Velkommen - Den Danske Kirke i Bruxelles

dankirke.be

Velkommen - Den Danske Kirke i Bruxelles

Kirkebladet

Vor Frue KirkeDen Danske Kirke i Bruxelles

Velkommen til

julemarkedet

den 24. november

Nr. 3 • 2012 • 35. årgang

Klaus Bondam

skriver om dansk

kultur i Benelux


Kolofon

Kirkebladet udgives af Den Danske Kirke i Bruxelles,

Vor Frue Kirke Redaktion Pia Bech (ansvarshavende), Bo

Nygaard Larsen Layout Bo Nygaard Larsen Tryk Glumsø

Bogtrykkeri Næste nummer udkommer den 1. januar 2013

Deadline den 15. november Stof sendes til Pia Bech, e-mail

dankirke@dankirke.be

Den Danske Kirke

i Bruxelles

Vor Frue Kirke

Rue Washington 27-29

1050 Bruxelles

www.dankirke.be

Præst

Eskild Pedersen

Tlf 0474 38 33 61

E-mail eskild.dankirke@gmail.com

Ungdomsrådgiver

Pia Bech

Tlf 02 660 93 34

E-mail dankirke@dankirke.be

Assistent

Ann-Sofie Jensen

Bidrag

Ønsker du at støtte Den Danske Kirke,

Vor Frue Kirke, modtager vi med tak

bidrag på følgende konti

Belgien | KBC 736-0018837-83

(IBAN BE14 7360 0188 3783

BIC KREDBEBB)

Danmark | Danske Bank Reg.nr. 4400

Kontonr. 4400 373213 (BIC/SWIFT

DABADKKK) IBAN DK57 3000 4400

373213

Mærk indbetalingen ”Bruxelles

2

Menighedsråd

Kirkebladet

Vor Frue KirkeDen Danske Kirke i Bruxelles

Velkommen til Klaus Bondam

julemarkedet skriver om dansk

den 24. november kultur i Benelux

Formand

Torben Toft Tlf 0496 95 33 86

Næstformand

Kirsten Lund Tlf 065 82 32 91

Kasserer

Lene Graversen Tlf 02 688 12 89

Sekretær

Karin Bundgaard Tlf 02 734 37 15

Thomas Bardram Tlf 0473 92 16 50

Lone Højen Tlf 0478 67 42 68

Poul Skytte Christoffersen

Henrik Werner Hansen

Suppleanter

Lene Villadsen, Mogens Henriksen

Président de l’asbl Jens Ring

Trésorier de l’asbl Leif Hein Jørgensen

Secrétaire de l’asbl Torben Toft

Den Danske Kirke i

Bruxelles er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

www.dsuk.dk

No 3 • 2012 • 35. årgang


Overblik

En god jul begynder

i Vor Frue Kirke

Snart er det jul. I Vor Frue Kirke

kan du være med til at fejre en

god dansk jul. Det hele

begynder ved vores traditionelle

julemarked 7

Portræt af assistent

Ann-Sofie Jensen 28

Læs mere om Vor Frue

Kirkes kollegium 9

To danske film

Den kommende tid

viser vi to danske film

i kirken. Det gælder

Hvidsten Gruppen og

Jonas og Karla 21

3


Klummen

I Vor Frue Kirke

er alle velkomne”

Da vi drejede ind fra Rue Washington og

kørte op ad indkørslen til Den danske

Kirke, blev vi mødt af en person, vi

kendte. Hun stod uden for døren med bøjet

hoved og foldede hænder med strålekrans om

tinde iklædt en lang fodsid kjortel. Hun stod

der for at tage imod os, der nærmer sig kirken.

Vi kendte hende straks: Jomfru Maria. Statuetten

er smuk, formet i hvidt beton. Ved synet af

hende skabes en indre ro i sindet. Man bliver

glad for at møde hende her foran kirken, det

tidligere katolske kloster.

Men hvorfor står hun nu der, med bøjet hoved

og foldede hænder? For at tage imod os.

Ja, mere end det. I katolsk tradition er Maria

”gudsfødersken” Jesu mor, men hun er også forbederen.

Den person, der beder til Gud for os.

Det er en udbredt protestantisk misforståelse, at

katolikkerne tilbeder Jomfru Maria. Nej, hun er

den, der beder til Gud for os. Og det er noget

andet. Derfor giver det god mening, at hun står

der foran kirken for at minde os om, at her er

der nogle, der går i forbøn for os. Hjælper os

på vej til Gud.

