Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

Bilag 1 GUDENÅ UNDERSØGELSEN

-'t'hdommens nr. :

£D2U

Ejendomsforhold: Areal:

Adr. :

ntal voksne: born: lordtvpo.:

real-anvendel^e Ensilaqe Besætning

^£5^

orn

reis

•odfrugt

I^

ipecialafgr.

Ikov

' 7ket

ødnina''.

lait

intersæd

r-'s

odfrugt

artoflor

'Ug

ha

ndre afcrodov

sum 'na

- -^

tvue

Afgrøde ha

'

i

i

I

i

A

.

opbevaring beliggenhed ?; art

Heste

Køer

Opdræt

!

Fedesvin

Søer + gylte

Får

Fjerkræ

lait

antal stkr,

Gødningst3'pe Vlængde/haj Udbringelsestidsp.

1

1 i

i ! 1

1

1

{

., .

More magazines by this user
Similar magazines