Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

- 15 -

Tabel 10. Årlig indkøbt tilførsel af kvælstof og fosfor som kunstgødning og fo­

Gjelbæk

Voel bæk

Gjelbæk

Voel bæk

der.

tons N

92,9

68,0

45,1

48,4

Gjelbæk 138,0

Voel bæk 116,4

kg N/ha tons P

88

77

43

55

131

132

Kunstgødning

Foder

14,8

12,4

12,4

13,9

Kunstgødning + foder

27,2

26,3

kg P/ha

14,0

14,0

11,7

15,7

25,7

29,7

Summen af næringssalte indkøbt som kunstgødning og foder (tabel lO)v"iser, at

der årligt tilføres ejendommene udefra 131 og 132 kg N/ha og 25,7 og 29,7 kg

P/ha for henholdsvis Gjelbæk og Voel bæk.

5. Naturlig tilførsel.

Den naturlige tilførsel består af nedbør og kvælstoffixering og includerer kun

kvælstof. Den naturlige tilførsel er ikke målt på de to undersøgte oplande, men

som et gennemsnitstal kan der anvendes 15 kg N/ha/år med nedbør og 25 kg

N/ha/år med kvælstoffixering en. Der er ikke taget hensjm til forskel i græs­

markernes bælgplanteindhold.

Fig. 4. Sammenhæng mellem indkøbt tilførsel af kvælstof med foder og antal

storkreaturer pr. ha fra Gjelbæk og Voel bæk.

kg N/ha

200 ^

160

120 _

dO _

40

O

Gjelbæk r+-(-+-;

r ^075

b =33

a =:f4

stork re a tur er pr ha

-I 7

5 6

More magazines by this user
Similar magazines