konkurrence@lemvig.nu. Skriv venligst i begge tilfælde ”kunstkonkurrence”.

vindernavnet offentliggøres i magasinet Lemvig.nu og

på www.lemvig.nu den 1. december.

Torvet 1 . 7620 Lemvig

Tlf. 9782 2014

Mail: 6183@bogpost.dk


HERRE AFDELINGEN:

KONFEKTIONS AFDELINGEN:

JAMESON

UNG AFDELINGEN:

Tøjekspertens eget mærke

Super casual stil

Oplev ny flot shop i butikken

Afslappet festtøj og flotte skjorter

DK’s eneste konfektionsfabrik,

der mestrer pasform

Smarte habitter og blazere

Tysk kvalitet i lækre metervare

(kan vaskes i maskine)

Ung smarte habitter

Her finder du altid et godt tilbud

VESTERGADE 8 . 7620 LEMVIG . +45 97 81 00 11

Her finder du

de rigtige mærker !

Kanon kvalitet i bomuld og klassiske bukser

Markedes bedste skjorte leverandør

Nyheder hos Brinch, bl.a. lækre jakker

Sej ung italiensk kvalitet

Hollandsk kvalitet, seje T-Shirts og jeans

Førende i clubstil, bl.a. super strik

Fremme i bussen til gode priser

International mærkevare

Stort udvalg i underwear

Nyhed: Logosweat og smarte bukser

Drenge afdelingen:

Masse af fedt tøj fra 8-16 år

OktOber-nOvember 2006

7


NNFH Support er ifølge egen historiefortælling opstået som reaktion på nogle unge mænds behov for at have noget sjovt at tage sig til, når de har tømmermænd

om søndagen. En dag begyndte drengerøvene at råbe under håndboldkampen – og pludselig var de ikke længere kun tilskuere, men supportere.

Sange holder humøret oppe

Lemvig Håndbold får god hjælp i ligaen af fanklubben NNFH Support.

8

spOrt

Lemvig Svømmehal

Badeland

Vandrutchebane

Sauna

Svømmehal

Cafeteria / Kiosk

Idrætshal

Motionscenter

Solcenter

Christinelystvej 8 . 7620 Lemvig

– den idelle ramme om stævner

og træningslejre...

Tlf. 9781 1350

www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk

OktOber-nOvember 2006

AF eriK POuLSeN

FOTO: HeNriK ViNTHer KrOgH

Da formanden for Lemvig Håndbold, Søren Hauskov, et par dage efter

klubbens ligadebut mod FCk havde set den tv-transmitterede hjemmekamp

på video, satte han sig ned og skrev en mail til den lokale fanklub,

nnFH Support:

”Jeg har lige set kampen på tv, og jeg er ikke i tvivl. nnFH Support

bliver en meget vigtig brik i kampen for at etablere Lemvig Håndbold i

Peter Nørklits sko fik sin egen sang. Foto: Erik Poulsen


ligaen. I gør en kæmpeindsats på en sympatisk og positiv måde, og der

var virkelig anerkendende ord fra både studiet og kommentatorer. I var

fantastiske, og I har helt ret i, at vi har landets bedste supportere. med

jeres hjælp begynder pointene snart at rulle ind på kontoen”.

Og mens spillerne er rendt ind i et par jævnt store nederlag i de første

kampe, må nnFH Support da også siges at have klaret oprykningen

fra 1. division klart bedre. Uanset udviklingen på pointtavlen holder de

rødblusede fans gennem hele kampen humøret højt i det hjørne af hallen,

hvor deres banner ”Helvede i vest” med tydelighed fortæller, hvilken

stemning de håber at piske op.

Understøttet af et par trommer og en megafon er det især et omfattende

repertoire af slagsange, der benyttes til at kommentere kampen fra

tilskuerpladserne.

På fanklubbens hjemmeside er de inddelt i fire kategorier: Sange rettet

mod henholdsvis holdet, modstanderen, dommerne og navngivne spillere.

kendingsmelodien er holdsangen ”vi er fiskerne”, som man er nødt

til at høre live for at kunne synge med på. Den har ikke flere ord i teksten,

mens nogle af især spillersangene er små fortællinger. Ofte i en ret direkte

og bramfri tone.

Nørklits håndboldsko

”De fleste sange er faste slagsange, som alle kender, men ind i mellem

opstår der nogle spontane. Som for eksempel Peter nørklit køber sko’oo i

bilka”, siger nick madsen, der er formand for nnFH Support.

kommentaren til FCk’s målmand faldt prompte fra fanklubben, da han

efter et godt indgreb midt på banen gled i sine sko, der i sig selv vakte

opsigt med en markant, grøn glimmer-stribe på siden.

Situationen ville ellers normalt have udløst standardråbet ”Dameben!”,

men her fandt en af de rødblusede tilskuere altså på en kvik replik, der

straks udløste smil både på og uden for banen.

Humoren bruges også til at anerkende modstanderholdets kvaliteter.

ved stillingen 23-28 og med kun fire minutter igen fik FCk-målmanden

således et skulderklap for sin afgørende rolle i kampen med sangen ”Peter

nørklit – vil du spille for os?”. Og på samme måde blev sangen ”vi

“Livet leves forlæns,

men forstås

baglæns”

www.vestjyskbank.dk Solidt engagement

vestjyskBANK · Hovedsæde · Lemvig · Tlf 96 63 07 77

ligger nummer 1” fra de første, gode 20 minutter mod slutningen ændret

til ” vi ligger nummer 2”.

Sange til Don Ø

Sangene til modstanderne er ikke kun rettet mod spillerne på banen og

bænken. Svag opbakning fra modstandernes egne fans påpeges i sange

som ”Hvorfor er I stille?” eller ”Hvor er jeres fanklub?”. Og da en kendisdirektør

som FCk’s Flemming Østergaard ankom lidt for sent til kampen,

blev han modtaget med ”Hvor er Flemming?”. efter nederlaget blev han

sendt hjem med ”Don Ø – du skylder øl”. I begge tilfælde tydeligt til

sportsbossens morskab, mens frustrationssangen ”I får det hele for penge”

blev ignoreret.

fakta

vestjyskKOMPASSAMTALE

Dit økonomiske råderum

Din karriere, dit indtægtsgrundlag og dine drømme er dine

private anliggender. Dine mål og den kurs, du vil navigere efter,

sætter du selv.

vestjyskKOMPASSAMTALE giver dig mulighed for at gennemgå

din økonomi sammen med os for at sikre dig det bedst mulige

økonomiske råderum.

Samtalerne er uforpligtende og tager udgangspunkt i netop dit

liv og dine behov. Temaerne kan være alt fra lån og finansiering,

bolig, pension og forsikring til investering eller andet, som er

vigtigt for lige netop dig.

Vi glæder vi os til at kunne gøre en positiv forskel for din økonomi

og dine fremtidige muligheder.

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

spOrt

Vil man øve sig på nogle af de faste sange før næste hjemmekamp

og blande sig i fanklubbens kor, står de som nævnt på

hjemmesiden www.nnfhsupport.dk.

Fanklubben har i øvrigt i samarbejde med Lemvig.nu etableret

et særligt afsnit på www.lemvig.nu, hvor man før, under og efter

kampen kan sende sms-kommentarer og mobilbilleder om

Lemvig Håndbold direkte ud på nettet. Beskeden, der kun koster

almindelig takst for sms eller mms, sendes til 1231. Husk at

skrive NNFH (+ mellemrum) i tekstfeltet.

OktOber-nOvember 2006

www.bureaufrydensberg.dk · 24147 · 0706

9


10

spisesteD

køkkenchef får drømmen opfyldt

Pia Piil overtager restaurant Mathilde i Lemvig.

En forestående barsel får Kristina Rove til at overdrage restaurant Mathilde til køkkenchefen Pia Piil, som hun dog lover at hjælpe, når travlheden i højsæsonen

igen melder sig.

AF eriK POuLSeN

Da nu 23-årige Pia Piil for tre et halvt år siden blev ansat som køkkenchef

på restaurant mathilde, gik der kun en måned, før hun meddelte, at hun

da egentlig godt kunne tænke sig at stå med hele ansvaret. Hvis altså

kristina rove og Jacob Lisborg en dag ville af med den kombinerede

fiskerestaurant og frokostcafé midt på havnen i Lemvig.

men Frederikshavner-parret, som et halvt år forinden havde overtaget

restauranten, var slet ikke klar til at slippe mathilde med den smukke udsigt

over havnen og Lem vig. Det sker først nu, hvor kristina rove venter

sig og derfor føler sig tvunget til at overlade hjertebarnet til Pia Piil, der

siden også er blevet både nabo og en god ven.

” Jeg har altid drømt om at få min egen fiskerestaurant, og jeg vidste fra

dag 1, at det skulle være netop som mathilde ”, siger Pia Piil, der således

ikke har tænkt sig at ændre ved konceptet.

Hun kom til Lemvig som nyudlært kok fra Hotel Pejsegaarden i brædstrup

og Hotel Hanstholm. Sidstnævnte er i hendes barndomsby, hvor

OktOber-nOvember 2006

hun så at sige er opvokset på hotellet. Allerede som 12-årig begyndte

hun som babysitter for hotelparrets børn, før hun gik fra opvasker over

reservetjener til kokkeelev.

erfaringerne kommer hende til gode nu, hvor hun får sin egen restaurant

og i højere grad skal være ude blandt gæsterne. kristina rove håber,

at de vil tage imod Pia Piil på samme gode måde, som hun selv har

oplevet.

Blandt landets bedste

” Det er vemodigt at forlade et sted, der ligger så godt, og som de seneste

to år i træk er placeret blandt landets 100 bedste restauranter af magasinet

Smag&behag ”, siger kristina rove.

Det er da også en god blanding af turister, danskere langvejs fra og

lokale, der fra 1. februar og til jul fylder de 45 stole i restauranten. I sommerhalvåret

er der yderligere 150 udendørs pladser rundt om pakhuset.

” vi har stadig mange tyske gæster, men også flere nordmænd, der


kommer hertil med egen båd eller den nye færge til Hanstholm. Samtidigt

kan vi også godt mærke, at danskerne har fået en stigende interesse for

fisk ”, siger kristina rove.

menukortet vil fortsat indeholde et stort og varieret udbud af fisk, der

dagligt leveres fra naboen på havnen, bjarnes Fisk. I den forestående

lavsæson vil Pia Piil også gentage restaurantens populære cavery-buffet

fredage og lørdage – og måske udvikle dem til egentlige temaaftener.

Der er masser af fisk og skaldyr på menuen hos Restaurant Mathilde.

