Mad og brændstof til europa - Noah

noah.dk

Mad og brændstof til europa - Noah

tendenser

SAmFUNDSmæSSIG SAmmENHæNG

Der er to parallelt løbende tendenser, der begge er med til at øge

presset på Jordens resurser.

Den ene er, at befolkningstallet stiger, og den anden er, at næsten

hvert eneste individ i denne voksende befolkning har et stadigt voksende

forbrug.

Når vi således på samme tid ser flere og flere mennesker, som bor

i større og større boliger, transporterer sig længere og længere, køber

mere og mere nyt tøj, bruger mere og mere papir og flere og

flere elektriske apparater og foretager sig flere og flere andre energislugende

aktiviteter, så er det ikke så mærkeligt, at det globale energiforbrug

eksploderer.

I forhold til de naturresurser vi får fra landbruget og skovene, har

vi siden midten af forrige århundrede set, at befolkninger overalt

på kloden ændrer kostvaner og indtager stadig større mængder af

animalske produkter, hvilket igen betyder, at der inddrages mere og

mere landbrugsjord til dyrkning af foderafgrøder.

Endvidere ser vi netop nu en stærk stigning i anvend else af biomasse

til energiformål. Det sker på grund af en erkendelse af, at de fossile

olieforekomster er ved at blive udtømt og derfor stadigt vanskeligere

at få fat i.

6

Men det sker også, fordi verdenssamfundet er på udkig efter energiformer,

der ikke giver udslip af drivhusgasser, når de brændes af. Og

fejlagtigt har man en forestilling om, at biomasse kan betragtes som

en CO 2 -neutral energikilde, idet man siger, at der er blevet optaget

den samme mængde CO 2 , mens planten voksede, som der frigives,

når den brændes af.

Alle disse tendenser udgør samlet set en massiv drivkraft hen imod

en stadigt større og mere intensiv udnyttelse af landjorden som resurse.

Udvikling i boligareal per indbygger siden 1960 i Danmark

Det samlede etageareal (dvs. boligareal plus areal til kontorer,

butikker, virksomheder osv.) per indbygger kan ses som en indikator

på væksten i vores forbrug af resurser. For ikke alene skal

der jo bruges masser af resurser på at opføre bygningerne, men

der skal samtidig også bruges energi på at opvarme dem. Og den

øgede plads kan fyldes op med forskellige resursekrævende ting

som f.eks. flere fjernsyn, computere, køkkenudstyr og hjemmeværksted

med alt til faget hørende. Oven i købet er opførelsen af

nye boliger, butikscentre og arbejdspladser foregået på en måde,

som har medført, at der skulle bygges nye veje, og hver enkelt

borger har måttet transportere sig stadigt længere for at komme

frem til sine gøremål.

More magazines by this user
Similar magazines