Gongongen - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Gongongen - Odense Y's Men's Club

Y’S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK

Gongongen

Efterårsferie for bedsteforældre og børnebørn

En stor flok børn og bedsteforældre

var i efterårsferien taget på

fire dages oplevelser på Rydhave

Slots Ungdomsskole. Nogle

af bedsteforældrene havde taget

op til 7 børnebørn med og fik på

den måde nogle gode dage sammen

i leg og samvær, mens frivillige

fra især Vinderup Y’s

Men’s Club stod for tilrettelæggelsen

af dagenes program med

forskellige aktiviteter for både

børn og bedsteforældre..

Lørdag var ryste-sammendag

med tur i skoven og aftenhygge i

hallen, men allerede søndag

”fløj” selskabet til Tanzania og

satte i fælles leg fokus på Ydre

Mission. I mindre grupper var

alle med til at bygge Rydhavehallen

om til et afrikansk landskab

med majsmarker, spredte

huse i landsbyen og en savanne

med større dyr i baggrunden.

Aftenmåltidet stod på kylling i

karry, og herefter begyndte aftenfesten

i de fremstillede kulisser.

Programmet bød på dansegrupper,

landrovertur ud over

savannen og små konkurrencer i

landsbyen inden aftenen sluttede

i den lille kirke, der også var blevet

plads til i hallen.

Blandet program

For børnene var der hver formiddag

værkstedsaktiviteter, mens

bedsteforældrene var inviteret til

et foredrag. I år var det fortællingen,

der var på programmet.

Læge Knud Jacobsen, Ulfborg,

fortalte den ene dag bibelhistorie

for voksne, og den næste dag

var det provst John Ørum Jørgensen,

Gjellerup, der fortalte

erindringsglimt fra sit liv og sin

opvækst.

Samlet var alle deltagerne også

på eftermiddagstur til Hjerl Hede,

hvor frilandsmuseet havde åbnet

fire arbejdende værksteder, så

alle kunne prøve både at spinde,

lave uldbolde, binde lyngkoste

og lave en tælleprås.

Programmet bød også på natteløb

for de ældste og modigste,

der gerne måtte have en bedsteforældre

i hånden, og hver aften

blev der også inviteret til aftenhygge

for bedsteforældre, når

børnebørnene var lagt i seng.

Aftenhyggen var en god times tid

med små beretninger, sang og

en bid natmad.

Afsluttende gudstjeneste

Den sidste dag var der gudstjeneste,

som i år var overdraget til

sognepræst Anders Kaufmann

fra Isenvad. Han havde også

valgt at fortælle bibelhistorie, og

med de større børns hjælp blev

det en festlig genfortælling af

lignelsen om Den fortabte Søn.

Til dette sidste programpunkt var

der i flere familier tre generationer,

der samlet gik til kirke, men

herefter blev børnene på ny

overdraget til forældre inden

hjemturen blev påbegyndt. Flere

af børnebørnene mente, de skulle

have en søvn på vejen hjem,

og bedsteforældrene planlagde

også en tidlig sengetid efter fire

indholdsrige og aktive dage, der

var udbudt af KFUM og KFUKs

voksenarbejde og godt støttet af

et lokalt arbejdsudvalg fra især

Vinderup Y’s Men’s Club samt

klubbens medlemmer.

Ole Blume

Årgang 59: december 2012


Hvad vil det sige at være Y’s Man?

Hvad vil det sige at være Y’s Man? Sådan blev jeg spurgt i elevatoren af en medpassager,

der aldrig havde hørt om Y’s Men, på vej med Hurtigruten til Y’s Men’s verdenskonvent

i Stavanger.

Hvad kan man så nå at forklare om Y’s dom i en hurtiggående elevator på vej fra første til sjette

etage på et skib?

Hvad jeg fik svaret husker jeg ikke konkret, og om vedkommende forstod min forklaring, tvivler

jeg på.

Men siden har jeg ofte tænkt over situationen, og på hvordan man kort og præcist svarer på

spørgsmålet om, hvad det vil sige at være Y’s Man.

Måske har du været stillet et lignende spørgsmål, hvor du hurtigt og gerne fyldestgørende skulle

gøre rede for, hvad Y’s dom er?

Til at give et kort og præcist svar burde vi nok alle øve os en del, og jeg ved, at PR udvalget arbejder

med et forslag til en sådan ”elevatortale”, der ikke fylder mere, end hvad der kan stå bag

på et visitkort, som man så kan aflevere til dem, der spørger interesseret.