DESIGN DER ER VÆRD AT TALE OM

51.595,-

Prisen for det viste køkken er inkl. skabe på arbejds-ø og teknikvæg, sokkel og bordplade

i massivt egetræ og ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning.

Bordpladen er 60 mm tykt olieret

massiv egetræ – ot håndværk

med ngertappede gavle.

Kviks loso om SamtaleKøkken ® er at køkkenarbejdet

ikke skal foregå med ryggen mod familien. Derfor er

arbejdspladserne yttet ud i rummet, så er der plads til

samtale og hygge - også under madlavningen.

Med Mano SamtaleKøkken ® får du ngre i smukt, enkelt

design helt uden greb. Låger og skuffer åbnes let med de

glatslebne udskæringer i kanterne og du får et fedt køkken,

der fungerer både som værksted og værested.

Kom ind til Kvik butikken og prøv det af i praksis, eller

besøg os på www.kvik.dk.

ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN

www.kvik.dk Storegade 1 . Lemvig . Tlf. 97 81 13 96

EFTERÅRETS LUNE RETTER

HJEMMELAVET SKØNNE

SUPPER

6 slags

Pr. liter. .........40,-

INDBAGT

SVINEMØRBRAD

Ca. 1.300 gr.

Varmes i ovnen i 75 min. 180 C o

Pr. stk. ... 100,-

spisesteD

ALT INDENFOR FOTO

OG FREMKALDELSE

Hos LS Foto efterlever vi respekten for dine billeder.

Fremkaldelse af analoge og digitale billeder i top kvalitet, overførsel af

digitalt medie til CD-rom – også ekspres !

NU OGSÅ

FORSTØRRELSER OP TIL

40 x 60 cm

SLAGTER

MORTENSEN

Vestergade 17 . 7620 Lemvig . Tlf. +45 9782 1414

OktOber-nOvember 2006

11


12

fritiD

Oplevelser fastholdt i billeder

Lemvig.nu har udvidet sin foto-dækning af begivenheder på Lemvigegnen.

AF eriK POuLSeN

FOTO: TAge VeSTergAArD

med egnens mest omfattende arrangementkalender er det fortsat højt

prioriteret hos Lemvig.nu at give læserne af vores magasin og netportal

det bedst mulige overblik over, hvilke aktuelle oplevelser der er i vente fra

thyborøn og hele vejen rundt om klosterheden og nissum Fjord.

mange vil dog også gerne se tilbage på nogle af de begivenheder, der

har fundet sted. vi har derfor siden midten af august indledt et samarbejde

med fotograf tage vestergaard fra ramme om en meget mere intens

fotodækning af offentlige arrangementer på Lemvigegnen.

tages mange pressefoto på hjemmesiden www.lemvig.nu suppleres

med vores egne foto samt de fotos, som læserne sender ind fra lokale

begivenheder. Det kan både ske som digitale billeder, der mailes til

redaktion@lemvig.nu eller i form af mobilfoto, der sendes og straks offentliggøres,

mens tingene sker. For eksempel under Lemvig Håndbolds

ligakampe, hvor vi i samarbejde med fanklubben nnFH Support er begyndt

at modtage billeder og sms-beskeder fra publikum, mens kampen

er i gang. Læs hvordan på side 9 eller forsiden af www.lemvig.nu.

vi bestræber os i det hele taget på, at billederne kommer på nettet så

hurtigt som overhovedet muligt, men er også villige til at udvide billedserier

med nye billeder, hvis de dukker op nogle dage senere.

billedserierne, der ligger som artikler under nyheder, forsvinder ikke fra

nettet de første par år efter offentliggørelsen. Det betyder, at du når som

helst kan gå tilbage og se alle de billeder, som vi har lagt ud.

Ulfborg Marked

GODE BILLEDER

Ramme Foto

Strøggade 11 • Ramme • Tlf. 9788 9300

Prisliste: www.ramme.dk • tavest@ramme.dk

OktOber-nOvember 2006

billederne her på siden er hentet fra den seneste tids billedserier, hvor

topscorerne er det royale besøg i thyborøn og Lidenlund-dagene. Der

har vi i begge tilfælde mindst 75 foto fra. blandt andre populære billedserier

kan nævnes byløbet i Lemvig, nissum Fjord Dagen, Ulfborg marked

og Lidenlund Søfestival. Det vil dog også være muligt at finde billeder fra

helt lokale sogne-arrangementer.

tjek selv udbudet på www.lemvig.nu

Lidenlund Søfestival

Tuskærs 20 års jubilæum


Vestergade 12 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 0071 · www.engens.dk

Oplevelser på Lemvigegnen

GRATIS


KØB- OG SALG-ANNONCER FOR PRIVATE PÅ NETTET:

»BRUGT & SMÅSALG«

WWW.LEMVIG.NU

OktOber-nOvember 2006

13


14

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

Det Sker >

Aktivitetskalender

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

SØNDAg 1. OKTOBer

I Grønt Høstmarked på Lystbækgaard

kl. 10.00-16.00. entré 25 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, ulfborg.

I Lemvig Handelsstandsforening

afholder modesøndag

I Rundvisning på Herregården Nørre Vosborg

kl. 13.30. entré: 20 kr. pr. person over 12 år. Nørre

Vosborg, Vembvej 35, Vemb.

I Foredrag om stråtage på Nørre Vosborg

kl. 15.00. v. journalist, forfatter og tidl. tækkemand

Jørgen Kaarup og Tækkemand Bo Henriksen.entré:

20 kr. pr. person over 12 år. Vembvej 35, Vemb.

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 15.00. Foredrag ved erling Agergaard. entré 30

kr. Kaffe og kage 10 kr. SeniorHøjskolen Degneparken

22, Nørre Nissum.

MANDAg 2. OKTOBer

I Foredrag

– Dagliglivet i dansk skole i Sydslesvig

kl. 19.30. Ved skoleinspektør Knud ramm-Mikkelsen,

Flensborg. Arrangør: grænseforeningen

og Nørre Nissum Sogneforening. Østcentret,

Skolevænget 17, Nørre Nissum.

film i biOhuset

1. OKTOBer

Sprængfarlig bombe

kl. 19.00. entré 50 kr.

10.–15. OKTOBer

Miami Vice

kl. 19.00. entré 50 kr.

17.–22. OKTOBer

Biler

kl. 16.00. entré 50 kr.

Thank you for smoking

kl. 19.00. entré 50 kr.

24.–29. OKTOBer

World Trade Center

kl. 19.00. entré 50 kr.

17.–26. NOVeMBer

Krummerne – så er det jul igen

(Danmarkspremiere)

kl. 16.00. entré 60 kr.

Biohuset er lukket hver mandag.

Billetkontoret er åbent for bestilling 1 time før

forestilling, tlf. 9782 0048.

Biohuset, Bredgade 17, Lemvig.

www.biohusetlemvig.dk

OktOber-nOvember 2006

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

ONSDAg 4. OKTOBer

I Herreliga: Lemvig Håndbold-GOG Svendborg TGI

kl. 19.30. Lemvig Håndbold spiller hjemmekamp

i Herreligaen. Lemvig idræts- og Kulturcenter,

Christinelystvej 8, Lemvig.

I Foredrag - Hændernes hemmeligheder

kl. 19.30. Ved psykoterapeut og håndlæser Jette

Jøker. Billetter á 40 kr. kan købes en uge før arrangementet.

Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.

I Foredrag – Erindringer ved Jes Mosekjær

kl. 19.30. erindringer fra et liv med mennesker og

dyr på fem kontinenter. Arrangør: Aktiv Familie

gudum. gudum Skole, Toftevej 19, Lemvig.

TOrSDAg 5. OKTOBer

I Jazzkoncert på Nr. Nissum Skole

kl. 19.30. Jazzkoncert med Jakob Anderskov. Nørre

Nissum Skole, Skolevænget 11, Nørre Nissum.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

I Hyrdehundeopvisning på Lystbækgaard

kl. 14.00. Pris 45 kr., børn gratis. Lystbækgaard,

Lystbækvej 1, ulfborg.

med offentlige oplevelser i oktober og november

over hele Lemvigegnen – fra Thyborøn og rundt om

Klosterheden og Nissum Fjord. Se flere, opdaterede oplysninger

og links under Det Sker på www.lemvig.nu. Her kan alle

gratis tilføje arrangementer for de kommende måneder.

LØrDAg 7. OKTOBer

I Koncert med Sebastian

kl. 20.00. For første gang kommer sangeren og

guitaristen Sebastian til Lemvig. Arrangør: NNFH

Lemvig. Dørene åbnes kl. 19. entré 170 kr. +

gebyr. Ved døren 220 kr.. Billetsalg hos 2tal, Lemvig

tlf. 9781 1100. Lemvig gymnasium, romvej,

Lemvig.

I Generalprøve på Nr. Nissum Revy

kl. 10.00. Pris 40 kr. inkl. kaffe. Børn under 12 år

gratis. Øst-Hallen, Skolevænget 5, Nr. Nissum

I Høstfest 2006 i Nr. Nissum

kl. 18.00-02.00. NNgF indbyder til høstfest med

revy og dans. Pris: 110 kr. Billetsalg sker hos købmand

Frede Toelberg, Seminarievej 9, Nr. Nissum.

Øst-Hallen, Skolevænget 5, Nr. Nissum.

I Golf – Ford-Opel Cup

Kl. 11.45-17.00. Lemvig golfklub, Strandvejen 15,

Lemvig.

I Oktoberfest på Vesterhavshotellet

Kl. 18.00-01.00. Pris 258 kr. inkl. buffet. Vesterhavshotellet,

Vedersø Klitvej 59, Vedersø Klit.

SØNDAg 8. OKTOBer

I Tur til Høfde 42 på Harboøre Tange

kl. 13.30-15.30. gratis. Mødestedet er på P-pladsen

ved rønland Station.

Lemvig Håndbolds ligaherrer har endnu fire hjemmekampe i år. TV-transmission kan flytte kamptidspunktet,

så tjek www.lemvig.nu eller www.lemvighaandbold.dk. Foto: Henrik Vinther Krogh.


FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

MANDAg 9. OKTOBer

I Foredrag – Nordisk kriminallitteratur

kl. 10.00-12.15. Henning Mortensen: ”Næb og

klør” ved cand.phil. og forfatter Lars Bukdahl,

København. entré 40 kr. eller 160 kr. for 5 foredrag.

Foredragene holdes i Kirkehuset, Torvet 10,

Lemvig.