Den Danske Kirke, Vor Frue Kirke, er en

oase midt i storbyen. Som de gamle munke

holdt af at leve afsondret fra omverdenens larm,

holder også vi af at kunne trække os tilbage i

stilheden, i vores egen lille hule eller som her

i den smukke klosterhave under skyggefulde

træer. Allerede de første dage, vi var her, har vi

set, hvordan de unge mennesker, der bor på kirkens

kollegium, har holdt hyggelige havefester

eller siddet og læst en bog i ro og mag.

Den Danske Kirke i Bruxelles er ”huset med

4

de mange boliger”. Det er beundringsværdigt,

at så mange danske i Bruxelles har lagt uendelig

mange kræfter og megen fantasi i at skabe dette

vidunderlige sted til glæde og gavn for unge,

for studerende, for udstationerede i erhvervsliv

og ved institutionerne og for herboende landsmænd.

Den måde, I bedst kan vise disse gode mennesker

respekt, er ved, at I bruger huset og føler

jer hjemme her.

Kirkens hus er et fristed, som der står i en

gammel danske lov – endda fra katolsk tid.

Kirken skal hver mands hjemhus være.” Det

betyder, at her vil vi respektere enhvers holdninger

og livssyn. Kirkens dør er åben for enhver.

Man bestemmer selv, hvor meget man

vil deltage i eller involvere sig i. Vi har ingen

klosterregler bortset fra en husorden for kollegianerne

og andre brugere af huset. Her tvinger

vi ikke til kirke, men vi ringer til kirke. For

kristendommens evangelium, der er frihedens

evangelium, trives nu bedst i frihed.

Som trækfugle har vi andetsteds hjemme.

Derfor er vores ophold her begrænset til udgangen

af året. Men vi glæder os til at være med i

de aktiviteter, der udgår fra kirken her.

Tekst

Eskild Pedersen, præst

Foto

Ann-Sofie Jensen


Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Gør det muligt

er en

stærk bank med en

klar vision. Det gør

banken til et rigtig

’’Nordea

godt valg for

vores kunder.

Michèle Le Ret, Private Banker

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester

kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon

L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf.

+352 43 88 77 77 www.nordeaprivatebanking.com


Aktuelt


Nyt blad og

ny hjemmeside

Tekst

Torben Toft, menighedsrådsformand

Foto

Bo Nygaard Larsen

Først en helt ny kirke, og så nu et helt

nyt kirkeblad og en ny hjemmeside.

Vi har i Den Danske Kirke brugt sommeren

på at relancere vores kommunikation,

og nu kan du se de synlige resultater.

Ændringerne er nødvendige for at skærpe

vores profil endnu mere, for det er ikke

ligegyldigt, hvordan vi præsenterer de

mange gode aktiviteter, der foregår i kirken.

Hverken hjemme i Danmark eller her

i Bruxelles er kirken en selvfølge, og det er

ikke nødvendigvis det første sted, man kigger

hen. Men med de nye tiltag vil vi gøre

vores til, at det er det, man gør i fremtiden.

Kirkebladet er i år kun udkommet i tre

eksemplarer, men allerede fra årskiftet er vi

tilbage i den vante gænge med fem årlige

udgivelser. I bladet vil vi fortsætte med at

skrive om de mange tilbud, der er i kirken,

ligesom gode ideer til interviews og artikler

er velkomne.

Annoncer udgør en væsentlig del af kirkebladets

– og dermed kirkens – økonomi.

Med flere annoncer vil vi kunne få flere

midler til at lave en endnu bedre kirke, så

6

husk, at annoncer altid er velkomne i vores

blad.

Den nye hjemmeside er mere dynamisk

og indbydende end den tidligere. Der er

flere farver og flere billeder på, og så er den

lettere at finde rundt i.

Skabelonen er den samme som Danske

Sømands- og Udlandskirkers hjemmeside.

Dermed signalerer vi yderligere vores

samhørighed med den organisation, som

vi er tilknyttet.

Velkommen i kirkebladet – og på www.

dankirke.be.


naturligt valg for

NSKE elever

n nordisk skole i Bruxelles for omkring

00 elever of i alderen Brussels 2-19 år.

ørnehave, grundskole, IB-program og

ostskole. 1410 Waterloo

t multikulturelt miljø, hvor vi underviser på

ngelsk, fransk og de nordiske sprog.