For mig er svaret - omend det ikke er fyldestgørende - så væsentligt:

At være Y’s Man er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. – Det er et tilbud om at være med til

at gøre en positiv forskel i dit samfund primært for børn og unge lokalt, nationalt og internationalt.

At man som Y’s Man ”vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret”.

At man som Y’s Man er medlem af en verdensomspændende tjenesteorganisation for mennesker

af enhver tro på basis af Jesu Kristi lære.

At være Y’s Man vil sige, at man viser: Ansvar, respekt og omsorg for sine medmennesker og sig

selv.

At man som Y’s man er med i et socialt, aktivt og meningsfyldt fællesskab til glæde for sig selv og

andre..

Jeg ved ikke hvad du vil svare, men tænk over det!

For ikke mindst i forbindelse med kampagneugen Week4You i uge 4 i 2013 skal du sammen

med alle andre Y’s Men i hele Region Danmark være med til bringe budskabet ud om, hvad

Y’s dom er og står for.

Arne Nielsen, RD


Y’s Men gav en hånd

Volker Schade, Flensborg Y’s Men’s Club

Gudstjeneste på Dybbøl Banke med biskop Niels Henrik Arndt, pastor Frank Engelbrecht, Hamborg,

og ungdomspræst Rikke Holm, Vejle.

Samtidig med, at der var den store spejderlandslejer ved Holstebro, Y´s Men Area Europa konvent

i Stavanger og mange var på ferie,

afholdtes der et kristent ungdomsstævne her i grænselandet.

Ca. hundrede unge med kristen baggrund og Østersøens fælles strand var mødt op, - økonomien

satte grænsen.

Polen, Litauen, Letland, Estland, Rusland, Finland, Tyskland og Danmark var repræsenteret og

dermed katolske, ortodokse og lutheranske unge mennesker var mødt op. Siden 2002 afholdes dette

stævne med skiftende tilholdssteder, 2011 var det i Kaliningrad.

Med Mommark Handelsskole som basis blev det til aktiviteter omkring Sønderborg, Flensborg og

Slesvig.

Fra dansk side blev projektet støttet af Haderslev Stift, lokale kirkefolk, virksomheder, kommunen

og Y´s Men. Med en af Sønderborgs lokale præster, Camilla Synnøve Hansen, som regissør. Også

den Evangeliske-Lutherske-Kirke-Nordtyskland støttede op med økonomi og sejlskibet,

”Zuversicht” (Optimist).

Inden for fire hele dage skulle der nås meget, og programmet måtte også improviseres en gang i

mellem, men det meste blev nået.

Udflugter skulle klares. Sønderborg og omegn, Slesvig med Dannevirke og Hedeby var i programmet,

og også Flensborg gjorde indtryk på gæsterne.

Som Y’s Men var vi naturligvis ikke med til de ting man selv kunne klare, som andagter, diskussioner,

gruppearbejde og udarbejdelse af konklusioner.

Emnerne kørte under mottoet:

”Be happy - be free - belong” eller ”vær lykkelig - vær fri - høre til”.

Selv om at der var mange forskelle på de unge, så ville man det samme: Kristendom, fred, frihed,

demokrati og ikke mindst fællesskab i Østersøområdet. På grænseovergangen ved Kruså dannede

de unge en lang ”hånd-i-hånd-kæde” for at understrege deres syn på lukkede grænser og begrænsninger.

Lokale Y´s Men´s klubber hjalp med økonomien

n.

Yderligere gav Y´s Men´s klubberne Alssund, Sønderborg og Flensborg en hånd.

Opgaverne bestod i at være guider, transportører, bage boller, organisere, rede uforudsete situationer

osv., - der var nok at se til.

Som Y´s Men var det meget tilfredsstillende ikke kun at betale, men at opleve, ”at give en hånd”, -

det giver lyst til mere.


ASF yder støtte både i Danmark og i Østeuropa.

Af RSD for ASF og KFUM og KFUK, Hardy Melstrup, Esbjerg

ASF- fonden, (Alexander Scholarship Fund), som har til formål at støtte uddannelse af ledere i

KFUM og KFUK, har indtil 1. november 2012 modtaget 14 ansøgninger, for et samlet beløb på

kr. 358.000,00.

Indbetalingerne fra klubberne sidste år beløb sig til kr. 68.300,00, hvoraf 10 % sendes til internationale

formål. Det betyder, at vi i år kan uddele kr. 61.470,00, så der er langt op til det ansøgte beløb.

På nuværende tidspunkt har vi doneret kr. 40.450,00 til 6 ansøgere i Danmark. Derudover har vi

doneret ca. 19.000,00 til lederuddannelse af unge i KFUM og KFUK i Slovakiet, - beløb som Regionsledelsen

har givet tilsagn om, at vi kan hente i de ”parkerede midler” fra tidligere års indbetalinger.

