Helsingør Stift Stiftsbladet

xn..helsingrstift.hnb.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet

Jeg har et stort ønske for Helsingør Stift. Det er, at vi må få ansat fl ere præster. At vi kan få ansat præster i forhold til de medlemmer, der er af folkekirken i vores stift, samt at det samarbejde, der er i stiftet på tværs af sogneskel og provstier, må bevares og forstærkes. Jeg har også et ønske for os alle sammen i Folkekirken, at ministeriet, folketinget og alle andre instanser nu giver os lidt fred og ro til at arbejde med vores kirke, vores tro og alle de skibe, der allerede er sat til søs. Det er vigtigt, at de kommer sikkert i havn og ikke forliser undervejs. EN GAVE Jeg vil gerne slutte min hilsen og min lykønskning til vores dejlige Stift, med at overrække et gavebrev på 10.000 kr. til dig, Lise Lotte, på stiftets vegne. Gavebrevet er en tak for det store arbejde, du og stiftsadministrationen udfører. Vi har i Glostrup Provsti og sognene i provstiet syntes, at I skulle have en gave; men hvad giver man til en halvtredsårig, der har så meget i forvejen? Vores ønske er, at I vil bruge pengene til en eller anden kunstgenstand, som altid vil minde jer om det store Glostrup provsti og sognene på Vestegnen. Noget, der kan hænge eller stå på et centralt sted og være til glæde for jer, der dagligt arbejder i stiftsadministrationen. Hjertelig tillykke og tak for, at jeg fi k lov til at bringe vores hilsen på denne dejlige dag.« Tommy Carlsen, Glostrup Sogn Poster Final 2.indd 1 Helsingør Stift Jubilæum 2011 50 ÅR Til jubilæumsfejringen blev der uddelt en jubilæumsplakat med alle stiftets kirker til deltagerne. Ønsker man at få tilsendt en plakat, kan den rekvireres fra stiftsadministrationen. Den koster 40 kr. i forsendelse. Send en mail med »plakat« i emnefelt og adressen hvortil den skal sendes til kmhel@km.dk Plakatens billeder er af fotograf Jens Kinkel, med et layout udført af fi lminstruktør og videokunstner Bynke Maibøll (www.bynke.dk). Bynke Maibøll er også kunstneren bag den forrige og de kommende 2 forsider på Stiftsbladet. Fotograf Jens Kinkel - Plakat Bynke Maibøll / KKArt 7

More magazines by this user
Similar magazines