Aktivitetsdagbog for Favrskov Kunstudvalg - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Aktivitetsdagbog for Favrskov Kunstudvalg - Favrskov Kommune

Kunstudvalget

Aktivitetsdagbog

for Favrskov Kunstudvalg


Pram med to tårne - Helle Bovbjerg

Aktivitetsdagbog

for Favrskov Kommunes Kunstudvalg

Favrskov Kommunes Kunstudvalg har haft sit

virke siden byrådet valgte dets medlemmer i maj

2007. I den periode har udvalget taget initiativer

og støttet mange spændende projekter for at

fremme kunsten og kulturen i kommunen.

Til information vises i det følgende en oversigt

med stikord om allerede afviklede samt

igangværende projekter.

Oversigten giver ligeledes indblik i, hvorledes

udvalget har prioriteret at bruge kommunens

tildelte midler.

2 3


2007

Maj

Byrådet vælger kunstudvalgets medlemmer.

August

23. august: Første møde: Valg af formand og næstformand

September

20. september: Møde: Beslutning om kontakt til

Landsbyrådet om kunstneriske initiativer i landsbyerne.

Forslag om påskeudstillinger.

Oktober

9. oktober: Møde: Willy Holm præsenterer ide om

kortlægning af kunstrute i Favrskov Kommune.

Der bevilges 3.558 kr. i tilskud til Vellev/Ulstrup-kunstrute.

November

22. november: Repræsentanter fra biblioteker og kulturhuse holder planlægningsmøde om samarbejde

vedr. Påske-/forårsudstillinger.

26. november: Møde: Turistforeningen involveres i Willy Holms ide til kunstrute.

20.000 kr. bevilges til udstillinger i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus.

Der bevilges 10.000 kr. til kunstnergruppen PRIMUS’ Påskeudstilling i Uhresalen i Hinnerup.

Billeddatabasen overføres til www.favrskov.dk.

Arbejdet på Kunstudvalgets portal på hjemmesiden påbegyndes.

December

3. Påske-/forårsudstillingsmøde på Gudenådalens Ungdomsskole.

Fuglekongen - Ingrid Duch

2008

Januar

22. januar: Møde: Der bevilges yderligere 5.000 kr.

til påskeudstillingernes markedsføring

Til kunstaktiviteter bevilges: Hadsten 26.000 kr., Hinnerup 20.000 kr., Hvorslev 14.000 kr., Hammel

27.000 kr.

Februar

18. februar: Pressemeddelelse om udvalget udsendes.

28. februar: Møde: Trelleborg-stenens placering på Ernst B. Sunds Plads afvises.

Marts

15. marts: Forårsudstillingerne starter.

27. marts: Møde: Ushma Jacobsen præsenterer ”Kunst

i Landsbyerne” for repræsentanter fra Landsbyrådets

Forretningsudvalg.

Køb af Lisbeth Lindgren keramik, 3 krukker for 6.900 kr.

(Påskeudstilling i Uhresalen)

Køb af billedvævning af Britta Bertelsen (Udstilling i Sløjfen)

Køb: Jane Susanne Andersen: Den Grønne Dame 10.000 kr. samt

andet portræt 7000 kr. (Udstilling Gudenådalens Ungdomsskole)

April

Køb af Mette Strong maleri 3.000 kr. (Udstilling Ulstrup Slot)

Køb af billede af Ingrid Duch 8.000 kr. (Udstilling i Uhresalen)

Køb af 3 billeder af Marianne Markvad pris 7.000 kr. (Udstilling Uhresalen)

Maj

8. maj: Møde: Optimering af udstillingslokalerne i InSide. Det besluttes at anvende Den Grønne

Dame (maleri af Jane Susanne Andersen) som Favrskov Kunstudvalgs varemærke ifølge aftale med

4 5

Keramisk krukke - Aage Birch


kunstneren.

24. maj: Tur til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

25. maj: Forårsudstillingerne slutter.

28. maj: Landsbyrådets Forretningsudvalg: Projekt ”Kunst i

landsbyerne” præsenteres.

Juni

13. juni: Vandkunst af Henrik Voldmester indvies ved Hadsten

Bank.

19. juni: Møde: Udvalg/styregruppe for projekt Kunst i

landsbyerne er nedsat.

Hjemmeside:

www.favrskov.dk - Kultur og fritid > kunst > kunstudvalg

Turistkortet udkommer – guide til seværdigheder, herunder gallerier.