Gå ikke glip af Bruxelles’ største

og hyggeligste julemarked for hele

familien. I år i hovedbygningen og

sportshallen på Den Skandinaviske

Skole i Waterloo.

odersmålsundervisning i små klasser.

ygtige og ambitiøse (danske) lærere og

edarbejdere, som sætter eleven og læring i

okus.

ed hjemkomst til Danmark kan eleverne gå

irekte ind i det danske undervisningssystem.

Dansk design, danske fødevarer og

lækkerier, julepynt og

adventskranse, bøger, tombola og

stort lotteri.

antastiske lokaler med den sidste nye

eknologi.

t trygt og sikkert indlæringsmiljø omgivet af

muk natur.

t bredt tilbud af fritidsaktiviteter.

www.ssb.be

Den Danske Kirke i Bruxelles,

Vor Frue Kirke, indbyder til

JULEMARKED

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER

KL. 10-17

Scandinavian School

Square d’Argenteuil 5

Aktiviteter for børn ude og inde.

Smag på julen: lækker dansk

julefrokost med øl og snaps,

æbleskiver, gløgg, pølser osv.

2012-09-10 13:27:03


Vi forbereder eleverne

på fremtiden - både hjemme

og i udlandet

Et naturligt valg for

DANSKE elever

• En nordisk skole i Bruxelles for omkring

400 elever i alderen 2-19 år.

• Børnehave, grundskole, IB-program og

kostskole.

• Et multikulturelt miljø, hvor vi underviser på

engelsk, fransk og de nordiske sprog.

• Modersmålsundervisning i små klasser.

• Dygtige og ambitiøse (danske) lærere og

medarbejdere, som sætter eleven og læring i

fokus.

• Ved hjemkomst til Danmark kan eleverne gå

direkte ind i det danske undervisningssystem.

• Fantastiske lokaler med den sidste nye

teknologi.

• Et trygt og sikkert indlæringsmiljø omgivet af

smuk natur.

• Et bredt tilbud af fritidsaktiviteter.

www.ssb.be


Kollegium

Bo på vores

Er du ung, arbejder eller studerer du i Bruxelles,

og har du brug for et sted at bo? Så

har Den Danske Kirke tilbuddet til dig.

I forbindelse med kirken driver vi Vor

Frue Kollegium. Kollegiet ligger meget

centralt i Bruxelles i en lille park med godt

25 minutter til fods til EU-institutionerne

og Grand-Place.

Kollegiet har nem adgang til offentlig

transport (bus og sporvogn). Der er nem

adgang til butikker, supermarkeder samt

barer og restauranter.

Hver onsdag er der et hyggeligt marked

på Place de Châtelain, som ligger tæt på

kollegiet.

Kollegiet henvender sig især til danske

studerende og praktikanter på ophold i

kollegium

Bruxelles, og som ønsker en basis i et godt

fællesskab med andre danskere i byen.

Kollegiet tilbyder regulære rammer i en

bygning af en ordentlig standard, som er

godkendt til formålet af kommunen og

brandmyndighederne.

Kollegiet har 20 værelser med forskellig

indretning. Værelserne er møbleret med

IKEA-møbler.

Mere info

Et kig ind i kollegiet | Trine

Thomborg boede på kollegiet

i foråret 2012 og viser her

sit værelse frem

Tlf +32 (0)2 660 93 34

Skype dankirke.belgien

E-mail dankirke@dankirke.be

Web www.dankirke.be

9


Ungdomsklubben

10

Ungdomsklubben er åben

for alle danske elever fra 5.

primær og 1. & 2. sekundær

og tilsvarende klassetrin (10

-14 år), uanset hvor man går i

skole. Klubaftenerne er altid

om fredagen – som regel hver

anden eller tredje uge.

Fredag den 5. oktober kl. 19-22.30

Burgeraften. Kom og spis burgere sammen med dine venner. Pris for

en burger er 1,50 €.

Fredag den 16. november kl. 19-22.00

Skøjteaften i Poseidon. Vi mødes ved indgangen til Ice Skating Poseidon

(Av. des Vaillant 4, 1200 Woluwe‐Saint‐Lambert).

Der kan købes varm kakao og sodavand i caféen. Husk at medbringe

id‐kort. Entré: 4 € (+13 år: 5€). Pris for leje af skøjter: 4 €. Se mere på

www.skate-poseidon.be. Er der nogen forældre, der har lyst til at tage

med? Tilmelding på dankirke@dankirke.be senest den 7. november.