Vi har sendt afslag til 7 ansøgere, hvor formålet ligger udenfor bestemmelserne for uddeling. Bl.a.

musikinstrumenter, udstyr til Floorball, workshop i Kenya, verdensmøde i Canada og til PRkursus,

- projekter som ligger udenfor KFUM og KFUK regi.

Det er rigtig rart, når vi har mulighed for at honorere ansøgninger, som ligger indenfor bestemmelserne,

når der er penge til det. I Danmark har vi givet penge til diverse kurser for både frivillige og

ansatte ledere i KFUM og KFUK, og lederuddannelse i Ten Sing. Ligeledes har KFUMs Idræt fået

midler til et Lederakademi.

Pr. 1. november er der indgået kr. 21.000 til ASF, som er til uddeling i næste klubår.

Der er langt op til målet på kr. 80.000, så jeg håber, at klubberne sender rigtig mange penge til

ASF, der er et stort behov for pengene, og husk ”Vi er støtte-klubber for KFUM og KFUK”.

HØST

På en varm sommerdag midt i august mødtes

nogle Y´s Men for at høste havre på en mark i

Kværs. Der blev høstet på den gammeldags måde

med le.

Ideen opsted på en klubaften tidligere på året.

Meningen var at lave juleneg, som vi kunne sælge

på torvet op til jul. Det skulle selvfølgelig være

juleneg af havre.

Høsten var i fuld gang rundt omkring. Vi havde

fået lov til at få et "hjørne" af en mark, hvor

vi kunne høste det vi skulle bruge. To læs

på trailere blev kørt hjem til en Y´s man,

hvor kornet blev skokket lige som i gamle

dage. Fuglene var selvfølgelig meget interesseret

i kornet, derfor blev herlighederne

dækket til af en let presenning . Vi glæder

os til at lave de fineste juleneg lige som i

gamle dage. Det var en varm omgang,

men alle var enige om at det var sliddet

værd. Det er bare med at finde på nye tiltag

til gavn for klubben, og overskuddet går

selvfølgelig til alle de gode formål vi arbejder

for.

/Sundeved Y´s Men’s Club


Regionsprojektet Lejr- og

Kursuscenter, som blev til i

et samarbejde med BDM,

har nu nået sin afslutning.

Projektet har haft en længe-

re tidsperiode end forventet

fra start, hvilket skyldes pro-

blemer med køb og sikring

af ejerskab til det stykke jord

der skulle bruges til byggeri-

et af et Lejr- og kursuscen-

ter.

Centret er placeret på en na-

turskøn grund med udsigt til

bjerge, med få 100 m til Oh-

rid søen, der grænser op til

Makedonien, frugtbare mar-

ker, en sand perle i et områ-

de af Albanien, hvor tempe-

raturen er tåleligt om som-

meren. Centret er placeret

det helt rigtige sted, og vil

være attraktivt for Kirkens

menighed, således at både

børn og voksne kan få stor

udbytte af et ophold her.

Sommerlejre for børnene og

de unge har i flere år været

afholdt på lejet grund i Po-

gradec, men kan fra nu af

afholdes i eget Center.

Lejr- og Kursuscenter i Pogradec.

Regionsprojekt 2009-2010

Centret er opført i de bedste

materialer og håndværkerne

har opført bygningen efter

de bedste håndværksmæs-

sige traditioner, så alt frem-

står som et smukt byggeri, i

et smukt naturskønt område

og med fine bademuligheder

i Ohrid søen. En fryd for øjet,

at se dette smukke byggeri

med bjergene i baggrunden.

Jeg havde set frem til indvi-

elsen af byggeriet og ende-

ligt blev der aftalt en indviel-

ses dato.

Den 30. september 2012 er

en dag jeg har set frem til,

dagen hvor Lejr- og Kursus-

centret i Pogradec blev ind-

viet. En dejlig solskins søn-

dag oprandt, og folk kom fra

store dele af Albanien for at

være med til festen. Alle bør-

neklubber var repræsente-

ret, ligesom mange fra me-

nigheden i Tirana var til ste-

de. Festen blev indledt med

bibellæsning, både på al-

bansk og på dansk, der blev

sunget flere sange og sal-

mer, og endelig fik jeg mulig-

hed for, at holde tale og lyk-

ønske og overrække Centret

til Den Albanske Lutherske

Brødre Kirke.