Juli

2. juli: Lone Boye til møde om maleridepot.

August

21. august: Møde: Der bevilges 5.600 kr. til udstillingsmontrer til Hinnerup Kulturhus.

7.500 kr. bevilges til Sundhedsområdet (Sundhedsprisen) – køb af kunstværk til ”Sund Arbejdsplads” –

Billedtæppe ”Another Mans Land” af Lene Bruhn Kolff.

Max Madsen præsenterer projekt ”Døre imellem” - Ansøgning til Kunstrådet anbefales. (Ansøgningen

blev efterfølgende ikke godkendt af Kunstrådet)

September

30. september: Møde: Bevilget 15.000 kr. til opstart af projektet Kunst i Landsbyerne.

Der bevilges 15.000 til udstillinger i 2009 i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Bevilget 8.750 til Hvorslev

Kunstforenings udstillinger i første halvår 2009. Bevilget 6.000 kr. til udstillinger i Sløjfen.

Køb fra Susanne Böse Andersens udstilling i Hvorslev Kunstforening 5.500 kr.

Thunderwing - Verner Brems

Beslutning om vurdering af kommunens kunstsamling på grundlag af kunstdatabasen ved

auktionsfimaet Lauritz.com, - udgift ca. 20.000 kr.

Oktober

Køb fra Erik Gamdrup Jensens udstilling i Hammel

Kunstforening i InSide 11.500.

November

6. november: Møde i Sparekassen Østjyllands hovedsæde i

Hammel.

Tilskud til keramisk udsmykning på musiklokalebygningen

v. Haldum-Hinnerup Skolen 43.000 kr.

Tilskud til påskeudstilling 2009 i Hinnerup,

Kunstnergruppen PRIMUS: 10.000 kr.

December

11. december: Møde: 15.000 kr. bevilges til Sløjfens forårsudstillinger.

9.118,75 kr. gives til udstillingsglasmontre til Voldum-Hallens Kunstudvalg.

Hvis tekniske krav til kunstdatabasen kan opfyldes, indgås aftale med Copydan Kunst om at lægge

kunstdatabasen tilgængelig på kommunens hjemmeside. – Årlig udgift 14.236 kr.

Marianne Markvad

6 7

Kunstneren og Kulturkløften - Ole Grøn


2009

Januar

10. januar til 20. februar: Udvalget støtter udstilling i Hinnerup Bibliotek

og Kulturhus.

22. januar: Møde: ”Kunsten ud i landsbyerne” projektplan godkendes,

og Peter Winding vælges som projektkoordinator (der fastlægges et

møde mellem Peter, Ushma, Troels og Holger om procesplan). Datoer

for projektets videre forløb fremlagt og godkendt.

Kunstnergruppen Bifrost

Heidi Brinch Hansen

Drøftelse med inviterede gæster fra

Voldum-Hallens Kunstudvalg om

samarbejde om indkøb af skulptur

til Hallens hall og kunstudstillinger i

Voldum-Hallen.

Vurdering af Favrskov Kommunes kunstsamling er igangsat.

Februar

16. februar: Møde. Peter Winding accepterer konsulentjobbet med

ansvar for projektet Kunsten ud i landsbyerne, der bevilges 10.000 til

fundraising.

17. februar: Troels og Lone C repræsenterer Kunstudvlaget ved

Dialogforum i Kulturhuset Sløjfen om Favrskov Kommunes politik for

kultur, fritid og idræt.

Fundraising til projekt ”Kunsten ud i landsbyerne”.

Koloni - Marianne Markvad

25. februar til 31.marts udvalget støtter Bifrost, kunstskole for

udviklingshæmmede. Udstilling i Uhresalen.

Marts

24. marts: Møde. Der bevilges 18.540 kr. i tilskud til udstillinger på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus.

3.600 kr. bevilges til Idræts- og Kulturhuset Sløjfen.

26. marts: Køb af 4 Charlotte Bonde-malerier i alt 2.800 kr. samt keramikskål af Kirsten Winter

Johannsen 3.400 kr.

April

9. til 30. april: Udvalget støtter Primus’ påskeudstilling.

28. april: Møde. Kunstudvalget bevilger yderligere 35.000 til

Kunsten ud i landsbyerne.

Hvorslev Kunstforening bevilges 30.000 kr. til Audio-visual

performance ved Joel Dittrich. – Henvendelse fra beboere i Haldum

om projekt for kunstnerisk udsmykning af rundkørsel.