I Tør du fodre en haj?

kl. 13.00. Hjælp med at fodre fiskene. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Høfdernes geologi

kl. 13.00-14.00. en sviptur til Thyborøn strand

om det norske grundfjeld. Voksne 45 kr., børn

under 12 år gratis. Mødested: På trappen uden

for Kystcentret. Hele uge 41. Høfde konkurrence.

Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 10. OKTOBer

I Foredragsaften – Skuespilleren og Paulus!

– om Apostlenes Gerninger og Paulus’ breve

kl. 19.30. Ved skuespiller Caspar Koch fra Århus.

gratis entré. Kaffe 20 kr. Kirkehuset, Torvet,

Lemvig.

I Lav dit eget ravsmykke

kl. 13.00-15.00. Pris 20 kr. Jyllands Akvariet,

Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

ONSDAg 11. OKTOBer

I Teaterforestilling – ”Midt om natten”

kl. 19.30. Billetter bestilles hos Teaterkredsen

Limfjorden, Teglvænget 13, Lemvig. Tlf. 9781 1572.

Teatersalen, Svinget 5, Nr. Nissum.

I Høfdernes geologi

kl. 13.00-14.00. en sviptur til Thyborøn strand

om det norske grundfjeld. Voksne 45 kr., børn

under 12 år gratis. Mødested: På trappen uden

for Kystcentret. Hele uge 41: Høfdekonkurrence.

Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

I MC-træf på Vesterhavshotellet

kl. 17.00-22.00. Vesterhavshotellet Vedersø Klit.

Vedersø Klitvej 59, ulfborg.

TOrSDAg 12. OKTOBer

I LGF’s Modeshow

kl. 20.00. Modeshowet afholdes i år i den nye,

store hal ved Brdr. Skou. Lemvig Trælasthandel

A/S, Brdr. Skou, Østerbrogade 6, Lemvig.

I Lav dit eget ravsmykke

kl. 13.00-15.00. Pris 20 kr. Jyllands Akvariet,

Vesterhavsgade 16, Thyborøn

I Hyrdehundeopvisning på Lystbækgaard

kl. 14.00. Pris 45 kr., børn gratis. Lystbækgaard,

Lystbækvej 1, ulfborg.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

I Jyllandsakvariet kan du holde en krabbe i hånden,

klappe en haj på hovedet og stryge en fladfisk over ryggen .

Find også dit eget rav på vores indendørs sandstrand,

se ravÅges samling og gå ombord på en stor fiskekutter.

Vestkystens største oplevelsescenter.

I Kystcentret kan du bygge diger, lave kæmpebølger,

sejle med fjernstyret trawler, gå i specialbiografen,

bygge figurer af strandskaller og meget meget mere...

Besøg også den nye udstilling om den russiske fregat

Alexander Newsky´s dramatiske stranding.

Tlf. 97 83 28 08

Tlf. 96 900 200

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FreDAg 13. OKTOBer

I Tør du fodre en haj?

kl. 13.00. Hjælp med at fodre fiskene. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

LØrDAg 14. OKTOBer

I Koncertrække på Kulturcentret Tuskær

kl. 15.00. Med elisabeth Zeuthen Scheider, violin

og ulrich Stærk, koncertpianist. Billetbestilling er

nødvendig, tlf. 9788 7148. Kulturcentret Tuskær,

Fjaltring.

SØNDAg 15. OKTOBer

I Pålidelighedsløb

– motorløb hvor alle kan være med

kl. 13.00-17.00. Pris: 50 kr. for ikkemedlemmer.

Start fra Hydro-Texaco, Storegade, Lemvig.

I Koncertrække på Kulturcentret Tuskær

kl. 15.00. Med elisabeth Zeuthen Scheider, violin

og ulrich Stærk, koncertpianist. Billetbestilling er

nødvendig, tlf. 9788 7148. Kulturcentret Tuskær,

Fjaltring.

I Hyrdehundeopvisning og fåreklipning

kl. 14.00. entré 45 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej 1,

ulfborg.

OktOber-nOvember 2006

15


16

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

uDstillinger

I Hans Morten udstiller hos Ulrikka Keramik

Frem til 29. oktober. Torsdage og søndage kl.

12.00-17.00. Fri entré. ulrikka Keramik og

Brugskunst, Fabjergvej 1, Lemvig.

I Kunstudstilling – ”body of water”,

Derek Michael Besant, Canada

Frem til 30. december. Mandag-fredag kl. 9.30-

17.00, lørdage kl. 9.30-12.00. Fri entré. eT4u,

Tangsøgade 4, Bøvling.

I Efterårsudstilling med kobbervævning,

keramik og malerier

1. oktober-17. december kl. 10.00-17.00, mandag

lukket. Fri entré. Fjand gårdbutik, Klitvej 49, Fjand.

I Fra Tårn til Tårn – udstilling i Bovbjerg Fyr

10.-29. oktober. Tirsdag til fredag kl. 13.00-

17.00 og lørdag-søndag kl. 10.00-17.00. Tema

”Det Vestjyske Hus”. entré: voksne 25 kr., børn

gratis. Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, Ferring.

I Kunstudstilling på Vesterhavshotellet

Vedersø Klit

16.-22. oktober i Vesterhavssalen, Vesterhavshotellet

Vedersø Klit, Vedersø Klitvej 59, ulfborg.

I Rock & Roll Museum

– udstilling om Elvis Presley

Frem til 31. oktober. Kl. 11.00-20.00. entré:

voksne 25 kr., børn (10-15 år) 10 kr. rock & roll

Museum, Vejlby Klit, Harboøre.

I Fotoudstillingen Årets Pressefoto

06.-24. november på Lemvig Handelsskole,

Vasen 14, Lemvig.

I Juleudstilling på Galleri Humlum

25. november-17. december. Lørdage og

søndage kl. 10.00-17.00. Fri entré. galleri

Humlum, Oddesundvej 19, Struer.

OktOber-nOvember 2006

I Billedkunst i Biohuset

Frem til 30. november udstiller Ole Kildegaard.

Åben i dagtimerne. Fri entré. Biohuset, Bredgade

17, Lemvig.

I Alexander Nevskij på Kystcentret

Kl. 10.00-16.00. Kystcentrets udstilling er

udvidet med Alexander Nevskij-samlingen fra

Lemvig Museum. Kystcentret Thyborøn, Kystcentervej

3, Thyborøn.

I Tegn og gerninger fra den russiske provins

– Andrej Kolkoutine

1.–22. oktober, kl. 12.00-17.00. 23. oktober–

31. december, kl. 13.00-16.00. Mandag lukket.

entré: 40 kr. grupper over 10 personer: 35 kr.

Børn under 18 år: gratis. Museet for religiøs

Kunst, Strandvejen 13, Lemvig

I Jens Søndergaaard Museet

Frem til 22. oktober, kl. 11.00-17.00. Fra uge

43 lørdage og søndage, kl. 13.00-16.00. entré:

25 kr. Børn under 18 år: gratis. Jens Søndergaard

Museet, Transvej 4, Bovbjerg.

I Lemvig Museum: Thøger Larsen

– en digter under stjerner.

Maleren Niels Bjerre. Tegneserien ”Livets

gang i Lidenlund”. Lemvigegnens historie.

Oldtidsudstilling for børn

Oktober måned søndage og alle dage i uge

42, kl. 13.00-16.00. November måned lukket.

entré: 25 kr. Fællesbillet med Jens Søndergaard

Museet: 40 kr. Børn og unge under 18 år: gratis.

Lemvig Museum, Vestergade 44, Lemvig.

Udstillingen ”Tegn og gerninger fra den russiske provins” på Museet for Religiøs Kunst viser et

halvthundrede oliemalerier af den russiske kunstner Andrej Kolkoutine. Hans muntre billeder er

malet i et særegent billedsprog, hvor de bibelske figurer er skildret noget anderledes, end vi er

vante til. Her er det for eksempel ”Bebudelsen”.

MANDAg 16. OKTOBer

I Efterårsferie på Jyllands Akvariet

kl. 11.00-15.00. Lav dit eget ravsmykke. Pris 20

kr. kl. 13.00. Tør du fodre en haj?. Hele dagen følgende

aktiviteter: Børne- og vokenquiz samt ”gæt

vægten på ravet og få det med hjem”. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Høfdernes geologi

kl. 13.00-14.00. en sviptur til Thyborøn strand

om det norske grundfjeld. Voksne 45 kr., børn

under 12 år gratis. Mødested: På trappen uden

for Kystcentret. Hele dagen følgende aktiviteter:

”Fra opskyld til ophæng”, ”Lav dit eget skaldyr”

og ”Bogstavjagt”. Kystcentret, Kystcentervej 3,

Thyborøn.

I Koncertrække på Kulturcentret Tuskær

kl. 15.00. Med elisabeth Zeuthen Scheider, violin

og ulrich Stærk, koncertpianist. Billetbestilling er

nødvendig, tlf. 9788 7148. Kulturcentret Tuskær,

Fjaltring.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 17. OKTOBer

I Efterårsferie på biblioteket

– Knyttede bånd og nøgleringe

kl. 10.00 og kl. 13.00. gratis billetter kan afhentes/

bestilles på børnebiblioteket en uge før arrangementet

finder sted. Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.

I Efterårsferie på Jyllands Akvariet

kl. 10.00-16.00. Ansigtsmaling. kl. 11.00-15.00.

Lav dit eget ravsmykke. pris 20 kr. Hele dagen følgende

aktiviteter: Børne- og voksenquiz samt ”gæt

vægten på ravet og få det med hjem”. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Pileflet for børn og bedsteforældre

kl. 10.00-14.00. Arrangementet ledes af naturvejleder

Julietta P. Jensen. Tilmelding tlf. 9786 3189.

Voksne 60 kr., børn 40 kr. Mødested: Naturskolen

Kjærgaard Mølle, Kjærgaard Møllevej 5, Struer.

I En strand med gods i!?

kl. 11.00-14.00. Kystcentrets workshop danner

rammen, når naturvejlederen fortæller om

alt fundet på stranden fra sten til gummistøvler.

Hele dagen følgende aktiviteter: ”Fra opskyld til

ophæng”, ”Lav dit eget skaldyr” og ”Bogstavjagt”.

Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

ONSDAg 18. OKTOBer

I Efterårsferie på biblioteket

– Badges og bogmærker

kl. 10.00 og kl. 11.00. gratis billetter kan afhentes/bestilles

på Lemvig Bibliotek en uge før arrangementet

finder sted. Lemvig Bibliotek, Skolegade

1, Lemvig.

I Efterårsferie på Jyllands Akvariet

kl. 10.00-16.00. Ansigtsmaling. kl. 11.00-15.00.