Fredag den 7. december kl.19-22.30

Julehygge. En traditionel julehyggeaften med hjemmebag og julepynt.

Husk at medbringe en pakke til 2 €, for vi skal spille julebingo.


Ungdomsklubben

P.S.

Medlemskab af Ungdomsklubben betales ved, at

mindst én af dine forældre betaler bidrag til kirken

(20 € om måneden eller mindst 240 € årligt (forudbetalt)).

Det er fra og med flytningen til kirken på

rue Washington ikke længere muligt at nøjes med

kontingent på 50 € for en sæson. Til arrangementer

ud af huset betaler man altid separat.

11


we take pride in every detail

www.navercollection.dk

a K 1300 sideboard _ a K 972 coffee table design handcraft tradition luxury ha

iger gm 4106 armchair _ gm 2152 table scandinavian pleasure design wood stee

Tiger GM 4106 armstol I Design: Henrik Lehm

GM 2152 bord, AK 1300 skænk, AK 972 sofabord | Design: Nissen & Gehl mdd

Haungaard Møbler A/S har siden slutningen af 1960'erne leveret møbler til vor mange kunder i Belgien, altid med egen bil og service

medarbejdere.Vi leverer frit på din adresse. Dog opkræver vi DKK 180 pr. levering i speditionsgebyr. Evt. ophejsning er for egen regning.

Vi tilbyder 10% eksportkontantrabat som dog ikke kan ydes på specialtilbud og udsalgsvarer. Den danske moms skal du ikke tænke på, vi

godtgør dig forskellen mellem dansk og lokal VAT, såfremt du ikke råder over en moms friholdelses attest.Kontakt os med dine ønsker og

behov - så løser vi det sammen. Team Haungaard

© www.graphite.as


Kirken kan nu tilbyde sin egen vin! I samarbejde med Global Grapes

har vi kunnet købe et parti vin, som vi med fornøjelse og stolthed

kan sælge videre til dig til en favorabel pris.

Læs mere på www.dankirke.be

VINDUESPUDSNING

Ønsker De, at Deres

vinduer skal være

skinnende og blanke,

så ring til

FRANCKE

Rue Vallee Baily 67

1420 Braine-l’Alleud

Tlf 0476 59 04 74

Vi har mange års erfaring

og har arbejdet

for danskere i adskillige

år.

Vi taler fransk,

engelsk og flamsk

13


Kort nyt

Præstegården

er nu solgt

Så er vi nået endnu et skridt videre i

kirkens flytning fra Avenue Delleur til

Rue Washington. Fredag den 13. juli

underskrev menighedsrådet slutseddel

på salg af den gamle præstegård. Det

betyder, at vi nu helt kan koncentrere

os om færdiggørelsen af renoveringen

og etablering af præstebolig i Rue

Washington.

Ung i

Bruxelles

Ung i Bruxelles er et netværk for dig som

er 23+, er ny i byen, er stagiaire, studerende,

arbejder eller bare har lyst til at møde

andre unge.

Kom med på mailinglisten ved at sende

en mail til dankirke@dankirke.be.

Vi mødes den første tirsdag i hver

måned på forskellige caféer eller

restauranter rundtom i Bruxelles

hyggelige kvarterer.

14

Brug biblioteket

i Vor Frue Kirke

Den danske klub i Belgien står for biblioteket

i Den Danske Kirke.

Biblioteket har som sit ypperste

formål at have et stort og bredt udvalg

af dansksproget litteratur, så danskere

i Belgien kan holde sig ajour med de

nyeste udgivelser fra Danmark og fornøje

sig med gode bøger. Læs mere på

kirkens hjemmeside.


Bondams Boks

Et privilegium at

arbejde sammen

med unge


Jeg har i mange år i de forskellige

jobs, jeg har bestredet, haft praktikanter

tilknyttet til mit kontor.

Det har jeg også på kulturinstitutttet. Unge

mennesker på omkring 23-26 år, der som

et led i deres uddannelse hjemme i Danmark

kommer til Bruxelles i seks måneder.

Meningen med praktikken er selvfølgelig,

at de skal afprøve nogle af de teorier, de er

blevet undervist i på universitetet, i praksis.

Samtidig skal de prøve, hvad det vil sige

at indgå i en almindelig hverdag på en arbejdsplads.