Som det sig hør og bør, blev

der klippe et bånd over af

Kirkens leder Vjollca Mazi,

lederen af ungdomsafdelin-

gen Dena Grillo og under-


tegnede, så indvielsen der-

med var officielt og Centret

overdraget til Kirken.

Herefter fulgte takketaler af

Vjollca og Dena for Centret,

og takkede Y’s Men Interna-

tional Region Danmark for

pengene til opførelsen af

dette smukke Center, som

vil blive brugt flittigt og er en

kærkommen gave til Kirken,

som dermed har endnu et

aktiv til både børn og voks-

ne, som kan bruges i deres

bestræbelser for at udbrede

Det Glade Budskab og Kri-

stentroen til endnu flere

mennesker, specielt til børn

og unge, som vil være Kir-

kens fremtid.

Flere indbudte gæster fra

andre Kirkesamfund i områ-

det ønskede tillykke med

modtagelsen af dette unikke

byggeri, og ønskede Guds

velsignelse over stedet og

det arbejde der kan udføres

herfra. Jeg havde medbragt

et dannebrogsflag og mit

banner til ophængning i

Centret, så man til stadighed

kan se, hvorfra midlerne til

stedet er kommet fra.

Festen sluttede med buffet

og snakken gik livligt, og

mange ønskede at takke un-

dertegnede og ikke mindst

Y’s Men International Region

Danmark og danske Y’s Men

for den fine gave, man har

fået. Alle var stolte over, at

være en del af Den Alban-

ske Lutherske Brødre Kirke,

som kan fremvise, et så

unikt Lejr- og Kursuscenter.

En dejlig dag for os 4 perso-

ner fra Danmark og alle til-

rejsende var slut, og vi kun-

ne alle rejse hver til sit i for-

visningen om, at endnu et

Regionsprojekt er afsluttet

med succes.

I samarbejde med BDM hav-

de jeg udarbejdet et overdra-

gelsesdokument, således at

Centret officielt er overdra-

get til Den Albanske Luther-

ske Brødre Kirke. Y’s Men

International Region Dan-

mark har hermed ikke flere

forpligtelser for det afslutte-

de Regionsprojekt 2009-

2010.

Til slut vil jeg gerne hermed

takke alle danske Y’s Men’s

Clubber og alle Y’s Men for

det flotte økonomiske resul-

tat, der i alt inkl. tilskud fra

LEGO Fonden blev på ca.

1,5 mio. kr. Også en stor tak

til BDM for et godt samarbej-

de i hele projektets forløb.

Knud Erik Lykke

Regionsleder 2009-2010


Vendelbo Y’s Men’s Club Hjørring

chartret lørdag den 6. oktober

Birte Larsen, sekretær

I efteråret 2011 blev det besluttet, at vi skulle forsøge at danne en ny blandet klub i Hjørring.

Den 2. januar 2012 blev der holdt stiftende generalforsamling. Der var 17 tilstede. I løbet af foråret

kom flokken af interesserede op på 34.

Der blev nedsat forskellige udvalg, der var blevet lavet et program for foråret, og det hele begyndte

at tage form.

Præsidiet arbejdede med alt det, der skulle være i orden, før klubben kunne chartres, og det blev

bestemt, at der skulle holdes charterfest i oktober.

Den 6. oktober dannede Bistrupkirken og kirkens mødelokaler rammen om chartringen og festen.

Gudstjenesten og selve chartringen var en dejlig og højtidelig indledning af festdagen.

Efter gudstjenesten var der reception med underholdning af KFUM spejdernes Brass band, samvær

og snak med gode Y’s men venner.

Kl. 18 begyndte aftenfesten med 147 deltagere.

Det blev en dejlig aften med fællessang,

festtale af Christian Bach Iversen, underholdning

af Olaikoret og hilsner fra mange af festdeltagerne

- alt sammen var det med til at gøre

dagen til en stor og dejlig oplevelse, som vi

altid vil mindes med glæde.

Vi har brugt megen tid og mange møder til

planlægningen af dagen, og vi kan kun være

tilfredse med resultatet, alt forløb uden problemer,

derfor vil vi sige en varm tak til alle

jer, der deltog i festen og en stor tak til vores

moderklub Hjørring Y’s Men’s Club for støtte og opbakning.

Nu ser vi frem til at komme videre med arbejdet og gøre os synlige i lokalområdet. Vi har dyrket

grøntsager, som sælges på torvet og vi arbejder på at blive klar til at holde julemarked den 30. november

og 1. december.

DG Edith Valhøj Distrikt Nordjylland supplerer med følgende:

Som DG for Distrikt Nordjylland kan jeg kun supplere med, at et fantastisk stykke extensionarbejde

i den eksisterende Hjørring klub har fundet sted.