Lav dit eget ravsmykke. pris 20 kr. Hele dagen følgende

aktiviteter: Børne- og vokenquiz samt ”gæt

vægten på ravet og få det med hjem”. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Høfdernes geologi

kl. 13.00-14.00. en sviptur til Thyborøn strand

om det norske grundfjeld. Voksne 45 kr., børn

under 12 år gratis. Mødested: På trappen uden

for Kystcentret. Hele dagen følgende aktiviteter:

”Fra opskyld til ophæng”, ”Lav dit eget skaldyr”

og ”Bogstavjagt”. Kystcentret, Kystcentervej 3,

Thyborøn.


TOrSDAg 19. OKTOBer

I En strand med gods i!?

kl. 11.00-14.00. Kystcentrets workshop danner

rammen, når naturvejlederen fortæller om

alt fundet på stranden fra sten til gummistøvler.

Hele dagen følgende aktiviteter: ”Fra opskyld til

ophæng”, ”Lav dit eget skaldyr” og ”Bogstavjagt”.

Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

I Efterårsferie på Jyllands Akvariet

kl. 11.00-15.00. Lav dit eget ravsmykke. Pris 20

kr. kl. 13.00. Tør du fodre en haj?. Hele dagen følgende

aktiviteter: Børne- og voksenquiz samt ”gæt

vægten på ravet og få det med hjem”. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Efterårsferie på biblioteket

– Badges og bogmærker

kl. 11.00. gratis billetter kan afhentes/bestilles på

Thyborøn Bibliotek en uge før arrangementet finder

sted. Thyborøn Bibliotek, Ærøvej 3, Thyborøn.

I Efterårsferie på biblioteket

– Badges og bogmærker

kl. 14.00. gratis billetter kan afhentes/bestilles på

det Harboøre Bibliotek en uge før arrangementet

finder sted. Harboøre Bibliotek, Skolegade 8,

Harboøre.

I Hyrdehundeopvisning på Lystbækgaard

kl. 14.00. Pris 45 kr., børn gratis. Lystbækgaard,

Lystbækvej 1, ulfborg.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24.

FreDAg 20. OKTOBer

I Er det sand(t)?

kl. 11.00-14.00. Kystcentrets sandlaboratorium

danner rammen om hvilken historie sandet kan

fortælle. Hele dagen følgende aktiviteter: ”Fra opskyld

til ophæng”, ”Lav dit eget skaldyr” og ”Bogstavjagt”.

Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

I Efterårsferie på Jyllands Akvariet

kl. 11.00-15.00. Lav dit eget ravsmykke. Pris 20

kr. Hele dagen følgende aktiviteter: Børne- og

voksenquiz samt ”gæt vægten på ravet og få det

med hjem”. Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16,

Thyborøn.

I Herreliga: Lemvig Håndbold-Viborg HK

kl. 20.00. Lemvig idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej

8, Lemvig.

LØrDAg 21. OKTOBer

I Fortælle-lørdag om fiskeri og rørhøst

ved Nissum Fjord

kl. 10.30-13.30. entré inklusiv fjord-frokost: 100 kr.

Tilmelding senest 18/10 kl. 16.00 på

tlf. 9782 0077. Fjordmuseet, Fjordvej, gørding.

I Nørre Vosborg i mørke

kl. 19.00-21.00. entré 30 kr. voksne, børn gratis.

Nr. Vosborg, Vembvej 35, Vemb.

SØNDAg 22. OKTOBer

I Hyrdehundeopvisning og fåreklipning

kl. 14.00. entré 45 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, ulfborg.

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 15.00. Foredrag ved journalist Jytte Dreyer.

entré 30 kr. Kaffe og kage 10 kr. SeniorHøjskolen

Degneparken 22, Nørre Nissum.

MANDAg 23. OKTOBer

I Foredrag – Nordisk kriminallitteratur

kl. 10.00-12.15. Sara Blædel: ”grønt støv” og

”Kald mig prinsesse” ved cand.mag. og anmelder

Nanna Knudsen fra Århus. entré 40 kr. eller 160

kr. for 5 foredrag. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

I Foredrag – Fra køkkenchefens køkken

kl. 19.30. Ved restauratør Ole gottlieb der bl.a.

har været køkkenchef på Hotel Hanstholm og

Krybily Kro. gratis entré. Nørre Nissum Skole,

Skolevænget 11, Nørre Nissum.

I Tør du fodre en haj?

kl. 13.00. Hjælp med at fodre fiskene. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Åbne stjerneaftener 2006 – Skærum Mølle

kl. 20.00. Observatorieaftenerne tager udgangspunkt

i årstidens aktuelle stjernehimmel. Arrangør:

Astronomigruppen ved Skærum Mølle. Folkeuniversitetscentret

Skærum Mølle, Skærum Møllevej

2-4, Vemb.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

OktOber-nOvember 2006

17


18

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

TirSDAg 24. OKTOBer

I Lav dit eget ravsmykke.

kl. 13.00-15.00. Pris 20 kr. Jyllands Akvariet,

Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

TOrSDAg 26. OKTOBer

I Spil Dansk Dagen

kl. 19.30. Operasangeren Flemming Leinert giver

smagsprøver på sit repertoire underoverskriften

”Operaen bag scenen”. Arrangør: Musikforeningen

for Lemvig og Omegn sammen med Kulturministeriet.

gratis adgang. Museet for religiøs Kunst,

Strandvej 13, Lemvig.

I Hyrdehundeopvisning på Lystbækgaard

kl. 14.00. Pris 45 kr., børn gratis. Lystbækgaard,

Lystbækvej 1, ulfborg.

I Foredrag - Neo Feng Shui

kl. 19.00-21.45. Foredragsholderne er ellen Smith

og Anna Lambaa. Pris inkl. kaffe 50 kr. Lomborg

skole, Lomborgvej 84, Lomborg.

I Lav dit eget ravsmykke.

kl. 13.00-15.00. Pris 20 kr. Jyllands Akvariet,

Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

FreDAg 27. OKTOBer

I Tør du fodre en haj?

kl. 13.00. Hjælp med at fodre fiskene. Jyllands

Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

LØrDAg 28. OKTOBer

I Revyfest på Hotel Nørre Vinkel – UDSOLGT

kl. 13.30. Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevej 6,

Lemvig.

I Revyfest på Hotel Nørre Vinkel – UDSOLGT

kl. 18.00-01.00. Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevej

6, Lemvig.

I Efterårsfest i Ramme Hallen

kl. 18.00-02.00. ramme idrætsforening afholder

efterårsfest. entré, menu, natmad og dans 220 kr.

Tilmelding på tlf. 9788 9797. ramme Hallen, rammegårdvej

8, ramme.

OktOber-nOvember 2006

SØNDAg 29. OKTOBer

I Koncert i Musikforeningen for Lemvig og

omegn

kl. 15.30. Koncert er med pianisten Kristine Thorup

Thomsen. entré voksne 75 kr. Børn gratis. uddannelsessøgende

40 kr. ved medlemsskab. gratis for

medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.

Lemvig gymnasium, romvej 30, Lemvig.

MANDAg 30. OKTOBer

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

ONSDAg 1. NOVeMBer

I Drømmenes trubadur - Thomas Kjellerup

kl. 19.30. Koncert arrangeret af Familie og Samfund,

region ringkøbing. Pris 25 kr. for medlemmer

og 125 kr. for ikkemedlemmer. Nørre Nissum

Seminarium, Svinget 5, Nørre Nissum.

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 19.30. Foredrag ved journalist og forfatter

georg Metz. entre 30 kr. Kaffe og kage 10 kr.

SeniorHøjskolen Degneparken 22, Nørre Nissum.

I Foredrag om Limfjorden og kreaturhandlen

i Vestjylland

kl. 19.30. Foredrag ved Museumsinspektør ved

Limfjordsmuseet i Løgstør Anders Bloksgaard.

Arrangør Folkeuniversitetet i Lemvig. Pris 50 kr. for

enkeltforedrag, 80 kr. for begge. Næste foredrag

8. november. Lemvig Museum, Vestergade 44,

Lemvig.

TOrSDAg 2. NOVeMBer

I Teaterforestilling – ”Karlson på taget”

kl. 19.00. Billetter bestilles hos Teaterkredsen Limfjorden,

Teglvænget 13, Lemvig. Tlf. 9781 1572.

Teatersalen, Svinget 5, Nr. Nissum.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

I Sangaften i Lomborg

kl. 19.00-21.45. Med Daniel ejler og Hans Bang

Jensen. Fri entré. Lomborg skole, Lomborgvej 84,

Lomborg.

FreDAg 3. NOVeMBer

I Revyfest på Hotel Nørre Vinkel UDSOLGT

kl. 18.00-01.00. Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevej

6, Lemvig.

LØrDAg 4. NOVeMBer

I Revyfest på Hotel Nørre Vinkel - UDSOLGT

kl. 18.00-01.00. Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevej

6, Lemvig.

SØNDAg 5. NOVeMBer

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 15.00. Foredrag ved erling Jepsen. entré 30 kr.

Kaffe og kage 10 kr. SeniorHøjskolen Degneparken

22, Nørre Nissum.

I Rundvisning på Herregården Nørre Vosborg

kl. 13.30 og 15.00. entré 20 kr. pr. person over 12

år. Vembvej 35, Vemb.

MANDAg 6. NOVeMBer

I Kirkehøjskole med temaet: Bibelske

skikkelser

kl. 19.30-21.30. Foredrag hvor sognepræst Sten

Lynglund vil fortælle om Maria i Det nye Testamente

og højskolelærer Lisbeth Filtenborg om Jomfru

Maria i den kirkelige tradition. Fri entré. Nørre

Nissum kirke, Kirkebyvej 2B, Nr. Nissum.

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 9.30. Foredrag ved ejvind Larsen. SeniorHøjskolen

Degneparken 22, Nørre Nissum.

I Foredrag – Nordisk kriminallitteratur

kl. 10.00-12.15. gunnar Staalesen: ”Ansigt til

ansigt” ved cand.mag, forfatter, anmelder Bo Tao

Michaëlis fra København. Arrangeret af gode

Fortælleres Venner - Lemvigegnens Litteraturkreds.

entré 40 kr. eller 160 kr. for 5 foredrag. Foredragene

holdes i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 7. NOVeMBer

I Teaterforestilling – ”Primadonnaer på prøve”

kl. 19.30. Billetter bestilles hos Teaterkredsen Limfjorden,

Teglvænget 13, Lemvig. Tlf. 9781 1572.

Teatersalen, Svinget 5, Nr. Nissum.

ONSDAg 8. NOVeMBer

I Foredrag om Limfjorden og kreaturhandlen i

Vestjylland

kl. 19.30. Foredrag med Museumsinspektør esben

graugaard, Holstebro Museum. Pris 50 kr. Lemvig

Museum, Vestergade 44, Lemvig.

