100610 Temagruppe 1 - dokumentation PP

viauc.dk

100610 Temagruppe 1 - dokumentation PP

Temagruppe 1:

Dokumentation

NVR konference

Realkompetence – ny inspiration,

udfordringer og perspektiver

10. juni 2010


Dokumentation

• I dokumentationen skal der frembringes et

vurderingsgrundlag.

• Det kan være i form af et

dokumentationsmateriale, som personen der

ønsker realkompetence-vurderingen selv har

eller støttet af andre har indsamlet og beskrevet

fra arbejde, fritid og uddannelse.

• Det kan også være i form af dokumentation af

realkompetencer synliggjort gennem samtaler,

test, praktiske opgaver, skriftlige fremstillinger,

selvvurderinger mv. foranlediget af

uddannelsesinstitutionen


Vurderingens formål

• Hvad er ansøgers formål?

• Hvad er uddannelsesinstitutionens formål?

- summativ eller formativ tilgang

- konvergent eller divergent vurdering


Mangler eller ressourcer

”De skal vurderes helt tydeligt på mål og i hvor

høj grad de opfylder dem – ikke hvad de

mangler – det er virkelig vigtigt for den

pædagogiske metode i alt RKV, udgangspunktet

for den, der skal vurdere, er ikke at finde huller,

men at få beskrevet det, den pågældende

person kan. Og det er en afsindig svær øvelse.

Det bryder med en masse indarbejdede rutiner

og traditioner i mange uddannelsessystemer”

(vejleder og faglærer Erhvervsakademi)


”Jamen altså én, som har arbejdet i sin

fritid på en tankstation, kassen,

kundebetjening i 4 år, hvis det så passer

ind i frisøruddannelsen – kundebetjening,

så har man opnået kompetencen et andet

sted, men dybt relevant, hvis man 15 timer

om ugen i 3-4 år har arbejdet på en

tankstation”

(faglærer Teknisk Skole)


Bred

dokumentatio

n

Kontrol

vurdering


Udforskning

Snæver

dokumentatio

n


Brede og snævre

dokumentationsmetoder

Brede dokumentationsmetoder:

- Optræder sædvanligvis i

indgangen til RKV/IKV

- Afklaring

- Synliggørelse af ”ALT det du

kan”

- Livslang læringsperspektiv

- Divergent vurdering

Snævre dokumentationsmetoder:

- Dokumentation til grundlag for

vurdering mod

uddannelsesmål /adgangskrav

- Bevise ækvivalens af

realkompetencer

- ”Lovgivningsperspektiv”

- Konvergent vurdering


Brede

Brede og snævre dokumentationsmetoder

Personlige dokumenter

CV-værktøjer

Portfolio

GVU-uddannelsesbog

Samtalen/interview

Selvevaluering

Snævre

Test

Praktiske opgaver - autentiske

problemstillinger

Skriftlige fremstillinger

Samtalen/interview

Selvevaluering


Dokumentation og validitet

”Jeg skal jo begrunde og argumentere for, hvad

er det der gør, at jeg tror på det? Og min

mavefornemmelse er stadig ikke god nok. Jeg

skal kunne henvise til det konkrete – fx hende

her, hun har været sekretær i skolebestyrelsen i

10 år. Det vil gøre, at jeg tror på, at

vedkommende godt kan skrive

sammenhængende tekst og har retstavningen i

orden. Det skal være sådan nogle argumenter”


Hvordan kan vi sikre gyldighed og pålidelighed?

Kvan. Tradition

• Reliabilitet

• Indholdsvaliditet

• Begrebsvaliditet

Kval. Tradition

• Relevans

• Kommunikativ

validitet

• Transparens

• Håndværksmæssig

kvalitet


Brede dokumentationsmetoder

Dokumenta*on
 Kan
overvejende


afdække


Validitet
og
reliabilitet
 Indgår
overvejende
i


div.
eller
konv.


vurdering


CV
 Viden,
færdigheder,

 A0ænger
om
det
er


underbygget
af
anden


dokumenta8on,
og
hvor


specificeret
det
er


Por=olio
 Viden,
færdigheder,


(kompetencer)


GVU
uddannelsesbogen
 Viden,
færdigheder,


(kompetencer)


Er
knyAet
8l
delelementer
i


porColioen


Er
knyAet
8l
delelementer
i


porColioen


Samtalen
 Viden
 A0ænger
bl.a.
af


interviewerkompetencer


Selvevaluering
 Viden,
færdigheder,


anmd@ucl.dk

(kompetencer)


Divergent


Divergent


Konvergent


Divergent
og


konvergent


Subjek8vitets‐problema8k
 Divergent
og


konvergentPersonlige dokumenter

Dokumenta*on
 Kan
overvejende


afdække


Udtalelser
 Færdigheder,


kompetencer


Jobfunk*ons‐

beskrivelser


Validitet
og
reliabilitet
 Indgår
overvejende
i


divergent
eller


konvergent
vurdering


A0ænger
af
kvaliteten
 Divergent


Kompetencer
 Svarer
ikke
al8d
8l
reelt


jobindhold


Divergent


Lønsedler
 ?
 Valide
og
pålidelige
 Divergent


Projektopgaver
 Viden,
evt.


studiekompetencer


Vurderingsspørgsmål
 Divergent


Eksamensbeviser
 Viden
 Valide
og
pålidelige
 Divergent
og
konvergent


Kursusbeviser
 Viden,
færdigheder,


kompetencer


Valide
og
pålidelige
 Divergent
og
konvergentSnævre dokumentationsmetoder

Dokumenta*on
 Kan
overvejende


afdække


Validitet
 Vurdering


Samtale
 Viden/holdninger
 A0ænger
bl.a.
af


interviewerkompetencer


Selvevaluering
 Viden/holdninger
 Subjek8vitetsproblema8k


(triangulering)


Test
 Viden
 Indholds‐
og
begrebsvaliditet


reliabilitet


Prak8ske
opgaver


Cases


Færdigheder


Viden


SkriSlige
frems8llinger
 Viden


Færdighederstudiekompetencer


Divergent
og


konvergent


konv


konv


Poten8elt
høj
grad
af
relevans
 konv


Poten8elt
høj
grad
af
relevans
 konv


More magazines by this user
Similar magazines