Maj

7. maj til 26. juni udvalget støtter udstilling af Troels Triers malerier

i Uhresalen.

Juni

9. juni: møde: Der bevilges 40.000 til skulpturen ”Bossen” af Palle Merrild til Voldum-Hallen. –

Vurdering fra Lauritz.com af indholdet i kunstdatabasen foreligger: 1.150.000 kr.

August

20. august: Møde: Bevilget 42.550 kr. til forbedring af lysforholdene i Galleriet In-Side.

7.500 kr. bevilges til et kunstværk, Favrskov Kunstudvalg indkøber, som Sundhedspris 2009.

8 9

Præsten - Troels Trier

September

24. august: Møde. Der nedsættes et udvalg, (Poul Aage Fogde og Lone Christensen m.fl.) som

vil arbejde på at etablere en kunstrute/åbne døre i

kommunen. Møde med direktøren for Kunstmuseet

ARoS om fremtidige samarbejdsmuligheder. Køb af 3

skulpturer af Hartvig Stenholt til InSide 6.000 kr. Køb

af et maleri af Bente Elisabeth Endresen 7000 kr. til årets

sundhedspris (se november).

Medicinsk tavle - Unn Høje

Oktober

27. oktober: Møde. Bevilget 5.300 kr. til udstilling med

Camilla Bergman på Ulstrup Slot 24. og 25. april 2010.

Bevilget 51.250 kr. til engangsudgift til CopyDan for


Kunstdatabasen på kommunens hjemmeside. Årlig driftsudgift på 20.000 kr. Bevilget 21.000 kr. til

Sløjfen til udstillinger i 1. halvår 2010. Bevilget 18.762 kr. til Hinnerup Kulturhus tilskud til udstillinger

i 1. halvår 2010. Bevilget 15.000 til Primus’ påskeudstilling, Hinnerup. Bevilget 18.050 kr. til Hammel

Kunstforenings udstillinger i InSide 1. halvår 2010.

Der foreligger bevilling af LAG-midler til ”Kunsten ud i landsbyerne” på 122.222 kr. fra Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Henvendelse fra byggeudvalget vedr. ny idrætshal i Hinnerup om

indarbejdelse af et kunstværk i projekplanen.

November

4. november: Sundhed og bundlinje-messe hvor udvalget bidrager med et maleri af Bente Elisabeth

Endresen som sundhedspris.

21. november: Indvielse af værkerne i Skjoldelev, Kunsten ud i landsbyerne. Kunstner: Carina Zunino

24. november: Indvielse af Hartvig Stenholts skulpturer i InSide.

To ud af i alt fire værker i Skjoldelev af Carina Zunino, Kunsten ud i landsbyerne

December

8. december: Møde. Der ydes et bidrag på 10.000 kr. til billedskolerne og musikskolens projekt ”Street

Art og Skrammelmusik”. – Godkendt udlån af Frode Steinickes skulptur ”Steel stele” ved InSide til en

udstilling ved Kunstcentret Silkeborg Bad.

2010

Februar

1. februar: Møde. Gudenådalens Ungdomsskole tilbydes at afprøve ARoS-undervisningsforløb.

Udvalget søger klarhed omkring ejerskabet til gavlmaleri på Søndergade 30, Hadsten.

2. februar: Byrådet udpeger medemmer til Kunstudvalget.

Marts

8. marts: Konstituerende møde i Kunstudvalget.

Formand: Troels Lund. Næstformand: Lone Christensen

April

13. april: Møde. Der bevilges købsgaranti på 3000 kr. til Henrik

Thomsens fotokunst i Voldum-Hallen. Debat om vedligeholdelse af

kommunale kunstværker i byrummet.

16. og 17. april: Afholdes Live Audio Visual Performance på Ulstrup

Slot, hvor ca. 600 af kommunens skoleelever ser projektet fredag. (se

følgende side: http://joeldittrich.se/archives/1319)

18. april: Kunsten ud i landsbyerne: Indvielse i Lyngå af Ole

Lindqvists skulptur.

20. april: 42 9.klasseselever afprøver ARoS-undervisningsforløb.

24. og 25. april: Camilla Bergman-udstilling i Ulstrup – køb af

kultegning for købsgarantien.

Maj

17. maj: Poul Aage Fogde, Allan Stochholm og Magnus Krogh-Andersen holder møde vedrørende

”åbne-døre-projekt” i Favrskov.