Nogle medlemmer fra Hjørringklubben er gået med over i den nye blandede Vendelbo Y`s Men`s

Club, og takket være et meget respektfuldt samarbejde de 2 klubber imellem kunne vi den 6. oktober

2012 chartre 33 medlemmer til den nye Vendelbo Y`s Men`s Club i Hjørring.

Et meget gennemarbejdet og veltilrettelagt program var udarbejdet for charterfesten, som blev en

dejlig oplevelse for os ca. 150 deltagere.

Med chartringen af Vendelbo Y`s Men´s Club er Distrikt Nordjylland oppe på 13 klubber + 1 Y´s

Menette klub. 7 af de 13 klubber er blandede klubber.

Hermed er Distrikt Nordjylland ved at være et af de største distrikter i Region Danmark.

Chartringen af Vendelbo Y`s Men`s Club vil helt sikkert være dette klubårs stolthed i distriktet.


Rapport fra Region til Region-træningen i Holstebro

I dagene fra fredag den 2. til

søndag d. 4. november, blev

der for 6. gang afholdt træning

for kommende Y’s Men

ledere i Area Europa. Denne

træning bliver årligt afholdt

af Area Europa, hvor Region

Danmark har sagt ja til at

forestå selve træningen,

som over årene er blevet afholdt

i den i Danmark siddende

regionsleders hjemby,

og det praktiske omkring

træningen, bespisning,

eventuel underholdning samt

indkvartering, er blevet forestået

af regionslederens

hjemklub, med omkostninger

for bespisning dækket af

Area.

Vi var ni deltagere, to fra

Rusland, to fra Litauen, to

fra Finland, én fra Sverige

og to fra Holstebro. Træner

teamet bestod af PAP Jacob

Kristensen, RDEE Knud

Hougaard Klausen, RSD

træning Jens Byskov samt

undertegnede.

Deltagerne ankom på forskellig

vis, med tog, med fly

og Litauerne i egen bil.

Efter en kop kaffe fredag

over middag, starter træningen

med at lære hinanden at

kende, bl. a. ved at de enkelte

får lov til at præsentere

sig selv.

Selve instruktionen begyndte

kl. 15:00 og vi trænere havde

besluttet, på baggrund af

den store spredning i den

enkeltes kendskab til bevægelsen,

at holde træningen

på et ret basalt niveau, samt

fortælle om betydningen af,

og hvordan det er, at være

leder. Ligeledes blev undervisningen

afbrudt af gruppesamtaler,

om det netop fremførte

materiale.

Derudover blev der orienteret

om vore forskellige fonde,

deres anvendelse og betydning,

om ”Roll Back Malaria”

og vores forhold til FN

som en NGO bevægelse. Et

punkt der fyldte meget var

orienteringen om vore hjemmesider,

brugen af dem,

samt om hvordan man kan

få disse oversat til sit eget

sprog, ved at anvende forskelligeoversættelsesprogrammer.

Kommunikationen gik vældig

fint, selvfølgeligt på engelsk,

dog førte den ene af litauerne

en del samtale med russerne

på russisk, idet hans

engelsk var ret mangelfuldt.

Fredag aften kl. 19:00 sluttedes

undervisningen og derefter

fællesspisning og socialt

samvær.

Lørdag var der undervisning

fra kl. 09:00 til 15:30 med

efterfølgende rundvisning i

Holstebro centrum, fællesspisning

og socialt samvær.

Søndagens program var en

gudstjeneste i samvær med

en dansk menighed, og

hjemrejse midt på dagen.

Der blev inden træningen

indsamlet relevante data på

de enkelte, som blev givet til

hver, idet denne træning i

stor udstrækning også anvendes

til at skabe kontakter

og venskaber hen over

grænserne.

Til sidst blev hver af deltagerne

forsynet med et USB

stick, med anvendt undervisningsmateriale.

Normalt ville regionslederen

Arne Nielsen havet været til

stede, man da han i denne

weekend var i Transsylvanien

i Rumænien for at chartre

en ny klub i Baia Mare, havde

han overladt det praktiske

arbejde til medlemmer i

hjemklubben.

En stor tak til dem for et godt

arrangement!

PRD Sand Kirk Larsen


Hardernes Y’s Men’s Club, Holstebro, arrangerede revyaften fredag den

26. oktober 2012 i kulturhuset Plexus Idom-Råsted i Idom ved Holstebro.

Forud var der solgt ca. 180 billetter til interesserede mennesker i Holstebro og opland. Medlemmer

af forskellige Y’s Men’s klubber, foreningsledere, menighedsråd, ansatte ved forskellige kirker

og andre interesserede.