Den 1. august sagde jeg farvel til vores

seneste hold her i Bruxelles – Vivi, Gitte

og Martin – og sagde goddag til Naja og

Maiken, som skal være hos os frem til udgangen

af januar 2013. Der er altid noget

vemodigt med disse ’skiftedage’. De ’gamle’

er blevet så godt som uundværlige, har styr

på alle procedurerne og er efter et halvt år

blevet meget mere selvstændige og fulde af

stærkt initiativ.

De ’gamle’ kan slet ikke fatte, at de for et

halvt år siden selv sad usikre og famlende

og ikke fattede en brik af alt det nye, der

Tekst Klaus Bondam,

Institutleder, Det Danske

Kulturinstitut/Benelux

Foto Martin Bubant

pludselig var omkring dem. Heldigvis går

der jo ikke længe, fra de ’gamle’ er rejst

hjem, og til de ’nye’ indtager territoriet

Som chef har jeg altid syntes, at det er dybt

fascinerede og et meget stort ansvar og privilegium

at få lov til at få unge mennesker i

praktik. Først og fremmest fører deres ungdom

jo en hel masse energi og frisk initiativ

med sig. Dernæst er de gode til at stille

alle de dumme spørgsmål og dermed gøre

op med indgroede vaner.

Jeg har på fornemmelsen, at udviklingen

for dem her i Bruxelles er større, end hvis

de var blevet ’hjemme’ i Danmark. Det er

som om, at det, at de kommer væk fra familie

og venner og uden for deres vante

rammer, giver dem et ekstra rygstød.

Jeg er nu på praktikant nummer ni og ti i

det godt halvandet år, jeg har været her.

Det er som sagt altid lidt vemodigt at

sige farvel til ’de gamle’, men det opvejes af

den glæde det er at få mails fra dem, der

fortæller, hvordan det går dem nu, og alt

det gode, de har fået ud af opholdet her i

Bruxelles.

15


Kalender

Oktober

Tirsdag 2. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Tirsdag 2. Ung i Bruxelles

Onsdag 3. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag 4. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Fredag d5. kl. 19.00 Ungdomsklub

Lørdag d. 6. Danskundervisning

Lørdag d. 6. Au Pair-weekend i Amsterdam

Søndag d. 7. kl. 11.00 Gudstjeneste. Med efterfølgende frokost

Tirsdag d. 9. kl. 10..0 Formiddagskaffe i kirken

Onsdag d. 10. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 11. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Lørdag d. 13. Danskundervisning

Søndag d. 14. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 16. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Tirsdag d. 16. kl. 20.00 Koncert med fynsk ungdomskor

Torsdag d. 18. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Søndag d. 21 kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 23. kl. 10..00 Formiddagskaffe i kirken

Onsdag d. 24. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 25. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe

Torsdag d. 25. kl. 19.30 Filmaften. Hvidsten Gruppen

Søndag d. 28. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 30. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

November

Torsdag d. 11. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Søndag d. 4. kl. 11.00 Gudstjeneste. Med efterfølgende frokost

Tirsdag d. 6. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Tirsdag d. 6. Ung i Bruxelles

Onsdag d. 7. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 8. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

16


Kalender

Lørdag d. 10. Danskundervisning

SøNDAG D. 11. KL. 11 GUDSTJENESTE. DER VIL EFTER GUDSTJENESTEN

Tirsdag d. 13. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Onsdag d. 14. kl. 19.30 Au pair-aften

BLIVE VIST BøRNEFILMEN Karla og Jonas

Torsdag d. 15. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Fredag d. 16. kl. 19.00 Ungdomsklub

Lørdag d. 17. Danskundervisning

SøNDAG D. 18. KL. 11.00 GUDSTJENESTE

Onsdag d. 21. kl. 19.30 Au pair-aften

Lørdag d. 24 kl 10.00-17.00 Julemarked på SSB

Tirsdag d. 27. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Onsdag d. 28. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 29. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe

December

Søndag d. 2. kl. 11.00 Gudstjeneste. Med efterfølgende frokost

Tirsdag d. 4. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Tirsdag d. 4. Ung i Bruxelles

Onsdag d. 5. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 6. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

Fredag d. 7. kl. 19.00 Ungdomsklub

Lørdag d. 8. kl. 15.00 Au pair-julefrokost

Søndag d. 9. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 11. kl. 10.00 Formiddagskaffe i kirken

Onsdag d. 12. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 13. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i kirken

SøNDAG D. 16. KL. 16.00 GUDSTJENESTE

Mandag d. 24. kl. 13.00 Gudstjeneste. Juleaften. Mons

Mandag d. 24. kl. 16.00 Gudstjeneste. Juleaften. Bruxelles

Tirsdag d. 25. kl. 11.00 Gudstjeneste. Juledag

17


Au pairer

Velkommen til alle

danske au pairer

Den Danske Kirke er det naturlige

mødested for danske au pairer i

Bruxelles. Vi mødes hver onsdag

til snak og aktiviteter.

