natur kultur fritiD shOpping

masterpiece.dk

natur kultur fritiD shOpping

Ingen har tilsyneladende endnu set bæveren svømme rundt i Husby Sø, men Skov- og Naturstyrelsens folk har fundet sikre tegn i form af bidemærker. Arkivfoto:

Jan Skriver/Klosterhedens Statsskovdistrikt

bæveren har bidt sig fast ved Husby Sø

Landets eneste bæverbestand i Klosterheden har spredt sig over 40 km mod syd.

AF eriK POuLSeN

bæverne i klosterheden bliver flere og flere, og de breder sig hele tiden

til nye områder. Det seneste nye er, at bæverne nu for første gang er nået

frem til et område syd for nissum Fjord, nærmere betegnet til Husby Sø.

Og det er det hidtil sydligste område, hvor der er observeret tegn på bævere,

oplyser Skov- og naturstyrelsen.

”vi blev ringet op af en landmand, som bor ved Husby Sø. Han havde

en formodning om, at der havde været bævere på hans jord. en kollega

og jeg tog ud for se at nærmere på sagen. Landmanden viste os hen til

nogle pilebuske, hvor der var bidemærker efter dyr på flere af grenene. vi

undersøgte mærkerne og kunne hurtigt konstatere, at kun bævere efterlader

sådanne mærker. Samtidig fandt vi nogle grene med friske blade,

der lå på jorden. Og det er et sikkert tegn på, at en eller flere bævere

har brugt grunden som ædeplads,” fortæller skovfoged Ole G. Olsen fra

Skov- og naturstyrelsen.

På daværende tidspunkt var det vanskeligt at overskue terrænet ved

søen, fordi der endnu var mange blade på træerne. Samtidig stod rørskoven

endnu højt langs vandkanten.

Senere på efteråret vender Ole G. Olsen derfor tilbage med en kano

for at foretage nærmere undersøgelser.

udtryk for levedygtighed

I 1999 satte Skov- og naturstyrelsen 18 bævere ud i Flynder Å, der løber

gennem klosterheden Plantage. Udsætningen skete blandt andet, fordi

bæverne ved at bygge dæmninger skaber variation i vandløbene. Det giver

bedre livsbetingelser for mange plante- og dyrearter som for eksempel

isfugl, bjergvipstjert og frøer.

22

natur

OktOber-nOvember 2006

Siden er bestanden vokset til mindst 76 individer, og bæverne har spredt

sig til Damhus Å, Storeåen, og herfra videre til tvis Å øst for Holstebro

- og nu også til Husby Sø, cirka 40 km fra Flynder Å.

”Det nye fund er endnu et udtryk for, at bestanden er levedygtig. eksperimentet

med at få bæverne til at trives i Danmark ser med andre ord

ud til at være lykkedes. vi vil følge udviklingen meget tæt,” siger Ole G.

Olsen.

Flere oplysninger

Læs mere om bæverne i klosterheden på www.lemvig.nu, hvor der blandt

andet er en række links til yderligere informationer samt en beskrivelse af,

hvor man selv har en chance for opleve bæveren i klosterheden.

Sikre bidemærker efter bæverens arbejde dokumenterer, at bestanden i Klosterheden

har bredt sig helt til Husby Sø - 40 kilometer syd for udsætningsstedet.

Arkivfoto: Thomas Borup Svendsen

More magazines by this user
Similar magazines