18. maj: Møde. Lena og Heidbra vælges til styregruppe til ”Åbne døre”. Peter Winding fremlægger

evalueringsrapport for ”Kunsten ud i Landsbyerne.” Det besluttes at rapporten sendes til

Landsbyrådet med opfordring til bevilling til forlængelse af projektet for yderligere to landsbyer. -

ARoS-undervisningsforløbene evalueres og Lone arbejder videre med udvælgelsen i samarbejde med

ARoS. Tilskud til aktiviteter 2. halvår: Der tildeles 10.000 kr. til Hvorslev Kunstforening, 14.000 kr. til

10 11

Kunstner Ole Lindqvist og borgmester Nils

Borring indvier kunstværket i Lyngå


Kulturhuset Hinnerup, 15.000

kr. til Sløjfen. Det besluttes, at

udvalget støtter køb af kunst til

ny idrætshal i Hinnerup.

Juni

10. juni: Møde. Udsmykning

af ny idrætshal i Hinnerup

drøftes. Der bevilges 15.000

kr. til Hinnerup Kulturhus’

lysinstallation. Der bevilges

10.000 kr. til musikskolen/

Niels Rahbæk

billedskolens udsmykning i

jernbanetunnel ved kulturhuset i

Hinnerup. Der bevilges yderligere 1.500 kr. til Henrik Thomsen foto-kunst.

August

23. august: Hinnerup Kulturhus + InSide kunstdepotgennemsyn.

30. august: Møde: Skolechef Lars Kjems deltager i mødet omkring idéen med at sende 9. klasser til

ARoS. Peter Winding deltager i mødet, og fremtiden for ”Kunsten ud i landsbyerne” drøftes. Der

indkaldes til møde om ”Åbne Døre – Favrskov”.

Hammel kunstdepotgennemsyn.

September

Køb af keramik: Helle Bovbjerg. Maleri samt akvarel: Klaus Becker.

Ved Hvorslev Kunstforenings kunstudstilling. Klaus Beckers maleri

udloddes som Sundhedsprisen.

Oktober

26. oktober: møde. 75.000 kr. bevilget til ”Kunsten ud i landsbyerne

2”. Der bevilges op til 25.000 til udsmykning af ny hal i Hinnerup. Databasen: Der ”købes” ekstern

arbejdskraft for max. 30.000 kr. til indtastning af oplysningerne fra ”gammel” til ny database.

Kunstdepoter: ”Kassable” værker (ca. 50 stk.) foræres væk til velgørende formål. – Værker med lokale

motiver, og som skal udgå, tilbydes de lokalhistoriske arkiver.

Strudsetrofæ `Birgit` - Maren Kanzler

Bevilget 20.000 kr., så ti 9. klasser, én klasse ad gangen, kan tilbydes

undervisningsforløbet ”Inspektør for en dag.” på kunstmuseet ARoS i Aarhus.

Tilbuddet præsenteres for skoleledergruppen 26. november 2010 af Lone

Christensen.

November

22. november: Møde. Udsmykning af hal: Line Frøslev og Allan Stochholm

vælges som kunstnere til projektet.

26. november: ARoS-projektet præsenteres på skoleledernes møde. 11 skoler

tilmelder sig og alle 11 accepteres.

Udstillinger 1. halvår 2011:

Sløjfen, Hadsten:

20.000 kr. til udstillinger med Marianne Lyngsøe (malerier), kunstnergruppen

ARTECUS (malerier), Claus Dyrbye (foto) og Ole Grøn (naivistisk kunst).

Hammel Kunstforening – Kulturhuset InSide:

10.000 kr. til udstilling med Marianne Markvad (malerier) marts/april 2011.

Hinnerup Kulturhus:

7.500 kr. til udstilling med Hartvig Stenholdt Hansen (maler og skulptør).

Hvorslev Kunstforening – Ulstrup Slot:

4.951 kr. til udstilling med Tanja Kjærgaard Jensen (malerier/collager).

15.000 kr. til PRIMUS påskeudstilling 2011.

12 13

Laila Strandberg


2011

Marts

11 af kommunens 9.klasser gennemgår et

undervisningsforløb på ARoS gennem perioden

1./3. til 12./04. Vi modtager positiv evaluering

fra ARoS.

April

Styregruppen arbejder fortsat på ”Åbne døre

Favrskov” og projektet tager form.