Tekst Pia Bech, ungdomsrådgiver

Det kommende program

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30-23.00

Spaghetti og kødsovs i kirken + vi snakker

om det praktiske til vores weekendtur

Lørdag+søndag den 6.-7. oktober

Weekendtur til Amsterdam

Onsdag den 10 oktober kl. 19.30-23.00

Hyggeaften i kirken – vi ser på billeder fra

weekendturen

Onsdag den 17. oktober

Intet møde. Dansk efterårsferie

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30-23.00

Vi laver pandekager og hygger i kirken

18

Onsdag den 31. oktober

Intet møde. Belgisk efterårsferie

Onsdag den 7. november kl. 19.30-23.00

Hyggeaften i kirken

Onsdag den 14. november kl. 19.30

Vi bager pebernødder til kirkens julemarked

og lidt til os selv

Onsdag den 21. november kl. 19.30

Vi hygger os og hjælper til med det forestående

julemarked i kirken

Lørdag den 24. november kl. 10.00-17.00

Julemarked på SSB (vi hjælper til)


Au pairer

Onsdag den 28. november kl. 19.30

Vi tager til Poseidon og står på skøjter. Pris

5 €. Der kan købes varm kakao og sodavand

i caféen. Vi mødes ved Avenue Des

Vaillants 4, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Onsdag den 5. december kl. 19.30

Hjemmelavet pizza i kirken

Lørdag den 8. december kl. 15.00

Julefrokost i kirken. Tilmelding nødvendig,

senest onsdag den 5. december. Der er

selvfølgelig pakkeleg – medbring en pakke

til 2 €

Onsdag den 12. december kl. 19.30-23:00

Juleafslutning med risengrød

Vi mødes igen i det nye år, onsdag den 9.

januar kl. 19.30-23:00 i kirken.

Er du AA'er?

Hver søndag kl. 20-21 holder en

engelskssproget gruppe af AA møde

i Vor Frue Kirke.

Ung i verden?

scan koden & se filmen

19


Kaffe

i

kirken

Kom forbi kirken og få dig kop kaffe og en

snak med kirkens personale og de andre

gæster.

Det sker alle tirsdage og torsdage til og med

torsdag den 13. december – undtagen tirsdag

den 20. og torsdag den 22. november.

Tirsdage

10-12

Torsdage

14-16


Film i kirken

Vi viser Hvidsten Gruppen

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30

Anne-Grethe Bjarup Riis har instrueret Hvidsten Gruppen. PR-foto

Vi starter med lidt vin og noget godt til ganen kl. 19.30 og derefter viser vi

filmen Hvidsten Gruppen kl. 20.30. Filmen, der er instrueret af Anne-Grethe

Bjarup Riis, handler om besættelsestiden og den berømte modstandsgruppe af

samme navn under 2. Verdenskrig. Se mere på www.hvidstengruppenfilm.dk.

Ønsker man at komme til mad og vinarrangementet må man gerne melde sig

til på dankirke@dankirk.be, men det er ikke en nødvendighed. Pris 12 €. Under

filmen kan der købes slik og sodavand samt kaffe og kage.

En god børnefilm

Søndag den 11. november

Efter gudstjenesten søndag den 11. november viser vi

filmen Karla og Jonas.

Alle er velkomne, selvom det dog mest er en film for

børn og barnlige sjæle.

21


Du kan betale din kirkeskat

direkte til Vor Frue Kirke

Hvis du betaler kirkeskat i Danmark, kan

man på en meget enkel måde støtte Den

Danske Kirke i Bruxelles. Du kan nemlig

få flyttet din betaling af kirkeskat, så

du betaler direkte til kirken i Bruxelles i

stedet for kirkeskat i Danmark. Du mister

ikke dit medlemskab af folkekirken og

bevarer retten til kirkelig betjening i

Danmark.

