Brugsanvisning Opvaskemaskine - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugsanvisning Opvaskemaskine - Hvidt & Frit

Indholdsfortegnelse

Småfejl udbedres .................................................62

Filteret i vandtilløbet renses ..........................................62

Afløbspumpe og tilbageløbsventil rengøres .............................63

Programoversigt .................................................64

Ekstra tilbehør ...................................................70

Service / reklamationsfrist .........................................71

Programopdatering ...............................................74

Ajourføring af programmer (Update) ................................74

Eltilslutning .....................................................75

Vandtilslutning ...................................................76

Mieles vandbeskyttelsessystem ......................................76

Vandtilløb ........................................................76

Vandafløb. .......................................................77

Tekniske data ....................................................78

Til testinstitutter ...................................................78

Menuen Indstillinger .............................................79

Menuen Indstillinger åbnes. ........................................79

Sprog .........................................................80

Klokkeslæt .......................................................80

Vandhårdhed .....................................................81

Afspændingsmiddel ...............................................81

Automatic. .......................................................81

AutoOpen. .......................................................81

Standbyoptimering ................................................82

Displaymeddelelser om påfyldning ....................................82

Filterkontrol ......................................................82

Hovedmenu ændres ...............................................83

Ekstrafunktioner gemmes ...........................................84

Temperatur ......................................................84

Summer .........................................................84

Akustisk signal ....................................................85

Lysstyrke ........................................................85

Memory .........................................................85

Forhandler .......................................................86

Standardindstilling .................................................86

Menuen Indstillinger afsluttes .......................................86

4

More magazines by this user
Similar magazines