Maj

23. Møde: der bevilges 4000 kr. til Hammel Kunstforening for at supplere ophængsystem mm. Der

bevilges 4.951 kr. til Hvorslev Kunstforenings efterårsudstilling. Der bevilges op til 10.000 til at

synliggøre kommunens kunstdatabase gennem en udstilling i Uhresalen sep.okt. Der bevilges op til

10.000 til materialer i forbindelse med Hammel Billedskoles 15 års fødselsdag i oktober. Det besluttes

at Kunstdatabasen aktiveres 1. august – efter licensaftale med Copydan er indgået.

August

1. Kunstdatabasen aktiveres. www.kunst.favrskov.dk

September

1. Indvielse af Rønbæk Idrætscenter, Hinnerup, udsmykning ved Allan

Stochholm og Line Frøslev assisteret af 8 unge mennesker fra HOG. Titel

på værket ”Jump”.

3. og 4. Der købes 3 værker af Lene Bruun Kolff ved Hvorslev

Kunstforenings udstilling værdi 3600 kr.

Seagull Woman - Verner Brems

Kend din Kunst. Fra 3. sep. til 8. okt. udstilles et udvalg af kunstudvalgets

indkøbte kunstværker fra 2007 til 2011 i Uhresalen.

26. møde der bevilges følgende beløb til 2012: 15.000 kr. til PRIMUS.

8000 kr. til Hinnerup Bibliotek og Kulturhus til Morten Tropp. 4.571 kr.

Postkort af Peter Winding

14 15

til Hvorslev Kunstforenings

udstilling med Karen Marie

Fredslund. 25.000 kr. til

Uhresalens udstilling med

Anders Kirkegaard. 6000 kr.

til Hammel Kunstudvalgs

udstilling med Mette Mailund

Strong. Det besluttes at Poul

Aage er ansvarlig for køb

af og overrækkelse af kunst

ved Sundhedsprisen, den 12.

oktober på Wavin, Hammel.

En skulptur af Magnus Krog

Andersen indkøbes til 9000 kr.

Det besluttes at Voldum Hallen

kan låne værker fra depotet. Efter

gennemgået evaluering besluttes

ZEIT III - Joe Bermann Ingvartsen

det at tilbyde kommunens 9.

klasser forløb på ARoS 2012.

Status gennemgås for Laurbjerg og Skjød, Kunsten ud i landsbyerne.

Oktober

1.og 2. Mere end 600 besøgende til “Åbne Værksteder”. Stort rykind

hos Favrskov-kunstnerne Arbejdsgruppen bag efterårets projekt “Åbne

Værksteder” har nu afsluttet evalueringen af kunstnerweekenden den 1.-

2. oktober, hvor 20 Favrskov-kunstnere holdt deres værksteder åbne

for publikum. Arbejdsgruppen omfatter 3 medlemmer af Kunstudvalget

og 4 kunstnere. www.kunstifavrskov.dk.

8. oktober til 1. december – udvalget støtter Sløjfens udstilling med Iben

Toft Nørgaard.

12. oktober – udvalget bidrager med et værk til Sundhedsprisen 2011.

29. oktober til 10. december udvalget støtter ConneXus-udstillingen i

Uhresalen.

Plakat af Peter Winding


November

Poul Aage Fogde beskriver i fem artikler i Favrskov Avisen om udvalgte kunstværker fra

kunstdatabasen bl.a om Kurt Trampedachs grafiske protræt af en bisontyr og om Helvedeshunden.

13. november. Kunsten ud i landsbyerne. Veo Friis Jespersens kunstværk i Skjød blev afsløret af

borgmester Nils Borring.

Krukke - Lisbeth Lindgren

Hvor er mine vinger - Line Frøslev

16 17


Kunstudvalgets medlemmer 2007-2010

Troels Lund, formand

Lone Christensen Sørensen, næstformand

Poul Aage Fogde

Ushma Jacobsen

Hanne Bach

Lone Boye

Niels-Erik Nielsen

Kunstudvalgets medlemmer 2010-2014

Troels Lund, formand

Lone Christensen Sørensen, næstformand

Heidbra Jonsdottir

Lena Strandløv Rasmussen

Poul Aage Fogde

Thorkild Petersen

Ushma Jacobsen

Monster opmærksomhed - Morten Tropp

18 19


Favrskov Kunstudvalg

Skovvej 20

8382 Hinnerup

© Peter Winding 2011

More magazines by this user
Similar magazines