Det eneste, det kræver, er, at du udfylder

en blanket om fritagelse for betaling af

kirkeskat. Blanketten kan fås hos præsten,

som skal attestere den og sørge for, at den

bliver sendt til de danske skattemyndigheder.

Eller du kan få den ved at downloade

den på www.dankirke.be.

Kirkeskatten opkræves herefter af kirken,

indtil du vender tilbage til Danmark.

Ved din underskrift forpligter du dig til

at betale et minimumsbeløb, der svarer til

det, du skulle have betalt i kirkeskat. Menigheden

er herefter pligtig til at opkræve

pengene.

Når du rejser, skal du blot huske at meddele

dette til præsten, som skal give de

danske skattemyndigheder underretning

om, at forpligtelsen til at betale er blevet

overholdt.

Tak for din støtte.

25


Citat

Mit første besøg i en dansk

kirke uden for Danmark var i

Bruxelles. Jeg havde faktisk

kun været minister i 20 dage,

da jeg i oktober var med til den

meget festlige indvielse af den

danske menigheds egen kirke.

Manu Sareen (R), minister for ligestilling og

kirke, på landsmødet i Danske Sømands-

og Udlandskirker

Det er efterår. Bladene er gået af træerne, og vi nærmer

os den kolde tid. Disse tre stemningsbilleder er taget

ved Vor Frue Kirke. Fotos Bo Nygaard Larsen

26


Tak til

Vi takker vores sponsorer

til Sankthanslotteriet 2012

Kalundborg EU Office

Central Denmark EU Office

Dansk Arbejdsgiverforening

INTEGRA A/S

Up North Restaurant

Danmarks Rederiforening

Landbrug & Fødevarer

La Petite Epicerie

creoDK

Efterårsstemning ved Vor Frue Kirke

27


Ann-Sofie Jensen

Med hele verden

som arbejdsplads

Da jeg denne augustdag ankommer til kirken, er hun lige ude at rende.

Et øjeblik efter kommer hun tilbage med aftensmaden og går straks i

gang med at dække bordet. Alle bevægelser sker så rutinemæssigt, at

det virker som om, at hun har har kendt huset i årevis.

”Hvor længe har du i grunden været her?” spørger jeg så.

”Halvanden uge,” lyder det prompte svar.

Navnet er Ann-Sofie Jensen, professionen assistent ved kirken, og alderen

23 år.

Men netop alder er ingen hindring for allerede at have prøvet en del i

livet. I 2010 blev hun student fra Slagelse Gymnasium, og straks efter tog

hun til Luxembourg for at arbejde som au pair. Derefter gik turen til Hong

Kong, hvor hun arbejdede som nanny og personlig assistent – inden turen

gik tilbage til Luxemborg.

Nu er hun så i Bruxelles, hvor hun frem til sommerferien skal arbejde

som assitent.

”Jeg er den praktiske gris i kirken. Jeg skal tage mig af alverdens opgaver

i et forsøg på at lette hverdagen for de andre ansatte i kirken,” siger Ann-

Sofie Jensen.

Hendes arbejde består blandt andet af rengøring, madlavning, havearbejde,

indkøb, kontorarbejde og generel servicering af kirkens besøgende

og meget mere.

”Det betyder som regel lange arbejdsdage, men til gengæld er der ikke to

dage, der er ens, og når man nu er pjattet med alsidige udfordringer, kan

det jo ikke blive meget mere perfekt. For jeg er vild med at være her i Bruxelles,”

siger hun.

28

Siden august har 23-årige Ann-Sofie Jensen

arbejdet som assistent i Den Danske Kirke.

Hun er kommet til Europas hovedstad med

solid arbejdserfaring fra både Luxembourg

og Hong Kong. Vi tegner et portræt.

Tekst og foto Bo Nygaard Larsen


Aktuelt

EU-formandskabet


styrkede Danmark

i Beneluxlandene

Tekst og foto Klaus Bondam,

institutleder, Det Danske

Kulturinstitut/Benelux

Et hektisk forår er slut, og på Det

Danske Kulturinstitut/Benelux kan

vi se tilbage på et meget markant og

synligt kulturprogram under det danske

EU-formandskab. I Benelux blev der afviklet

cirka 75 store og små arrangementer

– langt de fleste her i Bruxelles – omfattende

udstillinger, filmforevisninger, koncerter,

litteraturoplæsninger, foredrag m.m.

om dansk cykelkultur, danseforestillinger,

studierejser, konferencer m.m.