Arrangementet startede kl. 18.30 med en lækker revy-anretning, kreeret af husets faste kok.

Derefter blev scenen indtaget af ”Knirkerevyen stor opstandelse”.

Medvirkende: Sven Wortmann, Henrik Vestergaard og Thomas Biehl. Pianist: Flemming Høgild

Berg. Og Susse Wortmann stod for teknikken.

Det blev til fem kvarters non stop show. Og der blev ikke taget med fløjlshandsker på Folkekirken

og dens relationer.

Diverse fordomme, tabuer og samarbejdsrelationer blev taget under behandling og serveret på en

måde, så latteren rullede gennem salen.

Efter forestillingen var der hygge og snak omkring bordene med kaffe og kage.

Mange af revygæsterne har givet udtryk for, at det var en rigtig god aften med lækker mad, supergod

underholdning og festligt samvær.

Det har bekræftet revyudvalget i, at arrangementet i sin helhed har været en succes.

Hardernes Y’s Men’s Club

Revyudvalget

Knirkerevyen

stor opstandelse


"Om at blive ført ind i Distriktsguvernør arbejdet"

i Distrikt Limfjord.

DG Mona Østergaard Klit

Lige nu tænker jeg: overblikket

i forhold til opgaverne har jeg,

og mange refleksioner har jeg

været omkring i forhold til min

måde at udøve ledelse på. Jeg

har fulgt Carl Brinkmann fra

Struer og Henning Sørensen

fra Nykøbing, og fået god indsigt

i, hvad opgaverne indeholder,

hvad der er på spil, og

hvad reglerne indeholder. De

har begge været rigtig gode til

at brede deres viden og erfaring

ud.

På VDG- og RLME træningen

den 9. og 10 november 2012

på Diakonhøjskolen blev jeg

informeret yderligere. Jeg blev

meget inspireret af oplægget

om positiv psykologi /

motivation i praksis.

Positiv psykologi er en cirka 10

år gammel retning indenfor

psykologien. Retningen har fokus

på hvordan man kan balancere

kritik, anerkendelse, ris og

ros, således at dialoger skaber

fremdrift i arbejdet, man er

sammen om. Jeg er nu blevet

klogere på, hvordan jeg skal

tænke på villighed til at tage en

opgave, kunne se ideen og meningen

med en opgave og ikke

mindst kunne formidle, hvordan

den kan udføres i fællesskab.

Det stiller krav til min ledelse.

Mine refleksioner om ledelse

som DG:

God ledelse kræver nærvær og

stor opmærksomhed på relationer

til klubmedlemmer. Det betyder

for mig, at jeg ved mine

besøg i klubberne tænker på at

forberede mit besøg ud fra forventninger

i den enkelte klub.

Jeg tænker, at det er nødvendigt

at være bevidst om "topdown

og bottom-up ledelse -

forstået sådan, at jeg vil være

meget bevidst om, hvornår top-

down tilgangen er i spil og

hvornår jeg vil anvende en bottom-up

tilgang. Det handler om

at forstå sig selv og de klubmedlemmer,

man arbejder

sammen med. Jeg vil gerne slå

tonen an på møder, således

alle har mod på at tale åbent

og stille de spørgsmål, de er

optaget af. Jeg vil gøre alt for

at være en god formidler fx om

regionsprojekterne mm. Det

skal give mening, at man har

besøg af sin DG’er.

Kommende arrangementer i

min DG-periode:

I Nordthy Y´s Men & Women´s

Club har vi haft en værdidebataften

med fokus på de kommende

arrangementer, og der

er givet mange gode ideer fra

alle klubmedlemmer til åbningsmødet,distriktrådsmøderne,

inspirationsaften for kommende

ledere og ikke mindst

distriktskonferencen. Gode ideer,

medindflydelse i klubben

peger i en god retning og giver

mig bedre handlemuligheder

som DG. Jeg oplever en stor

opbakning i min klub, og det er

rigtig vigtigt for mig. Jeg er

DG’er med en meget aktiv klub

bag mig.

"Top-down tilgangen" kan jeg se,

at jeg kan anvende i forbindelse

med Regionslederens folder. For

eksempel Arne Nielsens folder

"Forankring og udsyn". Næste år

udkommer Bjarne Sønderskovs

folder. Jeg mener det er en vigtig

opgave for mig som DG’er at få

denne folder´s ideer og budskaber

til at leve i klubberne. I vores klub

har vi netop haft Arne Nielsens

folder på et møde. Jeg gav et kort

oplæg om budskaberne, og dernæst

sad vi i udvalg og drøftede

folderens budskaber, lod os inspirere

og der kom konkrete tiltag i

forslag til vores præsidie.

