Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

finansnettet.dk

Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

Agere ift. virksomhedens forretningsgrundlag,

herunder:

> Kundemålgrupper og kundekanaler.

> Salgs- og rådgivningsmetoder.

> Produktportefølje.

> Forretningsgange.

> Politikker, f.eks. kreditpolitik.

> Kultur, værdier og holdninger.

> Vurdere hvornår kundeansvaret er

placeret i de forskellige forretningsområder,

f.eks. Privat- eller Erhvervsområdet.

> Håndtere simple opgaver, fx kundeoprettelse,

kundepakker mv.

> Introduktionsdage for praktikanter.

> Den daglige gang i virksomheden.

> E-learning.

> Sidemandsoplæring.

> Kundebetjening pr. telefon og ved

skranke.

> Oprettelse af nye kunder og simple

produkter inden for daglig økonomi.

> Mundtlig introduktion til virksom-

hedens metoder for kundesegmentering,

kundemålgrupper, kundekanaler,

salgsmetoder, forretningsgange, rådgivningsmetoder,rådgivningsværktøjer

og systemer, produktportefølje,

samarbejdspartnere, holdninger og

strategier.

> Mundtlig introduktion til og demonstration

af sikkerhedsforanstaltninger.

Rådgive om:

> Materiale og kundeinformation forbundet

med oprettelse af nye kundeforhold.

> Opsigelsesfrister og dekort for de

mest almindelige kontoprodukter.

> Dispositionsregler, fuldmagt og kontospærring.

> Anvendelse og muligheder i forbindelse

med forskellige betalings- og

kreditkort.

Forklare kunden om:

> De mest almindelige opsparingsprodukter

inden for pension og deres

virkemåde og de mest almindelige

regler.

> Fordele og ulemper ved investeringsforeninger.

> Medvirke i kundemøder med rådgiver.

> Sidemandsoplæring.

> E-learning.

> Foretage låneberegninger, udarbejde

budget.

> Udarbejde forsikringstilbud.

> Medvirke ved rådgivning om finansiering

af andelsboliger og sagsgangen

ved køb.

> Medvirke ved afdækning af en kundes

investeringsprofil.

13

Selvstændigt gennemføre kundemøder

vedr. simple forespørgsler, f.eks.:

> Skrankeekspeditioner.

> Rådgive om virksomhedens produkter

inden for daglig økonomi (kreditkort,

homebanking mv.) og forsikring.

Gennemføre simpel kunderådgivning –

under vejledning, herunder:

> Forberede kundemøde.

> Forklare om de forskellige produkter

og forklare hvad et valg/fravalg af et

givent produkt betyder for kunden.

> Agere inden for branchelovgivningen,

f.eks. etiske regler for god rådgivning,

kreditaftaleloven.

> Kreditvurdering.

Det særegne ved virksomheden, herunder:

> Forstå og anvende det særegne ved

virksomhedens produkter.

> Forstå og anvende virksomhedens

holdninger og strategier, f.eks. virksomhedens

salgs- og rådgivningsmetoder,

kreditpolitik.

Ydre forhold, herunder:

> Sætte den samfundsøkonomiske udvikling

i relation til kundens situation

og produktvalg.

Gennemføre kompleks rådgivning – under

vejledning – herunder:

> Forklare om karakteristika og typer af

aktier, obligationer og investeringsforeninger.

> Rådgive om simple pensions- og investeringsløsninger.

> Rådgive i komplekse sager, f.eks. ved

køb og salg af bolig, herunder oprettelse

af lån, garantier, forsikringer.

> Medvirke i kundemøder med rådgiver,

assurandør, formuerådgiver.

> Vurdere ejendomme og rådgive

kunder omkring hushandel med en

kollega.

> E-learning.

> Sidemandoplæring.

> Udarbejde behovsanalyser.

> Foretage kreditvurderinger.

> Regnskabsgennemgang for mindre

erhvervsvirksomheder.

> Medvirke ved analyse af regnskab

i en privatejet virksomhed.

> Medvirke ved udarbejdelse af låneindstilling

for en mindre erhvervskunde.

fortsættes næste side >>

Similar magazines