TRAFIKOPLYSNING . BILLETSALG . PLADSBESTILLING:

Tlf. 97 82 00 19 . www.lemvigbanen.dk . vltj@lemvigbanen.dk


TOrSDAg 9. NOVeMBer

I Foredrag – Ih, hvor er vi forskellige

kl. 19.30. Med tekstforfatter Jørn Duus Hansen.

Arrangeret af Klinkby Forsamlingshus, Klinkby Borgerforening

og menighedsrådenes aktivitetsudvalg.

Klinkby Forsamlingshus, Thyborønvej 20, Klinkby.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

LØrDAg 11. NOVeMBer

I Thøger Larsen inspirationer

kl. 10.00-16.00. Seminar arrangeret af Folkeuniversitetet

i Lemvig. Pris 100 kr. Lemvig Museum,

Vestergade 44, Lemvig.

MANDAg 13. NOVeMBer

I Foredrag om Trivsel i Familien Danmark

kl. 19.30. Foredrag om forældreroller i dag – job

og børn, hvordan får vi det hele til at hænge sammen?

ved socialpædagog og familievejleder Lola

Jensen. Billetter á 40 kr. kan købes Lemvig Bibliotek

en uge før arrangementet finder sted. Lemvig

Bibliotek. Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 9.30. Foredrag ved organist og korleder Willy

egemose, Skjern. SeniorHøjskolen Degneparken

22, Nørre Nissum.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 14. NOVeMBer

I Foredragsaften i Kirkehuset, Lemvig

kl. 19.30. ”På opdagelse i den nye Højskolesangbog”.

Foredrag og sangaften ved organist erling

Lindgren, Lemvig Kirke. Arrangør Lemvig-Heldum

Menighedsråd. gratis entré. Kirkehuset, Torvet 10,

Lemvig.

ONSDAg 15. NOVeMBer

I Herreliga: Lemvig Håndbold-Ajax Heroes

kl. 19.30. Lemvig idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej

8, Lemvig.

TOrSDAg 16. NOVeMBer

I Foredrag – Renæssanceslotte i Danmark

kl. 15.00-17.30. Det første af tre foredrag om

Kronborg, Frederiksborg og rosenborg af mag. art.

Mette Smed, Århus. Arrangør: Folkeuniversitetscenteret

Skærum Mølle. Øvrige foredrag er den

23. og 30. november 2006. Samlet pris: 150 kr.

Skriftlig tilmelding. Skærum Mølle, Skærum Møllevej

2-4, Vemb.

I Sogneaften i Nørre Nissum

19.30-22.00. Foredrag om islam og kunst v. lektor

Hans Jørgen Frederiksen. Arrangør: Menighedsrådet.

Kirkehuset, Kirkebyen, Nørre Nissum.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24.

LØrDAg 18. NOVeMBer

I Julestemning på Lystbækgaard

kl. 11.00-16.00. entré 25 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, ulfborg.

SØNDAg 19. NOVeMBer

I Koncert i Musikforeningen for Lemvig og omegn

kl. 15.30. Koncert med Trio Con Brio med pinaisten

Jens elvekjær, violinisten Soo-Jin Hong og cellisten

Soo-Kyoung Hong. entré 75 kr voksne, børn gratis.

uddannelsessøgende 40 kr. ved medlemsskab. gratis

for medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.

Lemvig gymnasium, romvej 30, Lemvig.

I Julestemning på Lystbækgaard

kl. 11.00-16.00. entré 25 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, ulfborg.

MANDAg 20. NOVeMBer

I Foredrag - Nordisk kriminallitteratur

kl. 10.00-12.15. Arne Dahl: ”europa Blues” ved

cand.mag., lektor Peter Kirkegaard fra Ålborg.

Arrangeret af gode Fortælleres Venner - Lemvigegnens

Litteraturkreds. entré 40 kr. eller 160 kr. for

5 foredrag. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

Et af billederne på udstillingen med årets pressefoto er taget af Ringkøbing-fotografen Jørn Deleuran

Frederiksen. Motivet er fundet ved en sangdag for børn på Hvide Sande Skole sidste efterår. Udstillingen

vises på Lemvig Handelsskole fra 6. november.

I Foredrag – Mennesker jeg mødte på min vej.

kl. 19.30. Ved TV journalist Per Hansen. Arrangør

Foredragssamvirket, gudum. gudum skole, Toftevej

19, Lemvig.

I Åbne stjerneaftener - Skærum Mølle

kl. 20.00. Observatorieaftenerne tager udgangspunkt

i årstidens aktuelle stjernehimmel. Arrangør:

Astronomigruppen ved Skærum Mølle. Folkeuniversitetscentret

Skærum Mølle, Skærum Møllevej

2-4, Vemb.

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 21. NOVeMBer

I Kirkehøjskole med temaet: Bibelske skikkelse

kl. 19.30-21.30. Foredrag om ”Djævelen”, hvor

seminarielektor Per Sandal vil tale om ”Djævelen i

Bibelen” og pastor emeritus Niels Henning Borup

om ”Satan i salmebogen”. Ferring Kirke, Transvej

17, Ferring.

TOrSDAg 23. NOVeMBer

I Foredrag - Fra blå blink til rollator

kl. 19.00-21.45. Foredrag med fhv. politimand

Heinz Svolgaard Hviid der endte som førtidspensionist.

Pris inkl. kaffe 50 kr. Lomborg skole,

Lomborgvej 84, Lomborg.

SPECIALARRANGEMENTER • SELSKABSLOKALER • OVERNATNING M/MORGENMAD

»Provinshotellet med vægt på den gode oplevelse«

Vasen 11 • 7620 Lemvig • Tlf. 97 82 02 00 • Fax. 97 82 04 78 . www.danishhotels.dk

OktOber-nOvember 2006

19


I Foredrag - Renæssanceslotte i Danmark

kl. 15.00-17.30. Det andet af tre foredrag om

Kronborg, Frederiksborg og rosenborg af mag.

art. Mette Smed, Århus. Arrangør: Folkeuniversitetscenteret

Skærum Mølle. Sidste foredrag er den

30. november 2006. Samlet pris: 150 kr. Skriftlig

tilmelding. Skærum Mølle, Skærum Møllevej 2-4,

Vemb.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

FreDAg 24. NOVeMBer

I Julebelysningen tændes i Lemvig

kl. 16.30. Program følger. Arrangeres af Lemvig

Handelsstandsforening.

I Julearrangement i Møborg

Møborg-Flynder Pensionistforening afholder julearrangement.

Møborg Forsamlingshus, Holmgårdvej

188, Møborg.

SØNDAg 26. NOVeMBer

I Julestemning på Lystbækgaard

kl. 11.00-16.00. entré 25 kr. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, ulfborg.

20

Det sker – tjek også på nettet: www.lemvig.nu

FriTiD KuLTur KuNST MuSiK NATur SHOPPiNg SPOrT

100 KUNSTNERE

DET VESTJYSKE HUS

BOVBJERG FYR

10.-29. okt. 2006

Tirsdag-fredag: 13 - 17

Lørdag-søndag: 10 - 17

Entré: 25 kr.

OktOber-nOvember 2006

www.taarntiltaarn.dk

Støttet af LEADER+, Ringkjøbing Amt, Lemvig og Thyborøn-Harboøre Kommuner

MANDAg 27. NOVeMBer

I Pladespil i Nees

kl. 19.30. Nees Forsamlingshus, Neesvej 37, Nees.

TirSDAg 28. NOVeMBer

I Foredrag på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

kl. 9.30. Foredrag ved kunstner ingvar Cronhammer,

Herning. SeniorHøjskolen, Degneparken 22,

Nørre Nissum.

ONSDAg 29. NOVeMBer

I Herreliga: Lemvig Håndbold-AaB Håndbold

kl. 19.30. Lemvig idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej

8, Lemvig.

TOrSDAg 30. NOVeMBer

I Foredrag – Renæssanceslotte i Danmark

kl. 15.00-17.30. kl. 15.00-17.30. Det sidste af tre

foredrag om Kronborg, Frederiksborg og rosenborg

af mag. art. Mette Smed, Århus. Arrangør:

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Samlet

pris: 150 kr. Skriftlig tilmelding. Skærum Mølle,

Skærum Møllevej 2-4, Vemb.

I Pladespil i Vemb Forsamlingshus

kl. 19.30. Vemb Forsamlingshus, Nørgårdsvej 24,

Vemb.

RUNDETAARN

10. feb. - 18. mar. 2007

Mandag-lørdag: 10 - 17

Tirsdag-onsdag også 19 - 22. Søndag: 12 - 17

Entré: 25 kr.

GRAFISK DESIGN LEMVIG

fakta

Lemvig.nu-kalenderen omtaler kun

arrangementer, der er åbne for alle og

finder sted på Lemvigegnen (Ny Lemvig

Kommune og rundt om Klosterheden

og Nissum Fjord).

en stor del af oplysningerne stammer

fra blandt andet arrangørernes hjemmesider.

Der tages derfor forbehold

for trykfejl og programændringer.

Opdaterede og udvidede beskrivelser

af de enkelte arrangementer kan findes

på www.lemvig.nu

Her kan arrangører gratis indtaste

både aktuelle og kommende arrangementer.

Oplysninger kan også sendes til mailadressen

redaktion@lemvig.nu eller

postadressen Lemvig.nu, Havnegade

14, 7620 Lemvig

Udstillingen Tårn til Tårn kan ses i bygningerne ved Bovbjerg Fyr

den 10. - 29. oktober. Læs mere på side 4-5. Foto: Henrik Vinther Krogh.


De næste dages vejr i Thyborøn,

Lemvig eller Ulfborg ?

Vejrudsigten

Lemvigegnens største oversigt over aktuelle

arrangementer, hvor alle kan være med ?

Det sker

Billeder fra begivenheder

og seneste nyt om egenens oplevelser ?

Nyheder

Profiler med beskrivelser af de lokale

kunstnere og kunsthåndværkere ?

Kunst & Kunsthåndværk

Tilbud om køb og salg mellem private ?

Brugt & Småsalg

Vejviseren til alle lokale firmaer

og forretninger ?

Fagregistret

Klik ind på www.lemvig.nu

Vi har svarene fra Thyborøn og hele vejen rundt om Klosterheden og Nissum Fjord

OktOber-nOvember 2006

21


22

natur

Ingen har tilsyneladende endnu set bæveren svømme rundt i Husby Sø, men Skov- og Naturstyrelsens folk har fundet sikre tegn i form af bidemærker. Arkivfoto:

Jan Skriver/Klosterhedens Statsskovdistrikt

bæveren har bidt sig fast ved Husby Sø

Landets eneste bæverbestand i Klosterheden har spredt sig over 40 km mod syd.