Præsidiet tager så stilling til hvad

vi skal arbejde videre med - det er

nemlig også vigtigt, at vi vil lade os

lede- så vi afventer hvad vi tager

fat på i klubben.

Hjælp projekt Roll Back Malaria,

så Region Danmark kan

få et flot resultat i 2012.

På Roll Back Malarias vegne siger vi

mange tak forden store indsats der

indtil nu er ydet til fordel for kampen

mod malaria. De første 10.000 pakker

med kunstkort er ved at være solgt,

hvilket indtil nu har genereret et overskud

på omkring kr. 300.000,-

Vi har sat en ny serie kort i produktion,

og har fået fremstillet en smart

lille plastikboks til selvbetjeningssalg.

Der er plads til 10 pakker kort, og

med et aflåst rum til penge så boksen

kan stå til selvbetjening i butikker,

eller hvor der nu færdes mennesker

der kunne få lyst at købe billige kort

og samtidig støtte en god sag.

Salgsboksen kan rekvireres sammen

med kort. Og koster kr. 100,- Ved køb

af mindst 50 kort leveres den gratis.

Bestillingsformularen er også tænkt

rundsendt i klubberne, så alle medlemmer

får mulighed for inden jul

at modtage kunstkort til brug i forbindelse

med julegaver/

nytårshilsner. På forhånd tak for

interessen!


Stor deltagelse ved KFUM og KFUK´s Landsmøde på Nyborg Strand.

Af RSD for KFUM og KFUK og ASF Hardy Melstrup.

Jeg er netop hjemkommet fra et

begivenhedsrigt Landsmøde med

KFUM og KFUK. En stor gruppe

unge deltog for første gang, og de

var med til at sætte præg på arbejdet

i organisationen frem mod år

2025.

Nogle af de opgaver som landsmødet

skulle tage stilling til var,

valg af en ny hovedbestyrelse,

vedtagelse af en ny vision, strategi

og målsætninger frem med år

2025, samt et administrativt fællesskab

med FDF under fælles

tag.

Et af højdepunkterne var lørdagens

hovedtaler, generalsekretær

for KFUMs verdensbevægelse

Johan Vilhelm Eltvik, Norge, som

holdt et inspirerende foredrag om

”Relevans som udfordring for os –

her og ude i verden”.

Johan Vilhelm Eltvik ser det danske

KFUM og KFUK som en meget

stærk organisation, der arbejder

tæt sammen med kirken og er

helt tydelig på det kristne budskab.

KFUM og KFUK i Danmark har

fået ny hovedbestyrelse.

14 kandidater, - 7 kvinder og 7

mænd var opstillet til den nye hovedbestyrelse

for KFUM og KFUK,

og der skulle kun vælges 10 medlemmer,

5 af hver køn. Der var 6

fra den afgående hovedbestyrelse

som genopstillede, og alle blev

valgt. Den afgående formand, Ole

Thomsen, Haslev kunne ikke genopstille

på grund af bestemmelsen

om, at man max kan sidde 8 år i

Hovedbestyrelsen, så der skulle

findes en ny formand.

Den nye bestyrelse konstituerede

sig i middagspausen, og valget

faldt på Bjarke Buhl, Hammerum

som formand, og næstformand

Henriette Lynderup, Høje Taastrup.

Peter Munk Povlsen blev

den nye kasserer.

De frivillige hædres med Olfertprisen

Et af punkterne på festaftenen var

en hyldest til de frivillige. Fire priser,

kaldet Olfert-prisen, opkaldt

efter KFUM og KFUKs grundlægger

Olfert Ricard blev uddelt. De

fire priser er ”Gud i spil-prisen”,

”Frivillighedsprisen”, ”PR-prisen”

og den sidste Olfert blev givet for

sjoveste, skøreste, klogeste eller

mest nyskabende aktivitet i klub,

forening, distrikt eller på landsplan.

KFUM og KFUK skaber alliance

om fælles administration/kontor

med FDF.

KFUM og KFUK har på Landsmødet

besluttet, at etablere et administrativt

fællesskab med FDF på

FDF´s hovedkontor ”Rysensteen” i

København.

Hovedbestyrelsen har de seneste

år undersøgt mulighederne for et

samarbejde, og er overbevist om,

at der kan hentes både praktiske,

økonomiske og udviklingsmæssige

gevinster ved en fælles administration

under samme tag.

FDF´s administration har ledig

kapacitet i bycentret ”Rysensteen”,

så placeringen er det mest oplagte

valg for begge parter.

