Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

finansnettet.dk

Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

Bilag 2 – Eksempel skabelon til praktikaftale

finansbacheloR

aftale om pRaktikophold i viRksomhed

Periode for praktikophold: 15. august til 15. januar 20XX

Virksomhedens navn: ______________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Postnr. By: ________________________________________________________________________________________

Tlf.: _____________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ____________________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________

Studerendes navn: _________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Postnr. By: ________________________________________________________________________________________

Tlf.: _____________________________________________________________________________________________

Klasse: ___________________________________________________________________________________________

Valgfag: _________________________________________________________________________________________

Kontaktperson (udfyldes af uddannelsessted): __________________________________________________________

Beskrivelse af læringsmål for praktikken (hvad skal den studerende opnå med praktikopholdet)

7

fortsættes næste side >>

Similar magazines