AF eriK POuLSeN

bæverne i klosterheden bliver flere og flere, og de breder sig hele tiden

til nye områder. Det seneste nye er, at bæverne nu for første gang er nået

frem til et område syd for nissum Fjord, nærmere betegnet til Husby Sø.

Og det er det hidtil sydligste område, hvor der er observeret tegn på bævere,

oplyser Skov- og naturstyrelsen.

”vi blev ringet op af en landmand, som bor ved Husby Sø. Han havde

en formodning om, at der havde været bævere på hans jord. en kollega

og jeg tog ud for se at nærmere på sagen. Landmanden viste os hen til

nogle pilebuske, hvor der var bidemærker efter dyr på flere af grenene. vi

undersøgte mærkerne og kunne hurtigt konstatere, at kun bævere efterlader

sådanne mærker. Samtidig fandt vi nogle grene med friske blade,

der lå på jorden. Og det er et sikkert tegn på, at en eller flere bævere

har brugt grunden som ædeplads,” fortæller skovfoged Ole G. Olsen fra

Skov- og naturstyrelsen.

På daværende tidspunkt var det vanskeligt at overskue terrænet ved

søen, fordi der endnu var mange blade på træerne. Samtidig stod rørskoven

endnu højt langs vandkanten.

Senere på efteråret vender Ole G. Olsen derfor tilbage med en kano

for at foretage nærmere undersøgelser.

udtryk for levedygtighed

I 1999 satte Skov- og naturstyrelsen 18 bævere ud i Flynder Å, der løber

gennem klosterheden Plantage. Udsætningen skete blandt andet, fordi

bæverne ved at bygge dæmninger skaber variation i vandløbene. Det giver

bedre livsbetingelser for mange plante- og dyrearter som for eksempel

isfugl, bjergvipstjert og frøer.

OktOber-nOvember 2006

Siden er bestanden vokset til mindst 76 individer, og bæverne har spredt

sig til Damhus Å, Storeåen, og herfra videre til tvis Å øst for Holstebro

- og nu også til Husby Sø, cirka 40 km fra Flynder Å.

”Det nye fund er endnu et udtryk for, at bestanden er levedygtig. eksperimentet

med at få bæverne til at trives i Danmark ser med andre ord

ud til at være lykkedes. vi vil følge udviklingen meget tæt,” siger Ole G.

Olsen.

Flere oplysninger

Læs mere om bæverne i klosterheden på www.lemvig.nu, hvor der blandt

andet er en række links til yderligere informationer samt en beskrivelse af,

hvor man selv har en chance for opleve bæveren i klosterheden.

Sikre bidemærker efter bæverens arbejde dokumenterer, at bestanden i Klosterheden

har bredt sig helt til Husby Sø - 40 kilometer syd for udsætningsstedet.

Arkivfoto: Thomas Borup Svendsen


Odderen har det godt igen

EU-overvågning af sjældne dyr og planter på blandt andet Lemvigegnen viser markant fremgang for odderen.

AF eriK POuLSeN

I midten af 1980´erne var odderen angiveligt helt forsvundet fra Lemvigegnen

og fandtes kun ganske få andre steder i Jylland i et samlet antal,

der bevægede sig ned i nærheden af 200. men i dag er det dystre billede

vendt på hovedet.

med udgangspunkt i det nordvestjyske har odderen igen indtaget stort

set hele Jylland, og i dag er der formentlig mindst 1.500 oddere i de jyske

vandløb, søer og fjorde. Det vurderer Skov- og naturstyrelsen, som i mere

end 20 år har arbejdet for at øge bestanden af det sky pattedyr.

”Det er ikke muligt at komme med et helt præcist tal. Og det gør det

bestemt ikke lettere, at odderen er et dyr, der næsten kun er aktivt om

natten. når vi så alligevel vurderer, at bestanden er nået så højt op, så

bygger vi det blandt andet på antallet af oddere, der omkommer i trafikken.

Antallet har været stigende gennem mange år – og det tyder jo på,

at der bliver flere og flere af dem”, fortæller vildtkonsulent Anton Linnet

fra Skov- og naturstyrelsen.

en ny rapport fra Danmarks miljøundersøgelser bekræfter, at antallet af

levesteder for oddere er steget kraftigt. rapporten er den første, samlede

rapport for overvågningen af danske dyre- og plantearter som led i overvågnings-programmet

nOvAnA, der er et fælles program for hele eU.

Følger både flora og fauna

nOvAnA-rapporten viser i øvrigt, at en række andre dyre- og plante-arter

følges særligt tæt på Lemvigegnen. For eksempel er insektet grøn køl-

Matas MediCare Håndkøbsmedicin • Dermokosmetisk hudpleje • Sygepleje

Matas MediCare

Sortiment udvidet

Matas har udvidet sit sortiment med de kendte

dermo-kosmetiske med bl.a. hudplejeserier

Locobase, Eucerin, RoC, Danatekt og Sebamed.

Matas – det gode råd gør forskellen!

Vestergade . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 03 18

-den originale!

natur

leguldsmed igen vidt udbredt i blandt andet Storåen på grund af forbedret

vandløbskvalitet. mere truet er vandranken - en vandplante, der har hang

til stillestående vand og som kun findes i området mellem nissum og

ringkøbing Fjorde. en af de få stabile bestande findes i afvandingskanalen

ved Felsted kog, mens vandranken er på retur ved Husby Sø og

nørre Sø.

når det gælder ynglefugle, er Lemvigegnen et vigtigt område for truede

engfugle som engryle, brushane og stor kobbersneppe. Ifølge rapporten

er den sjældne sortterne desuden igen begyndt at yngle ved vest Stadil

Fjord.

Overvågningsprogrammet omfatter også en række trækfugle, der især

benytter det nordvestjyske som rasteplads. Det er blandt andet den kortnæbbede

gås, bramgås, knortegås, grågæs, pibesvanen, klyden og forskellige

ænder.

Østergade 17 . Lemvig . Tlf. 9782 1284 . Fax 9782 2735

Mail: kk.k@get2net.dk

OktOber-nOvember 2006

23


24

natur

Emanuel Fabricius fra Nees er lodsejer på engene ned mod fjorden og fortalte

ved Nissum Fjord Dagen, hvordan hans kødkvægskreaturer afgræsser

af hensyn til blandt andet bedre jagtmuligheder. Foto: Tage Vestergaard

nissum Fjord

Dagen gentages

Den første fjorddag med en lang række arrangementer

rundt om fjorden blev en succes.

AF eriK POuLSeN

Den sidste søndag i august næste år vil der igen være masser af aktiviteter

på, ved og hele vejen rundt om nissum Fjord.

en gentagelse af nissum Fjord Dagen, som blev holdt den 27. august,

var i hvert fald helt i top på ønskelisten, da netværket bag dette års arrangement

holdt stiftende møde i thorsminde i midten af september. Her

blev der en udpeget en styregruppe, som skal arbejde videre med nissum

Fjord Dagen og de andre ideer, der skal styrke samarbejdet mellem

brugerne af fjorden.

Selv om årets fjorddag var et eksperiment, der blev planlagt på få måneder,

omfattede det alligevel en stribe aktiviteter. I alt var der tilbud 19

steder hele vejen rundt om fjorden på en fin sensommer-søndag, og publikum

tog godt imod det hele.

”Hvor mange besøgende, der har været, er svært at sige. De fleste

steder melder flere hundrede besøgende, og i thorsminde har der nok

i alt været et par tusinde. Den røde Auktionsbygning serverede således

5.400 smagsprøver! Og jægernes smagsprøver på andebryst var udsolgt

allerede inden middag”, oplyser kristine kristensen, der var koordinator

for nissum Fjord Dagen.

Ved Kytterup Havn, der ligger ved Felsted Kog, viste fårehyrde Berit Kiilerich

fra Lystbækgaard ved Ulfborg, hvordan hun med sine hunde styrer fårene,

der indgår i områdets naturpleje. Foto: Tommy Berg Nielsen

OktOber-nOvember 2006

ved naturskolen i thorsminde var mindst 150 aktiveret med net og ruser,

flåning af ål og bagning af pandekager. Og Strandingsmuseet havde

fire gange så mange besøgende som vanligt. Og alle de mindre steder

hele vejen rundt om fjorden havde forrygende travlt hele søndagen.

”Deltagerne giver udtryk for, at nissum Fjord Dagen er alle tiders initiativ.

mange havde egentlig aldrig været helt nede ved fjorden og vidste

ikke, at der var så mange skønne steder at besøge. Flere deltagere nåede

at besøge næsten alle steder, og det var for dem en sport at komme

hele vejen rundt. De måtte dog stryge et par steder, som kan besøges en

anden gang, siger kristine kristensen, som allerede på selve dagen fik

mange opfordringer til at gentage succes’en.

Netværk samler interesser

nissum Fjord Dagen blev holdt for at samle de kræfter og de folk, der

bruger fjorden i forbindelse med deres virke, i et nissum Fjord netværk.

”Fra arrangørernes side kan vi kun sige at det er lykkedes. Det er sjældent

at se så mange forskellige organisationer, institutioner og enkeltpersoner

arbejde sammen næsten uden koordinering. Der er virkelig skabt et

netværk, som nu bliver formaliseret i nissum Fjord netværket. Formålet

med dette netværk er at samle og knytte forbindelser mellem alle, der aktivt

bruger fjorden. Det være sig organisationer, institutioner, virksomheder

eller enkeltpersoner der er interesseret i at fremme en bæredygtig brug af

fjorden. netværket skal for eksempel samle de, der laver græsnings-tiltag,

de der vil bruge fjorden fritidsmæssigt, de der ser muligheder for at gøre

fjorden kendt som den naturperle, den er”, fastslår kristine kristensen.

netværkets styregruppe holder sit første møde den 9. november.

Det er ikke alle steder, at får og kvæg kan komme til at gnave uønskede

buske og planter ned. Rørhøster Jørn Bedsted har derfor ombygget en rørhøster

til at fungere som brakpudser i våde områder. Den nye maskine havde

Danmarkspremiere på Nissum Fjord Dagen og tiltrak interesserede helt fra

Sønderjylland. Foto: Tommy Berg Nielsen

Ved Færgen, hvor en kanal forbinder Bøvling Fjord og Indfjorden, var der i

dagens anledning etableret en ”trækfærge” i form af en tømmerflåde, som

blev trukket frem og tilbage. Foto: Tage Vestergaard


anktilskud til

egnens idrætshaller

Nordea gav en halv million til fem lokale halprojekter.