FDF´s Landsmøde har tidligere

godkendt fællesskabet med KFUM

og KFUK.

Etableringen skal ske indenfor de

næste 2 år.

Ny vision for KFUM og KFUK

KFUM og KFUK har på Landsmødet

vedtaget en ny vision. Der var

en livlig debat, og rigtig mange

medlemmer kom med gode indlæg

i debatten.

Landsmødet skulle tage stilling til

tre forskellige forslag, og valget

faldt på Hovedbestyrelsens forslag,

som er resultatet af debatmøder

og diskussioner ud fra

”Fremtidsforums” rapport, som

kom i november 2011.

”I 2025 vil KFUM og KFUK være

en dynamisk og levende organisation,

der når ud til flere og nye

målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter,

der på et tydeligt kristent grundlag

møder de behov, som børn og

unge omkring os har, og styrker

deres livsmod og handlemulighe-

der i forhold til både trosliv og

samfundsliv.”

Landsmødet lagde vægt på, at

udgangspunktet er og skal være

det kristne grundlag. Vi skal dele

det glade budskab, nogle gange i

ord, andre gange i handling, ofte

begge dele på én gang. Men altid

med det, der er relevant for andre

mennesker i den virkelighed, de

lever i.

Afstemning via SMS.

Teknologien har taget sit indtog på

Landsmødet. Som noget nyt, foregik

en stor del af afstemningerne

via SMS på mobiltelefoner. Alle de

stemmeberettigedes mobil-numre

var på forhånd tastet ind som godkendte

numre, så i løbet af kort tid

var afstemningsresultatet på tavlen.

Bjarke Buhl, Hammerum

Ny formand for

KFUM og KFUK


Nu går vi vinteren i møde, en mørk og kold tid,

men efter den kommer den lyse tid, og weekenden

d. 14.-15. juni vi snart nærme sig, - og det

er tid for Regionskonference i Grenaa, på det

yderste af Djursland.

Vort logo er kendetegnende for Grenaa og

Djursland. Søren Kanne, der under en storm

red ud i bølgerne og reddede skipperen fra et

forlist skib, det blå vand og klitterne er synonym

med en fantastisk badestrand ved Grenaa og

hjorten er symbol på den store bestand af krondyr,

der er på Djursland.

I sin tid vovede Søren Kanne det yderste for at

redde skipperen. Den historie hørte de, der var

med til konferencen i Frederikshavn. - Sidste år

vovede de to Y’s Mens klubber fra Rougsø-

Sønderhald og Grenaa at binde an med en stor

og spændende opgave, nemlig at arrangere

regionskonferencen i 2013. Alle gør sit bedste i

de forskellige udvalg, og nu er vi langt fremme

med planerne, det tegner rigtig godt. Indbydelserne

går i trykken om kort tid, så inden da skal

detaljerne være på plads. Indbydelser bliver

sendt ud til klubberne midt i januar.

Vi undersøger forskellige overnatningsmuligheder,

hoteller, campingpladser m.v. Vil man bo

helt tæt ved Idrætscentret, hvor konferencen

finder sted, kan man campere på et område,

som bliver etableret på en af boldbanerne umiddelbart

bagved centret. Denne camping kan

vælges på indbydelsen. I øvrigt kan vi henvise

til www.visitdjursland.com, hvor man kan søge

på forskellige former for overnatning.

Pt. Har Kystvejens Hotel og Konferencecenter

tilbudt en favorabel pris til gæster, der skal deltage

i Y’s Men’s konferencen.

På gensyn til

Regionskonference i Grenaa.

Week for you.

v. Karen Margrethe Olesen

Grenaa Y’s Men’s Club

Lad os stå sammen om, at

kampagneugen i uge 4 2013

må blive et positivt tiltag til gavn for vores

bevægelse.

Skal det lykkes, er tiden inde til at starte

planlægningen og at få alle gode ideer på

banen rundt om i klubberne.

God arbejdslyst !


Gongongen

Udgiver

Y’s Men Region Danmark

Regionsleder

Arne Nielsen

e-mail: ysmen@ysmen.dk

Ansvarshavende redaktør

Henning Jespersen

Bævervej 10, 7100 Vejle

tlf 31 95 83 79

e-mail: gongongen@ysmen.dk

Deadline for næste nummer

er

lørdag d. 19. januar.

Send materiale til redaktøren

Henning Jespersen

e-mail: gongongen@ysmen.dk

Adresseændring:

Axel Hansen

Langelinie 14, 6520 Toftlund

tlf. 74 83 01 41

e-mail: info@ysmen.dk

More magazines by this user
Similar magazines