Kulturinstituttet har spillet en stor rolle i

gennemførelse af langt de fleste af disse, og

der er al mulig grund til at takke den danske

ambassade i Belgien for et godt, loyalt

og tæt samarbejde, der har strakt sig over

de seneste 15-18 måneder.

Blandt de mange arrangementer er det

værd at bemærke, at flere end 42.000 gæste-

de den store Per Kirkeby-udstilling på BO-

ZAR i Bruxelles. Kulturinstituttet var i et

tæt samarbejde med BOZAR i forbindelse

med deres dialog med en række danske

samarbejdspartnere, herunder Kulturstyrelsen.

I samarbejde med den danske

30

ambassade lykkedes det at fundraise cirka

50.000 € blandt danske erhvervsinteresser

i Belgien. Tak for det. Endvidere gennemførtes

i samarbejde med ambassaden en

journalistrejse til Danmark, som førte til

omfattende presseomtale i Belgien.

Uppercut i Den Danske Kirke

Herudover fundraisede Kulturinstituttet

100.000 € blandt en række danske fonde

og offentlige puljer til at gennemføre en

lang række kulturelle aktiviteter, blandt

andet foredrags- og debatarrangementet

Architectural Talks, udstillingen A Modern

Royal Household (som Kronprinsparret besøgte

i Bruxelles i januar 2012) og danseudvekslingsprojektet

Let’s Dance.

Drengene fra Uppercut Danseteater i

København var en del af Let’s Dance-projektet,

og de gæstede Den Danske Kirke i

Bruxelles, Vor Frue Kirke, sankthansaften.

Kulturinstituttet stod også for gennemførelsen

af studierejsen EUROPE;NEXT,

hvor godt 30 repræsentanter for en række

toneangivende danske kulturinstitutioner


Aktuelt

Dans i kirkens have | Uppercut Danseteater gæstede Den Danske Kirke i forbindelse

med Sankt Hans.

var i Bruxelles for at blive orienteret om

EU’s kulturstøtteprogrammer.

I den forbindelse erfarede vi, at det der

en meget stor interesse for en øget viden

om dette i Danmark.

Stor tak til Den Danske Kirke

Gennem engagementet i lobbyprojektet

MORE EUROPE, der arbejder på at få EU’s

udenrigstjeneste til i højere grad at inddrage

kultur i sit diplomatiske arbejde), har

kulturinstituttet skabt en markant synlighed

blandt en række centrale EU-aktører/

beslutningstagere.

Endelig har vi under formandsskabsskabt

styrket dialogen og samarbejdet

mellem en lang række danske aktører i

Bruxelles og har ad denne vej fået adgang

til nye netværk og potentielle samarbejdspartnere,

herunder Den Danske Kirke.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til

at takke de mange danske omkring Den

Danske Kirke for trofast og loyalt at følge

med i kulturinstituttets arbejde. Og inviterer

belgiske og europæiske venner til vores

arrangementer m.m.

Bliv endelig ved med det, og følg vores

arbejde via vores hjemmeside, nyhedsbrev

eller Facebook. Og husk, at vi også driver

den skandinaviske sprogskole, hvis du kender

nogle, der gerne vil lære dansk.

På kulturinstituttet ser vi frem til efteråres

aktiviteter og de udfordringer, der

venter på os.


Montana præsenterer en ny farvepalet, der spænder fra

Montana præsenterer en ny inspirerende farvepalet, der spænder

fra

silkeblød

silkeblød

mat

mat

New

New

White

White

til lysende

til lysende

Rio

Rio

pink.

pink.

Se

Se

hele

hele

paletten

paletten


på www.montana.dk

www.montana.dk

eller

eller

bestil

bestil

dit

dit

personlige

personlige

eksemplar

eksemplar

af

af

Montana Living vol vol 2 med med de de nye nye farver farver på på montana@montana.dk

Du finder Montana hos udvalgte forhandlere i Belgien og i Luxembourg: Antwerpen Kaai Design Boechout Let’s

Find Gallery Brugge Du Fossé Brugge-Oostkamp ’t Casteelken Brussel Espace Bizarre - In Store Gent De

Direkteurswoning Hasselt Danclassics Liège Palladio Namur Berhin Oostduinkerke Designclinic Roeselare-

Rumbeke ’t Casteelken Luxembourg Bureau Moderne – Reed and Simon se kontaktinfo på www.montana.dk

More magazines by this user
Similar magazines