AF eriK POuLSeN

FOTO: TAge VeSTergAArD

Der er udsigt til større og bedre idrætshaller over hele den ny Lemvig

kommune. Intet mindre end fem store halprojekter er i øjeblikket i gang

med til- og ombygninger eller har planer om det.

Det drejer sig om hallerne i thyborøn, Harboøre, tangsø, Lemvig og

nr. nissum. nordea Danmark Fonden vil gerne støtte dem alle og indkaldte

derfor forleden til en samlet uddeling af kæmpechecks i de smukke

omgivelser på museet for religiøs kunst i Lemvig. Her modtog repræsentanter

for de fem haller hver en check på 100.000 kr.

Fornøjelsen ved at uddele de mange penge var lagt i hænderne på

nordeas filialdirektør, Peter Andreasen, der ses til venstre i billedet.

Udstilling med billedkunstner Sonia Brandes og væverske Inge Bjørn

30. august – 1. oktober • Onsdag – søndag kl. 14.00 -17.00

Udstillingen forlænget til 22/10-2006

(undtagen koncertweekend 14/10 og 15/10)

Koncertrække over tre dage 14.15.16. oktober kl. 15

Violinist Elisabeth Zeuthen Schneider og koncertpianist Ulrich Stærk

spiller Beethovens 10 sonater for violin og klaver.

Billetbestill. nødvendig.

Kulturcentret TUSKÆR

Fjaltring • 7620 Lemvig • Tlf.: 97 88 71 48 • E-mail: tuskaer@mail.tele.dk

Lille hyggelig familiekro med unik beliggenhed ved

Klosterheden. Her er der mulighed for at nyde maden

på vor nye terrasse med udsigt

over skoven. Vi har et alsidigt

spisekort bl.a med traditionelle

gamle danske retter.

KOM IND OG SE

DE SMARTE NYHEDER FRA

kultur

MOGENS BEVENSEE • Vestergade 10 b • Lemvig

Tlf. 9782 0568 • Fax 9781 0711 • lemvig@sportigan.dk

OktOber-nOvember 2006

25


26

natur

Jytte Paarup fortæller gerne om tidligere tiders fjordliv. Foto Tage Vestergaard.

Fortælle-lørdag om fiskeri

og rørhøst ved nissum Fjord

Fjordmuseum indbyder i efterårsferien til fjordhistorisk dag med levende historiefortælling og en enkel fjord-frokost i det fri.

AF NieLS NØrSKOV STiDSeN

vest for Gørding helt ude ved kanten af nissum Fjords rørskove har lærer

Jytte Paarup sit eget lille museum. Her kom hun i ferierne som barn og

oplevede farbroderens arbejde med fjordfiskeri og rørhøst.

I det fiskerhus, han brugte det meste af sit liv, har hun nu indrettet et lille

museum med mange af de redskaber, der blev brugt ved arbejdet.

tidligere har Jytte Paarup haft besøg af grupper af blandt andet ældre

fra højskoler, og hun holdt også åbent på nissum Fjord Dagen den sidste

søndag i august.

men nu har hun sammen med Lemvig.nu tilrettelagt et åbent arrangement

lørdag den 21. oktober kl. 10.30 – 13.30. Det er den sidste lørdag

i skolernes efterårsferie.

Hun fortæller erindringer om farbroderens liv og arbejde ved nissum

Fjord og viser og fortæller om de redskaber, der blev brugt.

Undervejs i arrangementet bliver der lejlighed til at spise en enkel fjordfrokost

i det fri.

Arrangementet er tilrettelagt for voksne, og det koster med frokost 100

kroner per person.

Tilmelding til: Lemvig Turistbureau tlf. 97 82 00 77 senest onsdag

den 18. oktober kl. 16.00

OktOber-nOvember 2006


KOM IND OG SE

vores helt nyindrettede afdeling med spiseborde og sofaer

www.homesweethome.nu

SE VORT SPÆNDENDE UDVALG

I PILLEOVNE FRA ECOTECK

Kom ind i butikken

hvor du kan se og mærke forskel

Fordele ved Træpilleovne:

• Spar op til 70 % på Jeres varmeudgifter • Støver ikke

• Indstilles til at tænde og slukke 2 gange i døgnet

• Tidsbesparende • Mulighed for tænd/sluk fra Mobil

• Indstilles til den temperatur man ønsker

natur

LemvIG.nU tUr

FJOrDmUSeet byDer veLkOmmen

Kronborgdige 11 • Vejrumstad • 7600 Struer • Tlf. 97 46 50 26 • ÅBENT: Tirsdag-fredag 10-17.30 . Lørdag 10-14 . Mandag lukket • SØNDAGSÅBENT – ring og forhør nærmere

OktOber-nOvember 2006

27


28

OktOber-nOvember 2006

– et besøg værd

Havnegade 20 . 7680 Thyborøn . Tlf. 97 83 12 44 . www.thsh.dk

Oplevelser fra Thyborøn og hele vejen rundt om Klosterheden og Nissum Fjord

www.lemvig.nu

Fryd for øjet

Flotte kvalitetspuder, danske

uldplaider, kort sagt et kæmpe

udvalg af specielt udvalgte varer.

Her kan du altid finde gaven til

værtinden, manden, konen eller

kæresten.

Her findes også en stor blomster

afdeling, med specialiteter indenfor

især kaktus og sukkulenter,

sjove rustikke krukker fra Tunesien,

Italien og Grækenland. Sød,

sjov og romantisk brugskunst.

Stedet er indrettet i en af

Thyborøns ældste skibsmedier

og er nænsomt restaureret, så

den rustikke smedie stadig står i

sin oprindelse.

Her er alt hvad hjertet kan

begære. Gedigent dansk design, i

form af Georg Jensen, Piet Hein,

Royal Copenhagen m.m.

VINTERÅBENT • JULEFROKST • LÆKRE NYHEDER

NYD JULEFROKOSTEN

I HAVNE CAFEÉN

Vælg mellem flere forskellige

retter og sammensæt selv.

Fra 3. weekend i november

til 3. weekend i december

NYT NYT NYT

EN LUN FROKOSTRET

PÅ HVERDAGE

fra kl 11.00-14.00

PRØV VORES NYE LÆKRE

STJERNESKUD

Fra efterårsferien

Hjemmelavet

mad også

ud af huset

Vælg at spise din

mad i hyggelige

omgivelser

både inde og ude

eller ta’ med hjem.

Bestil via sms på

24 60 26 70

eller via tlf.

97 83 40 41

Sandwich

Fra 35 kr

Salater

Fra 25 kr

Specialøl

Varme retter

Fra kl. 17.30

Åbningstider: Man.-Tors.: kl. 11.00 - 15.00 • Fre.-Søn.: kl. 11.00 - 21.00

Hele Efterårsferien: kl. 11.00 - 21.00

Havne Caféen • Tlf. 97 83 40 41 • Se vores menuer på: www.havne-cafeen.dk

ALT I SEJL

– såvel nye som ældre udgaver

BOMULD • DACRON • DURADON

Hynder • Sprayhood • Bomtelte • Sejlertøj • Bådudstyr • Bådmaling

v. J. Kr. Mikkelsen

Svanegade 14 . Tlf. 9783 1125 . Fax 9783 2929 . www.sejlmager.dk


Den 6. september, kl. 10, begyndte det længe planlagte, officielle besøg i Thyborøn med kongeskibets ankomst til Thyborøn Havn. Her hilser regentparret på

den såkaldte velkomstlinie.

tages dage med Dronningen

Billed-kavalkade fra det royale besøg på Lemvigegnen - som vores fotograf Tage Vestergaard oplevede det.

AF eriK POuLSeN

FOTO: TAge VeSTergAArD

når man som tage vestergaard er 84 år og har været fotograf i ramme

i det halve liv, var regentparrets nylige besøg i thyborøn ikke første mulighed

for at fotografere medlemmer af kongehuset. Alligevel var det en

speciel oplevelse at være lokal hof-fotograf i de dage i begyndelsen af

september, hvor det royale besøg prægede egnen. et besøg af Dronningen

er nemlig i høj grad formet som en lang række gode fotomotiver.

Her og på de næste sider er et udvalg af de mange billeder, som tage

tog for Lemvig.nu. endnu flere kan ses på www.lemvig.nu.

Dagen før besøget i Thyborøn skulle kongeskibet Dannebrog være anløbet

Lemvig Havn, men den første efterårsstorm fik det til at blive i Struer. Og

ruten for regentparrets køretur til Hvide Sande blev ændret. En halmdronning

ved Klinkby Skole kom derfor til at stå i ensom majestæt, mens børn langs

vestsiden af Nissum Fjord ventede forgæves.

rOyalt besøg

OktOber-nOvember 2006

29


30

rOyalt besøg

På vej hjem fra Hvide Sande foretog dronning Margrethe et uofficielt

svinkærinde og besøgte Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, hvor hun blandt

andet blev modtaget af museets formand, Henning Toft Bro. Prinsen besøgte

samtidigt noget overraskende ”nedbryder-kongen” i Skave ved Holstebro for

at lede efter genbrugsmaterialer.

Et af højdepunkterne under det royale besøg blev som forventet musikgudstjenesten

i Thyborøn Kirke, hvor tre lokale kor sang for Hendes Majestæt.

Det store politiopbud kørte forrest, da Klosterhedens unikke naturbus tog

dronningen med på udflugt langs Harboøre Tange.

OktOber-nOvember 2006

På rådhuset overrakte borgmester Erik Flyvholm kommunens originale gave

til kongehuset: To luksus-hængekøjer, skabt af havnens virksomheder. Imens

blev pressens mange repræsentanter diskret kaldt til side af ceremonimester

Christian Eugen-Olsen, der kunne fortælle dagens nyhed: Prinsen måtte

blive på kongeskibet for at hvile sit plagsomme knæ, mens dronningen ville

gennemføre både sit eget og prinsens program.

Frokosten blev indtaget på Kystcentret. Den lokale fiskerestaurant, La Mar,

havde sammensat menuen, hvor forretten var et gratineret kræmmerhus af

rødtunge med jomfruhummere og urtefyld.

De ældre på Thyborøns nye ældrecenter Hav-Fjord var blandt de udvalgte

steder i Thyborøn, som fik besøg af dronningen.


