Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

- 8 -

METODIK

Undersøgelsen blev tilrettelagt således, at alle landbrug i de to afstrømnings­

områder blev besøgt i april 1975. Ved besøget blev der indsamlet de væsentlig­

ste oplysninger om produktionsforholdene.

Ved beregning af indkøbt tilførsel (se fig, 1) d.v.s. kunstgødning og foder blev

anvendt garantianalyse for indhold og omregnet til rene næringsstoffer. For

forskellige grovvarer samt mælk, valle og kød anvendtes de i tabel 1 angivne

gennemsnitstal.

Tabel 1. Forskellige produkters indhold af kvælstof og fosfor.

Procent N Procent P Kildeangivelse

Byg, kerne

Byg, halm

Rodfrugter (rod)

(top)


Skummetmælk

Valle

Sødmælk

Kød

1,68

0,69

0,10

2,57

2,8

0,52

0,10

0,52

2,7 .

0,37

0,09

0,16

0,27

0,33

0,10

Håndbog for plantedyrk­

ning (1976)

0,03

0,09

1,0 Statens Husdyrbrugsforsøg

Ved beregning af produktionen af husdyrgødning er det antaget, at 1 storkreatur

producerer ca. 75 kg N/år og ca. l8 kg P/år, idet der regnes med såvel sommersom

vinterproduktion. I tabel 2 er angivet, hvor mange husdyr der medgår til 1

storkreatur.

Tabel 2. Antal dyr der medgår til 1 storkreatur (Håndbog for driftsplanlægning,

1 ko

1,5 hest

1972).

2 kvier

4 kalve

3 fedekalve

7 fedesvin

2,5 årssøer

More magazines by this user
Similar magazines