Under rundvisningen i Kystcentret gav dronning Margrethe sig spontant til

at puste sæbebobler sammen med dele af sit følge. Hun så naturligvis også

særudstillingen om den russiske orlogsfregat Alexander Nevskijs forlis ved

Harboøre. En topaktuel udstilling for kongehuset, idet skibet er opkaldt efter

zar Alexander, der var gift med den danske prinsesse Dagmar. Hun blev

genbegravet i Skt. Petersborg et par uger efter dronningens visit i Thyborøn.

På havnen i Thyborøn fik dronningen en rundvisning i arbejdende værksteder,

som lokale virksomheder i dagens anledning havde etableret i et fælles telt. Hun

besøgte også Thyborøn Fiskeauktionscenter og overværede en redningsaktion i

havnebassinet.

Mens musikken fortsatte på havnen i Thyborøn, kunne en lettet borgmester

glæde sig over en vellykket dag, hvor alt klappede trods de mange programændringer

efter prinsens afbud. Om aftenen ventede dog en reception på

kongeskibet Dannebrog, hvor regentparret sagde tak for besøget.

rOyalt besøg

Et besøg på Cheminova for blandt andet at høre om brint-planer var et af de

programpunkter, som dronningen overtog fra sin sygemeldte prinsgemal. Det

royale visit blev dog halveret til 20 minutter.

Efter mere end syv timers royalt besøg i Thyborøn kunne dagens vært, borgmester

Erik Flyvholm, officielt tage afsked med dronningen ved kongeskibet.

Dagen efter det royale besøg i Thyborøn blev Lemvig Havn for anden gang på

få dage gjort klar med flag til modtagelse af kongeskibet, idet det var planen, at

dronningen og prinsgemalen skulle sættes af her for at flyve hjem via flyvepladsen

i Rom. Men borgmester Jørgen Nørby kom til at vente forgæves på østhavnen.

Undervejs fra Thyborøn fik ”Dannebrog” maskinproblemer, og regentparret

blev derfor i stedet sejlet til Oddesundbroen. Herfra gik det rask mod flyvepladsen,

hvor en af søværnets helikoptere sørgede for at bringe dronning Margrethe

og prins Henrik hjem til hovedstaden efter tre en halv dage i Vestjylland.

OktOber-nOvember 2006

31


NYT SPÆNDENDE SPISEKORT • MAD UD AF HUSET • BUFFET FREDAG & LØRDAG AFTEN

.85,-

Sandwich m/røget laks

& lille fadøl . . . . . . . . . . .

.85,-

Stjerneskud

& lille fadøl . . . . . . . . . . .

Mathilde’s populære »Aften Stjerneskud«

2 smørstegte og 2 dampede rødspættefileter, rejer, dressing, caviart og røget laks . . . . . . . . . . . .135,-

Steak af oksefilet

med råstegte kartofler, timiansauce samt ali-oli top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,-

Havnen 44c . Lemvig . Tlf. 9782 0918

Åbningstider: Tirsdag-lørdag: kl. 12.00-15.00 & 17.30-20.30 (restauranten åbent til 21.30) • Søndag & Mandag: Lukket

grafisK Design Lemvig


spOrt fritiD

NNFH Support er ifølge egen historiefortælling opstået som reaktion på nogle unge mænds behov for at have noget sjovt at tage sig til, når de har tømmermænd

om søndagen. En dag begyndte drengerøvene at råbe under håndboldkampen – og pludselig var de ikke længere kun tilskuere, men supportere.

Sange holder humøret oppe

Lemvig Håndbold får god hjælp i ligaen af fanklubben NNFH Support.

8

Lemvig Svømmehal

Badeland

Vandrutchebane

Sauna

Svømmehal

Cafeteria / Kiosk

Idrætshal

Motionscenter

Solcenter

Christinelystvej 8 . 7620 Lemvig

– den idelle ramme om stævner

og træningslejre...

Tlf. 9781 1350

www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk

OktOber-nOvember 2006

AF eriK POuLSeN

FOTO: HeNriK ViNTHer KrOgH

Da formanden for Lemvig Håndbold, Søren Hauskov, et par dage efter

klubbens ligadebut mod FCk havde set den tv-transmitterede hjemmekamp

på video, satte han sig ned og skrev en mail til den lokale fanklub,

nnFH Support:

”Jeg har lige set kampen på tv, og jeg er ikke i tvivl. nnFH Support

bliver en meget vigtig brik i kampen for at etablere Lemvig Håndbold i

Peter Nørklits sko fik sin egen sang. Foto: Erik Poulsen


Ingen har tilsyneladende endnu set bæveren svømme rundt i Husby Sø, men Skov- og Naturstyrelsens folk har fundet sikre tegn i form af bidemærker. Arkivfoto:

Jan Skriver/Klosterhedens Statsskovdistrikt

bæveren har bidt sig fast ved Husby Sø

Landets eneste bæverbestand i Klosterheden har spredt sig over 40 km mod syd.

AF eriK POuLSeN

bæverne i klosterheden bliver flere og flere, og de breder sig hele tiden

til nye områder. Det seneste nye er, at bæverne nu for første gang er nået

frem til et område syd for nissum Fjord, nærmere betegnet til Husby Sø.

Og det er det hidtil sydligste område, hvor der er observeret tegn på bævere,

oplyser Skov- og naturstyrelsen.

”vi blev ringet op af en landmand, som bor ved Husby Sø. Han havde

en formodning om, at der havde været bævere på hans jord. en kollega

og jeg tog ud for se at nærmere på sagen. Landmanden viste os hen til

nogle pilebuske, hvor der var bidemærker efter dyr på flere af grenene. vi

undersøgte mærkerne og kunne hurtigt konstatere, at kun bævere efterlader

sådanne mærker. Samtidig fandt vi nogle grene med friske blade,

der lå på jorden. Og det er et sikkert tegn på, at en eller flere bævere

har brugt grunden som ædeplads,” fortæller skovfoged Ole G. Olsen fra

Skov- og naturstyrelsen.

På daværende tidspunkt var det vanskeligt at overskue terrænet ved

søen, fordi der endnu var mange blade på træerne. Samtidig stod rørskoven

endnu højt langs vandkanten.

Senere på efteråret vender Ole G. Olsen derfor tilbage med en kano

for at foretage nærmere undersøgelser.

udtryk for levedygtighed

I 1999 satte Skov- og naturstyrelsen 18 bævere ud i Flynder Å, der løber

gennem klosterheden Plantage. Udsætningen skete blandt andet, fordi

bæverne ved at bygge dæmninger skaber variation i vandløbene. Det giver

bedre livsbetingelser for mange plante- og dyrearter som for eksempel

isfugl, bjergvipstjert og frøer.

22

natur

OktOber-nOvember 2006

Siden er bestanden vokset til mindst 76 individer, og bæverne har spredt

sig til Damhus Å, Storeåen, og herfra videre til tvis Å øst for Holstebro

- og nu også til Husby Sø, cirka 40 km fra Flynder Å.

”Det nye fund er endnu et udtryk for, at bestanden er levedygtig. eksperimentet

med at få bæverne til at trives i Danmark ser med andre ord

ud til at være lykkedes. vi vil følge udviklingen meget tæt,” siger Ole G.

Olsen.

Flere oplysninger

Læs mere om bæverne i klosterheden på www.lemvig.nu, hvor der blandt

andet er en række links til yderligere informationer samt en beskrivelse af,

hvor man selv har en chance for opleve bæveren i klosterheden.

Sikre bidemærker efter bæverens arbejde dokumenterer, at bestanden i Klosterheden

har bredt sig helt til Husby Sø - 40 kilometer syd for udsætningsstedet.

Arkivfoto: Thomas Borup Svendsen


natur

Jytte Paarup fortæller gerne om tidligere tiders fjordliv. Foto Tage Vestergaard.

Fortælle-lørdag om fiskeri

og rørhøst ved nissum Fjord

Fjordmuseum indbyder i efterårsferien til fjordhistorisk dag med levende historiefortælling og en enkel fjord-frokost i det fri.

AF NieLS NØrSKOV STiDSeN

vest for Gørding helt ude ved kanten af nissum Fjords rørskove har lærer

Jytte Paarup sit eget lille museum. Her kom hun i ferierne som barn og

oplevede farbroderens arbejde med fjordfiskeri og rørhøst.

I det fiskerhus, han brugte det meste af sit liv, har hun nu indrettet et lille

museum med mange af de redskaber, der blev brugt ved arbejdet.

tidligere har Jytte Paarup haft besøg af grupper af blandt andet ældre

fra højskoler, og hun holdt også åbent på nissum Fjord Dagen den sidste

søndag i august.

men nu har hun sammen med Lemvig.nu tilrettelagt et åbent arrangement

lørdag den 21. oktober kl. 10.30 – 13.30. Det er den sidste lørdag

i skolernes efterårsferie.

Hun fortæller erindringer om farbroderens liv og arbejde ved nissum

Fjord og viser og fortæller om de redskaber, der blev brugt.

Undervejs i arrangementet bliver der lejlighed til at spise en enkel fjordfrokost

i det fri.

Arrangementet er tilrettelagt for voksne, og det koster med frokost 100

kroner per person.

Tilmelding til: Lemvig Turistbureau tlf. 97 82 00 77 senest onsdag

den 18. oktober kl. 16.00

26

OktOber-nOvember 2006


Den 6. september, kl. 10, begyndte det længe planlagte, officielle besøg i Thyborøn med kongeskibets ankomst til Thyborøn Havn. Her hilser regentparret på

den såkaldte velkomstlinie.

tages dage med Dronningen

Billed-kavalkade fra det royale besøg på Lemvigegnen – som vores fotograf Tage Vestergaard oplevede det.

AF eriK POuLSeN

FOTO: TAge VeSTergAArD

når man som tage vestergaard er 84 år og har været fotograf i ramme

i det halve liv, var regentparrets nylige besøg i thyborøn ikke første mulighed

for at fotografere medlemmer af kongehuset. Alligevel var det en

speciel oplevelse at være lokal hof-fotograf i de dage i begyndelsen af

september, hvor det royale besøg prægede egnen. et besøg af Dronningen

er nemlig i høj grad formet som en lang række gode fotomotiver.

Her og på de næste sider er et udvalg af de mange billeder, som tage

tog for Lemvig.nu. endnu flere kan ses på www.lemvig.nu.

Dagen før besøget i Thyborøn skulle kongeskibet Dannebrog være anløbet

Lemvig Havn, men den første efterårsstorm fik det til at blive i Struer. Og

ruten for regentparrets køretur til Hvide Sande blev ændret. En halmdronning

ved Klinkby Skole kom derfor til at stå i ensom majestæt, mens børn langs

vestsiden af Nissum Fjord ventede forgæves.

rOyalt besøg

OktOber-nOvember 2006

29

More magazines by this user
Similar magazines